Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Archives

Křištálový palác uvnitř a otevření síně Amenti

Planetární Hathorův vzkaz přes Toma Kenyona

Tento vzkaz obsahuje návody k potenciální energetické meditaci nazývané Křištálový vnitřní palác a Otevření Sálu Amenti. Můžete používat tuto meditaci pro svůj osobní prospěch kdykoliv potřebujete. Nicméně instrukce k tomuto energetickému procesu jsou vydány ted pro ty, kteří se rozhodnou účastnit Světové Aktivace Hathor Meditace ( Hathor World Activation Meditation), která se uskuteční 31/10 2010. Skupina se sejde v Seattlu, Washington právě ten den. Tato informace je pro ty, kteří se nemohou osobně ůčastnit ale chtěli by se zapojit do meditace s ostatními na světě.

Meditací, kterou se právě chystáme předat, můžete získat přístup k vyšším úrovním kreativity, uvnitř sebe, a přístup k tomu, čemu říkáme Vyšší mysl – což je jednoduše aspekt vašeho vědomí, které se rozšiřuje nad omezení vašeho běžného vědomí, jak ho v současné době prožíváme v omezení času a prostoru. Tato vyšší mysl – meziprostorový aspekt vašeho vědomí, je potenciální zdroj nesmírné inspirace, moudrosti, prozíravosti a kreativity.

Křištálový vnitřní palác se vztahuje k mozkové šišince, protožee část její struktury je přirozeně krystallická. Malé vápníkové krystalky mají piezoelektrické vlastnosti, které reagují na vyšší sféry světla. Aktivací těchto krystálků ve vaší mozkové šišince otevíráte bránu k vaší vyšší mysli, která může přinést vám i lidstvu příliv kreativity, prozření a rozřešení k osobním i společným problémům.

Meditace má 3 fáze.

První fáze

První fáze zahrnuje aktivaci srdeční čakry a vstup do srdeční rezonance se Zemí. Toto spojení srdcem vás spojuje s moudrostí Země a procesem stoupání, kterým se naše planeta vyvíjí. Dělá se to tak, že procitujeme přírodu, konkrétně Zemi samotné posíláme vděk, vděčnost.

Toto je velmi důležitý aspekt k této meditaci, protože energie Země je mnohem větší než vaše. Může vám pomoci se stabilizovat v procesu a spojuje vás v progresi výstupu, kterým vaše planeta prochází.

V této fázi meditace soustředíte vaší pozornost na srdeční čakru uprostřed hrudi, pocitujte vděk a vděčnost k Zemi za živost samotný. Podle úrovně vašeho rozvoje někdo jednoduše pocituje vděk k Zemi.

Někdo může cítit energie, jak proudí od vás k Zemi.

Někdo s pokročilejšími mezi-dimenzionálními schopnostmi se může najít, jak pluje v prostoru, posílá svou vděčnost Zemi z této výhodné polohy a z rozšířeného stavy bytí. Takže je tu mnoho způsobů, jak to prožít.

Tato fáze je také energetická transformace kolektivního myšlení, které lidstvo drží. Toto myšlení je víra, že Země může být využívána, zneužívána, znásilňována pro lidské cíle bez ohledu na to, jak to ovlivňuje další formy života na Zemi.

Toto myšlení musí být odstraněno a změněno, jestliže lidstvo chce přežít období, ve kterím se zrovna nacházíte, takže když jednoduše posíláte vděk Zemi, současně se spojujete s výstupem Země a přispíváte k transformaci tohoto velmi destruktivního myšlení – že dominujete Zemi.

V Nové Zemi, správcovství bude hlavní, spolu s porozuměním mezispojování všeho života a uctívání Země samotné.

Druhá Fáze

Po tom jste pobyli ve vibračním poli vděku a vděčnosti K Zemi alespoň 5 minut, přesuňte pozornost ze srdce k mozkové šišince uprostřed hlavy a poslouchejte Pineal Gland Attunement (Naladování mozkové šišinky).

Tato hudební meditace je něco málo přes 5min dlouhá, a byla speciálně stvořena, aby vám assitovala v aktivaci nevyužitých potenciálů uvnitř křištálové struktury vaší šišinky.

Zvuky, které uslyšíte jsou analogy obdoby k neustálým změnám v říši světla. Jemně naladují vnímavost a jemné schopnosti vnímání šišinky. Je to jako zapnutí antény a naladění se do vyšších říší světla a tomu, čemu říkáme Vyšší Mysl.

Po celou dobu této hudební meditace, Naladování, je vaše pozornost ve středu hlavy, v oblasti šišinky. Nedělá se nic jiného, než se se pozornost soustředí na tuto oblast. Když vaše mysl zabloudí, zase ji přivedte zpátky k mozkové šišince.

Nechte zvuky rezonovat a aktivovat tuto cast vašeho mozku. A zase, podle úrovně vašeho vědomí, někdo prožívá lehké neidentifikovatelné změny v této oblasti. Někdo může prožít komplexní geometrie světla. Někdo se může najít mimo sebe, jak pozoruje vlastní kolísání energie v šišince. Taky jsou tu další možnosti vnímání.

Nejdůležitější je, abyste se o nic nesnažili.Dovolte, aby se věci samy rozvinuly. Po této fázi meditace se přesuňte ke třetí a poslední fázi, kterému říkáme Otevírání Sálu Amenti.

Třetí fáze

Používáme slova Síně Amenti ve dvou smyslech. První se týká éterického skladiště informací a leží pod Sfingou v Kairu, v Egyptě. Druhý význam znamená vstup do vyšších stavů vibrací mysli, přes které se můžete spojit s Vyšší Myslí. Tím druhým významem se řídíme, když používáme tuto specifickou meditaci.

Tato fáze meditace vám davá přímý přístup k vašemu Vyššímu Vědomí a jeho nesmírnému potenciálu. Ve srovnání s předchozími fázemi, v této meditaci je vaše vědomí na několika místech najednou.

Představíme vám je najednou. Někteří lidé jsou schopni uvědomovat si v jakémkoliv momentu jen jeden bod. Někdo je schopen si udržet vědomí více než dvou bodech najednou. Jednoduše udržujte pozornost na co nejvíce bodech jste schopni. Když budete pužívat tuto metodu, postupně se naučíte uvědomovovat si několik věcí najednou, a tato schopnost (držet více perspektiv najednou) je mocná učební metoda pro rozvoj mezidimenzionálního vědomí.

První a základní bod soustředění je oblast, které říkáme bod BA. toto není místo, kde je umístěna vaše Nebeská Duše nebo Vyšší Já, je to jednoduše energetická brána. BA se týká vaší Nebeské Duše, nebo nějakým způsobem jak na ni nahlížíme, nebo na vaše Vyšší Já. Když fyzicky zvednete ruce nad hlavu, tam, kde se prsty dotýkají, je bod BA. (Prosíme, vemte na vědomí, že během této meditace ruce nejsou nad hlavou, je to jen k ukázání).

Ve posledním stádiu meditace soustředíte vaší pozornost na bod BA a posíláte vděk k tomuto aspektu vašeho já, které je mimo čas a prostor. Specificky posíláte vděčnost za příliv moudrosti, prozíravosti a tvořivosti a inspirace a také za možné rozřešení problémů, které vám nastaly.

Toto je velmi důležitá část této fáze. Soulad – vibrace, vděku aktivuje BA, vaší Nebeskou Duši nebo Vyšší Já. Touto akcí otevíráte bránu k vaší Vyšší Mysli a také ukončujete další omezující negativní myšlení, které mořilo lidstvo eony a eony věků.

Toto myšlení je nic víc než víra, že jste oddělěni od své vlastní božskosti, že nějak jste méně než a že si nezasloužíte přijímat dary z vaší vlastní božskosti.

Toto myšlení se zavedlo, aby vás kontrolovalo přes náboženství. Je to vysoce omezující a ničící myšlení, protože odpírá vstup k vaší vyšší moudrousti, vašemu duchovnímu vidění, schopnosti rozpoznat pravdu od lži a schopnosti změnit svou realitu podle svého přání.

Nemůžeme dost dobře zdůraznit, jak je tato forma myšlení limitující, ani jak důležité je pro vás držení a udržení této nové formy myšlení (že tu není žádné odloučení mezi vámi a a vaší vlastní Nebeskou Duší, Vyšším Já nebo Božstvím), zatímco posíláte vděk vašemu BA.

Neprosíte se, neobhajujete se, nežebráte, nemodlíte se ani k vaší Nebeské Duši, nebo k vašemu Vyššímu Já ani k bohu. Jednoduše otevíráte vedení k další části své bytosti. Jak pokračujete v této fázi, ucítíte odpoved z vaší Nebeské Duše, pohyb z bodu BA dolů do šišinky.

Toto je sestup energie z Vyšší Mysli spolu s jasnozřivostí a mocí do aspektu vaší bytosti, kterou znáte jako tělo a mysl. Tato umocnění jsou ve formě duchovních světelných ornamentů / vzorců, kterých si můžete ale nemusíte být vědomi.

Když necháte pokračovat sestupování energie z BA bodu, druhým bodem soustředění je šišinka, kde se vstřebává energie z Nebeské Duše do křištálové struktury mozkové šišinky.

Když můžete, současně se soustředte na třetí bod – vaší srdeční čakru uprostřed hrudi, takže proud se pohybuje z Nebeské duše do šišinky a do srdce. V ten samý moment pošlete vděčnost vaší Nebeské duši, vašemu BA, za zjevení své vlastní Vyšší Mysli.

Nakonec pro ty, kdo jsou pokročilejší, sosustředte se na čtvrtý bod, který je uprostřed Země samotné , takže příliv vaší Vyšší Mysli proudí z Nebeské Duše do šišinky, do srdce a dolů do středu Země.

Nezabývejte se na kolik bodů najednou se můžete soustředit, udržení si pozornosti na prvním bodu – BA, je pro začátek postačující.

Jak jsme řekli předtím, když budete pokračovat v této meditaci, budete časem schopni udržovat pozornost na více bodech najednou. Cílem této meditace je aktivace nepoužívaných potenciálů a schopností ve vaší interdimenzionální přirozenosti a přístup k vaší Vyšší Myslli, kterou pak můžete naplnit váš život s novými prozřenímim novým porozuměním, nové formy inspirace a nová tvořivá řešení problémů, at už osobních nebo kolektivních.

Právě proto, že jste spojeni se vším životem, když se otevřete k potenciálům vaší Vyšší Mysli, pomáháte tak i ostatním lidem, aby dokázali to samé.

My vám předáváme tuto meditaci ted, pro ty, kteří se rozhodnou se k nám připojit při planetární aktivaci 31.října 2010.

Prosíme vás, abyste si prošli tímto procesem co nejvíckrát před tou skutečnou událostí, takže jste dostatečně seznámeni a zvládli jste ji do určité míry.

31.října v 15h PST (23.00 v ČR), ti kteří se sejdou v Seattlu vstoupí do meditace. Jste vítáni kdekoli jste na světě. Přes běžný stav vibrací (vděk) spolu překročíme čas a prostor. Oživíme Křištálový Vnitřní Palác a otevřeme Síně Amenti ke prospěchu vás a prospěchu celého lidstva.

Závěrem

Tato meditace, které říkáme Křištálový Vnitřní Palác a Otevření Síně Amenti, trvá asi 15min. Prvních 5min posíláme vděk Zemi, s porozuměním, že také zesilujete myšlení a přidáváte je k planetární síti – protiváha k destruktivnímu myšlení, že lidstvo dominuje a má moc nad Zemí. Vlastně měníte toto nechutné přemýšlení za nové – lidé jsou spolutvořitelé Země a správci života.

Když jste strávili alespoň 5min v tomto vibračním stavu vděku k Zemi, pokračujete dále do druhé fáze, která také trvá něco přes 5min. to zahrnuje poslech Pineal Gland Attunement, nechte zvuk aby pracoval za vás, jednoduše svou pozornost udržujte ve středu hlavy.

Ve třetí fázy, která také trvá kolem 5min, se vaše pozornost přesune k bodu BA nad hlavou. Během této fáze posíláte vděk vaší Nebeské Duši, Vyššímu Já, otevíráte vedení ke své Vyšší Mysli, rozumějte, že touto akcí nejen otevíráte cestu k vyššímu aspektu svého já, ale současně měníte negativní myšlení lidstva.

To myšlení je, že jste něco méně než božství a že si nezasloužíte přímý přístup, ale potřebujete prostředníka. Z naší perspektivy, nepotřebujete žádnou osobu, žádnou entitu nebo organizaci jako prostředníka mezi vámi a vaším vlastním Vyšším Já, vaším Božstvím.

Během této fáze dovolte příliv energie aby se pohyboval směrem dolů z vaší Vyšší Mysli, ke které má přístup skrze vaší Nebeskou Duši, vašeho Vyššího Já, šišinka. Pokud jste schopni soustředit se na více bodů najednou, dovolte aby se příliv energie proudil do srdeční čakry a pak do středu Země.

Časování této meditace je příznivé a pozzoruhodné zlověstné ohormující:???

Nacházíte se na kritické hranici vzestupu Země. Nejste bezmocní uprostřed chaosu, který je všude kolem vás – právě naopak. máte všechny moci a schopnosti přímo v sobě, které jen čekají na vváš rozkaz.

Hathoři
Baja, Mexiko
29.srpna 2010


Tomovy myšlenky a postřehy

První, co mě upoutalo na poslední zprávě od Hathorů je, že pojmenovli dvě vysoce zraňující myšlenky, které tak ovlivňují naší světovou kulturu.

Podle jejich názoru, tato dvě myšlení jsou druhem mentálního/citového/ duchovního jedu, který tak ovlivňuje nás a svět, ve kteém žijeme.

První myšlení zvětšňuje víru, že máme moc na Zemí a ona může být využívána a znásilňována podle našeho přání. Část naší současné celosvětové ekologické krize můžeme vystopovat do knihy Genesis. Nedávno jsem četl psaní učenců, kteří navrhovali, že překlad Krále Jakuba je vlastně chybný v té určité pasáži (Genesis 1: 26:28). Ale chybný překlad nebo ne, roznítilo to lidskou aroganci, která je za většinou naší filozofie, tak jako kulturní vědeckou a technologickými postoji. Křivda z tohoto myšlení ovlivňuje naš vlastní ekosystém, kostru života samotného.

Druhou myšlenkovou formou, kterou se Hathoři dotkli, se dá také vystopovat zpět do náboženství. Je to víra, že jsme nějak odděleni od našeho vlastního Vyššího Já, Božskosti, Božství, nebo jak to chcete pojemnovat. Konečný výsledek je myšlení, že jsme vypuzeni z říše světla a ducha naší vlastním vyvlastněním sebe sama.

Hathoři velmi jasně vysvětlili

Podle nich tu není žádná separace mezi námi a Našimi Nebeskými dušemi, našimi Vyššími Já nebo Božskostí (opět si pojmenujte jak chcete).

Nepotřebujeme žádného prostředníka mezi sebou a božskou přírodou. A zvěčnělá víra, že nejsme hodni přijímat dary světelných říší nás vlastně preventuje od přijímání odpuštění a zdraví, které je naše právo od narození.

Tento druh léčivé přízně od světelných říší do nás proudí z jiného aspektu nás, ne nějaké síly mimo nás.

Meditace : Křištálový Palác Uvnitř a Otevírání Sálů Amenti

Fáze 1

V první části meditace, když posíláte uznání a vděk Zemi ze srdeční čakry, uprostřed hrudi, děláte to s pochopením, že Země má nesmírnou hodnotu, že ji máme s láskou opatrovat a chránit, ne ji pokořovat a znásilňovat a okrádat.

Hathoři rozlišují slova uznání a vděčnost. Uznání je uznání za něco, v tomto případě Země a života samotného. Vděčnost pocitujeme mnohem hlouběji, silněji než uznání. Někteří lidé nejsou schopni cítit vděk z různých důvodů. Ale většina lidí umí cítit alespoň uznání. Pokud cítíte vděk k Zemi a záhádám života, skvělé, prociťte to. Pokud jen cítíte uznání, není to problém. Prociťte to a nakonec se to změní na vděk.

První fáze meditace trvá 5min. Tak můžete vstoupit do vibrací uznání nebo vděčnosti a spojit se energeticky s moudrostí a přítomností Gaii.

Můžete to dělat v tichosti nebo s hudbou. Rozhodl jsem se vydat prvních 5 minut Worlds Ascending – Stoupající Světy z mého posledního CD Ascension Codes – Kódy Stoupání, protože ve mně to vyvolává pocity radosti a jednoty. Na konci této zprávy najdete link k této nahrávce a jste vítáni ji použít k osobní potřebě během meditace. (Prosím respektujte moje přání na stránce Sound Gifts mojich web.stránek a neužívejte hudbu k jiným potřebám.)

2.Fáze

V druhé části meditace přesunete pozornost ze srdeční čakry k šišince, uprostřed hlavy. Hathoři nazývají tuto část meditace Vnitřní Křišťálový Palác, a používáme k ní nahrávku Pineal Gland Attunement (Nalaďování šišinky, epifýzi), která trvá 5:47min. Vše, co děláte během této části, je, že se soustředíte na střed hlavy, kde je vaše epifýza. Více informací o této jedinečné zvukové meditaci najdete v sekci Hathorů na stránkách, dole je seznam (Planetárních Vzkazů od Hathorů) Hathor Planetary Messages to k (Chaotickým Nodulím) Chaotic Nodes and Dimensional Attunements a (Dimenzionálních Ladění), vydáno 8.10.2009.

3.Fáze

V druhé části meditace otevřete Sály Amenti, podle terminologie Hathorů. Právě tady otevřete vnitřní bránu ke své Vyšší Mysli, zdroji moudrosti, vědění a inspirace z vyšších sfér své vlastní bytosti. Je důležité si uvědomit, že vstupujete do meziprostorového aspektu sebe sama. Není to něco mimo vás, ačkoliv to v normálních stavech vědomí většině z nás může připadat.

Hathoři nám navrhli experimentovat s několika místy k soustředění. Většina začátečníků se bude soustředit na jeden bod, ale jak Hathoři poznamenávají, když s touto meditací nějakou dobu pracujete, časem budete schopni soustředit se na několik bodů najednou. Jejich pokyny, jak s těmito body pracovat, jsou jasné, takže to dál nebudu rozvádět.

Poslední část meditace trvá 5minut, a tak jako první fázi, můžeme ji provést v tichosti. Těm, kterým pomáhájí katalytické zvuky (jako mně), navrhuji, aby poslouchali stejnou nahrávku z Worlds Ascending Vystupující Světy, tu, co jsem vybral v první fázi meditace.

Po této poslední části meditace vám navrhuji, abyste nějakou dobu odpočívali a byli sami se sebou, procítili jemné energie, které se před vámi otevřou po ukončení meditace.

Hathoři nám představují tuto meditaci dlouho před vlastní Aktivací Světa Hathory 31.10.2010. důvodem je, abyste byli schopni s meditací pracovat, jak často je to možné před onou událostí. Čím víc budete znát energie a změny této meditace, tím líp to zvládnete až budete následovat ostatní z celého světa.

Meditace je také efektivní nástroj k přístupu vyšších sfér vašeho vlastního vědomí. A jako takové ho můžete využít k vlastnímu prospěchu. Tak jako s ostatními mocnými energetickými procesy, buddte opatrní, abyste se nepřestimulovali. Pokud prožijete příliš mnoho energie, než je pohodlné, nebo pokud stavy změněného vědomí budou rušit váš denní život, zanechte na chvíli medice a pak nechejte delší dobu mezi meditacemi.

Nahrávka k meditaci

Vytvořil jsem sekvence hudby pro tuto meditaci, a jste vítáni ji použít k osobní potřebě. Skládá se ze 3 různých kusů, které jsou načasovány specificky podle Hathorových instrukcí. První a poslední kusy jsou stejné, a trvají 5min a jsou to první části Worlds Ascending, z mého CD Ascension Codes.

Prostření kus je 5:47min dlouhý a je to

Až si stahnete nahrávku, uvidíte, že kusy jsou odděleny asi 5sekundovým tichem. Když jedna skladba skončí a další začne, je to znamení přesunout se k další části meditace podle popisu.

Praktická poznámka

Pokud si budete stahovat nahrávku, prosím nečekejte až na den D. A prosím nepoužívejte náš server jako přehrávač. Jinými slovy, prosím stahněte si nahrávku na svůj počítač. Čím dál více lidí z celého světa se k nám připojuje, a když náš server má velkou kapacitu, má svoje limity. Pokud mnoho lidí najednou používá náš server jako přehrávač, server zamrzne a pak nikdo nemá přístup k nahrávkám.

Stahování Nahrávky k meditaci

Když kliknete na link dole, vezme vás to na Listener’s Agreement in the Sound Gifts na mojich stránkách. říká se tam, že můžete použít nahrávku k vlastní potřebě, zdarma, a také si všimněte, že není ve veřejných rukách, tzn. že ji nemůžete legálně použít k jiné potřebě. (Vstahují se na ni autorská práva). Když zmáčknete “I agree to the terms and conditions” , (Souhlas s podmínkami) máte přístup ke všem nahrávkám na stránkách

Ke stažení navrhované hudební nahrávky klikněte Crystal Palace Within Meditation click here.

Nakonec

Vám navrhuji, abyste si přečetli předchozí zprávu od Hathorů, vydáno 3.8.2010. Najdete ji v archivech Archives v sekci Hathorů na stránkách www.tomkenyon.com

Pokud chcete dostávat emaily přihlašte se Contact page and subscribe.