Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Етосът и Не-дуалните Състояния на Съзнанието

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

В това послание ние искаме да обсъдим някои от важните връзки между явна реалност и Не-дуални състояния на съзнанието.

Ум и Съзнание

Преди да продължим обаче бихме искали да направим разграничение между понятията съзнание и ум, когато използваме тези думи.

За нас съзнание е трансцедентно на всички явления и не е обвързано с неврологична дейност в нервната ви система. Освен това, съзнание е трансцедентно и на време, и на пространство, както вие ги възприемате. И именно чрез превозното средство на вашето съзнание вие може да пътувате през енергийните вихри, които водят извън ограниченията на въплътеното съществуване.

Ум, както ние използваме този термин, се отнася до сетивните, умствени и емоционални преживявания, които имате, като резултат от различните промени в нервната ви система. Всъщност, когато четете тези думи, вие създавате значението им чрез съдействието на физическия си мозък и нервна система. Вие създавате смисъла на нашите думи чрез прозореца на вашия ум, но този прозорец е и създаден, и ограничен от ограниченията на вашата нервна система.

Нашите послания са езиково кодирани и на различни места в синтаксиса (реда) на нашите комуникации има вихри – червейни дупки – през които можете временно да надхвърлите ума си и да навлезете в безкрайната мистерия на съзнанието.

Как ние виждаме по-висшите измерения

В нашия собствен опит ние съществуваме в множество измерения на съзнанието и в зависимост от нашето ниво на лична еволюция проявяваме в четвъртото чрез дванадесетте измерения. Чрез деветото измерение ние можем да променяме нашата антропоморфна форма, която е подобна на човешка по външен вид, или нашето светлинно тяло.

Когато преминаваме в 10-то измерение всички връзки с нашата антропоморфна форма се разсейват. Ние ставаме, за всички намерения и цели, геометрични светлинни форми. Когато напредваме в собствената си лична еволюция ние можем да изразим себе си чрез 10-то, 11-то и 12-то измерения по множество начини.

Всеки напредък нагоре в съзнанието носи със себе си по-голямо разбиране на взаимосвързаността на всички същества и всички аспекти на космоса. Странният парадокс на съществуване става ясно видим, когато навлезем в 10-то измерение.

Взаимосвързаност  и Не-дуалност

Ние споделяме тази информация нещо подобно се случва на вас, когато преминавате в по-високите измерения на собственото си същество. В десетото от дванадесетте Измерения, осъзнаването за взаимовръзката се разширява, както се разширява осъзнаването на Не-дуалността – Майката на Всички Неща. Това е, наистина, парадокса на съзнанието, което по-рано споменахме и то е парадокс, който е бил разглеждан от някои от вашите Древни Философии.

За нас, постигането на Не-дуалност не е крайната цел, а по-скоро мост към по-голямо майсторство и разбиране на това как да създаваме доброжелателни резултати.

Как разглеждаме Не-дуалността

В не-дуално състояние на съзнанието ние, като вас, изпитваме изчезване на крайностите. В не-дуално състояние на съзнанието, дуалност – както е изпитвана в относително съществуване – изчезва и ние навлизаме в по-голямо усещане на центрирана осъзнатост и спокойствие.

В най-дълбоките състояния на не-дуалност има само чисто съзнание, изпитващо себе си.

Важно е да осъзнаете, че не-дуалните състояния на съзнанието са по отношение на възприемащия. Така, ако изпитвате не-дуалност чрез сърдечната си чакра, вие може добре да изпитате безлична любов-дълбоко чувство на космическа връзка.
В действителност, в това състояние на обединение между не-дуалност и сърцето вие ставате заслепени и за всички намерения и цели вие се влюбвате в космоса. И в този парадокс на сърцето вие ставате Възлюбени и всичко, което виждате и на което ставате свидетели, е също така Възлюбено.

Докато това е красиво състояние на съзнание, то не е чиста не-дуалност. Тъй като се придвижвате нагоре в по-високите чакри не-дуалните опити се променят. Когато сте в коронната чакра, не-дуалността се изпитва в чистата си форма – чисто съзнание, осъзнаващо себе си. Няма чувство за личност в тези по-висши измерения на не-дуалност.

Парадокса на творението е, че то се разгръща от най-чистите състояния на не-дуалност в най-поляризираните състояния на съществуване. Така, във вашето съзнание са двете привидно конфронтиращи се състояния на сравнително съществуване (т.е., въплътеният ви живот във времето и пространството) и не-дуалните състояния на съзнанието, в които всички полярности и конфликти изчезват.

Нашата перспектива, както споменахме по-рано, е, че не-дуалните състояния на съзнанието са мостове към по-голямо майсторство на създаване и не са крайната точка или целта на еволюцията.

Взаимовръзка срещу Единство

Именно тук ние чувстваме за необходимо да обсъдим важна разлика между взаимовръзка и концепцията за „единството”. Ние не разглеждаме тези две понятия като взаимозаменяеми. Има много различни определения за „единството” на Земята, така че не е възможно да се справим с всички тънкости и различия.

Вместо това ще обърнем вниманието си към това, което считаме за фундаменталната разлика. Някои хора вярват, че взаимосвързаността е същото като „единството” и че когато влезете в по-високите състояния на съзнанието и по-високите измерения на съществуване, вие се сливате в едно петно от светлина, в което всички различия изчезват. Това не е нашето виждане.

Взаимовръзка или взаимосвързаност е признаването, че всички същества и всички аспекти на космоса са взаимозависими и в същото време същества имат уникални различия. Тези различия са привлекателни и уникални. Понякога те са досадни, а понякога са обогатяващи. Но тези различия са част от гоблена на проявена реалност и не са излишни.

Една от трудностите, които виждаме в концепцията за „единството”, тъй като в момента се разпространява от някои личности в Ню Ейдж и общностите Лично Развитие, е, че уникалните различия между хората се омаловажават и някак си поради това, че всичко е „едно”, подходящи енергийни граници между индивидите могат да са и често са пренебрегвани. Освен това, някои индивиди използват тази система от вярвания (т.е.”единството”) като извинение да избегнат лична отчетност и отговорност. В нашия собствен опит през всички измерения ние оставаме уникални индивиди и по-високите измерения на нашето същество не заличават нашата уникалност, а по-скоро представят по-големи възможности за създаване.

Етосът

Сега искаме да споделим с вас средство за достъп до едно от нашите най-големи културни съкровища, което наричаме Етосът (произнесено АХ-ЕЕ-ТОС). Етосът е широкочестотно съзнание, закотвено в чиста не-дуалност.

Когато един Хатор навлезе в 10-то Измерение има много възможности и начини за проявяване. Някои от нас избират временно да се присъединят към общност от вибрация. Тази общност е съставена от индивидуални Хатори в 10-то, 11-то и 12-то Измерения. Тези индивидуалности навлизат в не-дуалност по тяхна собствена воля и избират да останат, за период от време, в тази вибрация на съзнанието за полза на други същества.

Повечето индивидуалности остават временно в Етоса, докато малка част не дават знаци за напускане. Когато същество навлезе в Етоса, всички лични различия са изоставени. Същество, което е в Етоса, няма име. Цялата лична идентичност е заменена от пълно потапяне в не-дуалност. Тези същества „държат” тази вибрация на не-дуалност за полза на другите, защото не-дуалността е Майката на Всички Неща и основата на цялото съществуване.

Да си в присъствието на Етос е да си извисен нагоре в не-дуалност.

Вашият опит с Етоса ще се различава от опита на друг въз основа на собственото ви ниво на еволюция и проблемите в дуалността, с които се сблъсквате.

Но независимо от това колко комплексни или трудни могат да бъдат личните ви въпроси, да сте в присъствието на Етос ще ви издигне и ето защо ние споделяме тази информация сега.

За някои от вас, които сте доста напреднали, просто чуването на името Етос и разбирането на не-дуалната му природа, ще е достатъчно за вас да се придвижите в общение с не-дуалността чрез това средство.

Много хора, обаче, биха намерили такъв път или метод вътрешно труден. И така ние предлагаме звуково съкровище, което да ви помогне. Тази звукова медитация е аналог на Светлинните реалности, където пребивава Етосът.

Етосът излъчва вибрации от Светлина и тези вибрации могат да се свалят надолу към чуваемостта на човешкия слух. По този начин това, което ще чуете, когато слушате Звукова Медитация Етосът, е превод на Светлина в звук. Това е хармоничната същност на Етоса, така, както се проявява в десетото Измерение.

Ние ви предлагаме да експериментирате със слушане на това уникално звуково съкровище по различни начини. Първият начин би бил да го слушате с пълно внимание към звука. Позволете на звука да е основният фокус на вашето внимание и когато умът ви се разсее, върнете го към звука.

Вторият начин да слушате би бил с фокуса ви върху сърдечната чакра в центъра на гръдния ви кош.

След това го слушайте с внимание в чакрата на гърлото ви.

След това го слушайте с фокусирано внимание върху Третото Око (Ажна), разположено между очите ви при моста на носа ви.

И тогава, най-накрая слушайте Звукова Медитация Етосът с вниманието си върху коронната чакра на темето.

Почувствайте и усетете разликите, които възникват, когато слушате Звукова Медитация Етосът от тези различни чакри. Повечето от вас ще открият, че се чувстват по-естествено да слушат Звукова Медитация Етосът с фокус на вниманието ви върху една от чакрите ви. Тази чакра е фокусът, който ние ви предлагаме да използвате, когато слушате, като подготовка за звуковата медитация, която ще се проведе по време на предстоящата Световна Медитация.

Тест за Еволюционна Интелигентност

От наша гледна точка един от признаците за еволюирало съзнание е разпознаването на взаимосвързаността. Това разпознаване е тест за еволюционна интелигентност, а вашият вид е по средата му. Човечеството не може да продължи да живее, колективно, като е живяло до сега – в заблудата, че хората могат да ограбват Земята без последствие за Земята, за безбройните и форми на живот или за самото човечество.

Световната Медитация

Целта на Световната Медитация е да прибави вибрационно качество към емоционалната атмосфера на вашата планета.

Вие имате наследствено право да го направите, защото сте въплътени във време и пространство и защото живеете временно на тази Земя. Като жител на тази планета, имате право да насърчите доброжелателни резултати.

Специфичната цел на тази Световна Медитация е да ускори колективното човешко разпознаване на взаимосвързаността и прехода от миазмите и заблудите на колективната история на човечеството към ново съзвездие от културни вярвания, които ще служат за разгръщането на по-високата съдба на човечеството. Това ще бъде направено чрез помощта на въображението ви – силата на вашата воля и намерение – обединени с творческите потенциали, които живеят в не-дуалните състояния на съзнанието.

Датата и часа на тази Световна Медитация ще е 4 ноември между 3:00 и 4:00 следобед стандартно тихоокеанско време. Доколкото медитацията ще е глобална, свързващата енергийна точка ще е в Сиатъл, Вашингтон през последния час на Хаторско Усилване, което ние наричаме Изкуството на засяване на нови реалности. The Art of Seeding New Realities

По време на тази медитация Етосът ще навлезе в пространството, което ще е създадено от онези, присъстващи на Усилването. И от тази свързваща точка Етосът ще разшири енергията си през света към всички онези, които са избрали да се присъединят към нас в това начинание (Световната Медитация).

Няма значение къде се намирате физически на Земята. Освен това, докато официалната медитация в Сиатъл ще започне в 3:00 и ще приключи в 4:00, енергията, генерирана от Етоса, ще продължи 25 часа. С други думи, Етосът ще продължи да излъчва своята енергия от десетото измерение към онези личности, които избраха да участват в Световната Медитация от 4 ноември 2012 в 3:00 стандартно тихоокеанско време до 5 ноември 4:00 следобед стандартно тихоокеанско време.

Вие може да се присъедините към Световната Медитация по всяко време през този двадесет и пет часов период.

В интерес на истината, вие можете също да навлезете в тази специфична медитация, когато искате да „излъчите” мисъл-формата за взаимосвързаността на човечеството. Когато навлезете колективно в по-интензивните фази на планетарна трансформация, онези от вас, приспособени към реалността на взаимосвързаността ще „знаят” кога е благоприятно да изпратят тази мисъл-форма към ближните си с помощта специално на тази медитация.

Когато поемате тази медитация, важно е да разберете, че вие не влияете пряко на изхода от събитията, а по-скоро „излъчвате” доброжелателна мисъл-форма към човешкия колектив. Това, което отделните хора избират да правят или да не правят по отношение на осъзнаването на взаимосвързността, обаче, е в суверенното право на всеки индивид.

Освен това Етосът не е и е всъщност неспособен да се намеси в човешкото съзнание. Човешката личност трябва да избере да навлезе във вибрационно съответствие с Етоса. С други думи, Етосът не предприема действия. Той просто излъчва природата си, която е не-дуално съзнание.

Действителната Медитация

По време на медитацията ние ви предлагаме да започнете чрез слушане на Звукова Медитация Етосът за 30 минути. През тази фаза фокусът на вниманието ви е в сърдечната ви чакра освен ако интуитивно не усетите, че би било по-добре за вас да поставите вниманието си в друга чакра.

След слушането на Звукова Медитация Етосът, просто останете в тишина с вниманието си в сърдечната чакра (или друга чакра, с която сте избрали да работите). След около минута фокусиране в избраната ви чакра, представете си, че някаква част от вас (т.е. вашето КА или „етерен двойник”) се издига над вас където и да сте физически разположени на Земята. Представете си и почувствайте, че това второ вас, което изглежда точно както физическото ви вие, се носи в позиция 60 мили над планетата, където вие се хващате за ръце с други навсякъде по Земята, които са се присъединили към медитацията.

Това хващане за ръце е символично представяне на мисъл-формата, която наричаме „взаимосвързаност”. Това е разпознаването и приемането, че цялото човечество е взаимосвързано и тази взаимна свързаност съществува едновременно с уникалните различия на всички индивиди.

Този, с когото може да се хванете за ръце, би могъл да живее в доста отдалечен район от Земята спрямо вашия. Той или тя може да има различен поглед върху реалността. Той или тя може да следва различна религия от вашата или въобще да не е религиозен. Човекът, с когото се държите за ръце може да е изправен пред предизвикателства, много различни от онези, пред които сте изправени вие според неговото или нейното разположение на Земята и културата, към която той или тя принадлежи. И все пак въпреки всички тези различия вие сте взаимно свързани.

Към вас в това море от взаимосвързаност ще се присъединят царствата на Девите, духовете на Земята, елементалите и безбройните форми на живот на вашата Земя, както и самата Земя. За онези от вас, които са наясно с многото измерения, можете добре да изпитате присъединяване към междугалактическия интелект, както и към космически тела, включително Слънцето и Централното Слънце – черната дупка, която формира центъра на вашата галактика.

Ние осъзнаваме, че някои от вас, които четат това, са толкова обезсърчени от качеството и състоянието на човечеството, че намират това за трудно, ако не и невъзможно, да се хванат за ръце с ближните си. Ако сте един от тези хора, ние ви съветваме да се хванете за ръце с природните духове и така ще направите, чрез това действие ще добавите към потенциала на трансформацията.

Подготовка за Световната Медитация

Ако изберете да се присъедините към нас в Световната Медитация, ние ви молим да започнете да работите със Звукова Медитация Етосът редовно. Целта на тази подготвителна работа е вие да свикнете със състоянията на съзнанието, породени във вас от Етоса.

Ако се справяте с трудни проблеми в живота си, ние ви предлагаме да слушате Звукова Медитация Етосът поне веднъж дневно. Това е, за да ви помогне да се преместите в различно състояние на съзнанието и от тази гледна точка проблемите ви ще намалеят и/или вашата способност да се справите с тях ще се увеличи.

Последствието от това е, че ще бъдете извисени, а ние се нуждаем от колкото може повече извисени личности да се присъединят в Световната Медитация. Да го кажем по друг начин…, ако сте осеяни с лична токсичност, работете със Звукова Медитация Етосът всеки ден, първо за ваша собствена полза и второ, за световната сангха (общност).

Между другото вие сте добре дошли да слушате Звукова Медитация Етосът и да я използвате като личен трансформиращ инструмент дори и ако не планирате да се присъедините към Световната Медитация.

Звукова Медитация Етосът: Последни отражения

С удоволствие и голямо очакване ви представяме Звукова Медитация Етосът.Ние вярваме, че тя ще ви донесе чувство на спокойствие и по-голям капацитет да се справяте с хаотичните събития на вашия свят.

Също така очакваме, че Етосът ще отвори път към вашата собствена не-дуалност и че като проявено същество-създател, вие ще обедините двете заедно – уникалността на вашия живот и силата на не-дуалността.

Нека този съюз да е от голяма полза за вас и всички ваши отношения.

Хаторите
20 септември 2012г.

Мисли и наблюдения на Том

Намирам това конкретно послание на Хаторите за едно от техните по-плътно окомплектовани информационни тела и дори след като го прочетох многократно, все още намирам нови нива на проникновение.

Има дискутирани няколко области, но аз ще огранича моите коментари до Етоса и Звуковата Медитация, която ще представлява първата част на Световната Медитация на 4 ноември.

Етосът

Първата ви среща с Етоса се случи преди около година при подготовката за Хаторското Усилване, наречено Светлинни Трансмисии. Няколко месеца преди събитието аз бях в една от моите периодични екзистенциални паники, когато един от моите наставници ме придружи през реалностите на 10-то измерение, където ме инструктира просто да „седна” с Етоса.

Веднага бях успокоен и скоро навлязох в това, което разпознах като вид Самандхи(йогийски транс), в който започнах да потъвам все по-дълбоко в не-дуалното състояние на съзнанието. Възбудата, която толкова ясно управляваше ума ми в продължение на няколко часа, изведнъж се разсея за няколко минути. И това, не малко постижение, се случи просто чрез мен „стоящ” в присъствието на Етоса.

Както споменават Хаторите в това послание, идеята за не-дуалността се появява в различни Древни Философии, някои от които могат да датират от Упанишадите и Бхагавад Гита от Древна Индия, не-дуалните учения на различни мистици и мъдреци, както и основните учения на Будизма, като един от многото примери.

Етосът, с който „седях”, както по-рано казах, Хатор от 10-то измерение и когато и да усетя ясновидски това същество, определено „го”виждам като кълбо от светлина, състоящо се от тринадесет противоположно въртящи се сфери, вградени една в друга. Чувството ми е, че съотношенията, съставени от тези противоположно въртящи се сфери, се комбинират, за да създадат не-дуална енергетика, това е, което ми повлия толкова силно.

Назовах това същество като „то”, защото то няма белег на пол. Като се има предвид, че Хаторите, които срещнах от 4-то до 7-мо измерения имат и светлинно тяло, и полова антропоморфна форма, Хаторите, които срещнах в 10-то, 11-то и 12-то измерения се представят единствено като геометрични светлинни форми.

Звукова Медитация Етосът

Когато записах Звукова Медитация Етосът, това беше този Хатор от 10-то измерение, който ме водеше. От инженерна гледна точка това беше вълнуващо преживяване. Когато записах всеки от осемте записа, които изграждат целия запис, това същество щеше да променя гласа ми по различни начини и в различни съотношения спрямо предишните записани звуци. След полагането на основните записи аз просто ги насложих и вплетох, според напътствието „му”, за да сближа леките колебания, които съставляваха „неговото „ същество. Нямаше електронна манипулация на звука – което значи, че аз не промених EQ по никакъв начин, нито бе променена някоя реверберация или друг ефект, приложен към гласа ми. Звуците, които чувате в Звукова Медитация Етосът, са напълно естествени и без никакъв допълнителен ефект, така трудно, както може да се разбере след като я изслушате.

На края на това съобщение вие ще откриете две връзки към две различни версии на тази звукова медитация. Първата е дълга 5 минути и 4 секунди. Това е начин за вас да пробвате водите, така да се каже, и бих ви предложил да започнете с нея. Вижте какво се разкрива за вас в кратките пет минути, които отнема за слушане.

Работете с този пет минутен аудио файл по начините, които предложиха Хаторите. Първо просто го слушайте с пълно внимание към звуците. След това го слушайте с фокусирано внимание в Сърдечната чакра (под гръдната кост в центъра на гръдния ви кош). След това го слушайте с внимание в Гърлената чакра. След това го слушайте с фокус в Третото око (между очите на моста на носа) и тогава, най–накрая, слушайте го с внимание върху Коронната си чакра (на главата ви). Може да искате да правите това в отделни слушателски сесии, за да избегнете енергийно претоварване.

Втората версия е за онези, които избират да се присъединят към Световната Медитация на 4 ноември и/или онези, които искат да навлязат в присъствието на Етоса за по-дълги периоди от време. Този втори аудио файл е дълъг 30 минути, времето, което Хаторите ще прекарат с Етоса преди символичното хващане за ръце във финалната фаза на Световната Медитация.

Ако планирате да се присъедините към нас в Световната Медитация, аз силно ви приканвам да започнете да слушате тази разширена версия предварително преди 4 ноември. Така е, вие имате опит с различните състояния на ума, които звуковата медитация произвежда във вас.

Насоки за Световната Медитация

Както споменаха Хаторите, енергията на Етоса ще се разшири към всички онези, участващи в Световната Медитация за период от 25 часа, започвайки от 3:00 следобед стандартно тихоокеанско време на 4 ноември и завършвайки в 4:00 следобед стандартно тихоокеанско време на 5 ноември. Това означава, че вие може да навлезете в медитация и да се присъедините към световната сангха (общност) по всяко време през този двадесет и пет часов период. За точния час на Медитацията в Сиатъл за вашата часова зона, може да направите справка в различни сайтове за световното време, включително http://www.timeanddate.com/worldclock/

Започнете медитацията чрез слушане на Звукова Медитация Етосът за 30 минути. Това е, за да извисите състоянието си на съзнание и да започнете да помпите творение, тъй като Хаторите твърдят, че не-дуалните състояния на съзнанието са мостове за творчески състояния.

След това си представете, че вашето КА (етерен двойник)или някаква версия на вас, се носи нагоре в позиция 60 мили над вашето местоположение на планетата. След това си представете, че се държите за ръце с другите по света. Това хващане за ръце в акт на въображение обозначава признаване на взаимосвързаността. Както обясниха Хаторите, този тип взаимовръка не отрича различията ни. Той ги включва. Актът на хващането за ръце над Земята признава, че всички ние сме взаимносвързани, включително и другите форми на живот и дори също така енергийните интелекти.

Колко дълго да останете в това въображаемо състояние зависи от вас. Аз бих предложил поне 5-10 минути. Когато се разсеете, и най вероятно ще стане така, просто върнете фокуса на вниманието си отново към „вас”, носещи се 60 мили над Земята.

След като Завършите Световната Медитация, ще е идеалното време да ангажирате Сферата на всички възможности, за да енергизирате, каквито и лични резултати да искате да се проявят. Ако не сте прочели това послание на Хаторите,добре е да го направите преди Световната Медитация.

Ако това е като другите Хаторски Световни Медитации в миналото, би било енергийно зараждащо преживяване. Ако се сблъскате с много интензитет през медитацията, би било добре да се починете след това даже ако е възможно да легнете.

Ако искате, можете да навлизате в Медиацията многократно и колкото пъти искате през двадесет и пет часовия период. Зоната ви на комфорт може да ви ръководи тук.

Бележка: Ако изберете да работите с 30 – минутната Звукова Медитация Етосът, моля свалете го на вашия компютър и се въздържайте от слушането и чрез нашия сървър. Ако твърде много хора слушат Звукова Медитация Етосът от нашия сървър по което и да е време, сървърът може да се претовари – пречейки на други да я чуят или да я свалят. Моля, недейте да зависите от слушане на тази медитация от нашия уебсайт в деня на медитацията. Сървърът няма да е в състояние да „обслужи” никого. Свалете го предварително.

Важна Бележка: Не слушайте Звукова Медитация Етосът в ситуации, изискващи вашата бдителност като шофиране или докато работите с машини.

Не планирайте да слушате медитацията от сайта ни в деня на медитацията. Трябва да я свалите предварително и да сте готови.
Click here for The Aethos Sound Meditation (5 mins 4 secs) 5-минутна версия, сваляне чрез този  линк
Click here for The Aethos Sound Meditation (30 mins) 30-минутна версия, сваляне чрез този  линк

Том Кениън

Превод:Tauno

Всички права запазени©2012 Tom Kenyon   All Rights Reserved   www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter its content in any way, credit the author and include this entire copyright notice. The Aethos Sound Meditation audio files are not part of this message and may not be posted on any other site. They are for your personal listening purposes only.