Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Поток от По-Висшите Светове

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

В предишното ни планетарно послание , наречено Етериумът, ние споделихме звукова медитация, за дави помогнем да преминете през нарастващите нива на световен хаос чрез намаляне на стреса иувеличаване на хармонията в тялото и ума ви.

В това съобщение ние ви даваме друга звукова медитация, наречена „ Поток от По-Висшите Светове „.Целта на този звуков помощник е да ви помогне да изчистите дълбоко скрита психо-духовна , кактои  емоционална негативност и токсичност.

Тъй като светът ви навлиза в още по-голям Хаотичен Възел, има съответстващо повишаване навраждебността и антагонизма. Наистина, тази емоционална токсичност е толкова всеобхватна, че може дазасегне даже и най-напредналите духовно сред вас.

Преди да пристъпим към инструкциите относно това как да използвате тази медитация, ние бихме искалида обърнем внимание на една много важна, но сложна концепция.За да сме бързи , ще го направим колкотоможе по-кратко.

Измерни Тенденции

Когато навлезете в силен емоционален отговор и съответстващите му мисъл-форми, вие сте навлезли вспецифично измерение на съзнанието. Това е вибрационно енергийно поле, което съществува независимоот вас и е съ-творено от всички съзнателни същества, които изпитват същите емоции и мисъл-форми –включително и от вас.

Нека да вземем две емоции като пример : гняв и омраза. От наша гледна точка вие като цяло изпитватеизключителна полярност. Ако изпитвате гняв към нещо, което се е случило ( както вие го възприемате),неврохимичната реалност на вашето тяло се променя. Ако този гневен отговор ескалира в омраза, тогававие сте навлезли в много токсична измерна реалност и заради природата на взаимовръзката междуизмерните реалности , ще споделите същата енергия с всички същества, които са в същата енергия иемоция.

Искаме да сме много точни в обяснението си. В гнева няма нищо нередно. Наистина, понякога гневът еправилният  отговор в дадена ситуация. Той поставя необходимата граница. Когато обаче гневът ескалирав омраза, той става отрова за вашата психо-духовна природа.

Чрез термина Измерни Теденции ние имаме предвид, че всички човешки същества ( както и многоживотни) имат възприятийни и емоционални навици, които са дълбоко вкоренени – ето защо етерминът Тенденция.

Тези тенденции могат да ви отведат в привични емоционални отговори като депресия, враждебност илиомраза – просто споменаваме трите „негативни” емоционални измерения от рога на изобилието начовешкия опит.

Предизвикателството с Измерните Тенденции е, че те могат да оцветят живота ви с мисъл-форми иемоционални отговори , които не са ваше съзнателно творение, а по-скоро са движени от сили (т.е. навици)в несъзнателния ви ум.

Някои Измерни Тенденции – като тенденцията към любяща доброта, състрадателност и любов към себе си– са положителни в ефекта си. Ще кажем повече за това в предстоящите съобщения, но сега искаме да сефокусираме на негативното последствие на Измерните Тенденции , така че да сте наясно с тях в себе си.

Измерните Тенденции могат да бъдат заразни. Ако някой е обладан от омраза, например,  всеки с ИзмернаТенденция към омразата – независимо от причината за нея – също ще е склонен да се забърка в омразата.

От наша гледна точка светът ви е станал отровен и прелива от емоционална и духовна токсичност. Целта натази звукова медитация, Поток от ПоВисшите Светове , е да ви помогне в най- жизнено важната задача,според нас, която е да изчистите себе си от собствената ви дълбоко скрита емоционална и духовнатоксичност.

Тези впечатления идват при вас от всеки негативен опит в живота ви( както и от всичките ви другиживоти). Цялата история на живота/животите ви е закодирана в клетъчната памет на тялото и ума ви и/или в енергийното ви поле. Тази звукова медитация използва звука на поток, както и звукови кодове, коитоние( Хаторите) генерирахме от реалностите от светлина и гласа на Мери Магдален, която също носизвукови кодове, които тя създаде от реалностите от светлина. Хорът на тези елементи беше създаден завас, за да ви помогне, да освободи нежно и в дълбочина скрити психо-духовни и емоционални отрови.

Тази медитация има два аспекта, личен и колективен. Първо искаме да обясним личната употреба.

Как да работим с тази звукова медитация

Има два начина за работа с тази звукова медитация : пасивно и активно.

Пасивният метод  е , когато сте твърде изморени , за да фокусирате вниманието си. В този случай виепросто слушате звуците и музиката, оставяйки я да ви отведе някъде.

Активната форма на слушане е най-мощният начин, за да работите с тази медитация.

Представете си, че при коронната ви чакра има диамант , на върха на главата ви. Не е нужно да го виждате;просто си го представете по начин, който работи за вас.

Когато чуете звука на потока, усетете, почувствайте и си представете кристално чист поток от течна бяласветлина, който навлиза в тялото ви от диаманта при коронната чакра на главата ви. Позволете на тозипоток от светлина да тече надолу от главата ви през цялото ви тяло, позволявайки му да излезе прездланите на ръцете ви и през стъпалата на краката ви.

Представете си, че този поток от светлина тече през всеки орган на тялото ви, през всяка клетка и тъкан,даже през самите атоми , които изграждат тялото ви. Може да намерите за полезно да се отпускате прииздишване, всяко издишване да е по-отпускащо от предишното. Основната идея е да се отпуснете в потокаи в звуковите кодове. Те ще свършат работата. Вие просто се отпускате и давате на потока и на звуцитеразрешение да преминават през все по-дълбоки слоеве на вашето същество.

Самата медитация е с продължителност 8 минути и 44 секунди. Ако имате време и място да я правите, можеда я слушате многократно, отново и отново за по-дълбоко изчистване, освобождаване и лечение. Редовнатаработа с тази звукова медитация ще ви помогне, особено ако я редувате с Етериумът , която вече видадохме.

Употреба на тази медитация в колективна полза

За онези от вас , които са настроени да дадат на колективното поле успокояваща изчистваща енергия,приканваме ви да използвате тази медитация не само за себе си, но също и за издигането на цялоточовечество и в полза на всички съзнателни същества – тъй като всички съзнателни същества изпитватползата или вредата на човешките емоции и мисъл-форми.

Употребата на тази звукова медитация за колектива не е заместител на работата с нея за себе си. Това етака, защото вие не може да дадете нещо, което нямате. Трябва да поддържате известно ниво наспокойствие и яснота без отровни елементи, ако ще служите на колектива по този начин.

Ето инструкциите за употребата на тази медитация в полза на колективното съзнание.

Представете си Земята пред вас по удобен за вас начин. Перспективата може да е близка или да я гледате отголямо разстояние. Това е ваш избор. Представете си, че голям диамант стои на северния полюс. Когатозапочне звукът на потока, позволете на поток от чиста бяла светлина да потече от диаманта презцентралната ос на Земята, протичащ през и изтичащ от южния полюс. Позволете на потока и на звуковитекодове да излязат навън през цялата планета, оказвайки успокояващ и изчистващ ефект.

След като завършите медитацията, независимо дали е за лична или колективна полза,  предлагаме ви да сипочинете за няколко минути, ако е възможно, за да позволите на фините енергии да се установят в тялото иума ви. Това ще има много положителен ефект. Така че , нашето предложение е да не изскачате отмедитацията твърде бързо.

Световната Звукова Медитация

Призоваваме за световна звукова медитация, използваща Поток от ПоВисшите Светове като средствоза въвеждане в колективното съзнание на успокояващ и изчистващ ефект, като пряка противоотрова наотровната психо-духовна токсичност, която се движи като холера на вашата планета.

Сборната точка на тази медитация ще е в Ню Йорк на 2-ри октомври по време на събитие,наречено Вътрешните Потоци : Светове на Изцеление. Групата, която ще се събере за това еднодневносъбитие, ще прекара поне 30 минути в Световната Медитация, която описахме горе.

По време на тази звукова медитация ще се изпълни разширена версия на Поток от ПоВисшитеСветове и ние ( Хаторите) ще се редуваме с Мери Магдален, за да пеем над тези звукови кодове. Тазитриада от звукови и психични сили ще активира енергията на спокойно планетарно  изчистване иизцеление.

Причината, поради която Мери Магдален се присъедини към нас, се дължи на прост и убедителен факт.Доминирането и малтретирането над жените трябва да свърши. Женското начало трябва да бъде издигнатов баланс с мъжкото. Алхимичният иконографски символ на пълната луна трябва да е в баланс съсСлънцето. Това се отнася за вътрешната психична символика ,  а не до астрономическите обекти.

Енергията на това първоначално активиране ще продължи 24 часа. Това означава, че можете напълно даучаствате в първото активиране по всяко време в рамките на първия 24-часов период, където и да сенамирате.

Втората хармонизация ще продължи 40 дни. Ако чувствате дълбок призив да служите на по-висшето добропо този начин ( и имате силата на духа да го направите), бихме ви помолили да участвате в световнатамедитация, когато е възможно в графика ви, през този четиридесет- дневен период.

Обаче не забравяйте в този период от 40 дни първо да се заемете с личното ползване на тази медитация. Сдруги думи, изчистете себе си, преди да използвате медитацията за света.

Третата хармонизация е за онези от вас, които са Алхимици или Посветени , или за онези от вас, които сана прага да бъдат завършени. Ще знаете и ще почувствате чрез силата на гносиса (прякото знание), кога бибило добре за вас да се включите в Световната Медитация.

За някои от вас това действие ще продължи много месеци или години. Повече подробности за времето наСветовната Медитация са дадени по-долу, включително и връзка към самата звукова медитация.

В себе си пазим най-висшите реалности на съществото си, което включва Етоса – не-дуалните реалностина колективната ни реализация – и в реалностите на най-дълбоките ни сърца това действие ще помогне навас и на всички живи същества на планетата ви.

Покланяме ви се, съ-творци на вашата съдба.

Нека светлината на вашите по-висши реализации да освети пътя ви.

Хаторите
15 август 2016г.


Мисли и наблюдения на Том

Мисля, че инструкциите на Хаторите за работата с тази необикновена звукова медитация са ясни иразбираеми. Слушах я многократно до сега, мисля, че е по-ефективна, ако я направите единствен фокус навниманието си. Избягвайте изкушението да поемате много задачи с нея!

Също открих, че слушането на този звуков отрязък  многократно в една сесия отвежда към много по-дълбоки нива на почистване и пречистване. Един от парадоксите на тази звукова медитация е , че въпрекиче нейното изчистване може да е доста дълбоко, то става по дълбоко отпускащ и грижовен начин.

Когато първоначално бях известен от Хаторите, за да канализирам тази звукова медитация много близкодо Етериумът, аз малко се поколебах. Но тогава те ме информираха, че това ще е обща енергия – съ-творение между тях и Мери Магдален. Заинтригуван, аз ги попитах за повече подробности и ми бешеказано, че целта на Поток от ПоВисшите Светове е нежно да почисти и пречисти тялото/ума от дълбокоскрита токсичност и емоционална негативност чрез включване на уникални енергии от „по-висшитереалности на светлината”. Те също ми казаха, че Магдален ще ръководи процеса на запис.

Що се отнася до самия запис…потокът , който се чува като фон, бе записан в отдалечено място на островОркас, където често усещам природни духове. Основният глас, който чувате, е на Магдален, докатоакомпаниращите гласове са гласовете на Хаторите.  Ядрото на този еволюционен катализатор е от кратказвукова медитация, която беше записана по време на семинара „Спирала на Възнесението” през 2015г. Замен тази завладяваща звукова тъкан създава отвори за по-висши измерни енергии в енергийното ми поле,които са и пречистващи, и целебни .

Когато открих, че медитацията е наистина дълбока, бях изумен от изискването Хаторите и Магдален запризив за Световна Звукова Медитация по време на еднодневно събитие на 2-ри октомври в СимфъниСпейс, Ню Йорк, под надслов „Вътрешни Потоци : Светове на Изцеление”.

Когато реших да организирам това събитие – преди много месеци – почувствах, че ще има някакви многосилни и целебни енергии, които ще се освободят в полза на тези, които присъстват на семинара в Ню Йорк.Но никога дори и не съм си представял, че Хаторите биха желали да прибавят енергията си в това събитие,още по-малко М ( както се обръщам към Магдален), нито пък техните комбинирани енергии да серазпрострат по света.

В един последващ диалог стана ясно, че и Хаторите, и М са на мнението, че нашият свят е така разтърсен отнегативизъм и враждебност, че сме на прага на саморазрушение. Затова те обединяват сили – така да секаже – за да внесат изчистваща и целебна енергия в човешкия колектив. Това се прави заради всичкисъзнателни същества на Земята, не само заради хората. Това не е енергия, която ще бъде наложена надчовечеството, а по-скоро енергия на пречистване, освобождаване и изцеление, от която всички хора могатда се възползват. Смятам, че това ще е много важен аспект на Световната Звукова Медитация. Както впредишни глобални медитации, ръководени от Хаторите,  нищо не се налага над колектива или над коготои да било. По-скоро се излъчва поле на пречистваща и целебна енергия по целия свят. Всички същества сасвободни да притеглят тази полезна енергия към себе си, ако желаят.

В съобщението си Хаторите говориха за участието на М в тази силно необичайна звукова медитация, но азбих искал да добавя няколко неща към всичко това. Много от проблемите, с които се сблъсква нашият свят,са пряк резултат от патриархата и неговото доминиране над женското начало във всички нива насъществуване – от икономиката и социалното третиране на жените до възприемането им като малоценни вмного (ако не и в повечето ) от световните главни религии и духовни традиции.

На символично ниво Земята е наша Майка и като колектив човечеството я тормози.

Нашите океани са все по-отровни и самата основа на екосистемата ни е на прага на разрушението, както седокладва от все повече учени-еколози. Докато много от физическите предизвикателства предпродължаването на живота на нашата планета са задвижвани от физически процеси, създадени от хората,има и по-фина сила, която работи тук. Бих я нарекъл философско/религиозна и символично обезценяващаженското начало във всичките му многобройни форми.

Не само биологичният израз на женското начало е толкова обезценен и в някои случаи нападан.Вътрешните и психологически изражения на женското също са атакувани в сегашния ни патриархаленмироглед. С това имам предвид, че женската страна на нашата човешка психология, която КарлЮнг  нарича „анима”. Анимата ( вътрешното женско начало) съществува и в жените, и в мъжете, същокакто вътрешното мъжко начало, или анимус, също го има във всеки мъж и жена. Това са динамични сили ,които влияят на нас във взимането на реални решения.

Според мен, докато вътрешните анима и анимус не бъдат балансирани в човешката ни психология, ние щепродължим да правим небалансирани избори, които не зачитат или оскверняват женския аспект. Тозиантагонизъм срещу женското начало  – и външен, и вътрешен,влияе на нас, а също  и на други форми наживот по опасен начин.

Жените и планетата страдат от културното ни преувеличаване на анимуса (мъжкия принцип), което ездраво вкоренено в доминиращите ни философии, религии и социално-икономически системи. Но не саможените страдат от този дисбаланс. Мъжете също страдат, защото на нас ни е отказана цяла поредица отчовешки възможности като дълбочина на чувствата и интуитивно знание.

За тези читатели, които не са запознати с Мери Магдален, която ще прибави енергията си в предстоящатаСветовна Медитация, предлагам да погледнат раздела в сайта ни, Mary Magdalen, за да почувстват кое етова мощно женско присъствие. Тази Магдален НЕ е проститутката от Новия Завет, каквато многохристияни вярват, че е .

Ако се интересувате от повече подробности за екологичната криза пред нашата планета, както и интереснаинформация за процеса на възнесението във връзка с т.нар. „възходящи операции”, отидете враздел Статии и кликнете на The Spiral of Ascension—Class Handouts.

Връщайки се към звуковата медитация, Поток от ПоВисшите Светове е фино изплитане на мощниенергии за лично изчистване и изцеление, но също е и за човешкия колектив, когато тази цел се имапредвид.

Инструкции за Световната Звукова Медитация на 2-ри октомври 2016 година

Тази Световна Звукова Медитация ще започне на 2-ри октомври в 8:00 вечерта EDST или в полунощ между2-ри и 3-ти октомври по Гринуич. Проверете световното часово време, за да определите точния час въввашия район. Групата в Ню Йорк ще медитира 30 минути. През това време ще се изпълни разширенаверсия на Поток от ПоВисшите Светове, докато канализирам звуци от Хаторите и Магдален. Енергиятаот Ню Йорк бързо ще се разпростре по планетата и ще продължи 24 часа, което означава, че не се налага дамедитирате с групата в Ню Йорк. Вие можете да медитирате по всяко време през този период от 24 часа ивсе пак пълноценно да участвате за желания резултат от нея, който е въвеждането на нежна, пречистваща ицелебна енергия в човешкия колектив.

Ако решите да се присъедините към Световната Звукова Медитация по време на този прозорец от 24 часа,предлагам ви да слушате медитацията два пъти за себе си, според инструкциите, дадени от Хаторите впасажа Как да работим с тази звукова медитацияСлед това я слушайте два пъти за човечеството, спорединструкциите в пасажа Употреба на тази медитация в колективна полза. След като сте направилимедитацията четири пъти – два пъти за себе си и два пъти за човечеството – починете си за няколко минути( или повече, ако имате време), за да позволите на фините енергии да се установят в тялото/ума ви.Моля, не слушайте медитацията  чрез нашия сайт, а я изтеглете на компютъра си.

На нивото на съзнание, на което се разгръща Световната Звукова Медитация, няма разделение между насчрез време и пространство, така че можете напълно да участвате, където и да се намирате и при каквито ида било индивидуални обстоятелства да сте. Когато използвате звуковата медитация, вие ще навлезете всфера на съществуване, която надмогва ограниченията на въплътеното ни съществуване. За тези от вас,които ще се присъединят към нас в тази Световната Звукова Медитация от разстояние, протягам към васнай-дълбокото си признание и благодарност.

Накрая, мисля, че трябва да спомена важен аспект от това необичайно събитие. Както някои от вас, коитоса работили с мен, знаят, аз често чувствам енергията преди да се случи събитието. Въз основа напсихическите ми възприятия относно това събиране в Ню Йорк на 2-ри октомври, чувствам, че когатоХаторите и Магдален съберат енергиите си, по време на събитието и на Световната Звукова Медитация, теще освободят мощно енергийно поле, което ще е дълбоко и променящо живота за тези, които присъстватфизически в залата.

С други думи, ако имате възможност да присъствате на това събитие в Ню Йорк, сериозно помислете затова.

За повече информация, кликнете тук click here или посетете Календара на www.tomkenyon.com .

Към слушане /изтегляне на медитацията Click here. Ще трябва да се съгласите с условията на слушане иизтегляне на аудио файла. Това е файл само за ваше лично ползване.

Всички права запазени ©2016 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and share it in any media you wish so long as you do not alter its content in any manner, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. Do note that the sound meditation, A Stream from the Higher Worlds, as well as all audio files in the Listening section may not be replicated or posted on any Internet website as it is copyrighted intellectual property.