Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Звукова медитация „Порталът на сърцето”

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Пандемията Covid-19 или Коронавирус е само един аспект от настоящия многостранен Хаотичен възел. Икономическата, политическата и социалната нестабилност също са аспекти на този Хаотичен възел. Друг по-малко видим аспект е разпространяването на страх, което само по себе си е вид емоционална пандемия.

За съжаление, в резултат на изсичането на дъждовните гори и топенето на ледовете много видове патогени и микробни форми на живот са и ще продължат да се разпространяват в Земната околна среда.

И в разгара на целия този хаос климатичните промени и изчезването на видове продължават да нарастват.

Чувстваме, че даването на познание относно  Ib портала е най-практичният и полезен инструмент, който можем да ви дадем, тъй като  хората- и всички съзнателни същества – навлизат в този масивен Хаотичан възел.

Ib

Тази звукова медитация „Порталът насърцето” е центрирана около физическото ви сърце, това, което древните египтяни наричаха Ib .

Целта на тази медитация е двуизмерна: първо, тя активира Ib портала на физическото сърце, за да подпомогне сърцето и физическото тяло; второ, тя може да се използва за изследване на други измерения на съзнанието, както и на други реалности на съществуване – от които вие можете да получите духовна подкрепа и ценна трансцендентна информация.

Ib портала ( или физическото сърце) е най-големият генератор на електромагнитни полета в тялото ви и всъщност цялото ви тяло е обгърнато и проникнато от  тези невидими електромагнитни енергийни полета.

Звуковите кодове на тази медитация са акустични аналози от измеренията на светлината и са много полезни за вас.

За по-голяма яснота ще разделим инструкциите си на две части.

Активиране на Ib

Представете си сфера, съставена от чиста бяла светлина. Представете си, че тази светеща сфера обхваща физическото ви сърце. Целта на тази сфера е да съдържа енергиите, освободени чрез звуковите кодове, в пространството на сърцето ви и в неговите нерви и мускулни нишки.

Просто отпуснете фокуса на вниманието си в областта на физическото си сърце и позволете на звуковите кодове да се движат спонтанно и да вибрират различни части на сърцето ви и сферата ви.

Не се опитвайте да правите нищо. Звуковите кодове ще отворят фините енергийни пътища от сърцето към другите части на тялото ви. Звуковите кодове също ще повлияят на Биофотонните структури на сърцето и чрез био-резонас,  на цялото тяло.

Ако изберете да работите редовно с тази медитация, ще откриете, че звуковите кодове резонират части от физическото ви сърце, а те от своя страна резонират в други части на физическото ви тяло. Целият процес  е фино енергийно почистване на физическото ви сърце и тяло, което може да бъде много полезно и задълбочено – особено след като средата ви сега е пълна с физически, както и с ментални и емоционални токсини.

Повтарянето на тази медитация е ключът за усъвършенстване, чрез който можете да разпознаете кинестетичния език на междуклетъчната светлина в галактиката, която наричате ваше тяло. Ако погледнете снимки на галактики и мъглявини от космоса, знайте, че нещо много подобно живее в тялото ви, включително и невронните мрежи на мозъка ви.

 
Monkey Head Nebula
Monkey Head Nebula, courtesy Hubble Telescope – Мъглявина Маймунска глава, заснета с Хъбъл

Тъй като звуковите кодове са аналогии на духовна светлина, те „говорят” на светлината на вашето тяло. Това може да има огромен трансформиращ и лечебен потенциал, ако го позволите.

Междуизмерно проучване

Ib е също портал към други измерения на съзнанието и реалности на съществуване.

Той може да отведе съзнанието ви и/ или финото енергийно тяло, наричано КА от древните египтяни, в тези духовни реалности. КА също е известно и като Духовен близнак или Етерен двойник, защото изглежда като вашето физическо тяло, но е съставено от енергия – не от плът и кръв. Като такова, то се движи по законите на Квантовата механика, а не на Нютоновата физика. С други думи, вашето КА не е обвързано със законите на гравитацията или ограниченията на време и пространство.

За да ангажирате вашия  Ib като Междуизмерен Изследователски Кораб (МИК), вие измествате  фокуса на вниманието си към светещата сфера около физическото си сърце.

След това изразявате намерение накъде бихте искали да отправите съзнанието си. Всяка реалност на съществуване, всеки духовен свят и всеки духовен майстор са на ваше разположение, ако поддържате ясно и чисто намерение.

Отпуснете съзнанието си в чистата бяла светеща сфера около физическото си сърце и позволете на звуковите кодове да активират множеството портали, които продължават от сферата в други реалности на съществуване.

Когато правите това,  сферата може да започне да върти като жироскоп. Червейни дупки може да се отворят и/или може изведнъж да откриете, че не осъзнавате физическото си тяло и вместо това се реете в космоса или в други измерения. Ако се придвижите чрез сферата, ще влезете във вашето КА-тяло или ще сте в чистото съзнание – без никаква форма.

Този начин на работа с Ib може, както казахме по-рано, да включи дълбоки възстановителни енергии, както и трансцендентно познание – и двете неща ще се докажат като безценни за вас, когато преминавате заедно с цялата планета и човечеството през настоящия Хаотичен възел.

Накрая, Ib е безценен инструмент по време на смъртта. Ако все още нямате начин да повлияете на това в какво измерение или свят да навлезете в момента на вашата смърт, този метод си струва да се изследва.

Да представим този много сложен феномен в най-простите му аспекти, вибрационното качество на вашия Ib ще определи в кои измерения на съзнанието или свят/светове ще се намерите след преминаването през смъртта. Като работите с МИК, за да изследвате и взаимодействате с духовно напредналите реалности, ще изчиствате вашето Ib и така в последствие ще повлияете положително на вашия преход през смъртта.

Издигане в разгара на Хаотични възли

Точно тук бихме искали да вмъкнем нашето виждане  по отношение на смисъла на живота. От духовна гледна точка, целта да бъдеш човек не е физическото оцеляване само по себе си, а е поле от възможности, което ви позволява да развиете духовно майсторство. От тази гледна точка всички вие сте посетители на това място, което наричате Земя.

Погледнете какво можете от вашия опит като човешко същество, защото това е едно от  най-уникалните състояния на съществуване във  вселената. Но ние строго препоръчваме също така да погледнете в себе си, в чудесните светлинни реалности на вашето същество. Тези реалности, които живеят във вас, могат да бъдат дълбок извор на подкрепа и комфорт, когато човечеството привидно се спуска в неизвестното.

Този конкретен висш път не е за всеки. Но ако сте един от тези, които се опитват да живеят над нещата, ние ви каним на този малко използван път. И нека да бъдете извисени от неуморната светлина и милост, които живеят във вас.

Хаторите
19 март 2020г.

Мисли и наблюдения на Том

Тази медитация е рог на изобилие от трансформационен потенциал за онези, които желаят напълно да навлязат в този уникален портал на съзнание.

Древните египтяни обясняват този портал като Ib или физическо сърце. И вярват, че това е мястото на душата, както и изворът на волята. В момента на смъртта, Египтяните вярват, че сърцето на човек се претегля в духовния свят от богинята Маат, която използва перо, за да прецени дали Ib е натоварено от преживяванията на човека или е „ леко като перо”. Ако Ib е достатъчно леко,  на този човек му се дава достъп до по-висшите светове. Ако сърцето на човека е натежало от съжаленията и превратностите на живота, тогава човекът ще трябва да отиде в един от по-долните светове.

Един от тайните пътища на Египетската Висша Алхимия е да се измени реалността  от изява във физическия свят към Висшия Аз или БА, което по самата си същност трансформира отрицателните житейски впечатления в свободата на неограничено съзнание, което вижда през илюзиите на физическия свят.

Интересно, Тибетските будисти поддържат вярата, че сърцето е мястото на Неразрушимата капка, която е пречистената същност на всички ваши житейски опити, които имате в други реалности на съзнанието.

Хаторите дадоха много ясни инструкции за медитацията, както и за причините, поради които човек може наистина да избере да работи с нея, така че аз не чувствам за необходимо да разяснявам допълнително.

Обаче, работейки с тази медитация в много ситуации, мисля, че може би ще е полезно да опиша някои от феномените, които забелязах и които, вярвам, че ще бъдат изпитани от много  от вас, които напълно ще влязат в това. Пристъпвам към това, не за да препрограмирам вашето преживяване, защото наистина, както и във всички неща, всеки от вас ще има уникално преживяване.

Но някои от порталите, създадени чрез тази медитация, могат да бъдат доста поразителни и променящи ума. Имайки известна представа, че е възможно  такива явления да задействат волята, мисля, че ще е полезно да се придвижите по-грациозно в полето на трансформация, когато напълно навлезете в портала Ib (т.е. физическото си сърце).

Противопоказания

Бдителност

Не слушайте тази медитация в ситуации, изискващи бдителност – дори когато сте напреднал Психонавт или Аргонавт на мисълта. Това се дължи на факта, че звуковите кодове активират Ib портала на сърцето ви( ако им позволите), което на свой ред отваря потоци от междуизмерна енергия и многоизмерна информация. В зависимост от вашето неврологично състояние в момента, тези потоци могат да бъдат леки или интензивни. Ако са интензивни, могат да бъдат силно променящи ума и да доведат до дълбоки промени във възприемането на време и място. Тези типове променени състояния могат също така да доведат до временно откъсване от времевия свят. Именно по време на тези дълбоко променени състояния на съзнанието човек може да лекува и трансформира огромни количества енергия, умствени възприятия и емоции. Обаче,  не е мъдро да навлезете в тези променени състояния на възприятие, когато например карате кола или работите с машини. Да.

Епилепсия или гърчове

Ако имате епилепсия или изпитвате гърчове, силно препоръчвам да започнете да слушате записа на много тих, почти липсващ звук. Когато се почувствате удобно със звуковите кодове и метода на медитацията, описан от Хаторите, можете бавно да увеличите звука.

Малко е вероятно тези звукови кодове да предизвикат припадък, но аз съм склонен да предпазвам, когато се отнася до упътване на хората в  потенциално дълбоки променени състояния на съзнанието. Единствената причина, поради която въобще повдигам темата за епилепсията, е свързана с факта, че физическото сърце е свързано с двата темпорални лоба с мозъка чрез блуждаещия нерв. Научните изследвания ясно показват, че мозъкът може да бъде дълбоко засегнат от електромагнитните полета, създадени от сърцето и от болуси  на енергия, които могат да текат от сърцето към мозъка. И отново, това вероятно няма да е проблем за никого. Но за да не сбъркаме от гледна точка на сигурността, започнете да слушате на много тих звук и след това бавно усилете звука.

Физически и етерни реакции

Когато се фокусирате върху сърцето и слушате звуковите кодове, звуците ще са склонни да вибрират пространства във физическото ви сърце – ако поддържате това намерение.

Нивото ви на опит с фокусирано внимание и степента на подсъзнателно разрешение да изпитате разширени състояния на съществуването ще определят колко дълбоко е първоначално преживяването ви. Но ако работите с тази медитация редовно, ще станете по-чувствителни спрямо, по-наясно с фините енергии и междуизмерните портали в сърцето си.

Има два основни знака за напредък с тази медитация. Първият е възприятието, че звуковите кодове буквално вибрират различни области от физическото ви сърце и чрез биорезонанс – други части  от тялото ви. Освобождаването на тези фини енергии е много полезно и за тялото, и за ума. Като свикнете още повече с това,  чувството на резониране на сърцето и тялото  със звуковите кодове може доста да се задълбочи.

Вторият знак за напредък се появява, когато сте в състояние да отпуснете фокуса на вниманието си в чистата светеща сфера, която обхваща сърцето ви и позволявате на звуковите кодове да отворят Ib портала в многоизмерните реалности, които са свързани със сърцето ви.

Тук съм изкушен да опиша някои от чудните преживявания и лечение, които може да изникнат, когато навлезете в това ниво, но ще се въздържа от това. Ако се опитам да проектирам част от тази  вътрешна територия, без значение колко добри биха били намеренията ми, по невнимание бих повлиял на опита ви. Така че, ще оставя на вас да навлезете невинно в този тайнствен и огромен вътрешен свят. Така е най-добре.

Произходът на тази Медитация

Записът за тази медитация е от запис на живо на звуково изследване, което бе фокусирано върху сърдечната чакра, дадено от Хаторите в семинар на тема Biophotonic Human. Те избраха да използват специфични звукови кодове от тази медитаация, за да активират Ib портала, защото тези звукови кодове са силно ефективни и ефикасни, що се отнася до задачата да се активира  и отвори Ib портала.

Фактът, че Хаторите избраха звукова медитация, която в началото активираше сърдечната чакра, за да активират Ib портала (физическото сърце) и неговата многоизмерна природа говори за дълбоки връзки между физическото сърце и сърдечната чакра.

Електронна аномалия

В звуковата медитация се появява интересна електронна аномалия на около 10:48min. Това  е лек проблясък, който според Хаторите беше енергиен ефект, който възникна в резултат на по-висшите измерения, които оказаха влияние на електрониката. Това понякога се е случвало преди, където фините енергии по време на звукови трансмисии влияеха на електронната схема на цифровите записващи устройства. Реших да отстраня този проблясък, но когато се готвех да направя това, Хаторите се намесиха и казаха, че това е част от информацията и не бива да се маха. Затова проблясъкът беше оставен там и , колкото и странно да звучи, този малък проблясък бе част от тяхната трансмисия в този момент.

За тези от вас, които имат записа на серията Biophotonic Human от семинара, звуковата медитация се намира в CD6 запис 5.

Биофотониката е привлекателно и значимо поле за изследване, което е документирало и продължава да документира реалността на биологичната светлина. С други думи, нашите биологични клетки излъчват светлина, която може да се измери. Ако не сте запознати с тази научна област и бихте искали да знаете повече, предлагам ви да отидете в раздел Статии на този сайт и да откриете Biophotonic Human Class Handouts. Тук ще намерите основно описание на тази научна област, както и научни ресурси.

Препоръчвам да слушате медитацията със слушалки.

Цялата Хаторска трансмисия от семинара Biophotonic Human е с продължителност 11: 06 минути.

След като няколкократно пусках тази медитация, реших да запиша удължена версия, която е пълната версия повторена три пъти, за да се създаде продължително звуково поле. Открих, че работата с тази медитация чрез поне три повторения ми дава най-дълбокото трансформационно преживяване. Опитах като просто натисках повторение, но простата задача да натиснеш бутона за повторение ме изваждаше от състоянието ми. Онези от вас, които искат да работят дълбоко с тази звукова медитация може да намерят разширената версия за полезна. Тя е с продължителност 33:18 минути.

Важна бележка: Тази звукова медитация е на ваше разположение, безплатна, но само за лична употреба.  Медитацията е защитена чрез закона за авторското право.

Кликнете тук, за да слушате или изтеглите медитацията

The Ib Portal Sound Meditation (11:06mins), click here to listen and/or download.

The Ib Portal Sound Meditation Extended Version (33:18mins), click here to listen and/or download.

 

Превод:  Tauno
Всички права запазени:

©2020 Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You may make copies of this written message in any format and share it with others so long as you do not alter it in any way, do not charge for it and include this entire copyright notice. This permission does not apply to the sound meditation. If you wish to let your friends and family hear the sound meditation, you can send them this email directly by clicking on the Share button below or you can send them to the Hathor section of the website—www.tomkenyon.com.