Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Gedachten en Observaties van het Medium

Voordat je het materiaal van de Hathors in onderstaande rubriek leest, wil ik je graag een beetje advies geven – een intellectuele overweging als je dat op prijs stelt.

Ik zal je vertellen wat ik de deelnemers aan mijn workshops altijd aanraad. Ik vraag hen een denkbeeldige doos binnen handbereik te houden.  Zodra ik iets zeg wat niet logisch in je oren klinkt of ingaat tegen jouw kijk op de werkelijkheid, dan stel ik voor dat je het in deze doos kiept. Aanvaard nooit wat een ander zegt als dé waarheid, zonder het te zeven via je eigen levenservaring, je eigen gevoel van logica en – heel belangrijk – jouw eigen persoonlijke waarden.

Het slikken van ideeën zonder ze eerst – op basis van je eigen grondige onderzoek – te verteren, kan leiden naar een soort van mentale of spirituele indigestie. Voor zo’n kwaal bestaan geen medicijnen.

Er zijn mensen die zeggen dat men de eigen zin voor logica en rationele bedredeneringen opzij moet schuiven, bij het betreden van de spirituele ervaringsgebieden – men zou zich geheel en totaal over moeten geven aan het lot en elke vorm van rationaliteit buiten beeld moeten laten. Persoonlijk ben ik van mening dat een dergelijke denkwijze gevaarlijk is. We hebben ons gehele verstand en al onze intelligentie nodig om niet misleid te worden op de weg naar spirituele verlichting. Wat we zoeken is het ware licht van zelfbewustzijn, niet het valse licht van persoonlijke fantasieën en verlangens. In dit opzicht is het logische en rationele denken niet de aartsvijand van mediamieke informatie, wel kan het een kritische bondgenoot zijn.

Ten aanzien van Hogere Dimensies van Bewustzijn

Als ik zo stoutmoedig mag zijn om de centrale boodschap van de Hathors voor je samen te vatten, dan luidt dit als volgt: als mensen hebben we toegang tot andere dimensies van bewustzijn. Het inter-dimensionale aspect is onderdeel van ons aangeboren wezen, je dient dit vermogen echter wel te ontwikkelen en eigen te maken.

Wat bedoel ik precies  met de term inter-dimensionaal? Om dit uit te leggen, wil ik het met je bekijken vanuit verschillende perspectieven – hoe inter-dimensionaal van mij! 😉

Terwijl je dit leest of voorgelezen krijgt, geven de taalcentra in de hersenen betekenis aan het gebrabbel dat we Nederlands noemen. Tegelijkertijd hoor jij misschien geluiden van buiten – misschien hoor je het geluid van een dier of een toeterende auto. Wellicht dat jij je tegelijkertijd bewust bent van jouw ademhaling. Al deze gebeurtenissen – het lezen van de woorden, de geluiden die je hoort en jouw ademhaling – zijn dimensies van bewustzijn.

Je kunt je bewust worden van elk van deze dimensies door je aandacht daarop te richten. Het is je aandacht voor een gebeurtenis wat maakt dat jij je er bewust van wordt. Zolang jij er geen aandacht aan besteedt, zal jij de gebeurtenis niet opmerken. Ben jij bijvoorbeeld geheel verdiept in dit artikel, dan zou het kunnen dat jij je niet bewust bent van jouw ademhaling of de geluiden van buiten. Ze bestaan onafhankelijk van het feit of jij je er wel of niet bewust van bent, maar in de wereld van jouw waarneming zal het zijn alsof ze nooit zijn voorgekomen.

Ook onze innerlijke waarnemingswereld bestaat uit vele dimensies of gebieden. De meeste zijn vooralsnog niet toegankelijk voor ons – eerlijk gezegd zijn we getraind om via onze focus slechts een kleine bandbreedte van onze innerlijke ervaringen betekenis te geven – met name die delen die ons productiever maken of meer bruikbaar voor de maatschappij.

Teneinde deze innerlijke werelden van perceptie te kunnen ervaren, dien jij jouw hersenactiviteit te veranderen door middel van meditatie of een andere methode. Pas dan kun jij rechtstreeks deze werelden gaan ervaren met de ietwat verbazingwekkende verschijnselen die binnenin je plaatsvinden. Echter, tot het moment waarop jij deze werelden rechtstreeks ervaart, lijkt het alsof ze niet bestaan – vanwege het simpele feit dat ze zich buiten het bereik van jouw waarneming bevinden.

Het vermogen om binnenin jezelf toegang te krijgen tot deze hogere dimensies of creatieve werelden, biedt unieke praktische voordelen – ondanks dat ze vrij esoterisch van aard zijn. Deze overige dimensies kunnen bijvoorbeeld met enige regelmaat creatieve inzichten en oplossingen onthullen voor problemen – oplossingen die verre van gebruikelijk zijn in onze traditionele manier van denken en waarnemen.

De geschiedenis van wetenschap is gevuld met doorbraken en nieuwe inzichten die ontstonden dankzij deze ongebruikelijke geestestoestanden. Laat ik wat specifieker zijn, om uit te leggen wat ik bedoel.

Wetenschap wordt in de regel gezien als het toppunt van de menselijke rede. De wetenschappelijke methode is tenslotte gebaseerd op rationele observatie en logische oplossingen voor problemen.  Feitelijk hebben echter die beoefenaars van de wetenschap – de wetenschappers zelf – aangegeven dat een oplossing voor een wetenschappelijk dilemma tot hen kwam via niet-logische weg.

Neem bijvoorbeeld de Duitse scheikundige Kekule, verantwoordelijk voor de ontdekking van de moleculaire structuur van benzeen. Hij gaf aan onophoudelijk te hebben geworsteld met dit dilemma – tot zover dat het een obsessie voor hem werd, zonder dat een oplossing in het zicht kwam.

Tot hij plots op een nacht een droom had. In deze droom zag hij voor zich hoe een slang zijn staart inslikte. Bij het ontwaken besefte hij dat dit in feite de structuur van benzeen liet zien. Nadat hij dit beeld in wiskunde wist om te zetten, was hij in staat om te bewijzen dat zijn nachtelijke inzicht juist was geweest.

Bijzonder interessant is het feit dat het droombeeld van Kekule draait rond een klassiek alchemistisch symbool, de Ouroboros.  Dit iconografische element verbeeldt een slang die zijn staart inslikt, net als in Kekule ’s droom.

Betekenisvolle informatie kan dus aan ons onthuld worden zodra we andere dimensies van ons bewustzijn betreden. De natuurkundige Albert Einstein rapporteerde dat hij de principes van Algemene Relativiteit had ontdekt via een aantal fantasieën. Ooit grapte hij dat een probleem niet is op te lossen op het niveau waarop het is ontstaan, men dient naar een hoger niveau te gaan, om het op te lossen.

Het onderwerp dimensies heeft natuurkundigen, wiskundigen en metafysici lange tijd gefascineerd. De eerste overweging die ik ten aanzien van dimensionaliteit wil bespreken, is het besef vanuit welk standpunt men het overdenkt. Wiskundigen bekijken dimensies  vaak op een andere manier dan bijvoorbeeld natuurkundigen.

De Hathors hebben een unieke blik op dimensionaliteit, met name de dimensionaliteit van bewustzijn. Zij menen dat de hogere dimensies van ons bewustzijn onze materiële werkelijkheid kunnen beïnvloeden – en dat ook daadwerkelijk doen.

Platland, Waar Wij Leven

Wanneer ik workshops leid – waarin mensen via innerlijke aandacht rechtstreeks de hogere dimensies ervaren – dan vind ik het prettig om – voorafgaand aan hun eerste ontmoetingen met onbekende wezens – eerst even wat te zeggen over het concept van andere dimensies van bewustzijn. Dat doe ik soms via de bespreking van een fascinerend boek ‘Platland’ (oorspronkelijke titel ‘Flatland’, vert.) genaamd, geschreven in 1884 door de Victoriaanse satiricus Edwin Abbott.

Deze novelle beschrijft de paradox van hoe diegenen die in een bepaalde dimensie leven, nooit andere dimensies buiten die van henzelf kunnen begrijpen.

Hier volgt een korte samenvatting.

Er was eens een fantasiewereld genaamd Platland. Dit land had slechts twee dimensies: lengte en breedte. Degenen die in Platland woonden werden Platlanders genoemd. Niemand op Platland had ooit iets driedimensionaals gezien, want Platland was … nou ja … plat.

Op een dag passeerde er een bol (een bal) door Platland. Toen deze voor het eerst contact maakte, verscheen er een enkelvoudige punt in hun wereld, die uitgroeide tot een kleine cirkel. De cirkel werd groter en groter, op een bepaald moment was de cirkel heel groot, het grootste dat ‘ie ooit kon worden. Dit kwam uiteraard overeen met het moment waarop het breedste deel van de bol Platland passeerde.

Plots, zonder aanwijsbare reden, begon de cirkel steeds kleiner te worden, totdat er slechts een punt overbleef.  Uiteindelijk verdween ook dit punt.

Er ontstonden veel ideeën over wat er gebeurd was, maar niemand op Platland begreep precies wat er was voorgevallen. De Platlanders konden zich immers niet zoiets als een bol voorstellen, ze konden niet denken buiten het referentiekader van hun tweedimensionale wereld.

Ik denk dat wij ook zo zijn.

We leven dag in dag uit in een driedimensionale wereld, denkende dat dit alles is wat er bestaat. Als tijd de vierde dimensie is, zoals sommige (niet alle) theoretici hebben gesuggereerd, dan hebben de meeste van ons daar een redelijk goed begrip van. Daarmee bedoel ik dat we kunnen klokkijken en op tijd op ontmoetingen en afspraken kunnen verschijnen. Verder dan dit gaat de interesse van de meesten onder ons niet.

De Paradox van Tijd

Welnu, er bestaan andere manieren om naar tijd te kijken. Onze moderne, mechanistische perceptie van tijd is slechts één aspect ervan. Zodra we ons begrip van tijd overstijgen of stopzetten – zoals in meditatie of bepaalde esoterische oefeningen – dan begint het bijzonder interessant te worden. Zodra we uit de groef van ons tijdsbegrip stappen – door middel van meditatie, enz. – dan zijn we inderdaad in staat gemakkelijker andere gebieden van menselijke ervaring binnen te treden. Deze ongebruikelijke mentale en fysieke staten van zijn zijn sinds mensenheugenis beschreven door mystici, yogi´s en andere verlichte wezens.

De beschrijvingen van deze ontmoetingen met het numineuze – een Jungiaanse term voor de met licht gevulde bestaansgebieden – werden uiteraard versluierd in de culturele filters van die tijd. Daarom ook verschilt de mystieke taal van Christelijke religieuzen en mystici op het eerste zicht van dat van hun Joodse en Islamitische collega’s. We zien nog grotere verschillen  met de tradities uit Azië – zoals de Hindoeïstische en Boeddhistische yoga´s, de Taoïstische alchemie van China evenals het sjamanisme van oeroude natuurvolken over de hele wereld. Echter onder de oppervlakte van deze ogenschijnlijke verschillen, zien we een stroom van overeenkomsten.

Deze overeenkomsten betreffen niet het geloof, de spirituele genealogie of dogma’s. Veel spirituele tradities staan lijnrecht tegenover elkaar wat hun fundamentele leerstukken betreft. Ondanks al deze verschillen zien we opvallende overeenkomsten ten aanzien van de methodes die deze mystieke, yoga en sjamanistische disciplines gebruiken om het numineuze binnen te gaan. Dat betreft de verandering van de waargenomen tijd – en of die nu wordt bereikt via meditatieve trance, contemplatief gebed, drummen of chanten –  dit is wat in elk van deze tradities centraal staat.

Vanuit het gezichtspunt van de moderne neurofysiologie zouden we inderdaad kunnen stellen dat het middels een veranderde waarneming van tijd – en de daarbij horende veranderingen in de hersenen – is dat yogi´s, mystici, heiligen en sjamanen begrip verwerven van datgene wat zij het  Goddelijke, het Transcedente Zelf, de Tao of de Grote Geest noemen – afhankelijk van hun intellectuele en/of filosofische richting

Met andere woorden, mystieke en religieuze ervaringen doen zich – neurologisch gesproken – voor door duidelijk omlijnde veranderingen in de werking van onze hersenen.  Let op, ik beweer hier niet dat mystieke ervaringen gereduceerd kunnen worden tot fysieke ervaringen in de hersenen en daar bij uitsluitsel het resultaat van zijn – maar dergelijke ervaringen vertonen zeker gelijktijdige gebeurtenissen in het zenuwstelsel. Deze laatste opmerking kan sommigen pietluttig in de oren klinken, maar voor diegenen onder ons die betrokken zijn bij het nastreven van wetenschappelijk inzicht in mystieke geestestoestanden, is het van cruciaal belang om zo strikt mogelijk te formuleren.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de numineuze bestaansgebieden – m.a.w. de mystieke ervaringen – een fascinerend rijk gebied aan menselijk potentieel kan openen, maar enkel nadat men bevrijd is uit het verstrikt zitten in dogma – in het religieuze en/of culturele geloof.

De methoden gebruikt door mystici, yogi´s en sjamanen om veranderde staten van bewustzijn te genereren – het soort wat leidt tot numineuze en transpersoonlijke ervaringen (m.a.w. ervaringen die je persoonlijke aardse leven overstijgen, vert.) – zijn al tijden een interesse van me. Ik heb zelfs een boek geschreven –  met name Brain States – een gids die de lezer toont hoe hij veranderde staten van gewaar zijn kan scheppen als middel om toegang te krijgen tot het meer creatieve potentieel van zijn/haar hersenen en geest.

Vanuit het standpunt van neuropsychologie behoort het mediamieke vermogen – het vermogen een kanaal te zijn – gewoon tot het potentieel van onze hersenen/geest, hoewel het ongebruikelijk is.

Als psychotherapeut en iemand die meer dan tien jaar betrokken geweest is bij hersenonderzoek beschouw ik de gave om te kunnen channelen – in het algemeen genomen – als een soort transpersoonlijk mensenwerk van het psyche. Daarmee wil ik duiden dat de informatie of boodschap als gevolg van het channelen, voortkomt uit het raakvlak tussen de persoonlijke psychologie en de transpersoonlijke aspecten van degene die het medium is.

Het Mediamieke Proces

Eenieder die via channeling als een kanaal voor informatie fungeert, doet dit door zijn of haar bewustzijn op enigerlei wijze te veranderen. Met als resultaat – los van de gebruikte methode – dat het medium een diepgaande veranderde staat van innerlijk gewaar zijn – ofwel trance – ingaat. Gedurende het tijdsbestek waarin de informatie doorkomt, is men min of meer onthecht – of op een bepaalde manier losgekoppeld – van zijn/haar normale manier van zijn in de wereld, z’n eigen waarneming en het persoonlijke tijdsbesef. Dit is een onmiddellijk resultaat van veranderingen in de toestand van de hersenen,  met name zien we een toename van Alfa en Theta activiteit bij degene die als kanaal fungeert.

Hoe uitheems de toestand van het medium ook moge klinken, ik geloof dat dit een impliciet vermogen is die de meesten – zo niet allen – onder ons bezitten. Het is eenvoudigweg een kwestie van leren hoe je vrijwillig je eigen hersentoestand kunt veranderen.

Er is echter nog een element van het verschijnsel channelen, dat cruciaal is om te begrijpen. Dat betreft de kwestie van ´filters´. Ik denk persoonlijk niet dat er zoiets bestaat als een medium dat volledig zuiver is. We kunnen ernaar streven om een open en zuiver kanaal  te zijn en hopen dat we de perfectie bereiken, maar de Aanwezigheid of informatie die zich in het proces presenteert , wordt  hoe dan ook beïnvloed door het medium, vooral door diens emotionele toestand, onbewuste overtuigingen en miasmas (dit zijn schadelijke persoonlijke vervormingen).

Daarom ook dien je altijd een denkbeeldige doos binnen handbereik hebben, vanwege deze niet te vermijden filters van het medium. Klopt iets voor jouw gevoel niet, kiep het dan in deze doos. Accepteer nooit  iets klakkeloos als waarheid. Onderzoek het altijd via je eigen gevoel van logica, je levenservaring en jouw eigen persoonlijke waarden.

Het is mijn hoop dat de lezers van de Hathor boodschappen precies dat zullen doen. Kijk wat voor jou werkt en kiep de rest weg.

Een van de ergste dingen die voor mijn gevoel zouden kunnen gebeuren met de informatie uit onderhavige rubriek, is dat men het op enigerlei wijze zou gaan vergoddelijken of verafgoden, in een soort van New Age cult.  In de plaats daarvan, kijk naar de boodschappen als eenvoudigweg nog een verrijkend perspectief op onze wereld. Mocht deze informatie jou helpen om vindingrijker te zijn en gelukkiger in het leven te staan – zoals dat met mij is gebeurd – dan is al het gedoe rondom dit gechannel, meer dan de moeite waard geweest.

Tom Kenyon

Costa del Sol, Spanje, 26 december 2007

Nederlandse Vertaling MvT

Bronnen:

Boeken

Het Hathor Materiaal, boodschappen van een verlichte beschaving.

Een in het Nederlands vertaald boek over de Hathors en hun boodschappen.

Brain States

Over de hersenen en het ongebruikte potentieel ervan. Geeft gedetailleerde informatie over het gebruik van veranderde bewustzijnsstaten als middel om de meer creatieve aspecten van de hersenen/geest binnen te gaan.

Opnames

Sound Transformations, digital opgenomen Hathor klanksessies.

White Gold Alchemy, een eenvoudige, maar krachtige meditatie om innerlijk wit goud te scheppen.

The Sahu, een volledige Hathor workshop

Immunity, een klankheling meditatie met de stemmen van tweeëndertig spirit helers, inclusief die van de Hathors.

Infinite Pool: Entering the Holographic Brain, de stemmen van dertien Hathors tezamen, dit dient als een krachtig instrument om je psyche te navigeren en veranderde bewustzijnsstaten te onderzoeken.