Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Пещерата на Алтруин

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Вие и вашата Земя изпитвате масивни трансформации заедно с всичките и съзнателни същества.

Определено навлязохте в Шестото Масово Изчезване. А относителната стабилност на ерата Холоцен отстъпи на ерата на Антропоцен / т.е. промени в екосистемата внесени от човека/.

Увеличаващата се нестабилност на екосистемата ще продължи да генерира аномалии в климата. А повишеното глобално затопляне ще окаже непоносим стрес върху всички биологични видове. Наистина, самите основи на живота, огромните сложни мрежи на растителния свят са и ще продължават да бъдат стресирани до точката на разрушение. Това очевидно ще има зловещи последици върху земеделието. Но ботаническият стрес не включва само растенията, с които вие и вашите животни се храните, но също и други наземни и водни растения, които са незаменими за оцеляването на повечето животински видове.

Изчезване на видове на вашата планета е имало и преди, но в този случай това е вследствие на човешката дейност.

За да е ясно, под Масово изчезване нямаме предвид изкореняването на всички форми на живот. По-скро ние обясняваме високата вероятност всички видове да са засегнати и много от тях / но не всички/ да изчезнат.

Наблюдавайки вероятната времева линия на вашата планета от наша гледна точка, предвиждаме, че като цяло човечеството ще оцелее, но ще бъде неизбежна огромна загуба на човешки животи / освен ако не се случи чудо на международно сътрудничество по бърз и ефективен начин/.

От гледна точка на по-висшите измерения и със сигурност спрямо нашата същност като същества от светлина, целта на човешкото съществуване не е биологичното оцеляване. По-скоро човешкият живот предлага уникална ниша в Мултивселената за бързо еволюционно развитие чрез изпитване на пресечната точка на време и пространство, където човек възприема директно динамичния поток на космоса. Това хипер състояние на постоянна промяна в космоса не е нищо по-малко от вечните трансформации на енергия в – светлина- в материя и после отново отначало като безкрайна лента на Мьобиус, която се връща обратно към себе си като змия, поглъщаща опашката си.

От разстояние, този танц на съществуване е удивителен. Но ако си внего, той може да бъде нещо като цяло – доста обезпокоително всъщност, освен ако не сте начучили как да пребивавате в състояние на съзнание, което надхвърля всички явления.

Натискът върху въплътеното същество / особено сега/ е огромен. И макар че  тази метафора граничи с клишето, все пак е вярна. Човешкото същество много прилича на буца въглища. И подобно на въглищата, когато върху човешката психика се окаже натиск, той или тя или ще се разбие, или ще се превърне в диамант.

Тъй като навлизате по-дълбоко в 21-ви век с всичките свързани с него технологии, вие същевременно сте изправени пред нарастващо доказателство за Шестото Масово Изчезване.

Колко странно и иронично!

Със сигурност е възможно / и даже вероятно/ силно креативни личности и групи съмишленици / личности, които споделят подобни гледни точки и интереси/ да създадат нови технологии, които да помогнат за смекчаването на много от опустошителните ефекти на Шестото Масово Изчезване. От практическа гледна точка, именно това е необходимо. И ние наблюдаваме как това се развива поизненадващи начини, тъй като човечеството се събужда за своята екзистенциална дилема.

Това време в човешката история, макар и изпълнено с ужасни трудности, не означава непременно края на човешката история, а по-скоро може да постави началото на нов ренесанс на творчество и сътрудничество, тъй като човечеството се изправя срещу предизвикателствата. Наистина, въпреки себе си, човечеството има огромен резерв от креативност и адаптивност в условия на стрес.

Един ключ към процъфтяването под натиск е изкуството на повишаване и на външната ви осъзнатост / какво всъщност се случва околовас/ , и на вътрешната осъзнатост / какво осъзнавате – т.е. вашите модели на мисло-създаване, емоционалните модели, които създавате в себе си и как проектирате тези модели във вашата „ външна среда”/. Сложихме думите външна среда в кавички, защото от наша гледна точка няма истинско противопоставяне между вътрешно и външно. Възприетата ви външна реалност всъщност е проекция и магическо показване на енергия-светлина-материя, която произлизаот най-дълбоките нива на собственото ви съзнание.

Сега….

Има безброй начини за повишаване на осъзнатостта. А с повишена осъзнатост / външна и вътрешна/ вие можете да направите велики неща.

В миналото ви предлагахме различни начини да постигнете много видове вътрешна осъзнатост. Бихме ви посочили архивите Archives , където можете да прочетете за тях, много от тези начини включват употребата на звук – закото ние сме Звукови Майстори,които използват звука и вибрацията, за да предизвикаме положителни резултати.

В това послание споделяме нова звукова медитация за постигане на повишена вътрешна осъзнатост, докато ви осигуряваме енергийно възстановяване чрез потока на фини светлинни енергии. Наричаме тази звукова медитация Пещерата на Алтруин, което е нещо като игра на думи и значи Цялата-Истина-Вътре.

Звуковото поле е с дължина само 11 минути, но в това кратко време то може дълбоко да промени съзнанието ви и да отвори за вас огромен свят от магически трансформации.

Има няколко елемента, които трябва да имате педвид, когато ангажирате Пещерата на Алтруин .

Звуковото поле е въртящ се акустичен вихър, който ще промени съзнанието ви, ако фокусирате релаксираното си внимание върху самите звуци. Когато умът ви се разсее, просто и внимателно върнете фокуса си обратно към постоянно променящата се архитектура на звуковите шаблони.

По-дълбоко ниво на изцеление и трансформация е на ваше разположение, ако слушате звуците докато си почивате в Пещерата на Алтруин , която създавате във въображаемите царства на ума ви.

Представете си и почувствайте, че сте в красива просторна пещера. Стените са лапис лазули, дълбоко тъмно сини. А по стените, тавана и по пода са вградени безброй скъпоценни бижута, полускъпоценни камъни и Скъпоценни Камъни, които изпълняват желания. Тези Скъпоценни Камъни, които изпълняват желания не могат да се намерят никъде във вашата третоизмерна реалност, а по-скоро се намират във фините реалности на светлината. Чрез термина Скъпоценни Камъни, които изпълняват желания ние нямаме предвид, че те изпълняват вашите светски желания. По-скоро, излъчването им изважда вашите по-висши характеристики и качества. Именно тези по-висши аспекти на вашата природа трябва да бъдат призовани за ваше добро и за доброто на всички същества, включително и на великото същество – Богинята Гая – която сега се нуждае от помощта ви толкова, колкото и вие се нуждаете от нейната помощ, за да оцелеете и да процъфтявате.

Всички тези бижута, полускъпоценни камъни и скъпоценни скамъни са от друга времева линия, различна от вашата. Те са от далечната бъдеща Земя, която премина през Великия Смут и екологията и беше изцелена и възстановена с новите вибрационни реалности на царството на минералите.

Когато концентрирате фокуса на вниманието си върху звука и се отпуснете в създаденото от вас сетивно преживяване на Пещерата, вие ще навлезете в мощно трансформационно поле на фина енергия. Минералите, вградени в стените от лапис лазули на Пещерата, тогава спонтанно, без никакво усилие от ваша страна, ще проектират върху вас необикновеното си изцеление и трансформационни сили.

Освободете се от неразположението на стремежите и боричкането. Не се опитвайте да накарате нещо да се случи. Не се опитвайте да насочвате фините енергии, които текат към вас от светлинните реалности. Позволете им да идват във вас в тяхната собствена хармония. Предайте се на детската наивност на релаксирано любопитство.

Пещерата на Алтруин е мултиизмерен оазис за възстановяване и резерват за получаване на висши вибрационни енергии. Енергиите, които се излъчват от Пещерата, могат да ви оживят, физически, умствено, емоционално и духовно. Почивайте си в Пещерата, когато почувствате нуждата от дълбоко възстановяване и магическа трансформация.

От най-дълбокото поле на колективното ни сърце и ум ние ви изпращаме на вас – нашите понастоящем обвързани със Земята братя и сестри – мултифасетен скъпоценен камък от чиста бяла искряща светлина. Този скъпоценен камък не е нищо по-малко от вродена чиста осъзнатост, която, въпреки че често е скрита от инстинкт за оцеляване, винаги присъства в сърцето/умовете на всички същества в Мултивселената.

Време е да се събудите и да прегърнете необикновените възможнасти, които съществуват на вашата планета, тъй като Великата Богиня Гая се променя в новите вибрационни реалности. И нека Пещерата на Алтруин да бъде истинско светилище за вас.

Хаторите
15-ти май 2022г.
Остров Оркас

Мисли и Наблюдения

Тази звукова медитация се случи по най-неочакван начин. Бях уведомен от моите наставници Хатори, около полунощ, че те искат да ида в студиото и да запиша звуковите кодове на Пещерата на Алтруин .

По това време ние бяхме в разгара на голяма геомагнитна буря, ускорена от CME / Коронарно Изригване на Маса/ от слънцето. Настроих записващата система и се пошегувах, че сме в разгара на слънчева буря и може да има технически предизвикателства. Те на свой ред се пошегуваха, че няма да иматехнически проблеми и да не се пазя от слънчеви изригвания, коронарни изригвания на маса или геомагнитни бури. Те продължиха и казаха : „ единствената причина да се страхува човек  от такива космически събития е намерението му да противостои на радикални разширявания на съзнанието”.

Изненадващо, нямаше технически проблеми със записа въпреки продължаващата слънчева буря.

Откакто получихметази звукова медитация, Джуди и аз работихме с нея многократно и при различни условия / имам предвид нашите собствени емоционални бури/. И аз имам няколко предложения.

Има три основни елемента, които карат тази медитация да работи.

Първият елемент са самите звукови кодове, които създават въртящ се акустичен вихър. Това, само по себе си, променя съзнанието и вие със сигурност бихте могли само да слушате звуците и да пътувате между измеренията. Наистина, открих, че тази тонална матрица е силно благоприятна за психо-навигация…..изключително.

Вторият елемент, който кара тази медитация да работи, е създаването на светлинна пещера във въображаемата реалност на вашето собствено съзнание.

Хаторите много ясно обясняват детайлите на тази пещера. Тя трябва да е просторна според вашето лично предпочитание. Стените на тази пещера са от лапис лазули, дълбоко  синьо…подобно на края на стратосферата, където нашата атмосфера среща дълбокия космос. Стените на пещерата са инкрустирани с искрящи бижута и скъпоценни камъни, които излъчват светлина и звук. Тези скъпоценни камъни и бижута са от различна от нашата сегашна Земна времева линия. Те са от далечното бъдеще, където Земята най-сетне е преминала през сегашните си катаклизми и екосистемата е излекувана. В тази нова вибрационна реалност Земното минерално царство е оживено и нови бижута и скъпоценни камъни са се появили на нашата планета. Те притежават забележителни целебни и възстановяващи способности. И всичко това е достъпно за вас, когато влезете и се отпуснете в Пещерата.

Поради факта, че Пещерата на Алтруин е във въображаемия свят, вие можете да изберете да я направите толкова удобна, колкото искате. Ако е твърде малка, направете  я по-просторна. Ако е твърде голяма за вас, направете я по-малка. И ако подът на пещерата е твърде груб, направете го по-мек или даже си представете, че се носите над него.

Работейки многократно с тази медитация до сега, мисля, чеедин от коментарите на Хаторите е особено значим.

„Освободете се от неразположението на стремежите и боричкането. Не се опитвайте да накарате нещо да се случи. Не се опитвайте да насочвате фините енергии, които текат към вас от светлинните реалности. Позволете им да идват във вас в тяхната собствена хармония. Предайте се на детската наивност на релаксирано любопитство”.

Наистина помага, ако просто се отпуснем в пещерата и не се опитваме да накараме нещата да се случват. С други думи, не си играйте с потоците от светлина или не се опитвайте да ги насочвате към тялото си натам, накъдето мислите, че те би трябвало да се насочат…или не им влияйте по никакъв начин. Просто ги оставете и бъдете любопитни.

Хаторите също използват термина Скъпоценни камъни, които изпълняват желания, идея, която може би е нова за някои читатели. Терминът се отнася до определени видове скъпоценни камъни, които по природа са силно метафизически и не могат да бъдат намерени в земното поле на съществуване. По-скоро те се намират в най-фините реалности на светлината и са израз на чисто съзнание. Те не изпълняват светски желания. А по-скоро, оживяват извисени аспекти от собствената ви природа и помагат да изнесете положителните си качества в изразяване за полза и на вас и за полза на други същества. Няма какво да направите, само по себе се, с излъчванията от Скъпоценните камъни, изпълняващи желания. Те се вливат в тялото и ума ви, точно като всички ползотворни излъчвания, които ще се насочват към вас от пещерата от лапис лазули.

Третият и последен елемент, който прави тази медитация наистина ефективна, е слушането на звуковите кодове с тялото си, а не само с ушите си. Това просто означава да се оставите да почувствате енергийните излъчвания, идващи от Пещерата, когато те се разгръщат и проникват в тялото ви. Когато се разсеете, просто върнете вниманието си обратно в тялото си и се отпуснете издишвайки. Ако сте като мен, умът ви много ще се разсейва. Това не е проблем, тъй като можете нежно да върнете вниманието си обратно към задачата – отпускайки се във вибрационните енергии на звуковите кодове и позволявайки им да се разгърнат и да навлязат в тялото и ума ви.

Всичките три елемента се изискват, ако изберете да използвате медитацията за основната причина, поради която Хаторите я създадоха – да ви помогне вибрационно да се изкачите към това, което се изисква от вас като гърчещи се на Земята през нейната продължаваща трансформация. Избрах тази метафора, защото точно така змиите сменят кожите си. И това е , което изглежда, че Земята прави, от много гледни точки. Проблемът е, че ако ние се идентифицираме със старите реалности / старата кожа/, тогава ще бъдем под много по-голям стрес и напрежение, отколкото ако се идентифицираме с новите вибрационни реалности / новата кожа/….въпреки че, съвсем честно, още не е ясно на много от нас точно какви ще бъдат тези нови вибрационни реалности.

Исус говори за този проблем на новите вибрационни реалности в една от неговите притчи, където казва, че не можете да наливате ново вино в стари мехове.

Старите кожи / физическите реалности на нашите тела/ не са оборудвани да се справят с интензивното вливане на нови космически енергии, които наводняват нашата планета. Много от нас се пропусват под принудата на твърде много твърде бързо.

Тази медитация е , съвсем честно, средство за вас да си привлечете множество благоприятни и подобряващи живота енергии от по-висшите светлинни реалности на съзнанието. Тя е вид вибрационен оазис, който можете да посещавате многократно, когато почувствате нужда от дълбоко възстановяване.

Тези, които познават другите ми записи, могат да разпознаят основата на записа Пещерата на Алтруинот Етоса The Aethos CD. Етосът е колективно име, дадено от духовните учители на Хаторите и той излъчва не-дуални звукови кодове. Въпреки че звукът може да ви напомня синтезатор, той всъщност бе създаден чрез наслояване на множество записи на звуковите вибрации на Етоса, които канализирах преди няколко години. И така, не са използвани електронни инструменти за създаването на Пещерата на Алтруин .

Силно препоръчително е да използвате стерео сушалки, когато слушате тази звукова медитация. Колонките на компютрите и телефоните просто не са подходящи за задачата. Звуковите кодове за излъчванията на светлина бяха разположени в различни пространствени локации. Това стерео разделяне силно ще улесни преживяването ви в Пещерата. А единственият начин да чуете това разделение е да слушате записа с пълно стерео разделение. Ето защо силно препоръчвам само използването на слушалки.

Също, много важно, не слушайте тази звукова медитация в ситуации, изискващи будност , като шофирането. Казвам го съвсем сериозно. В зависимост от нивото ви на възприемчивост може да се появи перцептивен Айнщайн-Розен мост / т.е. червейна дупка/ и вие може да се озовете в друг перцептивен свят … което не е добро нещо, ако шофирате!

Ако решите, че харесвате достатъчно звуковата медитация, за да я използвате често, молим ви да я изтеглите на устройството си и да не разчитате на нашия сървър.

Със сигурност несте ограничени от продължителността от 11 минути на записаната звукова медитация. Ако искате да работите с нея за по-дълги интервали от време, просто натиснете бутона за повторение. Лично аз предпочитам по-дълго времетраене за изследване, затова създадох удължена версия, за която можете дапрочетете отдолу. Но наистина, може просто да натиснете бутона за повторение.

Небесната Сангха

Небесната Сангха е нелокализиран експеримент в съзнанието, чрез който вие можете да изпращате съгласувани жизнеутвърждаващи енергии към Земята. За тези, които чувстват желание да защитават Земята и нейния разумен живот, това е уникална възможност да се ангажират в служба на планетата. За повече информация за тази инициатива и как можете да участвате, отидете на Небесната Сангха на началната страница в www.tomkenyon.com или кликнете тук click here .

Кликнете тук Click here , за да чуете и/ или да изтеглите звукова медитация Пещерата на Алтруин. Бележка : линкът ще ви отведе към Раздела за слушане. След като се съгласите с условията на използване на записа, ще получите пълен достъп до рог на изобилие от звукови медитации, лекции, видео и музикални композиции, Цялото това съдържание е достъпно за вас безплатно.

Превод : Tauno

Всички права запазени

©2022 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and/or post it via social media so long as you do not charge for it and do not alter its content in any way and include this entire copyright notice. The sound meditation, however, may not be posted in any format, for any reason, without the written consent of the author.