Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Holonul Înălţării

Un mesaj planetar din partea Hathorilor, transmis prin Tom Kenyon

28 ianuarie 2009

Urmează să intraţi într-o perioadă foarte instabilă, plină de un potenţial extraordinar, dar şi de riscuri.

Anul trecut în martie am menţionat despre câmpul magnetic al Pământului vostru, care înregistrează perturbaţii şi o transformare sau schimbare a configuraţiei sale. Ştiinţa voastră a descoperit acum că acest lucru este într-adevăr real.

În termenii cei mai simpli, există o breşă în magnetosfera care înconjoară Pământul şi care îl protejează de vânturile solare. Apariţia unei astfel de breşe este un ciclu ce se produce în mod natural, însă amploarea şi importanţa acestei deschideri este destul de considerabilă. Aceasta permite şi va permite să pătrundă prin ea cantităţi mari de plasmă, provenite de la Soare. Aceasta va amplifica furtunile magnetice, disfuncţionalităţi în telecomunicaţii, perturbaţii în circuitele bio-electrice (cum ar fi sistemul nervos uman) şi schimbări climatice. Rezultatele acestei breşe şi încărcarea crescânda a magnetosferei se vor amplifica în următorii ani.

Accentul pus de noi în această comunicare nu este asupra impactului negativ al acestei breşe, ci asupra efectelor pozitive pe care le iniţiază pentru cei care sunt pregătiţi.

Corpul vostru energetic subtil, denumit KA de egiptenii din antichitate şi corp eteric de yoghini, este foarte sensibil, fiind afectat de plasma solară. O sporire a acestui flux şi a naturii emisiilor solare creşte viteza de vibraţie a corpului KA. Aceasta este o oportunitate foarte utilă şi de bun augur pentru cei ce participă în mod conştient la procesul lor de înălţare. Permiteţi-ne să fim expliciţi referitor la ceea ce noi înţelegem prin înălţare, deoarece acest cuvânt are multe conotaţii diferite şi multe moduri de interpretare.

Prin înălţare noi înţelegem pur şi simplu o mişcare ascendentă în conştiinţă. Nu vă „duceţi” nicăieri. Nu „plecaţi” nicăieri. Perspectiva, percepţia voastră este însă modificată radical. Începeţi să înţelegeţi natura reală a lui maya, sau iluziei acestei lumii, care este creată prin mişcarea particulelor subatomice într-o configuraţie a ceea ce voi numiţi materie. Prin procesul de înălţare vă daţi seama că sunteţi creatorul experienţei voastre a ceea ce voi numiţi „lumea”. El nu înseamnă că părăsiţi această lume, ci că aţi transcens-o – în timp ce încă faceţi parte din ea – deoarece priviţi prin prisma faptului că viaţa este un film pe care voi îl proiectaţi.

S-ar putea spune că vă aflaţi la o răspântie de drumuri. Pe măsură ce emisiile solare intră în magnetosferă, vibraţia corpului KA al tuturor fiinţelor umane va creşte. Însă, pentru unii, aceasta va duce la dereglări şi dezorganizare, în timp ce pentru alţii va conduce la înălţare – o mişcare ascendentă în conştiinţă.

Acest mesaj este anume pentru acele persoane care au ales spirala ascendentă. Încercarea voastră în aceste timpuri este să lăsaţo ca activarea corpului vostru KA să vă antreneze pe o spirală ascendentă, chiar dacă mulţi din jurul vostru par că se învârt pe o spirală descendentă. În esenţă, acest lucru e o chestiune de vibraţie, la care se adaugă aşteptarea şi credinţa. Unirea acestora trei e cea care dă naştere impulsului creator pentru un nou destin.

Ce vrem să spunem prin asta?

E nevoie de o energie enormă pentru a transcende sau transmuta o condiţie negativă sau o limitare care a fost impusă asupra cuiva. Aţi fost cu toţii hipnotizaţi în a vedea realitatea ca fixă, închistată, limitatoare şi nu prea departe de detenţie. Când cineva vede prin minciuni şi manipulări, vechea lume nu mai pare la fel şi totuşi percepţia minciunilor nu îl eliberează pe om de ele. Minciunile au o viaţă a lor şi o tendinţă de a continua. E nevoie de energie nouă – o viteza de vibraţie crescută – pentru a depăşi letargia şi inerţia care sunt proprii limitărilor voastre culturale. Acesta este darul emisiilor solare – plasma solară care curge şi va curge în cantităţi mai mari în magnetosfera voastră – pentru că ele vor creşte viteza de vibraţie a corpului vostru KA.

Iată punctul de cotitură al destinului vostru. Pentru aceia dintre voi care acceptă, sau cel puţin încep să vadă prin minciuna limitelor care v-au fost impuse şi care au făcut o alegere de a se mişca ascendent în procesul de ascensiune, această activare a corpului KA este un miracol minunat, splendid, pentru că viaţa voastră va fi binecuvântată cu puterea de a transcende propriile limitări în moduri în care nu v-au fost disponibile înainte. Va fi ca şi cum însuşi cosmosul vi se alătură în dansul libertăţii voastre.

Dar pentru cei ce nu aleg să trăiască ridicându-si conştiinţa – care aleg să rămână prizonierii limitărilor, care căuta să dea vina pe alţii pentru nefericirea lor, pentru cei ce insistă să trăiască în vechea lume a conflictelor – această vibraţie crescută a corpului lor KA nu va fi o binecuvântare; va fi experimentată ca un blestem. Deoarece aceştia vor trebui să muncească din greu pentru a menţine lucrurile aşa cum sunt.

Ţesătura realităţilor voastre vechi este destrămată în acelaşi timp în care noile realităţi sunt ţesute. Aceasta este, într-adevăr, o stare ciudată. Şi ceea ce dorim să transmitem cel mai clar este că aveţi puterea şi abilitatea înnăscută să ţeseţi noi realităţi pentru voi înşivă, noi libertăţi ale minţii şi spiritului, în ciuda a ceea ce se întâmplă în jurul vostru.

Din punctul nostru de vedere, vedem această situaţie amplificându-se pe parcursul următorilor ani şi am caracteriza-o ca o stare duală, în care mulţi dintre voi se vor înălţa, asta însemnând că se vor mişca ascendent, în timp ce alţii se vor duce câtre disoluţie, dizolvare. Aceasta se bazează în esenţa pe o alegere personală.

Acesta este un punct foarte important pentru noi şi dorim să vi-l transmitem cu cât mai multă claritate. Fiecare dintre voi are răspunderea şi abilitatea să aleagă gândurile şi creaţiile dorite. Unii dintre voi vor alege libertatea – deoarece nu veţi mai suporta să fiţi închişi – minciunile sunt pur şi simplu o povară de perpetuat prea grea. Alţii vor alege închisoarea – pentru că frica de libertate şi responsabilitatea pentru alegerea personală sunt greu de suportat.

Aceasta este o despărţire pe drumul evoluţiei.

Pe măsură ce realităţile voastre se destramă şi se re-creează simultan, iar prin asta ne referim la provocările economice, ecologice şi sociale pe care le înfruntaţi, s-ar putea ca unii dintre voi să trăiască vremuri foarte grele. Dar să nu pierdeţi niciodată din vedere faptul că voi sunteţi creatorul vieţii voastre şi că o puteţi re-crea în orice moment, indiferent de circumstanţe. Cei care vă manipulează o fac prin intermediul fricii şi al perpetuării limitărilor culturale – crezul că viaţa voastră depinde de anumiţi factori externi.

În procesul de înălţare, veţi descoperi că aceşti factori externi sunt de fapt proiecţii ce apar din conştiinţa voastră cea mai profundă. Ele sunt cadrele de pe un ecran, pe care le puteţi schimba cu viteza gândului atunci când le schimbaţi mai degrabă de la sursă, şi nu efectul lor, iar sursa e chiar mintea voastră. Misterul acestui proces vi se dezvăluie în procesul de înălţare, la fel de natural ca şi o orhidee care înfloreşte. El este întipărit chiar în natură, iar această cunoaştere se revelează de la sine, pe măsură ce înaintaţi pe calea ascendentă. În mesajele anterioare, am spus că una dintre chei este ceea ce voi numiţi apreciere sau recunoştinţă. Aceste stări emoţionale sunt o semnătură şi o expresie a puterilor creative pe care le deţineţi. Ce vrem să spunem prin asta vă va deveni clar pe măsură ce intraţi în procesul de înălţare.

În mesajele viitoare, intenţionăm să discutăm fizica interdimensională a aprecierii şi felul în care ea vă afectează realitatea exterioară. În acest mesaj dorim să vă dăm un instrument pe care noi simţim că vă va ajuta în următorii ani, pe măsură ce emisiile solare pătrund în magnetosferă şi încep să vă stimuleze corpul KA.

Înainte de a vă da tehnica, există câteva principii fundamentale pe care dorim să vi le împărtăşim.

Primul principiu fundamental este acela că, pentru ca această tehnică să funcţioneze, voi trebuie să fi făcut alegerea de a vă înăţa în conştiinţă. Intenţia prin care vă susţineţi KA–ul vă face cunoscută calitatea rezultatului.

Al doilea principiu este că trebuie să fiţi în starea emoţională de apreciere, atunci când folosiţi această metodă, deoarece aprecierea este semnătura pentru acest tip de creaţie.

Al treilea principiu este că aceasta se bazează pe o conexiune între KA – corpul vostru eteric – şi un aspect mai înalt al vostru, vorbind din punct de vedere dimensional, cunoscut sub numele de BA de către egiptenii din antichitate. BA se află într-un loc de conştiinţă care este în afara timpului şi spaţiului, aşa cum îl construiţi voi.

Punctul lui de acces se află într-ul loc de deasupra capului, acolo unde mâinile voastre s-ar întâlni dacă le-aţi ridica şi uni deasupra capului. Acest aspect interdimensional al sinelui vostru, BA –ul, este foarte receptiv la apreciere. Iar de la BA primiţi energia care întăreşte KA-ul şi care îl pregăteşte pentru influxul de emisii solare.

Noi numim această metodă Holon-ul Înălţării. Ca şi ceilalţi doi holoni anteriori pe care vi i-am făcut cunoscuţi – Holonul Echilibrării şi Holonul Vindecării – acesta se bazează pe o formă geometrică specifică. Geometria obligă energia şi geometriile specifice să circule în moduri specifice.

Acest Holon se bazează pe un disc. Se aseamănă cu un titirez, dacă v-aţi jucat cu astfel de jucării în copilărie. Voi vă aşezaţi în interiorul acestui disc. Partea de sus a discului corespunde cu locaţia BA-ului, acolo unde mâinile voastre se ating dacă le ridicaţi deasupra capului. Partea inferioară a discului e la baza coloanei voastre vertebrale, dacă aţi sta aşezaţi cu picioarele încrucişate. Dacă faceţi asta din picioare sau de pe un scaun, atunci tălpile se vor afla la baza discului. Linia centrală care trece prin creştetul capului, prin corpul şi perineul vostru este axa centrală a discului.

În imaginaţia voastră, rotiţi discul în jurul axei centrale. Pentru cei mai mulţi oameni, direcţia firească ar fi să-l rotească spre dreapta, dar se poate şi la stânga – oricare direcţie simţiţi că e bună pentru voi. Mărimea sau diametrul discului este neimportantă. Puteţi să-l faceţi oricât de mare sau de mic doriţi. Nici culoarea discului nu contează, dar dacă sunteţi o persoană vizuală, atunci vă sugerăm să faceţi experienţe, făcându-l de culoare albă. Această mişcare a discului în lumea imaginară … lumea imaginaţiei voastre … creează un vortex.

Odată ce aţi început să rotiţi discul, atenţia voastră se îndreaptă la BA-ul de deasupra capului şi începeţi să transmiteţi apreciere spre BA – sentimentul de apreciere. Va veni un răspuns de un anume fel de la sufletul celest – BA-ul.

În acest moment, vă deplasaţi conştienţa la baza coloanei vertebrale, în chakra rădăcină, căci aceasta este fundaţia care atrage energia celestă în corpul KA. Apoi, în următoarele 5-10 minute, staţi pur şi simplu în interiorul discului, permiţându-i să se rotească, menţinându-vă conştienţa în BA şi la baza coloanei vertebrale. Va exista un flux de energie din BA în corpul fizic şi în jos, spre baza coloanei vertebrale. Uneori va exista o senzaţie foarte uşoară. Alteori va fi ca o rază laser, o coloană de foc sau un şuvoi. Se poate manifesta sub multe forme.

Pe măsură ce această energie coboară din BA la baza coloanei, ea radiază în corpul KA, energizându-l. Puteţi face acest exerciţiu de cât de multe ori doriţi. Noi sugerăm să-l faceţi cel puţin o dată pe zi. Atenţie: dacă îl practicaţi prea des, sau pentru prea mult timp, puteţi avea o reacţie de vindecare. Aceasta e provocată de energiile celeste care curg din KA în organele fizice din corp, pe care le determină să elibereze negativitate, toxine şi alte substanţe dăunătoare care le limitează forţa vitală. După o perioadă de timp, pe măsura ce corpul KA devine mai energizat, acesta va putea încorpora particulele solarizate din emisiile solare, iar asta vă va accelera mult procesul de înălţare.

Aceasta este metoda de bază. Şi, după cum am sugerat, o dată pe zi, cinci până la zece minute, este tot ce vi se cere, atâta timp cât intenţia voastră este în mod clar să vă înălţaţi în conştiinţă.

[Acum dorim să ne îndreptăm atenţia câtre o acţiune în folosul planetei şi la o emisie energetică, pe care noi o numim MAREA TRIADĂ.

În primul sfârşit de săptămână din aprilie (3-5 aprilie 2009), convocăm o reuniune în Seattle, Washington, în care vom folosi Holonul Înălţării şi vom crea o legătură cu cele trei temple acustice pe care le-am stabilit în plan fizic, în New Mexico, Costa Rica şi Nepal. Unirea acestor trei temple va fi făcută în scopul amplificării luminii iluminării.

Înaintea acestui eveniment, undeva pe la mijlocul lui martie, vom da alt anunţ, un alt Mesaj Planetar, cu instrucţiuni pentru cei care nu ni se pot alătura fizic în Seattle. Aceste instrucţiuni le vor ajuta pe acele persoane care nu pot fi fizic cu noi, să ni se alăture energetic şi să participe la această acţiune în folosul planetei.

Din punct de vedere al cunoaşterii iniţiatice şi al mitologiei egiptene, civilizaţia voastră se află în Iniţierea Anmit-ului, care este în esenţă o trecere de la căutarea puterii, la iubire şi la realizările mai elevate, care vin din chakrele de sus. Este o luptă între cei ce doresc să perpetueze o lume a conflictului – ca un stadiu prin care pot dobândi şi susţine puterea – şi cei care doresc să trăiască o viaţă a cooperării – înţelegând că întreaga viaţă este interconectată.

Această reuniune va avea un dublu scop: să împărtăşim o măiestrie mai profundă a Holonului Înălţării, despre care am vorbit, şi despre cum să folosim emisiile solare pentru înălţarea personală; să emitem în atmosfera emoţională a Pământului o iluminare spirituală de care va beneficia întreaga viaţă şi să ne aducem aportul la balanţa ce duce la cooperare, depăşind conflictul.

Hathorii


Observaţiile lui Tom referitoare la Holonul Înălţării

Hathorii au transmis un mesaj planetar în 24 martie 2008, intitulat Câmpul Magnetic al Pământului, în care spuneau că acest câmp trecea printr-o perturbaţie şi o transformare (vezi Arhivele Hathor).

În decembrie 2008, NASA a anunţat că Proiectul Themis a detectat o breşă masivă în câmpul magnetic terestru şi că în viitorul apropiat aceasta va lăsa să pătrundă în magnetosfera Pământului o mare cantitate de plasmă solară. Magnetosfera protejează Pământul de vânturile solare (plasmă) şi de furtunile solare. Odată cu apariţia acestei breşe, oamenii de ştiinţă anticipează o creştere a furtunilor magnetice în următorii ani. Adesea, astfel de furtuni au un impact asupra telecomunicaţiilor, ceea ce ar trebui să se dovedească a fi „interesant” pentru o cultură ce depinde tot mai mult de astfel de forme de comunicare (inclusiv internetul). Pentru a vedea raportul NASA, accesaţi HYPERLINK http://www.nasa.gov www.nasa.gov şi scrieţi cuvântul Themis în fereastra de căutare. Când se deschide fereastra, puteţi da click pe „Mission News”/Ştiri despre misiune.

Eu personal oftez uşurat atunci când ştiinţa validează informaţii care mi-au fost transmise de Hathori, şi trebuie să spun că acest lucru pare că se petrece cu o frecvenţă remarcabilă.

Există câteva lucruri pe care le consider interesante în acest mesaj. Cel mai important este afirmaţia Hathorilor despre creşterea plasmei din magnetosferă, care va mări viteza de vibraţie a corpului KA.

În mod cert, cu acest gen de informaţii, noi devansăm cu mult ştiinţa, intrând într-o lume a percepţiilor, pe care eu o numesc „woo-woo”. Prin „woo-woo” mă refer la percepţiile ne-obişnuite (în special cele de natură psihică). Personal, consider că e posibil să avem grijă atât de logică cât şi de „woo-woo”, atâta timp cât ne menţinem puterea de înţelegere despre noi, iar hotarele dintre acestea două sunt clare. Astfel, de câte ori e posibil, îmi place să trasez o linie clară de demarcaţie între ştiinţă şi „woo-woo”. Iar cu acest mesaj recent suntem în mod clar dincolo de ceea ce este acceptat.

KA-ul

Corpul KA a fost cunoscut şi folosit de vechii alchimişti egipteni. Uneori este numit dublul eteric şi uneori dublul spiritual. Are aceeaşi dimensiune şi formă ca şi corpul fizic (numit KHAT de vechii egipteni), dar este un corp energetic. Nu este făcut din carne şi oase, ci din energie, sau în cea mai mare parte din energie. Dacă KA ar avea masă s-ar părea că o are foarte mică. De peste două decenii experimentez KA-ul în stări meditative şi se pare că acesta posedă o multitudine de abilităţi interesante. Unele dintre acestea se datorează naturii sale înnăscute, astfel pare că se supune legilor mecanicii cuantice şi nu legilor fizicii newtoniene. Aceasta deschide uşa câtre o zonă fascinantă de fenomene neobişnuite.

Înălţarea

Conform cunoaşterii alchimice din Egiptul antic (după cum o interpretez şi o înţeleg eu), KA-ul are o importanţă crucială în procesul de înălţare. După cum clarifică Hathorii în mesajul lor, înălţarea se referă la o elevare în conştiinţă – o extindere a conştiinţei. Nu se referă la a părăsi lumea sau la a pleca undeva. Atunci când te afli în procesul de înălţare, trăieşti în lume şi o transcenzi, concomitent.

Înălţare versus dezorganizare

Un alt punct pe care îl consider important este ideea că intrăm într-o perioadă de înălţare potenţială şi/sau de dezorganizare potenţială, în mod simultan. Efortul de a ne ridica deasupra limitărilor culturale întipărite în noi, poate fi adeseori foarte obositor pentru mulţi dintre noi. Ştirile din mass-media sunt din ce în ce mai pline de relatări despre oameni care au luat-o razna, ca să folosesc un termen bun din anii ‘60. Astăzi, când scriu aceste rânduri, am citit o relatare despre un bărbat şi soţia sa, care şi-au pierdut amândoi slujbele şi care, drept urmare, au decis să se sinucidă, împreună cu cei cinci copii ai lor.

Mă tem că o asemenea instabilitate mentală va fi in creştere, iar Hathorii ne îndeamnă să înţelegem că avem atât aptitudinea înnăscută cât şi respons-abilitatea de a trăi elevat (înălţare), chiar dacă cei din jurul nostru se distrug (dezorganizare).

Holonul Înălţării

Instrumentul fundamental sau tehnologia interioară, pe care Hathorii ne-o oferă în acest mesaj, este un anumit tip de Holon care întăreşte KA-ul pentru a face faţă la presiunile energetice crescânde şi pentru a ne ajuta în timpul procesului de înălţare.

Pentru aceia pentru care ideea de Holon e ceva nou, vă recomand călduros să intraţi pe site-ul nostru – HYPERLINK https://www.tomkenyon.com www.tomkenyon.com – să mergeţi la secţiunea Arhivele Hathorilor şi să deschideţi mesajele referitoare la Holonul Echilibrării şi Holonul Vindecării. Aceste două forme geometrice sunt deosebit de utile şi destul de uşor de folosit.

Holonul Înălţării e puţin mai complicat decât ceilalţi doi Holoni daţi de Hathori. Aceasta deoarece el coordonează crearea unei geometrii imaginare, împreună cu o stare emoţională (apreciere) şi dirijarea unui flux energetic în interiorul corpului KA.

Cum se spune că un desen face mai mult decât o mie de cuvinte, primul lucru pe care doresc să vi-l împărtăşesc este un mic desen al figurii geometrice şi o descriere punct cu punct a procesului.

Geometria

Vă rog să înţelegeţi că îmi lipsesc talentele artistice, aşa că faceţi tot posibilul să treceţi dincolo de limitările mele personale la capitolul desen. Oricum, veţi observa în desenul de mai jos că un om (voi) stă în interiorul unui disc. Veţi vedea două linii punctate ce se ridică de la umeri către un punct aflat deasupra capului (punctul BA). Liniile punctate reprezintă braţele voastre, dacă le-aţi ridica deasupra capului. Locul în care s-ar atinge mâinile voastre este locul punctului Ba. Veţi sesiza că el reprezintă şi partea de sus a discului.

În acest desen, omul stă aşezat cu picioarele încrucişate, ceea ce înseamnă că şezutul vostru se va afla în partea de jos a discului. Vă rog să notaţi că nu e necesar, atunci când îl faceţi, să staţi cu picioarele încrucişate. Dacă vă este mai comod să staţi pe un scaun, atunci baza discului se va afla la tălpile voastre. Acelaşi lucru e valabil şi atunci când alegeţi să faceţi Holonul stând în picioare.

Mărimea discului e o preferinţă personală. Puteţi avea unul scurt şi îndesat sau unul elongat, elegant. Eu de pildă îmi fac raza discului de aproape 7,5 m, obţinând un diametru de 15 m. De asemenea, îmi imaginez că are o culoare albă luminoasă, însă nu e nevoie să-l faceţi de nici o culoare anume, sau să-l vedeţi în mintea voastră. Doar simţiţi acest disc în orice mod în care simţiţi că e firesc pentru voi. Privind discul de sus sau de jos, acesta va apare sub forma unui cerc.

După ce vă stabiliţi discul în imaginaţia voastră, începeţi să-l rotiţi în jurul axei centrale (care trece prin chakra coroanei din vârful capului, prin centrul corpului vostru şi prin perineu – un punct aflat la jumătatea distanţei dintre organele genitale şi anus). De obicei, eu îmi rotesc discul în sens orar, iar ca să diversific, îi schimb din când în când sensul. După spusele Hathorilor, majoritatea oamenilor, îl vor roti în mod natural în sens orar. Rotiţi-l însă în direcţia care vi se pare vouă potrivită. Această mişcare de rotaţie creează un vortex energetic în tărâmurile subtile şi facilitează mişcarea energiilor celeste din Ba în Ka.

Odată ce aveţi senzaţia că discul imaginat se roteşte, sunteţi gata pentru următorul pas.

Mutaţi-vă atenţia în punctul BA (deasupra capului, în partea de sus a discului). Transmiteţi sentimente de apreciere sau recunoştinţă BA-ului, întrucât acestea deschid canalul pentru revărsarea energiilor celeste. Sentimentul real de apreciere sau recunoştinţă, şi nu gândul de apreciere, este cel care activează fluxul din BA.

Continuând să transmiteţi apreciere/recunoştinţă BA-ului, veţi simţi, ca răspuns, un curent de energie ce coboară din BA. Dacă sunteţi începător în perceperea energiilor subtile, ar putea dura câteva clipe sau mai mult, până să apară acest răspuns. În cele din urmă veţi simţi însă un răspuns din BA faţă de aprecierea pe care o îndreptaţi asupra sa. Atunci când se produce acest lucru, mutaţi-vă atenţia la baza coloanei vertebrale

Energia urmează conştienţa

Pe măsura ce vă mutaţi conştienţa la baza coloanei vertebrale, fluxul de energii celeste de la BA va coborî în chakra rădăcină, de unde este împământat în corpul KA. Din acest moment, tot ce faceţi e să rămâneţi în interiorul discului rotitor, menţinându-vă conştienţa în punctul BA de deasupra capului şi în chakra rădăcină de la baza coloanei vertebrale. Lăsaţi-vă să percepeţi şi să simţiţi deplasarea energiei celeste în rădăcina voastră, iar de acolo în corpul KA. Atunci când mintea vă hoinăreşte, îndreptaţi-vă atenţia înapoi la discul rotitor şi la conexiunea dintre BA şi rădăcina voastră. Dacă atenţia vă e distrasă un timp prea lung, fluxul de energie se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, retransmiteţi sentimentele de apreciere spre BA, aşa cum aţi făcut când aţi început. Atunci când fluxul îşi reia mişcarea, menţineţi-vă atenţia în BA, la rădăcină şi la discul rotitor.

Fluxul de energie

În timp ce fluxul de energie celestă continuă să curgă din BA în chakra rădăcină, e important să înţelegeţi că acest flux hrăneşte corpul KA. Chakra rădăcină e folosită ca să ancoreze energia, dar energia în sine se mişcă în diferite forme prin KA, întărind, revitalizând şi ridicând viteza de vibraţie a corpului KA.

Experienţa personală a acestui flux, din BA în chakra rădăcină, ia forme diferite în momente diferite, în funcţie de – cred eu – starea propriului meu sistem energetic şi de starea mea sufletească în momentul în care fac meditaţia.

Câteodată fluxul e foarte lin, aproape imperceptibil. Alteori e ca o intensă rază laser de lumină, ce pulsează energie din BA în chakra rădăcină şi apoi prin întregul meu corp KA. Uneori ia forma unei coloane rotitoare de foc eteric ce coboară din BA în rădăcină şi care pulsează energie şi lumină prin tot KA-ul, din însăşi coloana de foc. Iar alteori e un şuvoi de lumină fluidă aurie ce coboară din BA. În toate aceste cazuri, există senzaţii fizice distincte de intensificare, însă de grade diferite. Presupun că fiecare persoană care practică asta va avea propriile experienţe variate.

Găsesc incredibil faptul că cinci până la zece minute (aşa cum sugerează Hathorii), este tot ce e necesar pentru a-mi încărca corpul KA. Uneori se petrec experienţe minunate cu fluxul de energie celestă ce curge din KA în corpul meu fizic (KHAT-ul). Atunci când se întâmplă asta, simt că energia vitală a fost distribuită organelor mele fizice.

Am făcut experienţe şi cu durata de timp alocată meditaţiei de până la douăzeci de minute şi vă pot spune că uneori am o reacţie de purificare de aproximativ cincisprezece minute – întocmai cum au spus Hathorii. Aceasta nu are loc întotdeauna, dar suficient de des încât simt că ar trebui să o menţionez. Îmi imaginez că acest tip de reacţie se va produce în momente diferite pentru fiecare om, datorită multor factori, astfel încât nu sugerez în nici un fel că veţi trece printr-o reacţie de purificare în timpul meditaţiei, dacă o măriţi la mai mult de zece minute – ci doar vă spun că uneori asta se petrece cu mine. Astfel de reacţii sunt rezultatul detoxifierii spirituale şi/sau a celei fizice, de vreme ce, în acest model de energie, anumite tipuri de gânduri şi emoţii au însuşiri nocive. Iar dacă energia înalt vibraţională a BA-ului este adusă în corpul KA suficient de mult timp, ea va determina corpul să înceapă sa elibereze aceste tipuri de elemente nocive. Astfel de eliberări nu sunt periculoase, dar poate fi dificil să luptăm cu ele, întrucât pot include unele manifestări cum ar fi greaţa, dureri de cap, alte dureri corporale şi o revărsare neaşteptată de gunoi mental şi/sau emoţional.

Sugestia mea pentru cei ce lucrează cu acest Holon remarcabil este să vă găsiţi propria zonă de confort. Începeţi cu cinci minute. Vedeţi ce se întâmplă. Apoi creşteţi treptat durata.

Pentru elevii silitori şi cei obsedaţi (incluzându-mă şi pe mine), reţineţi că acest Holon nu reprezintă un maraton. A face mai mult nu-ţi aduce neapărat rezultate mai bune. Scopul e să încărcăm corpul KA, nu să-l „scurtcircuităm”. Fiţi deci temperaţi. În cazul de faţă, moderaţia nu e similară cu mediocritatea. Pe măsura ce continuaţi să lucraţi cu Holonul, vă veţi descoperi zona firească de confort. Poate că meditaţia va dura mai mult de zece minute, sau mai puţin. Oricât ar dura, practicarea zilnică a acestei meditaţii vă va aduce rezultate deosebit de benefice.

Folosirea muzicii

Am pacticat acest Holon atât în linişte cât şi în timp ce ascultam muzică psihoacustică, creată să adâncească stările modificate de conştiinţă. Uneori prefer sincer să fac meditaţia în tăcere.

E plăcut să simţi energiile mişcându-se prin KA şi să auzi fizic sunetele pe care ele le generează în interior, fără nico „interferenţă” din afară. Alteori, găsesc că mă ajută foarte mult să ascult muzică psihoacustică, care amplifică adesea experienţa. Pentru mine e o chestiune de stare sufletească. Îmi doresc linişte, sau îmi doresc să plutesc pe undele sunetului psihoacustic pentru a-mi amplifica experienţa? Dacă alegeţi să faceţi experienţe cu muzică, vă sugerez să ascultaţi ceva care vă face să vă simţiţi relaxaţi şi care vă îndreaptă conştienţa spre interior.

Pentru că ştiu că mulţi oameni mă vor întreba care sunt preferinţele mele, iată-le. Dacă aleg muzică, îmi place să ascult „Lightship” sau „Infinite Pool” în timp ce fac Holonul. Ele amplifică cel mai mult experienţa. De asemenea, am descoperit că „Wave Form” şi „Wave FormII” ajută experienţa într-un mod mai blând.

Gânduri finale

Dacă este corectă afirmaţia Hathorilor că intensificarea activităţii plasmei din magnetosferă va duce la încărcarea şi activarea corpului nostru KA, atunci ne aşteaptă o călătorie anevoioasă în anii ce vin. În ciuda provocărilor imense ce ne stau în faţă pe atât de multe fronturi, această perioadă este şi o imensă oportunitate – o oportunitate de evoluţie spirituală fără precedent. Privesc spre viitor atât cu îngrijorare cât şi cu freamăt, al căror egal nu l-am mai întâlnit până acum. Fie ca drumul pe care l-aţi ales prin aceste vremuri să vă conducă în sus şi fie ca zilele să vă fie pline de o mare lumină, de o viaţă măreaţă şi de mult râs.

Tom Kenyon

Note:

Daca nu sunteti inscrisi pe lista noastra de corespondenta, intrati pe acest link si inscrieti-va HYPERLINK https://tomkenyon.com/contact/ https://tomkenyon.com/contact/

Noi nu putem adauga nume la lista noastra de corespondenta Internet; numai persoana care doreste sa primeasca vesti la zi din partea Hathorilor poate face acest lucru. Nu va facem cunoscute numele sau adresa nimanui altcineva.