Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Gedachten en observaties van het Kanaal

Voordat u het materiaal in dit Hathor gedeelte gaat lezen, zou ik u graag wat advies geven, een intellectuele overweging aanbieden, zo u wilt.

Ik zal u vertellen wat ik zeg tegen diegenen die aan mijn workshops deelnemen: zet altijd een denkbeeldige doos naast u neer. Als wat ik zeg voor u onzin is of niet strookt met uw kijk op de werkelijkheid dan stel ik voor dat u het gewoon in de doos kiept.

Slik of accepteer nooit iets wat een ander zegt als waarheid zonder het te zeven via uw eigen levenservaring, uw zin voor logica en –heel belangrijk- uw eigen persoonlijke waarden. Het inslikken van ideeën zonder er grondig op te kauwen en ze te verteren kan leiden tot een soort mentale en/of spirituele indigestie. En voor dit soort kwaal is er niet zoiets als een instant medicijn.

Er zijn mensen die zeggen dat men zijn zin voor logica en rationele denken moet achterlaten bij het binnengaan van de spirituele ervaringsgebieden; dat men zich ten volle en totaal zou moeten overgeven aan geloof en de rede niet in beeld moet laten komen. Persoonlijk denk ik dat dit soort denken gevaarlijk is. We hebben al ons verstand en alle intelligentie die we kunnen opbrengen nodig om niet misleid te worden op onze weg naar spirituele verlichting. Het is het ware licht van zelfbewustzijn dat we zoeken, niet de valse helderheid van persoonlijke fantasie en verlangen. In dit opzicht zijn logica en rationeel denken niet de wraakgodin van gechannelde doorgevingen; ze zijn kritische bondgenoten.

Ten aanzien van Hogere Dimensies van Bewustzijn

Als ik zo stoutmoedig mag zijn om de centrale boodschap van de Hathors samen te vatten is het deze: als mensen hebben we toegang tot andere dimensies van bewustzijn. Deze interdimensionaliteit is onderdeel van ons ingeboren wezen, maar ook iets dat gecultiveerd of ontwikkeld moet worden.

Wat bedoel ik precies als ik zeg ‘interdimensionaliteit’? Laten we, om dit uit te leggen, het bekijken vanuit verscheidene perspectieven – hoe interdimensionaal van mij!

Terwijl u dit leest of voorgelezen krijgt, geven de taalcentra in de hersenen zin aan het gebabbel dat we Nederlands noemen. Tegelijkertijd hoort u misschien een geluid van buiten, misschien een claxon of het geluid van een dier. U zou op hetzelfde moment uzelf ook kunnen voelen ademen. Al deze gebeurtenissen, het lezen van de woorden, de geluiden die u hoort en uw ademhaling, zijn dimensies van uw bewustzijn.

U kunt zich bewust worden van elk van deze dimensies door uw aandacht ernaar te verleggen. Want het is uw aandacht voor een gebeurtenis die deze bewust maakt. Als u er niet op let, zult u iets dat gebeurt niet opmerken. Als u bijvoorbeeld volledig verdiept bent in dit artikel zult u uw ademhaling of de geluiden buiten misschien niet opmerken. Ze bestaan onafhankelijk van bewustzijn ervan, maar in uw wereld van perceptie zal het zijn alsof ze nooit zijn voorgekomen.

Onze innerlijke wereld van perceptie heeft ook vele dimensies of gebieden. De meeste hiervan zijn meestal niet toegankelijk voor ons, omdat we –eerlijk gezegd- zijn getraind om ons slechts een smalle bandbreedte van innerlijke ervaringen te zien als betekenisvol, namelijk die welke ons productiever of meer bruikbaar maken voor de samenleving. Hoewel zulke praktische geestestoestanden ongetwijfeld belangrijk zijn, zijn ze niet de enige toestanden die ons ter beschikking staan.

Teneinde deze innerlijke werelden van perceptie te ervaren moet u uw hersenactiviteit veranderen door meditatie of een andere methode. Dan kunt u een directe beleving van deze werelden hebben en van de tamelijk verbazingwekkende verschijnselen die binnenin u plaatsvinden. Maar totdat u deze werelden direct ervaart, is het alsof deze niet bestaan, omdat ze zich buiten het bereik van uw perceptie bevinden.

Het vermogen om toegang te krijgen tot deze hogere dimensies of creatieve werelden binnenin onszelf biedt unieke praktische voordelen, hoewel ze tamelijk esoterisch zijn. Deze andere dimensies van bewustzijn kunnen vaak creatieve inzichten en oplossingen voor problemen onthullen, die niet gebruikelijk zijn in onze normale manier van denken en begrijpen.

De geschiedenis van de wetenschap zit vol doorbraken en nieuwe inzichten die ontstonden dankzij deze niet-gebruikelijke geestestoestanden. Laat ik wat specifieker zijn om te helpen uitleggen waarover ik het heb.

Over wetenschap wordt meestal gedacht als het toppunt van de menselijke rede. De wetenschappelijke methode is tenslotte gebaseerd op rationele observatie en de logische oplossing van problemen. Feitelijk echter hebben degenen die wetenschap uitvoeren –de wetenschappers zelf- gerapporteerd dat de oplossing voor een wetenschappelijk dilemma soms tot hen kwam via niet-logische wegen.

Neem bijvoorbeeld de Duitse scheikundige Kekule die de moleculaire structuur van benzeen ontdekte. Hij zei dat hij onophoudelijk met dit dilemma geworsteld had; het werd een obsessie, maar er was geen verklaring in zicht.

Toen had hij op een nacht een droom. In de droom zag hij hoe een slang zijn staart inslikte. Hij werd wakker en besefte dat dit in feite de structuur van de benzeen ring was. Na het vertalen van zijn beeld naar de taal van wiskunde was hij in staat om te bewijzen dat zijn nachtelijk inzicht juist was geweest.

Een van de interessante dingen over Kekule zijn droombeeld is dat het gecentreerd was rond een klassiek alchemistisch symbool, de uroboros. Dit iconografische element verbeeldt een slang die zijn staart inslikt, net als in Kekule zijn droom zag.

Betekenisvolle informatie kan dus aan ons onthuld worden als we andere dimensies van ons eigen bewustzijn ingaan. De natuurkundige Albert Einstein rapporteerde dat hij de principes van Algemene Relativiteit had ontdekt door een serie fantasieën. En hij grapte ooit dat men een probleem niet kan oplossen op het niveau van het probleem, men moet naar een hoger niveau gaan voor de oplossing.

De kwestie van dimensies heeft natuurkundigen en wiskundigen evenals metafysici lange tijd geïntrigeerd. De eerste overweging ten aanzien van dimensionaliteit is vanuit welk standpunt men het overdenkt. Wiskundigen bijvoorbeeld bezien dimensies vaak op een andere manier dan natuurkundigen. De Hathors hebben een uniek perspectief op dimensionaliteit, vooral de dimensionaliteit van bewustzijn. Het is hun visie dat de hogere dimensies van ons bewustzijn dat wat we de materiële werkelijkheid noemen, kan beïnvloeden en dat ook daadwerkelijk doet.

Platland, Waar Wij Leven

Als ik Hathor workshops leid, waarin mensen hen direct ervaren via innerlijke aandacht, vind ik het prettig om wat te praten over het concept van andere dimensies van bewustzijn voorafgaand aan hun eerste ontmoetingen met deze wezens. Om dit te doen begin ik soms met een korte beschrijving van een fascinerend boek genaamd ‘Flatland’ (hierna genoemd Platland, vert.), in 1884 geschreven door de Victoriaanse satiricus Edwin Abbott.

Ik breng deze novelle in onze discussie, omdat het de paradox onderzoekt van hoe degenen die in een bepaalde dimensie leven andere dimensies buiten die van henzelf nooit volledig kunnen begrijpen.

Hier volgt een korte samenvatting.

Er was eens een fantasiewereld genaamd Platland. Het had maar twee dimensies: lengte en breedte. Degenen die in Platland woonden werden Platlanders genoemd, Niemand op Platland had ooit iets driedimensionaals gezien, want Platland was … nouja … plat.

Op een dag passeerde er een bol (een bal) door Platland. Toen deze voor het eerst contact maakte, verscheen er een enkelvoudige punt in hun wereld, die uitgroeide tot een kleine cirkel. En toen groeide de cirkel en werd groter en groter. Op een bepaald moment was de cirkel heel groot, het grootste dat ‘ie ooit kon worden. Op dit moment passeerde de bal natuurlijk met zijn grootste omtrek door Platland.

En toen, zonder duidelijk reden begon de cirkel kleiner en kleiner te worden, totdat ‘ie verdween in een punt. En toen verdween de punt.

Er waren veel ideeën over wat er was gebeurd, maar niemand op Platland wist wat zich feitelijk had voorgedaan. De Platlanders konden zich gewoonweg niet zoiets als een bol voorstellen, omdat ze niet konden denken in iets buiten het referentiekader van hun tweedimensionale wereld.

Ik denk dat wij ook zo zijn.

We leven dag in dag uit in een driedimensionale wereld, denkende dat dit alles is wat er bestaat. Als tijd de vierde dimensie is, zoals sommige (niet alle) theoretici hebben gesuggereerd, dan hebben de meeste van ons daar een redelijk goed begrip van. Daarmee bedoel ik dat we kunnen klokkijken en op tijd op ontmoetingen en afspraken kunnen verschijnen. En voor de meeste van ons is dat alles waarin we geïnteresseerd zijn.

De Paradox van Tijd

Maar er zijn andere manieren om naar tijd te kijken. Onze moderne, mechanistische perceptie van tijd is maar één aspect en als we de tijd zoals we die begrijpen, overstijgen of stopzetten (zoals in meditatie of bepaalde soorten esoterische oefeningen), worden de zaken erg interessant. Wanneer we uit de groef van ons tijdsbegrip stappen (door meditatie etc.), gaan we inderdaad gemakkelijker andere gebieden van menselijke ervaring binnen. Deze ongebruikelijke mentale en fysieke staten van zijn zijn gedurende eons beschreven door mystici, yogi´s en andere verlichte wezens.

Hun beschrijvingen van hun ontmoetingen met het numineuze (een Jungiaanse term voor de van licht vervulde gebieden van zijn (het Goddelijke Verlichte, vert.) werden natuurlijk uitgedrukt via de culturele filters van hun tijd. Daarom is de mystieke taal van Christelijke beschouwenden en mystici aan de oppervlakte verschillend van hun Judaïsche en Islamitische familieleden. En deze beschrijvingen vertonen zeker nog grotere verschillen met hun Aziatische tegenspelers: Hindoeïstische en Boeddhistische yoga´s, de Taoïstische alchemieën van China evenals het sjamanisme van oeroude natuurvolken over de hele wereld. Maar onder de oppervlakte van hun ogenschijnlijke verschillen zijn er diepe stromen van gelijksoortigheid.

De gelijksoortigheden waarover ik hier spreek zijn niet gerelateerd aan geloof, spirituele genealogie of dogma. Veel spirituele tradities staan lijnrecht tegenover elkaar op fundamentele dogma punten. Ondanks deze verschillen zijn er opvallende overeenkomsten ten aanzien van de methodes die deze mystieke, yoga en sjamanistische disciplines gebruiken om het numineuze binnen te gaan. En de verandering van tijdsbegrip -of die nu wordt bereikt door meditatieve trance, contemplatief gebed, drummen of chanten- staat centraal in al deze tradities.

Vanuit het standpunt van moderne neurofysiologie zouden we inderdaad kunnen zeggen dat het door hun verandering van tijdsbegrip (en de bijbehorende veranderingen in de hersentoestand) is dat alle yogi´s, mystici, heiligen en sjamanen datgene begrijpen wat zij het Goddelijke, het Transcendente Zelf, de Tao, of Grote Geest noemen (afhankelijk van hun intellectuele en filosofische richting).

Met andere woorden, mystieke en religieuze ervaringen doen zich (neurologisch gesproken) voor door duidelijk omlijnde veranderingen in de hersenwerking. Merk a.u.b. op dat ik niet beweer dat mystieke ervaringen gereduceerd kunnen worden tot en het uitsluitende resultaat zijn van fysieke veranderingen in de hersenen, maar dat zulke ervaringen zeker gekarakteriseerd worden door gelijktijdige gebeurtenissen in het zenuwstelsel. Dit kan voor sommigen als haarkloverij klinken, maar voor diegenen onder ons die betrokken zijn bij het nastreven van wetenschappelijk inzicht in mystieke geestestoestanden is het van cruciaal belang om zo strikt mogelijk te zijn.

Mijn persoonlijke overtuiging is dat de numineuze gebieden van zijn (d.i. mystieke ervaring) een fascinerend rijk terrein van menselijk potentieel openen, maar alleen wanneer de gevangenschap van dogma (religieuze en/of culturele overtuiging) weggevallen zijn.

De methoden gebruikt door mystici, yogi´s en sjamanen om veranderde staten van bewustzijn te genereren –de soorten die leiden tot numineuze en transpersoonlijke ervaringen- zijn een al lang bestaande interesse van me. Ik heb zelfs een boek geschreven, Brain States (Staten van de Hersenen, vert.), een gids die de lezer toont hoe hij veranderde staten van gewaar zijn kan scheppen als middel om toegang te krijgen tot het meer creatieve potentieel van zijn/haar hersenen en geest.

Vanuit het standpunt van neuropsychologie is channellen gewoon een uitdrukking van het potentieel van onze hersenen/geest, hoewel een ongebruikelijke.

Als psychotherapeut en iemand die meer dan tien jaar betrokken was bij hersenonderzoek zie ik channellings –in het algemeen- als een soort transpersoonlijk psycho-artefact. Hiermee bedoel ik dat de informatie (of boodschap) die doorkomt door de daad van het channellen, geboren wordt uit een samengaan tussen de persoonlijke psychologie en transpersoonlijke aspecten van degene die het kanaal is.

Het Proces van channellen

Ieder die channelt, doet dit door zijn of haar bewustzijn op enigerlei wijze te veranderen. Los van de gebruikte methode is het resultaat dat het kanaal een diepgaand veranderde staat van geïnternaliseerd gewaar zijn (trance) ingaat. Gedurende de tijdperiode van de doorgeving is men min of meer onthecht of een soort van naast zijn normale manier van in de wereld zijn gezet, inclusief zijn eigen perceptie of tijdsbegrip. Dit is een direct resultaat van veranderingen in de toestand van de hersenen, bijv. een toename van alfa en theta activiteit bij degene die het kanaal is.

Hoe vreemd de toestand van het kanaal ook moge klinken, ik geloof dat het een impliciet vermogen is dat de meeste van ons, zoniet allen, bezitten. Het is simpelweg een kwestie van leren hoe je vrijwillig je eigen hersentoestand kunt veranderen.

Maar er is nog een element van het verschijnsel channellen dat cruciaal voor ons is om het te begrijpen. Dat is de kwestie van ´filters´. Ik denk persoonlijk niet dat er zoiets is als een volledig zuiver kanaal. We kunnen het benaderen om een zuiver en open kanaal te zijn en hopelijk meer en meer onberispelijk worden, maar de Aanwezigheid of informatie die zich presenteert via het kanaal wordt op enigerlei wijze beïnvloed door het kanaal, vooral door diens emotionele toestand, onbewuste overtuigingen en miasmes (toxische persoonlijke vervormingen).

Dit onvermijdelijke filteren van informatie door het kanaal is de reden dat ik eerder zei dat u altijd een fantasie doos naast u moet hebben staan. Als iets volgens u niet klopt, kiept u het in de doos. Accepteer het niet als waarheid. Test het via uw eigen zin voor logica, uw eigen levenservaring en eigen waarden.

Ik hoop dat diegenen onder u die deze Hathor boodschappen lezen precies dat zullen doen. Kijk wat voor u werkt. Kiep de rest weg.

Een van de ergste dingen die kunnen gebeuren met dit soort informatie zou naar mijn mening zijn dat u het op enigerlei wijze vergoddelijkt of verafgood in een soort new age cultisme. Kijk in plaats daarvan simpelweg naar de boodschappen als nog weer een perspectief op onze wereld. Als de informatie u helpt om vindingrijker en gelukkiger met uw leven om te gaan (zoals dat met het mijne is gebeurd) dan is dit channelling spul de moeite waard geweest.

Tom Kenyon, 26 december 2007, Costa del Sol, Spanje.

Hulpmiddelen

Boeken Het Hathor Materiaal, boodschappen van een verlichte beschaving. Een in het Nederlands vertaald boek over de Hathors en hun boodschappen.

Brain States : Tom’s kritische bijval vindende boek over de hersenen en het ongebruikte potentieel ervan. Geeft detailinformatie over het gebruik van veranderde bewustzijnsstaten als middel om de meer creatieve aspecten van de hersenen/geest binnen te gaan.

Opnames

Sound Transformations (digitaal opgenomen Hathor klank sessies)

White Gold Alchemy (een eenvoudige, maar krachtige meditatie om innerlijk wit goud te scheppen)

The Sahu (een volledige Hathor workshop)

Immunity (een klankhealing meditatie met de stemmen van tweeëndertig spirit healers, inclusief die van de Hathors)

Infinite Pool: Entering the Holographic Brain (de stemmen van dertien Hathors tezamen om een krachtig instrument te creëren voor het onderzoeken van psycho-navigatie en veranderde bewustzijnsstaten)