Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Трилиуми

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

В това съобщение искаме да споделим с вас прост, но много ефективен метод за достигане на квантовите потенциали на тялото ви. Тази техника ви позволява да черпите жизнени фини енергии от други измерения на съзнанието.

Трилиуми

Трилиумите са ефекти на квантовото поле, които се създават, когато две субатомни частици се съединят.

Когато атомите започнат да се формират от свързването на субатомни частици, тези ефекти на квантовото поле се засилват.

Когато след това атомите се свържат в сложни молекули, квантовите ефекти стават много по-сложни и интензивни.

От тази гледна точка физическото ви тяло е сложно устроен генератор на вътрешни и взаимодействащи си квантови ефекти, които възникват спонтанно от клетките на вашето тяло.

Тези клетъчни квантови ефекти са склонни да се развиват в изящно координирани квантови атрактори, които привличат в клетките на физическото ви тяло фини енергии от вашата околна среда. Този процес се разгръща независимо от това дали го осъзнавате или не. Той е автоматично и рефлексивно действие на клетъчната матрица, която разбирате като ваше тяло.

Има няколко странни неща, свързани с Трилиумите. Едно от тях е загадката по отношение на тяхната природа. Те действат независимо от собственото ви осъзнаване и все пак са дълбоко повлияни от най-съкровените ви вярвания за естеството на реалността. С други думи,  Трилиумите са програмирани – на квантово ниво- от неразгадаемата и енигматична връзка между съзнание и материя.

Двама души , живеещи в една и съща околна среда, въз основа на съкровените си вярвания, могат да привличат към себе си много различни фини енергии. Тези разлики впоследствие биха повлияли значително и на възприятията им за „реалността“ / и за това, което те смятаха за възможно/, и на това, което те всъщност биха могли да постигнат в рамките на тези възприети „реалности“.

Докато Трилиумите без съмнение работят автоматично на базата на това, за което са програмирани да привличат, те също така лесно се влияят от вашето фокусирано намерение.

С други думи, вие можете да повлияете на това какви фини енергии се привличат към вас чрез използването на собствените ви сили на съзнателно фокусирано намерение.

Ценното при работата с Трилиумите е това, че вие можете да привличате към себе си възстановяващи и балансиращи енергии от други нива на Космоса.

Това означава, че вие не сте ограничени да привличате подхранващи и възвисяващи енергии само от физическото измерение, в което се намира вашето физическо тяло.

Способността на Трилиумите да привличат подхранващи и полезни фини енергии от други измерения отвъд физическата планета е истинската причина да споделяме тази информация с вас  сега.

Планетарни промени

В предишни планетарни съобщения ние говорихме за различни екологични проблеми, пред които се изправя вашата планета. А в по-дълбок контекст на това съобщение ние силно ви препоръчваме да прочетете предишното съобщение , озаглавено „ Пространствена познавателност“. / Може да го намерите в архива в раздела на хаторските послания в нашия  сайт www.tomkenyon.com /

В това съобщение ние направихме някои прогнози по отношение на тенденции във вашата земна екосистема – особено това, което вашите учени- еколози обясняват като Шестото Масово Изчезване.

Когато говорим за Шесто Масово Изчезване, ние имаме предвид факта, че голям брой растителни и животински видове изчезнаха от тази планета в продължение на пет предишни епохи.

От наша гледна точка, и от гледна точка на много учени- еколози, вие определено навлизате в Шестото Масово Изчезване.

Като казваме това, позволете ни да обясним, че докато Шестото Масово Изчезване е вероятност във вашата времева линия, то не е нещо сигурно, тъй като курсът на всички събития може да бъде променен в последния момент. Ако, обаче, човечеството не промени взаимовръзката си с природата и земната екосистема, Шестото Масово Изчезване ще продължи с пълна сила.

Шестото Масово Изчезване не означава, че цялото човечество ще бъде унищожено, но наистина значи, че много голяма част от хората ще бъдат повлияни от него.

Чувстваме, че следващите двадесет и пет години ще доведат до бърза и радикална трансформация на вашата планета и следователно на колективното ви съзнание.

Силата на бурите по света ви ще се увеличи и те ще стават все по-разрушителни. Надморското ниво ще се повишава по-бързо отколкото се очаква. И на хората, които живеят в райони с ниско надморско ниво, може да се наложи да мигрират навътре към континентите по-скоро, отколкото предполагат вашите учени.

Всички тези екологични промени създават огромен стрес по отношение на оцеляването на дивата природа и на всички растителни видове като дървета и водорасли, на малките микроорганизми във вашите световни океани. Заедно с дърветата, водораслите и другите фитопланктонни организми отговарят за създаването на голяма част от използваемия земен кислород.

Огромните дървесни резерви на Земята са заплашени от свръхзалесяване , и дърветата, и фитопланктонът са негативно повлияни от климатичната промяна и от глобалното замърсяване, което се генерира от модерните ви технологии. Киселинността в океаните нараства, а това е пагубно и за океанските, и за земните форми на живот.

Ако Шестото Масово Изчезване продължи да напредва, по-голямата част от човечеството ще остане в Земната история. Малката част хора, които ще успеят да оцеляват, ще са различен сорт същества. Те ще са природни стопани, а не доминиращи, а колективното разбиране за нуждата от сътрудничество ще е отпечатана в съзнанието на всеки.

Разделенията между хората по отношение на култура и религия ще са много по-маловажни от сега. Това ще се дължи на факта, че , за да оцелеят, хората ще трябва да пренебрегнат различията си и да намерят нова обща основа/между другото, ние имаме предвид това и метафорично, и буквално/.

Тази нова човешка организация също така ще е по-възприемчива и по-отворена към други измерения на съзнанието.

Това означава, че хората в бъдеще ще имат пряк съзнателен контакт с други същества, които са галактически и Интер галактически по природа/т.е. извънземни/, както и с нетелесни интелекти, като ангели и други енергийни същества.

До края на следващата четвърт на века все по-голям процент от човечеството ще предприема галактически експедиции и човечеството също ще стане космическа цивилизация.

Ще бъде странно време да си жив, със сигурност, защото някои човешки същества се опитват да избягат от бедствените екологични промени на Земята. Същевременно, ще има и други, които остават свързани със земния начин на живот и това ново човешко общество ще намери нови креативни методи и да оцелява, и да процъфтява. Тези нови начини на взаимодействие с променящата се Земя включват цял нов клас храни и лекарства, които все още не са създадени.

Връщайки фокуса си към следващите двадесет и пет години в резултат на климатичните промени , неизбежно ще има недостиг на храна, както и на вода в някои части на света.

Вследствие на стреса във всички биологични системи и в резултат на влошаването на качествата на храната и на водата вашите източници на храна, вода и кислород постоянно ще западат.

С други думи, ще става все по-трудно да се извличат хранителни вещества, на които човечеството е разчитало от хилядолетия, от Земната околна среда.

Трилиумите като източник на алтернативно световно хранене

Трилиумите са ваше средство да черпите от източници на подхранване, които се намират в други измерения на съществуване отвъд настоящата Земна реалност. И те са начин да внесете в клетките на тялото си вид подхранване и полезни енергии, които могат да ви дадат сила. Интересното е , че този вид фина енергия може да приема различни форми, включително манна, която се яде и за която се говори в Стария Завет и в Корана, тя произхожда от други светове.

Усъвършенстването във вашите Трилиуми е много добро умение, което да притежавате, тъй като навлизате все по-дълбоко в хаотичната природа на планетарната трансформация, която предстои.

Най-трудното нещо по отношение на Трилиумите е тяхната простота. Вие не „ПРАВИТЕ“ нищо, за да ги активирате, тъй като те се активни 24 часа на ден. Всичко, което трябва да направите, е да квалифицирате енергиите, които привличате към себе си, а това се постига просто като поддържате фокусирано намерение.

Ако например се нуждаете от повече жизненост или може би възстановяващи/лечебни енергии, навлезте в релаксирано състояние на ума и осъзнайте цялото си тяло с разбирането, че всяка клетка е квантов атрактор. Когато ангажирате намерението, което сте си избрали, Трилиумите във вашето тяло ще започнат да привличат към себе си енергии от други измерения на Космоса. Когато умът ви започне да се разсейва, просто се върнете отново към осъзнаването на вашето тяло и към намерението, което сте си избрали – с разбирането , че това просто действие на фокусирано намерение ще ангажира Трилиумите ви.

Насърчаваме ви да експериментирате с привличане към себе си на различни видове положителни жизнеутвърждаващи фини енергии, които искате да изпитате в клетъчната матрица, която е ваше тяло. Видовете енергии, които може да привлечете към себе си чрез вашите Трилиуми, буквално са безбройни.

Много по-успешно ще получите потенциалите на Трилиумите, ако навлезете в изменено състояние на съзнанието, тъй като тази способност е отвъд сферата на нормалното човешко възприятие.

Ние създадохме звукова медитация Трилиумите, за да ви помогнем в задачата да промените възприетата си реалност, линк към този аудио файл има в самия край на съобщението.

За да ангажирате възможностите на звукова медитацияТрилиумите, всичко, което трябва да направите, е да отпуснете съзнанието си във вашето тяло като слушате и релаксирате в звуковите кодове на звуковата медитация. След това се фокусирайте върху избраното си намерение със знанието, че, като правите това, вие активирате Трилиумите в себе си. Съвсем естествено вашите Трилиуми ще започнат да привличат в тялото ви фини енергии от други измерения на съзнанието според естеството на вашето фокусирано намерение.

Активирането на вашите Трилиуми ще е много по-силно и ефективно, ако същевременно навлезете в съгласувано емоционално състояние като признателност или благодарност по време на звуковата медитация.

Вместо да обясняваме защо това е така, бихме ви препоръчали предишно съобщение, озаглавено „ Звукова Медитация Мултивселената“, което можете да откриете в архивите на сайта / www.tomkenyon.com/.

Желаем ви голям успех в изследванията ви с Трилиумите. Ние вярваме, че това е най-големият подарък, който можем да ви дадем сега.

Нека това знание да бъде благословия за вас и за любимите ви хора- както и полза за всички съзнателни същества- защото всички вие колективно преминавате през прага в по-голяма планетарна нестабилност.

Хаторите
21 септември 2018г.

Мисли и наблюдения на Том

Тъй като Хаторите започнаха комуникацията с препратка към предишно тяхно съобщение, озаглавено Пространствена познавателност, аз бих искал да започна моя коментар с първото изречение от това съобщение:

„Вашият свят е в разгара на огромна метаморфоза“.

Лично аз намирам думата метаморфоза за точната дума, защото терминът се използва за означаване на трансформация или промяна на формата.

Бегъл исторически преглед на живота на Земята ясно ще покаже, че ние сме в разгара на радикална трансформация. И формата на живота/в смисъл как ние го живеем/без съмнение се променя. Част от тази промяна е, че като световна култура ние все повече се откъсваме от природата. Ефектите на това откъсване от естествения ни произход допринасят за колективното незачитане на природата със зловещи последици за целия биологичен свят/включително и хората/, докато не променим радикално социалните си нагласи и поведение във връзка с природата.

Не смятам да обсъждам предсказанията на Хаторите по отношение на близкото бъдеще на Земята, тъй като техните коментари са ясни и точни.

Във връзка с предсказанията им, спомням си коментар, който бе подхвърлен, относно субкултурата на самоусъвършенстване:“ Истината ще ви освободи, но първо тя може да ви вбеси“.

Мисля, че в това изказване има много истина, що се отнася до разпознаването на някакъв модел, независимо дали става дума за лична психологическа тенденция, социална норма или за обърканата настояща ситуация във връзка с бързо променящата се Земна екосистема.

Хаторите са били  откровени с мен от самото начало на комуникациите си от края на 80-те години на 20-ти век , че събитията или външните социални ситуации от живота не са толкова важни за духовната еволюция, колкото вътрешните избори, които правим.

Позицията им, че изборите, които правим във връзка с различните житейски предизвикателства, ще оформи по-дълбоките нива на нашето съзнание, а тези вътрешни атрибути ще определят накъде ще се насочим в следващите въплъщения. С други думи, изборът ни във връзка с настоящия ни живот непосредствено ще повлияе качеството на нашия опит, както и възможностите, които ни се предлагат, за други животи, независимо дали те ще се изпитват някъде в материалните светове или в реалностите на светлината.

Така, от тази гледна точка, съвременният ни живот със съпътстващите го несигурност и хаос ни предлага безпрецедентна възможност да се придвижим напред в съзнанието много бързо – при условие, че ние изберем да подсилим възходящия тласък на нашето съзнание.

Имайки предвид това, бих искал да посоча няколко неща, свързани с въведението на Хаторите относно Трилиумите.

Първо, има вид многогодишно цъфтящо растение, наречено „Трилиум“, но това няма пряка  връзка с термина на Хаторите- освен факта, че тези растения имат квантови атрактори, както всички биологични организми.

Има няколко важни момента, които трябва да се имат предвид, когато поемаме тази задача. Хаторите силно препоръчват да навлезете в съгласувана емоция, когато ангажирате вашите Трилиуми. Откакто получих информацията за Трилиумите, в подготовката за предишното Хаторско събитие, работих с Трилиумите по много различни начини в различни ситуации. И мога да кажа, от личен опит, че моите Трилиуми са значително по-добри, когато съм в съгласувана емоция.

Повечето от нас живеят в различни емоционални ниши в зависимост от това какво изпитват в момента. Ако изпитвате в света от позицията на несъгласувана емоция /като страх, враждебност, тъга или много други форми на емоционална несъгласуваност, на които ние хората сме обект/, ще ви е трудно да ангажирате правилно вашите Трилиуми. И в резултат на това няма да сте способни да привлечете към себе си възстановяващи енергии от Космоса, както възнамерявате.

Така че първата стъпка, когато ангажирате Трилиумите, е да подходите честно към себе си, за да определите къде се намирате емоционално.

Тази самооценка, между другото, се основава на прагматизъм и няма нищо общо със самокритиката. По своята природа повечето от нас са обект на всякакви видове несъгласувани емоции, а бързите промени в нашия свят със сигурност допринасят за увеличаването на тази несъгласуваност в много случаи.

Нашата задача е да познаем в какво състояние сме и ако то е несъгласувано/т.е. негативно/, да намерим начин да го придвижим в съгласувано. Хаторите говориха за това в едно от предишните съобщения, озаглавено „Звукова медитация Мултивселената“. В тази комуникация беше дискутиран метод за волево придвижване в съгласувано състояние. Вие също така можете да намерите по-подробно описание на този метод като посетите раздел „Статии“ в сайта и кликнете на заглавието Признателност и благодарност: Основа Appreciation and Gratitude: A Basic Primer.

Втора и последна точка, която бих искал да отбележа по отношение на Трилиумите, е, че привличането в себе си на възстановяващи енергии като използвате този метод е по същество пасивно състояние. Вие не „Правите“ нищо, за да активирате Трилиумите си, тъй като те винаги привличат енергии от околната среда  към себе си и в клетките на тялото ви.

За да има ефект от това, всичко, което правите, е да поддържате мисъл-формата или намерението относно какви енергии искате да привлечете в тялото си. Това не се прави чрез концентрация, която може да има обратния ефект. Причината е, че концентрацията създава вид умствено напрежение, а Трилиумите са най-добре активирани, когато умът е спокоен и просто нежно поддържа намерението на място.

Иронията тук е, че простотата на ангажирането на Трилиумите е вероятно най-трудната част. Повечето от нас са свикнали да работят упорито, за да накарат нещо да се случи. Но когато става дума за фини енергии/ като Трилиумите/, колкото по-малко усилия вложите, толкова по-добър е резултатът.

Бележка: Откъс от звуковата медитация Трилиум, който първоначално беше представен на предишния Хаторски семинар през 2018г., е предоставен в раздела за слушане. Това звуково поле е много полезно, когато работите с Трилиумите и е на разположение безплатно за ваша лична употреба. Можете да намерите линк към този аудио файл в края на моите коментари.

Този звуков отрязък е с продължителност 5:53 минути. Тъй като работих с тази съкратена версия, мога да кажа, че това време е повече от достатъчно, за да се активират Трилиумите според инструкциите на Хаторите. За онези от вас, които искат да останат във възприемането на вашите Трилиуми, винаги можете да натиснете повтаряне на записа, за да удължите времето си за слушане.

Тези от вас, които познават предишните ми записи, може да разпознаят базовия запис на звукова медитация Трилиум като записа Възнасящи се светове, който първоначално се появи в диска Кодове за Възнесение. Това, което е различно в настоящия запис, е, че Хаторите от по-висшите измерения – познати като Етос – пеят върху оригиналния запис, което прави сегашния запис доста необикновен в акустично и енергийно отношение.

Звукова медитация Трилиум се намира в раздел Слушане наwww.tomkenyon.com .

Кликнете тук, за да слушате или да изтеглите медитацията.

Том Кениън

Превод: Tauno