Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Een Versnellende en Instabiele Periode in de Wereldwijde Transformatie

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Jullie staan op het punt opnieuw een versnellende en onstabiele periode van wereldwijde transformatie in te gaan. Het is nuttig te beseffen dat je als collectief op een punt zitten, tussen twee contrasterende werelden in.

Jullie huidige realiteit is vlak voor jullie ogen aan het afbrokkelen en daarbij worden al de bestaande filosofische en religieuze paradigma’s, evenals jullie economische en politieke structuren, op zijn zachtst gezegd uitgedaagd. Qua culturele gedachtepatronen en kernwaarden, zijn jullie bezig een soort van niemandsland te betreden, waar jullie huidige sociale verankeringen en toetsingscriteria haast geen nut meer hebben. Je actuele mondiale culturele realiteit  is radicaal aan het veranderen, op een manier die haast niet meer onder controle te houden is – vooral niet voor de huidige machthebbers. Echter terwijl de afbrokkeling van jullie oude wereld in een stroomversnelling zit, zit het ontstaan van de toekomstige werkelijkheid dat ook. We hebben het al eerder gezegd, deze nieuwe wereld zal multi dimensionaal van aard zijn, met een scala aan culturele en artistieke gezichtspunten, die tegelijkertijd naast elkaar zullen bestaan. Alvorens deze mogelijke nieuwe Renaissance kan plaatsvinden, lijkt de mensheid overspoelt te worden door een toename van versnellende en onstabiele gebeurtenissen, wat jullie fixatie op bepaalde overtuigingen los gaat wrikken – overtuigingen die niet langer in het belang van de mensheid werken en in feite een gevaar zijn voor het voortbestaan van het biologische leven op deze planeet. Immers, jullie collectieve culturele overtuigingen – en de manier waarop jullie leven – bedreigen het leven zelf.

De nieuwe wereld – waarover we steeds spreken – is inmiddels grotendeels gezaaid. Het zaad – symbool voor enkele van de nieuwe manieren van denken – is nu al aan het ontkiemen. Je hoeft alleen maar naar de nieuwe generaties te kijken en je ziet de tekenen van deze nieuwe wereld.  Wat sommigen zien als asociaal en afwijkend gedrag, zijn slechts hun pogingen om terug te keren naar een soort van gezonde persoonlijke geestelijke gezondheid in een wereld die waanzinnig geworden is.

Vergeet niet, jij beweegt je momenteel tussen je huidige manier leven – en denken – en een nog niet gedefinieerd gevoel over de nieuwe wereld met zijn enorme mogelijkheden voor spirituele en culturele evolutie.

Besef ook dat deze bewegingen richting toekomst – een toekomst die sommigen de nieuwe Gouden Eeuw noemen – niet gegarandeerd leiden naar een positieve uitkomst. De toekomst – zowel op het individuele als collectieve vlak – hangt af van wat jij kiest om wel of niet te doen op elk moment van jouw huidige realiteit. Met andere woorden, de toekomst vormt zich niet vanzelf, maar wordt gesmeed in de gieterij van jouw persoonlijke keuze.

Wij menen dat het voor jou van vitaal belang is om te beseffen waar je mee te maken hebt, terwijl je bezig bent met de creatie van een meer menswaardige en levensvriendelijke toekomst. We zeggen dit omdat er mensen zijn die de opkomende nieuwe wereld – het nieuwe tijdperk van de mensheid – willen vormgeven op grond van hun eigen egoïstische doelen. Velen van hen hadden in de oude wereld de teugels in handen, sommigen middels financiële en politiek macht, anderen middels spirituele dominantie en controle. Deze krachten zullen hun macht niet zomaar loslaten.

We hebben al vaker vermeld dat jij tot het laatste moment in staat bent jouw lot te veranderen. Al die onheilsprofetieën hoeven niet uit te komen, want jullie zijn de scheppers van jullie toekomst – om preciezer te zijn – jullie zijn de medescheppers van jullie toekomst. Naast jullie – in deze taak van het creëren van een nieuwe wereld – staat het bewustzijn zelf,  wat sommigen van jullie God of Godin noemen, wij verwijzen er liever naar als Het Grote Mysterie.

De energieën van zelfbewustzijn en spirituele evolutie blijven vanuit de verre Ruimte deze richting uitstromen, toch blijft de  mensheid zich collectief tegen deze impuls tot hogere evolutie en bewustzijn verzetten. Om eerlijk te zijn, werden jullie – en worden jullie nog steeds – gemanipuleerd door degenen die de planetaire kracht voor hun eigen gewin willen gebruiken. Ze zijn niet geïnteresseerd in de verheffing van de mensheid – in tegendeel. Zodoende zitten jullie gevangen tussen enerzijds de druk van de spirituele evolutie – bestookt vanuit de verre Ruimte – en anderzijds de druk van diegenen die steeds meer moeite doen om jullie te manipuleren en onder controle te houden.

Zoals we al eerder hebben opgemerkt, zal het aanhoudende onvermogen van de mensheid om zich in het bewustzijn te verheffen – hetzij door een aangeboren defect, hetzij door controle en manipulatie – potentieel verwoestende gevolgen hebben voor het ecologische systeem op de Aarde. Verwacht een verdere toename van grillige weerpatronen, vulkanische activiteiten en aardbevingen. Wij menen dat deze gebeurtenissen niet alleen een gevolg zijn van de natuurlijke cycli van de Aarde als een bewust wezen, ook is het een gevolg van een co-creatie tussen jullie en de Aarde zelf, ofschoon jullie wetenschap dit niet erkent. Jullie collectieve gedachtepatronen en emotionele gewoontes – om nog maar te zwijgen van jullie fysieke gedrag – hebben een directe invloed op de Aarde, haar evolutie en de evolutie van het leven, zoals jullie dat kennen.

Als je onze vorige berichten gelezen hebt, dan weet je inmiddels dat wij pleiten voor de opslag van voedsel, water en noodvoorraden – een voorzorgsmaatregel voor een mogelijke ontwrichting als gevolg van economische, klimatologische en seismische veranderingen. Dit is niet langer een mogelijk vaag scenario, het wordt waarschijnlijker. Het is waar dat een catastrofe tot op het laatste moment kan worden afgewend, als de collectieve geestelijke trilling van de mensheid massaal omhoog zou gaan, maar helaas zien wij  – althans op dit moment – dat nog niet zo snel gebeuren. We raden je dus aan om praktische plannen te maken voor jezelf en je dierbaren, voor het geval er sprake is van ontwrichting met betrekking tot dat de gangbare bronnen van voedsel en water.

We hebben ook al eerder iets gezegd met betrekking tot de waarde van het geld, ook daar kunnen binnenkort verschuivingen plaatsvinden. Tenzij er een of andere onvoorziene kracht in het spel komt, zal een economische neergang zich de komende maanden hoogstwaarschijnlijk op mondiaal niveau gaan voordoen. Hoe ernstig dit zal zijn, hangt af van vele factoren, niet in de laatste plaats van internationale beslissingen die worden genomen door degenen die de touwtjes in handen hebben op wereldniveau.

Niemand kan met zekerheid zeggen wat de toekomst gaat brengen – individueel of collectief – er rest jullie altijd de mogelijkheid om op elk moment een keuze te maken. Elke bewuste keuze of intentie – die krachtig genoeg is – kan het kwantumveld van het bewustzijn als geheel en daarmee tevens de fysieke werkelijkheid veranderen.

Daarom voorspellen we jullie toekomst niet. We duiden enkel wat we in jullie tijdlijn als mogelijkheid voorzien, tenzij je als collectief andere keuzes gaat maken in je levenswijze en de manier waarop je met elkaar en de Aarde omgaat.

In veel opzichten is overleven te vergelijken met een intelligentietest. In dit licht kunnen we zeggen dat deze kosmische test van de verhoogde spirituele evolutie,  jou en alle anderen onder extreme druk zet.  Niets minder dan een opwaartse beweging in het mondiale bewustzijn zal volstaan. Niets minder dan spiritueel meesterschap kan ervoor zorgen dat jij door het oog van de naald kunt glippen. Zij die de nieuwe trillingsgebieden van het bewustzijn weten te beheersen en manieren kunnen vinden om deze uit te drukken in de fysieke realiteit – in de manier waarop ze hun leven leiden – zullen de rentmeesters zijn die de nieuwe tijd en de nieuwe wereld mogelijk maken.

We hebben vele malen gesproken over het belang van extase en gelukzaligheid, omdat dit de veroorzakers zijn van de hogere trillingsgebieden waarover we spreken. Hoewel wij beweren dat het opwekken van deze gevoelens van nature gemakkelijk is, erkennen we ook dat ze moeilijk te creëren zijn als je onder dwang staat. Daarom moedigen we je aan om je spirituele centrum te vinden in deze steeds moeilijker wordende tijden. Met spiritueel centrum duiden we het stille punt in je binnenste, het is daar dat je contact kunt maken met je eigen innerlijke natuur. De ene maakt contact via dagelijkse meditatie, de ander door in de natuur te zijn, er bestaan meerdere manieren om je te verbinden met je innerlijke zelf. Wat jou manier ook moge zijn, maak er een tweede natuur van om jezelf te centreren in je binnenste en doe dat ook met regelmaat.  Zodra de wereld chaotischer wordt, zal het moeilijker worden om je centrum te vinden, tenzij jij jezelf reeds getraind hebt om daar op wilskracht heen te gaan.

 

De trillingsgebieden van extase, gelukzaligheid, waardering en dankbaarheid zijn niet alleen de liften van het bewustzijn, maar ook de beschermers. Ze zullen je helpen om in een hoger trillingsveld te blijven, wanneer jij omringt ben met lagere trillingsvelden. Mocht je in zulke situaties terechtkomen, dan adviseren we je om rustig – zonder de aandacht op jezelf te vestigen – jouw emoties naar deze hogere trillingsgebieden – waardering, dankbaarheid, extase en/of gelukzaligheid – te verschuiven. Hoewel jij in dezelfde fysieke dimensie zult zijn als de mensen om je heen, zul je in een andere emotionele en vibrerende laag vertoeven. Ook als het gaat om jouw lot of bestemming – alles hangt af van de hoogte van jouw trilling, in het bijzonder in welk vibratieveld jij vertoeft. Uiteindelijk is dat allemaal een gevolg  – zoals de meeste dingen – van de keuzes die jij maakt.

Vanuit het ene gezichtspunt ga jij zonder enige twijfel gevaarlijke tijden tegemoet. Vanuit het andere staan er ongekende mogelijkheden tot jouw beschikking om je spirituele evolutie en beheersing in een rap tempo te versnellen. Deze mogelijkheden bestaan letterlijk dankzij de evolutiegolven en sociale en culturele druk om je te conformeren aan datgene wat jou langs alle kanten raakt. In die zin ben je net als een brokje steenkool dat onder immense druk wordt gezet – een druk waar jij ogenschijnlijk geen controle over hebt. Het is verre van gemakkelijk om onder een dergelijke druk te moeten leven, maar het resultaat is wel – in spiritueel opzicht – dat het jou de gelegenheid biedt een diamant te worden.

Onze visie voor jouw bestemming is groots. Deze visie koesteren wij in onze harten, maar alleen jij hebt het vermogen om dat ook daadwerkelijk waar te maken.

De Hathors,

17 maart 2006

Gedachten en Observaties van Tom

Wat hier gezegd wordt, is in bepaalde opzichten nogal radicaal – sommigen zouden het ronduit onheilspellend kunnen noemen -, daarom leek het mij verstandig om mijn zienswijze aan deze boodschap toe te voegen.

Het eerste waar ik op wil wijzen, beschouw ik zelf als één van de belangrijkste punten in dit bericht – ook al wordt er pas later in het bericht over gesproken.

“Niemand kan met zekerheid zeggen wat de toekomst gaat brengen – individueel of collectief – er rest jullie altijd de mogelijkheid om op elk moment een keuze te maken. Elke bewuste keuze of intentie – die krachtig genoeg is – kan het kwantumveld van het bewustzijn als geheel en daarmee tevens de fysieke werkelijkheid veranderen.

Daarom voorspellen we jullie toekomst niet. We duiden enkel wat we in jullie tijdlijn als mogelijkheid voorzien, tenzij je als collectief andere keuzes gaat maken in je levenswijze en de manier waarop je met elkaar en de Aarde omgaat.” – De Hathors

Volgens mij is het doel van een toekomstvoorspelling, te wijzen op het voor de hand liggende. De Hathors wijzen ons op een mogelijkheid die we altijd hebben – het vermogen om op elk moment een nieuwe keuze te maken. Echter, we dienen dan wel eerst bewust te zijn dat we überhaupt een keuze hebben.

Ongeveer een jaar geleden reed ik in het centrum van San Francisco. Een lieve vriendin – die in de tachtig is – zat op de achterbank. Plots hoorde ik haar zeggen:  “Tom, ik denk dat je door het rode licht rijdt!”, dat was inderdaad het geval. Instinctief trapte ik op de rem en stopte net voor een taxi die het kruispunt op was komen rijden.

Dit is precies wat ik bedoel. Als ik tegen mezelf had gezegd – “Oeps, ik ben door een rood licht gereden, daar is niets meer aan te doen,” dan hadden we een ongeluk gehad. In plaats daarvan veranderde ik de voorspelling door op de rem te trappen. Volgens mij is dit de essentie van wat de Hathors ons in dit bericht willen zeggen. We moeten gezamenlijk op de rem gaan staan en de richting veranderen die we als cultuur op aan het gaan zijn.

Zelf zie ik dat niet gebeuren – of er moet een wonder plaatsvinden, waar ik overigens altijd voor open sta. Als dat Grote Wonder niet plaatsvindt en we collectief niet in staat blijken veranderingen te bewerkstelligen naar meer menswaardige manieren van leven – voor onszelf en de Aarde – dan zou alles wel eens zeer onaangenaam kunnen worden.

Je hoeft geen helderziende te zijn om in de gaten te hebben dat er dingen mis zijn op onze planeet.

De uitdaging nu is, hoe kunnen jij en ik als individuen deze verschuiving in onszelf gaan maken – zelfs wanneer het grootste gedeelte van de mensheid dat niet doet. Volgens de 13 Hathor mentoren die met mij communiceren, heeft het allemaal te maken met vibratie, in het bijzonder de vibraties van waardering, dankbaarheid, extase en verrukking of gelukzaligheid.

In essentie zeggen ze ons, dat als we in deze staten van zijn gaan leven, we op vele manieren beschermd zullen zijn. In het midden van de chaos, zullen deze gemoedstoestanden ons in staat stellen om door het oog van de naald te kruipen en met een zekere mate van gemak op gracieuze wijze om te gaan met moeilijke situaties.

Ik wou dat ik je kon vertellen dat ik een manier gevonden heb om dit te doen, ik wou dat ik je kon vertellen dat ik voortdurend in deze verheven staten van bewustzijn leef. Helaas, de waarheid is dat ik ze af en toe ervaren heb en tot op zekere hoogte geleerd heb, hoe ik ze op wilskracht creëren kan, soms.

Maar zoals een vriend me onlangs zei, ben ik deels een zeurpiet en een pessimist en daarmee moet ik leren leven. Wat doen we met deze aspecten van onszelf op de momenten dat we ons bedolven voelen onder het negatieve bewijs om ons heen?

Nou, ik heb deze vraag al meerdere malen aan de Hathors gesteld en – vervelend genoeg – krijg ik altijd hetzelfde antwoord. Raak bedreven in het opwekken van gelukszalige gevoelens en ondervind hoe jij je eigen pessimisme in een oogwenk kunt overrulen. In eerdere berichten bespraken ze overigens al enkele technieken over hoe je dit moet doen. In het eerdere bericht met de titel Extase en het Hart geven ze een specifieke techniek voor het creëren van extase en gelukzaligheid, volgens hen zijn de krachtigste evolutionaire katalysatoren.

Ook gaven ze aan dat gevoelens van waardering en dankbaarheid niet alleen onszelf ten goede komen, ook de emotionele sfeer van de voltallige mensheid.

Dus … al wat ik hierover kan zeggen is, ga stug door. Blijf leven, zo goed als jij dat kan. Wees zo gelukkig mogelijk en maak zoveel mogelijk plezier. Geluk en vreugde hebben eigenlijk niets te maken met wat jij bezit en hoeveel , meer met hoe jij  verkiest te denken en voelen. Ontdek manieren om gelukzaligheid en extase te voelen.

In een van hun eerdere berichten zeiden de Hathors dat het niet uitmaakt hoe men dit doet. De ene wordt blij van de natuur, de ander van het spelen met z’n huisdieren. Het punt is dat we moeten leren hoe we deze staten van zijn op wilskracht kunnen betreden. Dit is een daad van geestelijk meesterschap omdat er, eerlijk gezegd, krachten bestaan die er belang bij hebben om ons angst aan te jagen. Daarom dienen we een manier te vinden om omhoog gericht in het bewustzijn te leven, zelfs te midden van alle negativiteit, angst en manipulatie.

Dat brengt me bij enkele uitspraken in bovenstaand bericht die bij sommigen angst op kan roepen – bijvoorbeeld de profetieën over voedsel, water, economie, het ecosysteem, weerpatronen en de veranderingen van de Aarde.

Laat ik beginnen met te zeggen dat de uitspraken van de Hathors niet erg accuraat zijn wat betreft hun tijdslijnen. Ik heb zo’n beetje alles wat ze doorgegeven hebben, zien gebeuren – maar niet noodzakelijkerwijs in het tijdsbestek wat zij in gedachten hadden. Dit is overigens iets wat vaker voorkomt in contact met inter-dimensionale wezens -zoals onder andere de Hathors – zij leven immers buiten onze perceptie van tijd en ruimte.

Als ik jou was, zou ik niet in paniek raken. Wees wel praktisch. Het is gewoon zinvol om een beetje extra voedsel in huis te hebben, water, noodvoorraden en wat extra geld – voor mocht je het nodig hebben. Heb je het bij de hand, dan is de kans groot dat je het nooit nodig hebt. Stel dat je het wel nodig hebt, dan ben je blij dat je het hebt!

Het probleem met het lezen van losse Hathor-berichten is dat ze uit hun context worden gelezen – niet in relatie tot hun eerdere berichten. Daarom moedig ik iedereen aan om ook de eerdere berichten te lezen, zodat je een bredere blik krijgt op wat ze te zeggen hebben. Dit gezegd hebbende, waag ik een poging om de essentie  – van wat tot nu toe gezegd is – samen te vatten.

In wezen zijn we getuige van de transformatie van onze oude wereld – die niet alleen gekenmerkt wordt door het soort economie dat gebaseerd is op het idee van geld en een vorm van nationale politiek, maar ook door bepaalde filosofische en culturele overtuigingen. Deze aspecten van onze beschaving zijn vlak voor onze ogen aan het transformeren in de richting van een radicale andere wereld.

Deze omslag van de oude wereld naar een nieuwe – die nog gedefinieerd moet worden of begrepen – is in wezen een proces dat chaotisch is. Er bestaat geen manier om dit te omzeilen. Daar zijn verschillende redenen voor – deels heeft dat te maken met machtsspelletjes, deels met het feit dat elke radicale verandering van een systeem, een periode van instabiliteit veroorzaakt, alvorens het nieuwe uit het oude voort kan spruiten. Datzelfde geldt op vrijwel elk niveau in de kosmos – van de verbindingen tussen subatomaire deeltjes en atomen, tot het biologische leven, tot relaties tussen mensen, en zeker ook tussen culturen en samenlevingen.

Volgens de Hathors zouden onze financiële systemen, onze voedsel- en watervoorraden, weerpatronen, ecologische en geologische stabiliteit kunnen worden uitgedaagd – dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren zodra we uit de oude wereld de nieuwe binnengaan.  In hoeverre en hoe ontwrichtend deze veranderingen gaan zijn, dat moet nog blijken. Zij zijn in ieder geval van mening dat de meer ontwrichtende en destructieve elementen van de overgang van de oude naar de nieuwe wereld kunnen worden gematigd, door de manier waarop de mensheid ervoor kiest om met elkaar en met de Aarde te leven.

De Hathors zijn pragmatisch van aard – hoewel ze uit een andere dimensie van bewustzijn afkomstig zijn – daarom hebben ze enkele suggesties gedaan voor eenieder om in overweging te nemen.

Mocht de Aarde een fase van spirituele zuivering ingaan, dan is het advies om niet in de onredelijkheid mee te gaan, die overal om ons heen zal gaan wervelen. Leer in plaats daarvan te leven in vreugde en extase. Waardeer de kleinste geschenken die het leven je brengt en straal dankbaarheid uit. Deze gevoelstoestanden zullen een trillingsveld opzetten dat beschermend is. Zo kunnen we met gemak onze weg vinden, zelfs te midden van de chaos.

Dit was het in een notendop, mijn visie op deze boodschap. Hoop op het beste, bereid je voor op het ergste. Dat zou een goed advies kunnen zijn voor de tijd waarin we nu leven. Het doet me ook denken aan een islamitisch gezegde – vertrouw op Allah, maar vergeet niet je kamelen vast te binden.

Tom Kenyon,
17 maart 2006,

Costa del Sol, Spain

Nederlandse Vertaling MvT