Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Overstijg en Transformeer Jouw Wereld

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Wij willen de gevaarlijke overgang bespreken waarin jullie je nu bevinden. Dit zal de rest van dit en komend jaar doorgaan (2008).

Veel van wat we in onze eerdere mededelingen hebben gezegd, is uitgekomen. De komende jaren zullen er nog meer veranderingen op Aarde plaatsvinden – klimaatveranderingen, geopolitieke destabilisatie en bedreigingen voor het ecosysteem.

Een van de mogelijkheden die we in eerdere boodschappen besproken hebben, was een terugval van de Amerikaanse economie. We hebben dat twee jaar geleden aangegeven, met als meest waarschijnlijke moment november 2007. Het ontvouwt zich inderdaad zoals we het hadden voorzien. Wij willen je echter waarschuwen dat er nog slechtere periodes aan zitten te komen, dus je doet er goed aan om je voor te bereiden op moeilijke financiële tijden.

Toch is dit niet de gevaarlijke overgang die we hier aan de orde willen stellen. Eigenlijk willen we het met je hebben over je gevoelsleven, het leven van je hart en van je geest. Het staat buiten kijf dat de gebeurtenissen van de komende jaren – diegenen die een gevoelig hart hebben en dromen voor een betere wereld – emotioneel zullen treffen.

In onze laatste boodschap hebben we aangegeven dat de voortzetting van de mensheid – in welke vorm dan ook – nu gegarandeerd is. Dit – het voortbestaan van het menselijk leven op Aarde – was nog niet zeker voor de zomer van 2007, echter door de gezamenlijke inspanningen van vele wezens is de balans in jullie voordeel verschoven. Dit betekent helaas niet dat je kunt ontsnappen aan de spirituele zuivering van je planeet, noch aan de moeilijke uitdagingen die de instellingen, de economieën en je culturele predisposities te wachten staan. Deze zijn allemaal op los zand gebouwd en de winden van de toekomst komen eraan.

We willen onze opmerkingen in twee punten verdelen: transcendentie en transformatie. In de chaotische fase van herschepping – de fase waarin jij je nu bevindt – komen alle structuren ter discussie te staan. Bestemmingen die zijn berekend op basis van verwachte uitkomsten, verdwijnen in het niets. Dit is een tijd van immense verwarring en oeremoties – zoals angst en vijandigheid – zullen ontstaan. Er zijn verschillende krachten aan het werk in deze fase en die we graag willen bespreken.

Een deel van deze chaotische fase is het eenvoudige gevolg van de verschuiving van het bewustzijn van de ene dimensie naar de andere. Terwijl de Aarde en de mensheid zich verplaatsen van het 4e dimensionale bewustzijn naar het 5e – wat buiten de beperkingen van tijd en ruimte valt zoals jij dat collectief kunt waarnemen – ontstaat er een spanning tussen de oude wereld en de nieuwe. Hier zitten jullie momenteel middenin.

De oude wereld wordt ondermijnd, naarmate steeds meer mensen deze paradigmaverschuivingen gaan ervaren, gedreven door de plotselinge vooruitgang in spirituele begrip. De nieuwe wereld met zijn nieuwe culturele, politieke en economische vooronderstellingen is nog niet tot bloei gekomen, waardoor er een soort niemandsland ontstaat waar de oude opvattingen niet meer werken en de nieuwe opvattingen nog geen bruikbare uitdrukking hebben gevonden. Dit is één van de redenen voor de problemen die jullie momenteel ondervinden tijdens deze dimensionale verschuiving.

Er is nog een ander – meer verraderlijk – element in het spel. Met name de gevestigde belangen die willen dat de oude wereld van overheersing en controle voort blijft duren, zij gebruiken alle middelen die ze tot hun beschikking hebben om dat te verzekeren.

Het soort controle wat we bedoelen, is zó doordringend en maakt zo’n deel uit van het weefsel van jullie maatschappij, dat het vaak over het hoofd wordt gezien – en dat is precies waar degenen die jullie willen onderdrukken naartoe werken. Er is niet één aanwijsbaar persoon of groep die verantwoordelijk is voor deze vorm van controle. Het is afkomstig uit meerdere richtingen en bronnen, zelfs uit bronnen die je misschien nooit zou vermoeden – waaronder religieuze, politieke en economische instellingen. Echter, de pogingen om jullie te controleren houden hier niet op. Veel van de manipulatieve elementen in jullie wereld zijn ook afkomstig van inter-dimensionale en intergalactische inmenging.

Los van de oorsprong, de dagen van diegenen die pogen jullie voor hun eigen egoïstische doeleinden onder de duim te houden, zijn geteld. De verschuiving van het 4e dimensionaal bewustzijn naar het 5e  kan net zo min gestopt worden als de dageraad van een nieuwe dag. De evolutie van het bewustzijn op jullie Aarde en van de Aarde zelf bevindt zich in het midden van een dynamische verschuiving en jullie zijn daar een vitaal onderdeel van.

We willen echter dat je beseft dat de overgang van de huidige 4e dimensie naar de 5e – en hoger – niet gemakkelijk zal zijn. Vanwege de inherente chaos die optreedt tijdens een dimensionale verschuiving en de inmenging in jullie wereld door aardse krachten – alsook door inter-dimensionale en intergalactische intelligenties – zal de overgang zeer moeilijker worden.

Dit betekent niet dat je de negatieve gebeurtenissen in jouw toekomst niet kunt verzachten door acties die jij onderneemt. Het betekent wel dat een gracieuze collectieve overgang naar hogere dimensies hoogst onwaarschijnlijk gaat zijn.

We hebben altijd vermeden om informatie te delen die alarmerend van aard is, maar we moeten ook direct en eerlijk zijn in onze beschouwing.

We hebben het al eerder aangegeven, in de rest van dit en komend jaar zal er een intensivering van de dimensionale verschuiving plaatsvinden en een toename van de planetaire manipulatie en controle. Deze parallelle gebeurtenissen , de verschuiving naar de 5e dimensionale realiteit – de ingang naar nog hoger planetaire bewustzijn –  en de wereldwijde pogingen om de menselijke geest te controleren en te beheersen zullen samenkomen in een virtueel getouwtrek. De strijd om de menselijke geest is begonnen.

Er is niet veel dat één enkele persoon kan doen om het collectieve lot van de mensheid te verzachten. Enkel door uit de collectieve controle en manipulatie van de geest te stappen – die de wereld als geheel in z’n greep heeft – ontstaat de mogelijkheid om je eigen lot op verschillende manieren te beïnvloeden.

Om dit te kunnen doen, moet je een manier vinden om je eigen beperkingen te overstijgen, we bedoelen daarmee de beperkingen in je denken, die zijn opgelegd door jullie instellingen, je regeringen en religies. Vind manieren om de boodschappen van angst en terreur te overstijgen – die in het menselijk bewustzijn worden geprojecteerd door de gebeurtenissen die zich voor je ogen ontvouwen en die door de ongeziene manipulators worden aangejaagd.  Om deze periode te overleven, dien je datgene wat er om je heen gebeurt of lijkt te gebeuren, te overstijgen. Vind daartoe je eigen spirituele centrum.

Er zijn geen magische truckjes om dit te doen. Eenieder heeft z’n eigen weg die naar het stille punt van het eigen bewustzijn leidt – naar de realisatie van je eigen goddelijkheid. Van daaruit kun jij je gemakkelijker losmaken van de gebeurtenissen die zich om je heen ontvouwen. Zo zul je leren de wereld te overstijgen. Een grote spirituele leraar heeft ooit gezegd: “Wees in de wereld, maar niet van de wereld“. Dit is een uitstekend advies voor de tijd die nu komen gaat met alles wat op je af gaat komen.

Echter, jezelf losmaken en de wereld overstijgen is niet genoeg. Je dient ook jouw wereld te transformeren – we bedoelen niet de wereld als geheel, want dat gaat jouw beïnvloedingsvermogen ver te boven. We bedoelen de wereld om je heen, jouw lokale gemeenschap, je vrienden, je geliefden – kortom de Aarde die direct onder je voeten ligt. Dat is de wereld waar we over spreken, dat is de wereld die jij dient te transformeren – zelfs als het slecht lijkt te gaan met de grotere wereld om je heen en deze uiteen aan het vallen is. Een dergelijke taak zal in grote mate spiritueel meesterschap van je vergen. We zeggen niet dat het gemakkelijk gaat zijn, wat we zeggen is dat het absoluut noodzakelijk is dat jij jouw wereld overstijgt én transformeert, doe beide tegelijkertijd – zo kruip je door het oog van de naald.

 

Dus, op het moment dat jij ontmoedigd raakt door de toestand in de wereld, dan is ons advies aan jou om deze waanwijs te overstijgen, om de manipulatie en het gevoel van isolement dat op je geprojecteerd wordt, te overstijgen, om de vormen van collectieve herinneringen te overstijgen. Dit is vrij lastig, want jij dient daartoe jouw eigen weg te vinden naar de vreugde in je hart – zelfs te midden van het lijden om je heen. Er zullen de komende jaren momenten zijn waarop spiritueel gevoelige individuen het verlangen voelen om op te geven. Dat is exact het moment om jezelf opnieuw te inspireren. Hoe je dat gaat doen, dat is aan jou. Wel hebben wij een aantal suggesties voor je.

Richt je aandacht – weg van jezelf en je eigen problemen – naar de wereld om je heen, naar de Aarde onder je voeten, naar je lokale gemeenschap, je vrienden, de vreemden die om je heen wonen, naar je geliefden. Ontdek wat jij doen kan om van deze wereld – waarin je leeft – een betere plek te maken. Dat kunnen hele eenvoudige dingen zijn – denk aan een glimlach, een troostend woord, ruimte bieden aan een auto die wil inparkeren, voedsel geven aan iemand die honger heeft, misschien moet jij je televisie –  c/q hersenspoeling – uitschakelen, spelen met je kinderen of huisdieren of een boom planten. De lijst van mogelijkheden om de wereld om je heen te beïnvloeden is eindeloos, zo zul je jezelf weer in contact brengen met je lokale gemeenschap, zelfs terwijl manipulerende krachten de wereld proberen te vernietigen.

Begrijp dat in eenvoud kracht verscholen ligt. Daarom ook gaan onze boodschappen meestal over simpele basisprincipes. Zoals altijd stellen we voor dat je het hologram van Balans eigen maakt, als een zeer effectieve manier om met de energetische instabiliteit om te gaan zodra deze zich voordoet. Klik hier voor gedetailleerde informatie over hoe jij het hologram van Balans kunt visualiseren.

We moedigen je ook aan om bewust te leven in waardering of dankbaarheid, want de subtiele harmonieën die door deze emotionele toestanden worden gecreëerd, zullen je beschermen en opvrolijken, zelfs terwijl de wereld zich in een neerwaartse spiraal aan het storten is.

Pluk de dag, ook op de momenten dat de wereld om jou heen door moeilijke tijden gaat. Vind die ruimte binnenin je zelf, waar jij jezelf los kunt maken van wat er om je heen lijkt te gebeuren, om het vervolgens te overstijgen.  Dat zou jou een zeer interessante ervaring kunnen opleveren. Je zou er de kosmische humor van in kunnen gaan zien – alles op jouw planeet zal aan jou gaan verschijnen als een interessante en amusante overgang naar hoger bewustzijn.

Dit niveau van vermaak is uiteraard enkel waar te nemen vanuit het gezichtspunt van het 5e dimensionale bewustzijn en hoger. Het is niet altijd gemakkelijk om de inherente humor van situaties in te zien wanneer ze zich voordoen in een dualistisch universum – vooral ook wanneer je daar zelf in opgesloten zit. Daarom moedigen we je aan om deze wereld te overstijgen – de wereld zoals jij denkt dat ie is – door een hoger octaaf van bewustzijn binnen te gaan. Daar wacht jou een nieuw universum gevuld met nieuwe mogelijkheden.

De Hathors

Budapest, Hongarije,

14 november 2007

Nederlandse Vertaling MvT