Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Не-Дуалност и Матрицата на Сътворението

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

В това послание ние искаме да се обърнем към парадокса на това как вие създавате позитивни резултати, които се разгръщат във времето и пространството от не-дуални състояния на съзнание, които по самата си същност се издигат над времето и пространството, както ги възприемате.

Не-дуални състояния на съзнанието, които ние наричаме Майката на Всички Неща (т.е. Празнината), са изворът и източникът на проявена реалност. Ние открихме, че използването на не-дуални състояния на съзнанието като трамплин за създаване на положителни резултати генерира по-майсторски творения.

Един от парадоксите, участващи във възприемането на не-дуалните състояния, е фактът, че вие възприемате тези състояния посредством нервната си система, която е здраво вкоренена в дуалността. Всъщност, докато четете тези думи или ги чувате произнесени, биоелектричните колебания в мозъка ви и в нервната ви система работят чрез дуалистичен шаблон.

Когато нервните импулси преминават през невроните ви, мигновените биохимични и електрически процеси, отговарящи за мисловни и ментално/емоционални впечатления съществуват съвместно в динамична дуалистична матрица. И все пак не-дуалността, сама по себе си, съществува извън дуалистичната реалност на вашата нервна система.

Във функционално отношение вие навлизате в осъзнатост на не-дуалност, когато мозъкът/умът ви навлиза в по-висше измерно транс състояние на съзнанието. В това уникално транс състояние има канал или промяна в осъзнаването, чрез който вие може да изпитате собствената си не-дуална природа.

В по-напреднали състояния на съзнанието вие може да работите едновременно и в относително сетивния опит, и в не-дуалния опит. С други думи, можете да изпитате сетивния свят с множествено комплексната му дуалност по същото време, когато изпитвате дълбокото спокойствие и центрираност на не-дуалната си природа.

Но това е много напреднало умение на мозъка и повечето хора, когато доближат тази област на тялото и ума, са склонни да процедират в едното или другото. Ако вече работите в напреднало състояние на съзнанието и сте в състояние да работите и в дуалността (т.е. във вашия въплътен живот), и в не-дуалността (т.е. не – локализирано съзнание), тогава може да прескочите следващия раздел и да преминете напред в раздела, който ще наречем „Парадоксът на Създаване”.

Етосът

В предишното си послание ние ви запознахме с Етоса, защото вибрационното естество на звуковите шаблони в Звукова Медитация Етосът дават възможност на повече личности да получат достъп до не-дуални състояния на съзнанието.

Когато работите със Звукова Медитация Етосът или осъществявате пряк контакт с Етоса, важно е да разберете, че вашето съзнание и Етосът се люлеят в различни честотни области. За повечето хора, които в момента са въплътени, Етосът е много високо ниво честота и в резултат на това, понякога може да се стимулира почистване или пречистване на по-ниско честотен емоционален материал. Вие просто трябва да се научите да сте в крак със Звуковата Медитация, ето защо ние ви предлагаме да работите с петминутната версия докато ясно разберете пасажите чрез собственото си съзнание, което произвежда Етосът.

Когато продължите да работите със Звукова Медитация Етосът, в крайна сметка тя ще ви доведе до по-висше измерно транс състояние на съзнанието, в което вие можете да зърнете собствената си не-дуална реалност.

След това, когато продължите да работите с нея, вие ще сте в състояние да останете в не-дуални състояния на съзнание за по-дълги периоди. Когато сте достигнали това ниво на майсторство в работата директно с Етоса и/или Звукова Медитация Етосът, вие сте готови да я използвате като трамплин в проявяването на положителни резултати.

Вашите неврологични транс гледки са различни от нашите. За нас не всички транс състояния на съзнанието са еднакви. По-висшеизмерните транс състояния не са просто изрази на мозъчна функция; те са присъща на човека способност, която ви позволява да навлезете в канал, който ви свързва с други аспекти на вашето същество, които са извън ограниченията на възприетото време и пространство.

С други думи, когато навлезете в по-висшеизмерно транс състояние, вие на практика надхвърляте аспекти от неврологична дейност във вашата нервна система. Докато мозъкът/умът ви все още е свързан с неврологичните реалности на нервната ви система, аспект от вашето съзнание повече не е обвързан с тези ограничения. Ние наричаме това каналът, и в някои отношения това е метафора, а в други това е подходяща дефиниция, защото много прилича на червейна дупка, която ви свързва с по-обширни аспекти на вашата природа.

Когато слушате Звукова Медитация Етосът, вие се свързвате с този канал. Един от знаците, че сте навлезли в този канал, който води извън времето и пространството, е усещането за прекъсване. Това е сякаш сте разделени от сетивните си преживявания и от собствените си ментални и емоционални процеси – вие все още сте наясно с тях, но не се идентифицирате с тях. Докато това понякога се обяснява като дисоциация, в контекста на по-високите вибрационни енергии това състояние на ума ви води до канала, канала, през който може да навлезете в по-обширно усещане за себе си, което надхвърля времето и пространството.

Основно, задачата за създаване на положителни резултати включва излизане от полето на възприятието, ограниченията на вярата, която ви доведе до заключението, че сте в капана на линеен поток на времето.

Това възприемане на времето може да е вярно за физическото ви тяло на сегашното ви ниво на еволюция, но не е вярно за вашето съзнание. Всичко, което трябва да се случи, е, за да може да намерите каналът, който води до разширено състояние на осъзнатост и съществуване. От тази гледна точка, Звукова Медитация Етосът е средство да генерирате по-високо измерно транс състояние на съзнанието, като по този начин ви дава достъп до тръбата или канала.

Ние ви предлагаме да работите със Звукова Медитация Етосът в петминутните интервали, за да можете да изпитате самостоятелно това транс състояние на съзнанието. Навлизането в транс състояние е мозъчно умение и както с всички умения някои хора са по-добри в него от други. Въпреки това, всички хора могат да развият това умение.

Когато сте сигурни, че можете да навлезете в това транс състояние на съзнанието и когато знаете как да навлезете в канала, вие сте готови за по-дълбоко ниво на проявление.

Именно тук, на този праг между ограничено време и пространство и разширено усещане за себе си, надхвърлящо време и пространство, започва магията.

И също тук, на този праг се появява странен парадокс.

Парадокса на Създаването

Може да сте пристъпили прага с цел създаване на специфичен резултат, но като влизате в по-разширени състояния на вашето същество, нуждата да проявите специфични резултати става по-малко спешна. В действителност, в най-разширените състояния на съзнанието, рядко има въобще някаква воля да създадете нещо. Това е, защото в най-разширените състояния на вашето същество вие сте във връзка със собствената си природа, която надхвърля всички явления и в това състояние на ума вие не се нуждаете от нищо.

Парадоксът е, че вие живеете в двете реалности – трансцедентната реалност на собствената си природа, която не се нуждае от нищо и въплътеното си съществуване като човешко същество, което може, наистина да се нуждае да се случат определени резултати.

Именно тук се появява друг парадокс. Ако сте в състояние да създадете резултат с истинска безпристрастност, което значи от най-пълната плътност на вашата трансцедентна природа, вашето най-разширено усещане за съществуване, ще сте най-умели в създаването на специфични резултати.

Това се дължи на факта, че в разширени състояния на съществуване вие не създавате напрежение. Напрежението създава силови линии, които ограничават вашите творения. И все пак, ако това е нещо, от което чувствате, че наистина се нуждаете, естествено ще има напрежение покрай него. Това е напълно човешко. Но тук е разковничето и една от тайните. Дори ако сте в отчаяна нужда нещо да се случи в живота ви във времевата ви линия, най вероятно ще го изпитате чрез акта на създаване на резултати, ако навлезете в чувството, че нямате нужда нищо да се случи. Това наистина е странен парадокс.

Ние осъзнаваме, че някои от вас, които четат това, са достигнали високо ниво на само-осъзнатост и може вече да сте открили ядрото на тази истина, същината на въпроса по отношение на не-дуалността и изкуството да създавате резултати.

Когато сте в центъра на осъзнатостта (т.е. не-дуалността) има мъдрост в чакане преди създаването на специфични резултати. Ние говорихме за това в друг контекст в предишно послание, което нарекохме Преходни Състояния на Съзнанието.

В това послание ние говорихме какво е да си в Празнината след смъртта и изтъкнахме, че на много хора им става неудобно с чакането и се втурват извън Празнината, или не-дуалността, в създаването на нов живот, независимо дали физически живот или опит в друго измерение.

Тук ние говорим за два много различни опита, но все пак странно подобни. След смъртта, в преходните състояния, когато осъществявате контакт с Празнината, или не-дуалността, има много избори. Една опция е да се втурнете в нов живот или ново проявление, независимо дали е във физическата реалност или някоя друга реалност на съзнанието. Друга опция е да чакате, да останете в Празнината, или не-дуалността, за да получите разширено усещане за себе си преди да се придвижите в нов цикъл на съществуване.

Има резонанс между това състояние след смъртта и нуждата да се появи резултат. Ние предлагаме вместо за се втурвате да създавате нови резултати, да се научите как да влизате през тръбата в разширените състояния на вашето същество и в тези разширени състояния вие да съзерцавате, така да се каже, желаният резултат.

Не прибързайте в проявлението, а останете в това разширено състояние за малко. Когато сте в тези разширени състояния на съществуване вие ще възприемете как вашия желан резултат стои в енергийна връзка с невидими сили и със ситуациите във вашия живот, където искате да се появи този резултат. С други думи има мъдрост в преминаването през тръбата, в състояния на ума, които надхвърлят времето и пространството и в тези разширени състояния вие ще имате по-дълбоко прозрение и разбиране по отношение на това, което е необходимо да се случи, за да може желаният от вас резултат да изплува като реалност.

Друга причина да навлезете в тръбата и в разширените състояния на вашето същество като стратегия за проявяване включва полярността на противоположности. Тъй като вашият резултат ще се прояви в света на дуалността, той е обект на принципа на полярността. Винаги има контра-сила на всяко действие, което е предприето и колкото е по-драстична промяната, толкова по0силно е противодействието.

Можете да видите, че този принцип действа на всички нива от субатомните сфери в лични творения, взаимодействия с другите и в социални и културни ситуации. Ако навлезете в разширената природа на вашето същество, която надхвърля времето и пространството и останете там, планирайки желания си резултат, вие ще, както казахме преди, разберете енергийната природа на вашия желан резултат и връзката му със ситуациите във вашия живот, където искате да се прояви резултата.

Освен това, вие може да съзерцавате контра-реакциите, които ще се появят, когато вашият резултат се придвижи трето-измерната реалност. Ще получите по-голямо проникновение и разбиране за последиците от проявяването на това желание и с това по-голямо проникновение вие можете, по-елегантно да избегнете противодействията, които ще възникнат покрай проявлението на всеки резултат.

В нашето послание Сферата на Всички Възможности, представихме метод за проявление на резултати във вашия живот и как можете да привлечете към себе си сили и ресурси, които пребивават извън вашата времева линия.

В предишното ни послание Етосът и Не-Дуални състояния на Съзнание, ние дискутирахме ресурсите на не-дуалност и разкрихме как да навлезем в осъзнатост на не-дуалност, използвайки Етосът като мост.

В тази комуникация ние обединяваме тези две послания, с цел създаване на положителни резултати чрез използването на не-дуалност като трамплин. Следователно, за да използте най-добре тази информация, вие трябва да прочетете и да разберете предишните две послания. Трябва да работите със Сферата на Всички възможности, както бе описано и да работите със Звукова Медитация Етосът, както бе предложено в Етосът и Не-Дуални състояния на Съзнание. Когато сте приключили с тези две задачи, вие сте готови да приложите третата сила, която е обединението на двете, за да се произведе триединна сила.

След като сте се научили как да ангажирате Сферата и след като сте научили как да навлизате в канала, който води към разширени състояния на съществуване чрез Звукова Медитация Етосът, вие сте готови за това ниво на създаване.

Нека сме ясни в нашето пояснение.

Стъпка Едно. В това приложение първо навлизате в не-дуалност. Ако не искате Звукова Медитация Етосът, то не се нуждаете от нея. Ако се нуждаете от Звукова Медитация Етосът като енергийна помощ, то тогава трябва да я използвате. Но, както и да стигнете до крайната точка, целта е една и съща – да навлезете през тръбата в по-високо измерното транс състояние на съзнание, където да изпитате разширени състояния на вашето същество.

Стъпка Две. Ангажирайте сферата, както беше описано в предишното ни послание ( Сферата на Всички Възможности ). Препоръчваме ви да прочетете цялото послание.

Като оставате в разширено състояние на съществото си вие сте наясно със слънчевия си сплит. Тогава получавате чувството за Сферата, която обхваща цялата вселена. Тогава си представяте Бъдещия си Аз пред вас.

Този Бъдещ Аз е въплъщението на бъдещия резултат както желаете. След като изградите връзката между слънчевия си сплит и слънчевия сплит на Бъдещия ви Аз, Сферата е ангажирана и енергийни силови линии ще потекат към слънчевия ви сплит от Сферата и тези енергийни ресурси ще потекат от вашия слънчев сплит към слънчевия сплит на Бъдещия ви Аз.

Именно в този момент вие сте готови за следващата стъпка, която значително подобрява и ускорява процеса на създаване. Ние я споменахме накратко в посланието Сферата на Всички Възможности, но искаме да говорим за нея по-обстойно тук. Прилагането на тази емоционална сила е един от ключовете за проявяване на положителни резултати и именно на това ние искаме да обърнем внимание сега.

Стъпка Три

Благодарност и Строителство на Нови Реалности

В нашето разбиране за създаване на резултати има три хармонии, които могат да бъдат приложени към задачата. Първата е неутралност, и наистина е възможно да създавате резултати от напълно ментално пространство без никаква емоционална тоналност.

Обаче, като човешко същество, една от най-големите ви незаявени сили е способността на вашето сърце да произвежда хармонични полета. Те са реални сили, които оказват влияние на реалностите на вашата собствена телесно-умствена система, реалностите на местната ви среда и локализираното квантово поле.

Двете основни емоционални вибрационни полета, използвани за създаване на резултати са диаметрално противоположни една на друга. Това отново е принцип на дуалността в действие.

Първата емоционална хармония е страх. Наистина е възможно да създавате резултати чрез основано на страх разбиране и много от вашите културно – социални творения са основани на страха от други култури и други общества. Вашите оръжия на войната са отличен пример. Те са създадени от страх.

Ние казваме, че няма причина да се страхувате от някои видове срещи или ситуации. Ние обаче казваме, че резултатите, създадени от основано на страх разбиране са много различни от онези, които са създадени от любов.

Това ни води до второто емоционално вибрационно поле, което вие бихте нарекли безлична любов. То няма нищо общо с любовното привличане между хората. То е съвсем различна категория и е израз на еволюиралото сърце, което вибрира в резонанс с по-голямото поле на безлична любов, което неразделна е част от невидимите сили, които се движат из вашата вселена. Във функционално отношение, ако създадете резултати от вибрационното място на любов вие привличате към себе си невидими сили от самата вселена. От наша гледна точка вселената, в която вие живеете, е конгломерат от трите вибрационни полета – неутралност, страх и /или любов. Това е много сложна тема и е тема, която ние нямаме време да изследваме в това послание.

Обхватите

Когато прилагате емоционално – вибрационни полета към творенията си, вие създавате истински болус от енергия от сърцето си. Това не е ментален феномен; това е истинска енергия, вълна, която излиза от сърцето ви, и от физическото ви сърце, и от сърдечната ви чакра, през цялото ви тяло и в местната среда.

Тази емоционална хармония създава вид енергийна връзка, която буквално влияе на израза на вашето намерение чрез споделяне на вълните на намерение чрез вибрационното качество на първичната ви емоция – страх или любов.

В нашия метод за създаване на положителни резултати ние никога не използваме страх. Винаги използваме любов. Това е просто един прагматичен избор. От незапомнени времена сме открили, че любовта е по-висшата сила, която води до по-позитивни резултати.

От практическа гледна точка след като сте създали Бъдещия си Аз, се придвижвате в Стъпка Три, която включва прибавяне на емоционалната вибрация на любов, която ще бъде изпитана като признателност или благодарност.

Благодарността е просто форма на усилване на признателността. Ако изпитвате емоцията на признателност или благодарност за Бъдещото си Аз, вие ще го магнетизирате със силите на сърцето си и силите на Бъдещия ви Аз като магнетичен атрактор ще нараснат експоненциално.

Вашият Бъдещ Аз тогава става магнетичен атрактор, който привлича в настоящата ви времева линия ресурси и енергии от космоса, които са извън времевата ви линия.

Всичко, което можете да направите, за да увеличите силата на магнетичния атрактор, ще е добро, а според нашия опит най-ефикасният и ефективен начин да увеличите силите на магнетичния атрактор е да прибавите емоционалното вибрационно поле на благодарност. Когато усилите магнетичния си атрактор, т.е. Бъдещия си Аз чрез прибавяне на благодарност, вие ще ускорите скоростта, с която магнетичният ви атрактор привлича тази реалност към вас. В действителност, това е толкова ефективно, че можете да очаквате неочаквани епизоди от приятни изненади да се увеличат. Ние не можем достатъчно силно да подчертаем тази финална фаза.

Да се върнем още веднъж към преходната фаза, която споменахме по-рано. Тази фаза се случва след като сте навлезли в по-високо измерно транс състояние на съзнанието и сте навлезли в канала в разширено усещане за себе си, което надхвърля времето и пространството.

В това разширено състояние на осъзнатост отделете време да съзерцавате желания резултат. Не само че ще сте в състояние да разберете последиците от този резултат, когато той навлезе в трето измерената реалност, а и ще можете да изследвате плодовете на този резултат. В много случаи можете да изследвате реалността на наличието на желания резултат без всъщност да го създавате в третото измерение.

Споделяме тази информация, защото от наша гледна точка несбъднатите желания често връщат хората назад в друг живот, в цикъла на живота и смъртта.

Може да е така, че в сегашните ви обстоятелства не можете да изпитате определени резултати или желания, но можете да изпитате същите в разширените състояния на съществуване извън времето и пространството. Чрез детайлно изследване на желания ви резултат в тези разширени състояния вие ще стигнете до заключението, че „да”, искате да донесете това желание в живота си в третото измерение или вероятно повече нямате нужда да проявите този резултат. Има сила в правенето на избора и колкото по-дълбоко е прозрението ви, толкова по-мъдри ще са изборите ви.

Така че ние ви насърчаваме да навлезете чрез канала в разширената си природа, която надхвърля време и пространство за целите на съзерцанието. Преди да действате съзерцавайте. Тази пауза ще ви служи много.

Като същество създател, има мъдрост в чакането и в това чакане вие ще знаете кога времето е „подходящо” и обстоятелствата са „подходящи”, за да се появи желаният ви резултат във вашата времева линия. Наша надежда, наше желание и наше очакване е вие да използвате този метод, за да създавате положителни резултати за себе си, за тези, които обичате и за света.

Това послание завършва настоящата ни комуникация, свързана със Сферата на Всички Възможности и Етосът (Не-дуалните Състояния на Съзнание) като средство за създаване на положителни резултати в живота ви.

Хаторите
15 ноември 2012г.

Мисли и наблюдения на Том

Едно от нещата, които веднага ми направиха впечатление, беше концепцията за по-високо измерните транс състояния.

Транс се появява, когато действията на мозъчните вълни се променят по такъв начин, че има повишение на тета и/или делта дейност и фокусът на вниманието се измества така, че има по-малко внимание към външния сетивен свят и повече внимание към вътрешните светове на възприятието.

Като практикуващ медицинска хипноза на Ериксън за повече от двадесет години, аз използвах транс състояния многократно, за да помогна на клиентите си (и на себе си) да постигнат по-креативни състояния на осъзнатост.

Плавността на осъзнатост, която се появява по време на транс често има достъп до необикновени състояния на тялото и ума. И аз открих, че тези необикновени прозрения и енергии могат да са богато възнаградени, когато успешно се интегрират в живота на човека. Работната фраза тук е – когато успешно се интегрират в живота на човека.

Един феномен на транс състояние е това, което може да се нарече обръщане на време, което значи, че ние следваме времето по различен начин в транс състояния в сравнение с нормалното будно състояние.

Медитацията генерира транс състояния на ума, така че, ако сте медитирали много, вероятно сте попадали на случаи, в които часовниковото време изглежда по-бавно или по-бързо от вашето субективно изпитване на времето. В действителност в транс състояния на ума като медитация времето може да приеме митични пропорции, чрез които може много добре да изпитате раждането и смъртта на космоса или да надхвърлите възприемането на време като цяло.

Това променяне на възприето време е доста разпространена практика, що се отнася до транса. Въпреки това, Хаторите са доста настоятелни, че транс състоянията не са едни и същи. Когато трансът е генериран от или за целта да навлезете в състояния на съществуване, които надхвърлят възприетото време и пространство, ние сме навлезли в друго поле.

Макар неврологичната дейност в мозъка (т.е. промяната на състоянието на мозъка) е доста подобна в обикновените транс състояния и в по-високо измерните транс състояния, според Хаторите има съществена разлика.

В по-високо измерните транс състояния, вие сте водени към много разширени състояния на съществуване, които, по самата си природа, надхвърлят и времето, и пространството. Именно в разширеното не-локализирано усещане за себе си магията на проявяването навлиза в по-висш порядък на изразяване.

Звуковата Медитация Етосът е акустичен метод за навлизане в по-високо измерните транс състояния. И трябва да кажа, че я намирам за високо ефективна в това отношение.

Както Хаторите посочват обаче, тази звукова медитация е просто средство към целта. Навлизането в не-дуални състояния на ума е това, което е важното тук, а не как се стига до него.

Според Хаторите не-дуалните състояния на съзнание могат да се използват много ефективно като трамплини в създаването на положителни резултати. И това е основното в това послание.

Не-дуалност

Хаторите не дефинират концепцията за не-дуалност тъй като те я разгледаха в предишното си послание(Етосът и Не-Дуални състояния на Съзнание). В най-простата си форма не-дуалността е състояние на осъзнатост, в което разграничението между субект и обект изчезва. Няма вас (този, който възприема)отделно от това, което се възприема. Това е изключително необикновено състояние на осъзнатост и когато навлезете по-дълбоко в него, чувството ви за личност се променя, така че ставате, за всички намерения и цели, чисто съзнание, наясно само със себе си – без никаква следа от телесно или сетивно осъзнаване.

В някои западни мистични традиции това трансцедентно състояние понякога се обяснява чрез енигматичната фраза АЗ СЪМ КОЙТО АЗ СЪМ. В нормални будни състояния на съзнание, в които субекта (вие) и обекта са ясно възприети като явно различни, това твърдение изглежда най-малкото странно. Въпреки това, в състояния на мистично съзерцание това е очевидно и описва точно чувството за Себе си, което възниква в не-дуалността.

Докато методът за навлизане в не-дуалност чрез Етоса може да е изключителен за Хаторите, идеята за не-дуалност и нейната значимост определено не е уникално хаторска. Древни философии като тези на древна Индия, Таоизъм и Будизъм, включително и приемствеността Дзогчен на Тибетския Будизъм, както и Бон По, шаманска приемственост, която предшества Будизма в Тибет, всички те говорят за тази територия на ума, макар и на различен език.

Каналът

Каналът, за който говорят Хаторите отново и отново като прагът от нормалната трето измерна осъзнатост към разширено не-локализирано усещане за себе си, е повече от метафора, за да опише промяна в съзнанието.

Използвах метода в продължение на много месеци и никога не съм изпитвал истинска тръба или канал, който да ме води към разширени състояния на съществуване. Но след работата с метода, който те предадоха в това послание, сега понякога изпитвам моменти, когато преходът от нормалната трето измерна осъзнатост към разширено не-локализирано осъзнаване всъщност наистина изглежда, че приема форма на червейна дупка. Намирам за интересно, че не изпитах промяната като канал или червейна дупка преди Хаторите да обяснят това по този начин.

Основното тук е, че вие може или не може да изпитате тръбата или канала/тунела, който ви води в разширени състояния на съществото ви, когато ангажирате метода. Как стигате до там не е толкова важно, колкото да пристигнете на мястото, така че предлагам ви да вървите според това както ви се струва промяната – с или без истински канал.

Звукова Медитация Етосът

Като работих със Звукова Медитация Етосът по много поводи и в много форми през последните няколко месеца, смятам, че е важно да изтъкна един от коментарите на Хаторите в това послание:

За повечето хора, които в момента са въплътени, Етосът е много високо ниво честота и в резултат на това, понякога може да се стимулира почистване или пречистване на по-ниско честотен емоционален материал. Вие просто трябва да се научите да сте в крак със Звуковата Медитация, ето защо ние ви предлагаме да работите с петминутната версия докато ясно разберете пасажите чрез собственото си съзнание, което произвежда Етосът.

Повтарям коментара на Хаторите тук. Звукова Медитация Етосът е мощен еволюционен катализатор, който отваря вратите на възприятието на разширени състояния на съществуване, включително не-дуални състояния на съзнание. В зависимост от историята ви и настоящото ви ниво на вибрации, обаче, пътуването към не-дуалността може да е продължително, или не. Пътеводната линия тук е да слушате звуковата медитация в пределите на зоната си на комфорт, ето защо те предлагат да я слушате в петминутния и отрязък докато разберете как ви влияе тази звукова медитация.

Бележка: ще намерите линкове към Звукова Медитация Етосът в края на Планетерното послание на Хаторите, озаглавено The Aethos and Non-dual States of Consciousness и в раздел Listening на сайта ни.

Заключителни мисли

Измествайки фокуса за момент, искам да благодаря на всички вас в нашия свят санга ( нашата духовна общност), които се присъединяваха към Хаторите  в тяхната Световна Медитация през многото години. Обединението на нашите сърца и умове в служба на планетата най-малко казано беше вдъхновяващо.

Също искам да благодаря на многото преводачи, които отдадоха ценното си време, за да превеждат посланията на Хаторите на родните си езици. Това беше, и е, наистина труд от любов от ваша страна и аз искам да изкажа своята признателност за вашата работа и да ви благодаря за продължаващите ви усилия.

Нека всички ние да преминем с благородство през Великия Преход, който ни предстои. Нека станем свидетели в себе си и на тези около нас на издигането на смелостта да живеем живот по нови начини. Нека бъдем обогатени от мистерията на щастието, където изобилстват неподозирани чудеса. Нека никога да не изгубим чувството си за хумор, защото понякога то ще е най-големият ни съюзник. И нека да сме благословени от осъзнаването, че ние сме тези, които сме чакали, да разгърнем приветственото килимче и за заемем мястото си на масата на Великата Мистерия.

Том Кениън

 

Превод :Tauno