Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Een Planetaire Boodschap van de Hathors

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

De wereld – zoals je het tot nu toe gekend hebt  – is uiteen aan het vallen, aan het desintegreren of transformeren – afhankelijk van het standpunt waaruit je het bekijkt. Jouw positie in tijd en ruimte, het moment van je leven, loopt inderdaad op z’n eind.

Vanuit onze blik op jullie toekomst, willen we zeggen dat je op het onverwachte voorbereid moet zijn. De aarde is aan het veranderen, daar zitten jullie middenin. We hebben het al eerder gezegd, je kunt een toename van instabiele weerpatronen, aardbevingen en vulkanische activiteit verwachten. De druk op jullie ecosysteem neemt toe. Aangezien jullie op het niveau van de  3e dimensie met deze onmiddellijke veranderingen te maken hebben, bestaat de kans dat jij de verbinding met facetten van jezelf – die buiten tijd en ruimte liggen – gaat verliezen. Terwijl dit  juist de facetten zijn, die jou door de komende turbulente tijden heen zullen gaan dragen. We kunnen dat niet genoeg benadrukken.

Zorg dat jij je spirituele centrum vindt – anders word je rondgeblazen als bladeren in de wind – want het chaotische deel van de transformatie van de Aarde begint de overhand te krijgen. Je kunt de komende jaren meer chaos en verstoringen verwachten op alle niveaus van je aardse leven.

Dus het is jouw taak om je centrum te vinden. Dit is een reis van de ziel, die ieder van ons moet maken – vanuit ons perspectief gezien – is deze reis het aardse leven zelf, de reis van de ziel doorheen de werelden van materie, tijd en ruimte.

Er zijn twee facetten waar we hier aandacht aan willen besteden. In de eerste plaats zullen we spreken over jullie menselijke identiteit. Dit is het leven dat je leeft – je werk, je familie, de cultuur en dit moment in de geschiedenis. Vervolgens zullen we een ander facet bespreken – dat deel wat jouw menselijke identiteit overstijgt, de inter-dimensionale realiteit van je wezen. Dit facet van jezelf bevindt zich in het bewustzijn, niet in de materie – het valt dus buiten de beperkingen van tijd en ruimte zoals jij die ervaart in je aardse leven.

Voor velen van jullie zal het aardse leven steeds moeilijker worden, tenzij je via je innerlijk een weg vindt naar de overstijgende facetten van jouw wezen. Dit heeft niets met religie te maken, wel met natuurkunde. Sommige van jullie religies behelzen het zaad van deze kennis, maar de vrucht ervan is zodanig verrot, dat het jou niet meer naar vrijheid of meesterschap kan leiden, enkel naar vormen van onderdanigheid.

Een deel van de spanningen in deze tijd wordt veroorzaakt door de vele mensen die bezig zijn te ontwaken. De krachten die jullie lot bepalen – in termen van het aardse leven – voelen zich hier niet prettig bij en doen er alles aan om bewusteloosheid en onderdanigheid te bestendigen.

Begrijp dus goed – terwijl je over  jezelf nadenkt – dat er oorzaken bestaan die het heel moeilijk maken voor jou om  deze weg binnenin jezelf te vinden, de weg die leidt naar het overstijgende facet van jouw wezen. Toch zul je juist hierin je troost kunnen vinden en de bemoediging en vastberadenheid om door de moeilijke aardse ervaringen heen te gaan.

Naarmate de chaos toeneemt, zul je ontdekken dat oude methoden om problemen op te lossen niet meer werken en deze niet meer in staat zijn jou te helpen situaties het hoofd te bieden – dit komt omdat het weefsel van je werkelijkheid aan het veranderen is. Je kunt niet langer anticiperen op toekomstige gebeurtenissen, zoals je dat vroeger deed. Met klem benadrukken we, vind een manier om toegang te vinden tot de kennis die je bezit, kennis die buiten jouw aardse beperkingen van tijd en ruimte valt.

Wij leiden jou in de richting van deze eenvoudige taak in plaats van verder in te gaan op de bijzonderheden van de komende aardse veranderingen, dat doen we om twee redenen. Ten eerste willen we je niet bang maken. Ten tweede is er weinig dat je kunt doen om de komende veranderingen af te wenden, die je omgeving, je cultuur, je economie en je politieke instellingen gaan beïnvloeden. Wij menen dat het beter is om je te concentreren op wat je wel kunt doen, dan stil te staan bij wat niet kan.

Ontwaak uit jullie winterslaap, o goden en godinnen van deze Aarde! Luister niet naar diegenen die je vertellen dat je alleen maar een mens bent. Vind die ruimte, het innerlijke heiligdom van je wezen en ervaar het leven op een nieuwe manier.

Dit klinkt prachtig en poëtisch, maar laten we meteen ter zake komen. Hoe doe je dat?

In eerdere boodschappen hebben we innerlijke technologieën doorgegeven, die je hierbij zouden kunnen helpen. Laten we de grondbeginselen nog even samenvatten, zodat je jouw tijd niet hoeft te besteden aan het doorspitten van de archieven.

Het eerste heeft te maken met heilige geometrie en het tweede met extatische bewustzijnstoestanden.

Laten we met de geometrie beginnen. We stellen voor dat je gaat experimenteren en spelen om zo deze zeer eenvoudige geometrische vorm onder de knie te krijgen. Draag het voortdurend doelgericht met je mee in je bewustzijn, zodat je er naar believen gebruik van kunt maken, zowel voor jezelf als voor diegenen met wie je verbonden bent.

Het betreft een hologram en het specifieke exemplaar waar we naar verwijzen is de Octaëder – dit is het hologram van balans. Stel je voor dat je wordt omringd door een piramide van licht die boven je uitsteekt en een bijpassende piramide onder je. De onderkant van beide piramiden is vierkant, de punt van de ene wijst naar boven en die van de andere naar beneden. Visualiseer jezelf in het midden ervan. Ga jij liggen, dan lig je op de vierkante basis waar beide piramides elkaar raken. Ze zijn elkaars spiegelbeeld. Maak ze zo groot of zo klein als je zou willen, zolang ze jou maar volledig omsluiten.

Sta of zit je, dan loopt de as van de octaëder door het midden van je lichaam, zodanig dat als je een lijn door de punt van de bovenste piramide naar beneden trekt naar de punt van de onderste, deze lijn door het midden van je lichaam gaat. Deze octaëder brengt je energie in balans. Het symboliseert het in evenwicht brengen van het mannelijke en vrouwelijke aspect van bewustzijn. Laat je niet misleiden door zijn eenvoud! Het is een krachtig instrument om subtiele energieën in evenwicht te brengen.

Wij stellen voor dat je dit figuur vele malen per dag op speelse wijze visualiseert, speel ermee zoals een kind dat zou doen. Doe dit zo vaak als mogelijk, zodanig dat jij het in tijden van nood zonder nadenken gebruiken kan.

Een ongelukkig neveneffecten van de chaotische energieën op Aarde is  een verstoring van de magnetische velden. Dat zal vaker gaan gebeuren, het gebeurt nu al. Dit veroorzaakt irrationaliteit en opvliegendheid, mensen hebben de neiging zich prikkelbaar, depressief en overweldigd te voelen en zijn vatbaar voor allerlei negatieve mentale en emotionele energetische toestanden. Zodra jij je zo voelt, visualiseer dan onmiddellijk het hologram van de octaëder om je heen, al na enkele minuten zul je het kalmerende en balancerende effect ervan gaan voelen.

Ben jij je bewust van een gebied op Aarde dat verstoord is, dan heb jij als belichaamde god of godin – medeschepper  – het recht om het hologram van Balans, de octaëder – naar dat gebied te sturen. In jouw verbeelding visualiseer je een octaëder om het gebied heen en geef jij het zo een balancerend effect. Volgens ons is dit de beste manier om dienstbaar te zijn in deze verontrustende en instabiele tijden.

Er zijn er die zeggen dat je nooit moet ingrijpen in een situatie, wij zijn het daar niet mee eens. Jij bent van de Aarde en hebt dus het recht en een verantwoordelijkheid tegenover haar, hoewel je misschien niet van hier bent – want velen van jullie zijn afkomstig van andere sterrenstelsels – je bent nu hier, verankerd in een lichaam,  de elementen waaruit jouw lichaam bestaat, zijn aards. Dus de Aarde maakt deel uit van jouw harmonische frequentie, dit geeft jou de verantwoordelijkheid en het recht om in te grijpen.

Een ander aspect  waarvan wij wensen dat jij het duidelijk begrijpt, is een onderwerp zo uitgebreid, dat we er veel tijd aan kunnen besteden, in het belang van deze boodschap presenteren we het in een vereenvoudigde vorm.   Er zijn wezens onder jullie die de chaos, de terreur en de rampen graag willen vergroten. Zodra er sprake is van een verstoring op Aarde – veroorzaakt door de daden van mensen, inter-dimensionale wezens of de Aarde zelf – dan zijn deze wezens verheugd en blij, omdat daardoor de angst op deze Aarde vergroot wordt en angst is hun grootste wapen, meesters zijn ze daarin. Daarom zeggen wij, zodra er een gebeurtenis plaatsvindt die angst opwekt, ga er dan terecht vanuit dat deze wezens hier op de een of andere manier bij betrokken zijn.  Door het hologram van de octaëder te sturen, breng je het betrokken gebied terug in balans, zo creëer je een tegengif voor het gif dat zij verspreiden.

We willen duidelijk zijn: vanuit ons gezichtspunt zijn jullie verwikkeld in een spirituele strijd om het lot van de Aarde. Het meesterschap  wat jij nu op dient te brengen, is dat je niet bezwijkt voor angst en terreur, maar overstijg die en introduceer tegengif – het hologram van de octaëder is de gemakkelijkste manier.

Voor je eigen bestwil en het bestwil van de Aarde, raden we je met klem aan om dit te leren beheersen en te beginnen met het gebruik ervan.

De tweede manier om toegang te krijgen tot het zijnsfacet van jou dat buiten de tijd en de ruimte ligt, is door middel van het opwekken van extatische bewustzijnstoestanden. We hebben eerder specifieke methoden gegeven die deze coherente staat van lichaam en geest op de meest efficiënte en directe manier creëren. Aan het einde van deze boodschap verwijzen we hiernaar, zo hoef je zelf niet terug te gaan zoeken.

Samenvattend kunnen we stellen dat de gebeurtenissen die jullie richting uit lijken te komen, zowel catastrofaal als versnellend van aard zijn. Blijf jij in de 3e dimensie hangen, dan zal het daadwerkelijk catastrofaal voor je zijn, want de basis – waarin jouw persoonlijke identiteit geworteld is – staat op het punt te veranderen. De bodem van jouw werkelijkheid – jouw aardse ervaringen en alle elementen van het leven zoals jij dat tot nu toe gekend hebt  – zitten in het midden van een veranderingsproces. Dit veroorzaakt een immense onzekerheid.

Op het diepste oerniveau van je bewustzijn ligt onbezorgdheid op je te wachten. Velen van jullie voelen dit. Je weet onbewust al wat jou te wachten staat.  Het is nu niet verstandig om stil te blijven staan bij datgene wat je niet veranderen kan, richt je in de plaats daarvan op datgene wat je wel kan doen.

Vind je weg naar het transcendente deel van je wezen dat buiten tijd en ruimte ligt. Met de kennis die vervolgens aan jou wordt geopenbaard, ben je in staat om tijd en ruimte op nieuwe manieren te beïnvloeden. Zo word je een schepper, of beter gezegd, een medeschepper.

Het is tijd voor de pionnen om op te staan en  koningen en koninginnen te worden. Verander het schaakbord van je aardse geschiedenis. Dit is jouw uitdaging en je kans. Vanuit het oogpunt van je ziel is niet het leven zelf belangrijk, maar hoe jij dat leven leeft. De druk die zo immens lijkt te zijn, is in wezen een versnellende factor om jou in je grotere identiteit te duwen. Niet de toekomstige gebeurtenissen zullen bepalend voor je zijn, wel de manier waarop jij verkiest ermee om te gaan.

De Hathors

18 january 2007, Orcas Island

Nederlandse Vertaling MvT

Opmerking: Klik hier naar de innerlijke technologie om extatische bewustzijnstoestanden op te wekken. De Hathors beschouwen deze coherente toestanden van lichaam en geest als cruciaal voor de verhoging van het menselijk bewustzijn. De methode is zowel eenvoudig als zeer effectief.