Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Преходни състояния в нови реалности

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Предистория

На 20-ти април 2011 г. Хаторите дадоха Планетарно послание със заглавие Преходни състояния на съзнанието, което се отнасяше до мултиизмерната природа на личните и колективните преходи. В сравнение с много предишни послания на Хаторите, това беше изобилие от проникновения и подробни указания за това как да навигираме през лично или колективно преходно състояние на съзнанието, през което преминавахме/и все още преминаваме/.

На 16-ти август тази година/2020/, около полунощ, Хаторите ме помолиха да прочета отново цялото послание, преди да си легна. Казаха, че ще дойдат по време на съня ми с повече информация.

Хаторите предават информация по много начини и всички тези начини са посредством променено състояние на съзнанието. Понякога те идваха по време на сън, но в миналото, когато правеха това,  то беше предвестник на нещо, което те смятаха за изключително важно.

В края на това съобщение ще споделя съня си с вас. Но за този сън е информирано чрез оригиналното послание на Хаторите, така че аз ви предлагам дапрочетете цялото послание преди да отидете в края на съобщението ми.

Това, което следва, е цялото нередактирано послание от 2011г.

/ Бележка на Tauno : Посланието от 2011г. можете да прочетете, като последвате линка, който следва/

Преходни състояния на съзнанието / https://tomkenyon.com/bulgarian0б/

Част втора

И да се върнем в настоящето…..

Моята комуникация с Хаторите по време на сън се случи някъде около пет сутринта. Когато сънят се разгърна, аз физически почувствах нежно, но все пак приличащо на електричество усещане в коронната си чакра и усетих въртяща се сфера от мигаща бяла светлина над главата си.

Разпознах това като нещото, което Хаторите обясняват като Сферата на всички възможности. Сферата е възможност за обмен на голямо количество информация по много ефективен начин. Сферата съдържа почти безкраен брой блестящи светлинни точки, всяка светлинна точка представлява възможен/вероятен резултат от всяка ситуация.

В този случай, Сферата беше сложна форма от лични, колективни и планетарни преходи.

Хаторите помолиха посланието от август 2020 да бъде озаглавено Преходни състояния в нови реалности, защото ние преминаваме едновременно в множество реалности.

Във Сферата при моята коронна чакра видях това, което напомня съня на Яков от Стария Завет, в който той видя англи, слизащи и качващи се по стълба от небето.

Обаче, в този образ по време на сън, всички видове съзнателни същества / не само хора/ се движеха нагоре или надолу в Сферата. Ясното ми усещане за този образ беше, че той представлява масово напускане на същества / както телесни, така и не-телесни/ от по-ниските вибрационни реалности на съществуване към по-високите реалности и едновременно, друго напусканена същества в посока надолу към по-ниските вибрационни реалности.

И след това следните думи зазвучаха чрез сънуващия ми ум : „ Вие сте магнитният привличащ собствената си съдба. Не се разколебавайте от тези, които се днижат надолу. Не се хипнотизирайте от техния страх и свиването им в по-ниските реалности. Издигнете се и полетете в горните светове”.

Знаейки настоящото състояние на нещата, намерих тези думи за много трогателни и и навременни. Това съобщение от Хаторите по време на сън е призив за присъствие. За тези от нас, които се стремят да живеят нагоре, сънят е пълен с информация и за вълнението, и за трудностите на живота в по-висшите реалности, докато мнозина около нас сякаш са наклонени към ада в движение надолу в по-нисшите изражения на човешкия дух. Последните думи от съня ми също имат огромно значение … Издигнете се и полетете в горните светове.

В разгара на разрастващата се глобална касапница около настоящата пандемия, както и ескалиращото социално напрежение, пред нас имаме безпрецедентна възможност / всъщност аз ги наричам ШВР или Шибани Възможности за Растеж/ да разперим крилете си, казано метафорично, и да полетим нагоре дори в разгара на хаоса.

Финални мисли

След като моят сън приключи, Хаторите силно ми пррепоръчаха да слушам звукова медитация Пространственото познание, която беше дадена по време на последното ми публично Хаторско усилване, озаглавено Мултивселена Multiverse , преди пандемията да затвори всички публични мероприятия.

Тази звукова медитация е мощно средство за постигане на отвореност на трансличностната същност и на нашата вродена трансцендентна същност, която не е обвързана с ограниченията на време, място и обстоятелства. По време на моята медитация след съня, Хаторите ме убедиха да фокусирам вниманието си в коронната чакра, докато си представям Сферата на всички възможности като сфера от бяла светлинанад главата си.

Ако искате да проучите по-големите дълбочини на прозренията на Хаторите за Преходните състояния, мисля че може да намерите тази медитация и за привлекателна, и за просветляваща. Можете да откриете медитацията в раздела за слушане на уебсайта /www.tomkenyon.com /, безплатна е и е само за ваше лично ползване, озаглавена е Медитация Пространствено познание Spatial Cognizance Meditation.

И накрая, Хаторите мепомолиха да спомена Звукова медитация Порталът на сърцето, която дадоха в предишното си планетарно послание. Тази медитация,според тях, е огромна помощ за тези от нас, които се стремят да се придвижат нагоре през хаотичните времена, в които живеем / и които ще настъпят след известно време/. Те предлагат точно тази медитация, защото тя има двойна цел, тъй като е средство за духовно изчистване и път за достъп до други реалности в по-висшите светове. Вие можете да я изтеглите и нея безплатно за лична употреба от раздела за слушане на сайта.

Благословии за вас, любимите ви хора и всичките ви връзки

Нека полетът ви нагоре да е щастлив и изпълнен с благодат, която не познава граници

Том Кениън

17 август 2020г.

Превод : Tauno

Всички  права запазени: ©2020 Tom Kenyon All Rights Reserved
https://tomkenyon.com/You may share this message in any format you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this entire copyright notice. Note: This granting of permission to post the message does not apply to sound meditations and/or songs.