Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Bewustzijnsovergangen Naar Nieuwe Realiteiten

Een planetaire boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Deel I

Het achtergrondverhaal

Op 20 april 2011 brachten de Hathors een Planetaire Boodschap uit met de titel: Bewustzijnsovergangen, waarin de multidimensionale aard van persoonlijke en collectieve bewustzijnsovergangen aan de orde kwam. Vergeleken met eerdere Hathor-berichten, bevat deze een enorme hoeveelheid aan inzichten en gedetailleerde suggesties over hoe te navigeren doorheen de persoonlijke en collectieve transities waar we doorheen aan het gaan zijn.

Op 16 augustus 2020 rond middernacht vroegen de Hathors me om het hele bericht vlak voor het slapengaan nog eens door te lezen. Tijdens mijn droomtijd zouden ze naar me toe komen met meer informatie.

De Hathors gebruiken verschillende manieren om met mij te communiceren, veelal gekenmerkt door veranderde staten van bewustzijn. Af en toe kwamen ze naar me toe in droomtijd, steeds als ze dat deden, was dat een voorbode voor iets dat ze belangrijk vinden.

Aan het einde van dit bericht zal ik mijn droom met jullie delen. De oorspronkelijke boodschap van de Hathors is daarbij van belang, ik nodig je uit om deze hele boodschap te lezen voordat je naar het einde gaat.

Nu volgt eerst het volledige onbewerkte bericht uit 2011

Bewustzijnsovergangen

Een planetaire boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Definities

Chaotische knooppunten zijn clusters van chaotische gebeurtenissen. Volgens de Hathors is de aarde een chaotisch knooppunt binnengegaan en als gevolg daarvan kunnen we een toenemend niveau van chaos verwachten – met inclusief maar niet uitsluitend aardbevingen, vulkanische activiteit, afwijkende weerpatronen, ecologische rampspoed, alsook economische, sociale en politieke onrust.

Bewustzijnsovergangen zijn wat de Hathors de tussenin liggende plekken noemen, wanneer er een groot verlies heeft plaatsgevonden en we tijdelijk balanceren tussen de oude realiteit die is heengegaan en een nieuwe realiteit die nog niet volledig is gevormd.

Perceptuele markeringen is een term die de Hathors gebruiken om te beschrijven hoe we onze wereld begrijpelijk maken en hoe we door ons leven navigeren met behulp van onze vijf zintuigen.

De Boodschap

Van nature neigen Chaotische Knooppunten ertoe bewustzijnsovergangen te genereren. Bewustzijnsovergangen ontstaan wanneer perceptuele markeringen verdwijnen. Zodra dit gebeurt, betreed je een nul of leegte zone waarin de oude realiteit niet meer bestaat of radicaal veranderd is, terwijl de nieuwe realiteit nog niet ontstaan is.

Aangezien jullie een nog intensere fase van de Chaotische Knoop zijn binnengegaan, willen we onze kijk op bewustzijnsovergangen met je delen, in de hoop dat je met deze kennis je voordeel kunt doen.

In het kader van dit gesprek verdelen we bewustzijnsovergangen in drie primaire categorieën: 1) persoonlijke bewustzijnsovergangen, 2) collectieve bewustzijnsovergangen en 3) fysieke dood.

1. Persoonlijke Bewustzijnsovergangen

Laten we eerst onze aandacht richten op persoonlijke bewustzijnsovergangen, want jouw persoonlijke waarneming is het scharnierpunt waar je waargenomen realiteit zich omheen beweegt.

Jouw perceptie van de werkelijkheid is in wezen een persoonlijke creatie. Dit wordt beïnvloed door de collectieve perceptie van je cultuur, tijd, plaats en omstandigheden, maar in wezen is jouw perceptie – van wat echt is en niet echt – een creatie, jouw creatie.

Als je zoals de meeste mensen bent, dan hangt de waarneming van jouw realiteit af van je waarnemingsgewoonten. Je bent gewend om bepaalde werkelijkheden in je leven te ervaren en deze vertellen je als het ware, waar je bent. Je wordt ‘s ochtends wakker, kijkt naar de klok en de collectieve waarneming van tijd ligt direct voor je. Het is jouw persoonlijke keuze om deze illusies al dan niet aan te gaan. Een van de signalen van spiritueel meesterschap is in feite het vermogen om met succes door de culturele illusies te navigeren terwijl je tegelijkertijd de aard ervan duidelijk begrijpt.

Wanneer een situatie in jouw persoonlijke leven drastisch verandert, dan is daar de tendens dat de perceptuele markeringen verdwijnen of zichzelf opnieuw reorganiseren.

Laten we een mogelijk scenario presenteren. Als jij jarenlang in dezelfde baan hebt gewerkt, dan heb je jouw leven opgebouwd rond de eisen voor deze functie. Je luncht op een bepaald tijdstip. Je gaat op een bepaald tijdstip weer naar huis. Je communiceert op een specifieke manier met anderen, dit alles afgestemd op de eisen van je werk.

Als die baan plotseling verdwijnt, dan verdwijnen ook de daarbij behorende perceptuele markeringen. Het is niet meer nodig om op een bepaald tijdstip op te staan, te eten en naar huis te gaan. Ook de mensen met wie je het grootste deel van je wakkere uren hebt doorgebracht, zijn niet langer beschikbaar.

Een dergelijke situatie is voor de meeste mensen inherent desoriënterend. Nogmaals, de perceptuele markeringen zijn verdwenen.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer er sprake is van een radicale verandering in je persoonlijke leven. Wanneer een belangrijke relatie plotseling eindigt, verdwijnen de perceptuele markeringen van die relatie en kom je in een bewustzijnsovergang terecht.

Als je een gezondheidscrisis hebt en je fysieke leven op radicale wijze wordt beïnvloed, dan verdwijnen de perceptuele markeringen, ook dit kan als desoriënterend ervaren worden. Je bent een bewustzijnsovergang binnengegaan.

Naarmate het Chaotische Knooppunt in intensiteit toeneemt, zullen steeds meer mensen de schokgolven ervaren van de oude werkelijkheid die voor hun neus afbrokkelt. Wat zeker was in hun leven, is nu onzeker. Wat vaste grond was, wordt niet langer als solide ervaren. We bedoelen dit zowel letterlijk als figuurlijk.

Er komt nog een golf aan van bewustzijnsovergangen, die voortkomt uit het huidige Chaotische Knooppunt. Het treft nu al veel mensen, maar de effecten hiervan zullen zich als een tsunami in het bewustzijn verspreiden.

Deze specifieke bewustzijnsovergang heeft te maken met de ineenstorting van de collectieve leugens van jullie cultuur. Steeds meer mensen zullen achter het schaduwspel gaan kijken; je zal de poppenspelers gaan voelen en hoewel je hun identiteit misschien niet kent, zal je in toenemende mate de realiteit gaan inzien dat aspecten van je cultuur manipulerend zijn, beperkend en in veel gevallen regelrechte leugens.

De leugens waar we het hier over hebben, zijn niet de leugens betreffende de economie, oorlogen of beperkende religies, het betreft de leugen over jouw identiteit – een leugen die jouw met grote zekerheid gevangen houdt. Deze leugen is het geloof en de culturele bewering dat je niets meer bent dan een fysiek menselijk wezen en dat er in feite geen andere dimensies bestaan buiten jouw aardse ervaring.

De (h)erkenning van deze leugen is de voorbode van persoonlijke vrijheid, maar in het beginstadium kan het als behoorlijk desoriënterend ervaren worden. Dit komt door het verschil tussen je dagelijkse aardse en je multidimensionale ervaringen. Als je jezelf aantreft op een onbewoond eiland tussen je aardse en multidimensionale leven, dan ben je een bewustzijnsovergang binnengegaan.

Wat wij voor ogen hebben bij het delen van deze informatie, is het aanreiken van een praktische handelwijze tijdens deze bewustzijnsovergangen.

Wanneer jij persoonlijk een krachtige bewustzijnsovergang betreedt, dan zou je – zoals zoveel mensen – verstrikt kunnen raken in een gevoel van overweldiging. Velen ervaren de shock en het besef dat hun perceptuele markeringen zijn verdwenen, met het verlies van de realiteit waarvan ze dachten dat deze echt was, als zeer verontrustend.

Vanwege het feit dat de tijd aan het versnellen is – daarmee bedoelen we dat er meer gebeurtenissen plaatsvinden in minder tijd – is het in shock of overweldiging blijven een psychologische luxe die jij je niet kunt veroorloven. De essentie die we hier willen overbrengen, is dat ongeacht de aard van de bewustzijnsovergang – of deze nu persoonlijk van aard is en te maken heeft met veranderingen in jouw eigen leven, of als gevolg van het (h)erkennen van je culturele manipulatie – jij bent de schepper van jouw realiteit.

Je vertelt misschien verhalen om uit te leggen waarom je leven plotseling beroofd is, maar dit zijn enkel maar verhalen. Je kunt andere personen, situaties of instellingen de schuld geven van je probleem, maar daarmee leg je de verantwoordelijkheid op een plek waar die niet thuis hoort. Jouw verhalen kunnen waar zijn en het zou kunnen dat andere personen, situaties of instellingen schuld treffen, maar wanneer je in een bewustzijnsovergang zit, dan bevind jij je in een centrale draaikolk van een krachtig creatief proces. Huil dan niet om wat verloren is. Wat verloren is, is verloren. Wat weg is, is weg.

De centrale vraag is nu: “Wat ga je doen?”

Blijft je verbijsterd, in shock, overweldigd, boos en verdrietig? Of stap je in jouw identiteit als schepper van je leven?

Voor degenen onder jullie die ervoor kiezen om in een lagere bewustzijnsstaat te blijven, hebben we geen opmerkingen.

Onze uitleg is voor diegenen onder jullie die moedig zijn en de brutaliteit bezitten om in hun identiteit als schepper te stappen. Als jij zo iemand bent, dan is dit wat we je aanraden:

Als alles verdwijnt, we doelen hiermee op de perceptuele markeringen van je vroegere realiteit, begrijp dan dat je een leegte punt bent binnengegaan.

Een leegte punt is een kritieke overgang tussen een oude realiteit en een nieuwe. Dat-wat-was, is nu afgelopen. In plaats van het verlies te betreuren, accepteer je de leegte. Dit is voor veel mensen een grote uitdaging, omdat er in het lege punt niets is dat je kunt doen. Je moet er simpelweg een getuige van zijn, en van jezelf, want in dit niemandsland bestaan er geen perceptuele markeringen.

Wees zorgvuldig met welke nieuwe perceptuele markeringen je neer gaat zetten, want deze ideeën en overtuigingen zullen de sterren zijn aan de nieuwe hemel van je geest en je zal je een weg gaan banen naar de nieuwe tijd door middel van de sterren – de gedachten en overtuigingen – die jij geplaatst hebt aan de hemelen van je eigen bewustzijn. Medescheppers van het Mysterie, wees dus wijs bij het creëren van nieuwe sterren.

2. Collectieve Bewustzijnsovergangen

Momenteel is het menselijke collectief – vanuit ons perspectief gezien – als een immense kosmische slang die zijn oude huid afwerpt, kronkelend zijn oude lasten wegschrapend. Sommige van die oude lasten nemen de vorm aan van economische onrust, sommigen zijn politiek van aard, andere veroorzaken de ineenstorting en de transformatie

van culturele instellingen. Sommige staan in verband met aardbevingen, vulkanische activiteit en afwijkende weerpatronen.

Naarmate natuurrampen en de door de mens veroorzaakte rampen toenemen, zullen steeds meer mensen de bewustzijnsovergang binnengaan. Diegenen die rechtstreeks verwoestend weer, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting meemaken, zullen uiteraard sneller geneigd zijn om de bewustzijnsovergang in te gaan, maar diegenen onder jullie met aangeboren empathie, kunnen een natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp ervaren alsof ze zelf fysiek aanwezig zijn.

Zodra de sluier, die het individuele menselijk bewustzijn van elkaar scheidt, oplost, zullen steeds meer mensen de veranderingen die plaatsvinden in de wereld gaan ervaren in hun eigen innerlijke lagen.

We willen ons nu richten op de kwestie van een nieuwe schepping voor diegenen onder jullie die zich in de nasleep van een natuurlijke of een door de mens veroorzaakte ramp bevinden, zoals een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of verwoestende weerpatronen.

Als de vernietigende kracht sterk genoeg is, bestaat de kans dat de perceptuele kenmerken van je vroegere realiteit niet meer bestaan. Het kan zijn dat je huis of werkplek er niet meer is. Misschien heb je te maken met een tekort aan voedsel en water en is er sprake van een aantal variabelen die samen een staat van shock en overweldiging creëren.

We willen heel duidelijk zijn in wat we gaan zeggen. Shock en overweldiging bij rampen zijn een natuurlijke reactie van zoogdieren. Als je een dergelijk moment wilt overstijgen en transformeren, reik dan omhoog naar dimensies hoger dan je eigen bestaan, hoger dan je eigen wezen – reik naar die gebieden van bewustzijn die voorbij tijd en ruimte zijn.

De mate waarin jij in staat bent om het overstijgende aspect van je ‘zijn’ in te lijven in jouw overlevingsstrategie, is evenredig aan de mate waarin jij in staat zult zijn om de shock en het gevoel van overweldiging te verzachten.

Het centrale kenmerk dat geïdentificeerd moet worden te midden van chaos, is de toegang naar een gunstige kans.

Zo’n kans om te overleven of op nieuw leven kan zich aandienen op manieren die je totaal niet verwacht. Dat komt omdat jouw perceptuele markeringen verdwenen zijn en jouw bewustzijn misschien niet is staat is een kans te (h)erkennen wanneer deze zich aandient.

Er bestaat een diepgewortelde menselijke gewoonte, namelijk de neiging om nieuwe realiteiten aan te passen aan datgene wat men kent uit het verleden. In een situatie als deze, zou het volgen van een dergelijke strategie zeer onfortuinlijk zijn.

Er valt veel te zeggen over de hyperdimensionale realiteiten die betrokken zijn bij het maken van keuzes tijdens chaotische gebeurtenissen, maar we willen ‘aan de slag’ en datgene geven wat het meest praktisch is. Misschien kunnen we een andere keer onze filosofische overpeinzingen met je delen over jullie oneindige natuur en de oneindige mogelijkheden die in jullie aanwezig zijn. Laten we het voor nu eenvoudig houden en je een formule geven om de kansen voor nieuw leven en een nieuwe bestemming te (h)erkennen en te creëren wanneer ze zich aan jou presenteren.

Aangenomen dat je een bewustzijnsovergang bent binnengegaan, geleerd hebt om op goede voet te staan met de leegte en jij je min of meer comfortabel voelt in jouw onzekere situatie, is dit wat we suggereren:

Wees nieuwsgierig en verwacht wonderen.

Door de staat van nieuwsgierigheid binnen te gaan, betrek je een aspect van jouw geest dat vrij is om onbelemmerd door verwachtingen heen te bewegen. Het is als de geest van een kind, die onschuld – wat niet hetzelfde is als kinderlijkheid – stelt je in staat om een vibrerende bewustzijnsstaat binnen te gaan, wat jouw een enorm voordeel oplevert.

Door gericht te zijn op wonderen, maak jij een scheppende kracht in je vrij. De mate waarin jij dit bereikt, bepaald de hoeveelheid aan toevalligheden, voordelen en onverwachte schatten die je tegen zult komen – zowel op fysiek vlak, mentaal of emotioneel.

Deze combinatie van nieuwsgierigheid naar wat er daarna zal gaan gebeuren, in combinatie met een verwachting gericht op wonderen, zal jouw snel vanuit de leegte naar nieuw leven voeren, het zal je een nieuwe schepping brengen, ongeacht wat er met anderen om je heen gebeurt.

Tijdens collectieve bewustzijnsovergangen is het nuttig om te onthouden dat eenieder de schepper is van zijn of haar eigen realiteit, te midden van de chaos zullen mensen verschillende keuzes maken en evenzoveel verschillende persoonlijke realiteiten binnengaan.

Laat je niet beïnvloeden door diegenen die lagere vibrerende gebieden binnengaan. Je kunt ze niet van zichzelf redden. Kijk naar boven, leef naar boven met nieuwsgierigheid, wees in verwachting van wonderen en die wonderen zullen plaatsvinden, zelfs in de ergste situaties.

3. Fysieke Dood

Een van de grootste moeilijkheden voor wezens met een fysiek lichaam is de bewustzijnsovergang die jullie de dood noemen. Dit komt vanwege het feit dat alle perceptuele markeringen – inclusief de vijf zintuigen – verdwijnen. Wanneer iemand zich enkel identificeert met zijn of haar materiële bestaan, dan kan men deze bewustzijnsovergang als ontzettend lastig ervaren. Datgene waarmee men zich identificeerde, bestaat immers niet meer.

Hoewel de fysieke wereld doorgaat, is er geen input meer in het bewustzijn vanuit de vijf zintuigen. Het is alsof de wereld is verdwenen en daarmee ook het lichaam. Het ‘Ik Ben’ – wat het basale kenmerk is van transcendent bewustzijn – ontvangt niet langer informatie van het lichaam, de vijf zintuigen of de buitenwereld. Dit kan als verontrustend en desoriënterend worden ervaren door iemand die nooit kennis heeft gemaakt met de andere gebieden van zijn/haar wezen.

Vanuit metaforisch oogpunt ben je als een enorme boom – een levensboom – met vele takken en nog meer bladeren en bloesems. Je huidige fysieke bestaan is slechts één van deze bladeren of één van deze bloesems.

Wanneer een persoon door de bewustzijnsovergang heengaat die men dood noemt, dan zijn er verschillende opties. Als je leeft vanuit een spirituele traditie met als middelpunt een goeroe, avatar of verlosser, dan kun je het pad van dit wezen volgen naar het vibrerende rijk van zijn of haar bewustzijn. In sommige religies staat dit bekend als de hemel.

Volg je het pad van een goeroe, avatar of verlosser, begrijp dan goed dat je zijn/haar hemel binnengaat, je begeeft je in zijn/haar vibratieniveau met noodzakelijkerwijs dus ook zijn/haar beperkingen.

Vanuit ons perspectief is het universum oneindig – we verwijzen hier niet naar externe ruimte, wel naar de interdimensionale realiteiten waaruit het universum bestaat en er bestaat – naar onze ervaring – niet één wezen dat alles-wat-is begrijpt en omarmt.

Als jij je in het dodenrijk toch bij je goeroe, avatar of verlosser wilt voegen, dan hebben we een aantal suggesties voor je. Eén daarvan is het mentaal aanroepen van zijn of haar naam. Dit is een oude wijsheid, ingebed in de Egyptische term ‘Ren’, wat naam betekend. Zodra je de naam van een spiritueel wezen aanroept, dan wordt een aspect van hem of haar gedwongen om zich naar jou toe te bewegen.

Acht jouw goeroe, avatar of verlosser je op dat moment waardig, dan word je door hem of haar meegenomen naar zijn of haar hemelse rijk.

In oosterse spirituele tradities bestaan er mantra’s verbonden met specifieke goden. Het mentaal chanten van deze mantra’s tijdens de dood of in het dodenrijk heeft hetzelfde effect.

Voor degenen onder jullie die geen deel uitmaken van een spirituele traditie die een goeroe, avatar of verlosser volgt, heeft de dood als bewustzijnsovergang andere mogelijkheden.

Net als bij de vorige twee bewustzijnsovergangen, is er ook in het dodenrijk sprake van een leegtepunt. De dominante kenmerken daarvan zijn verstilling (stilte) en duisternis. Binnenin dat punt van Leegte liggen alle mogelijkheden geborgen, behalve werkelijkheid. Er is geen werkelijkheid. Leegte is wat de eikel is voor de eik. De eik – als reusachtige boom – ligt in potentie geborgen in de eikel, maar werkelijk bestaan doet hij nog niet.

Dus als jij in de Leegte vertoeft – wat je zal herkennen aan het feit dat je volkomen alleen bent in totale stilte en duisternis – besef dan dat jij je in het centrum (vertaling van nexus) van je creatieve kracht bevindt.

Wat jij vervolgens kiest om te creëren, zal de loop van je bestemming bepalen, het zal bepalen in welke werelden je zult wonen of in welke gebieden van bestaan je zal gaan verblijven. Dit is een beslissend kruispunt.

Veel mensen die bang zijn voor de duisternis gaan voortijdig naar het licht. Wat ze niet beseffen, is dat ze juist door hun reikhalzend verlangen, het licht creëren. Een portaal gaat voor hen open als een tunnel, ze kunnen deze tunnel van licht binnengaan en de mensen ontmoeten die ze eerder hebben gekend, waardoor ze opnieuw incarneren of andere vibrerende gebieden van het bestaan ingaan, zonder de consequenties volledig te hebben begrepen. Dit is zeker een optie die voor je openstaat en die vaak wordt gebruikt.

Een andere optie is echter dat je in het leegtepunt blijft en je bewust wordt van je Zelf als Puur Bewustzijn – voorbijgaand aan alle verschijnselen.

Als je lang genoeg in deze staat van bewustzijn verblijft zonder de noodzaak om iets te creëren, dan zul je jouw grote Ik-Ben identiteit ontdekken. Vanuit dit punt van bewustzijn kun je weloverwogen de omstandigheden van je incarnatie kiezen, de werelden die je gaat bewonen of de gebieden van bewustzijn waar je wil verblijven.

Deze laatste methode biedt jou de meest ruime kansen, hoewel het de moeilijkste is voor veel mensen. Dat heeft te maken met het feit dat men het zeer ongemakkelijk vindt om geen lichaam te hebben. Het verlangen naar een lichaam en de ervaring van de materiële wereld trekt een persoon vaak voortijdig terug uit de Leegte.

Samenvattend: als gevolg van de intensiverende fasen van het Chaotische Knooppunt zullen velen van jullie zich in bewustzijnsovergangen bevinden. Ongeacht op welk niveau je betrokken bent, of het nu je persoonlijke leven, de collectieve ervaring of de overgangstoestand is die je dood noemt, weet dat jij de schepper bent van jouw realiteit.

De Hathors April 20, 2011


Gedachten en Observaties van Tom

Persoonlijk ervaar ik deze boodschap als verbluffend veelbetekenend met een enorme schat aan informatie. Opnieuw en opnieuw heb ik het gelezen en elke keer ontdek ik weer iets nieuws. Er valt in deze boodschap enorm veel tussen de regels door te lezen.

Mij bevalt vooral deze uitspraak van de Hathors …

“Wees zorgvuldig met welke nieuwe perceptuele markeringen je neer gaat zetten, want deze ideeën en overtuigingen zullen de sterren zijn aan de nieuwe hemel van je geest en je zal je een weg gaan banen naar de nieuwe tijd door middel van de sterren – de gedachten en overtuigingen – die jij geplaatst hebt aan de hemelen van je eigen bewustzijn. Medescheppers van het Mysterie, wees dus wijs bij het creëren van nieuwe sterren.”

Ik denk dat op het niveau van onze collectieve geest onze mythische realiteit aan het veranderen is. De oude sterren – die gedachten, overtuigingen en vooronderstellingen over de werkelijkheid die ons als cultuur millennia lang hebben geleid – lijken nu te vervagen, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze ons hebben geleid in richtingen die velen van ons niet langer willen gaan.

Het collectieve schip van onze cultuur lijkt door de wateren van het Grote Mysterie te varen met weinig aandacht voor de heiligheid van deze planeet en het leven erop. Echter zelfs terwijl ons collectieve vaartuig door het Grote Mysterie vaart – ogenschijnlijk zonder bewustzijn – laten we beseffen dat wij en het schip ons hele bestaan te danken hebben aan dat Mysterie. Deze zeer vreemde dualiteit lijkt mij beurtelings grappig en tragisch, afhankelijk van de stemming waarin ik me bevind en hoe verbonden of hoe losgekoppeld in me voel van het Mysterie zelf.

De ironie van onze situatie is dat de bemanning van dit schip – degenen die het laten varen door een investering van hun levenskracht, creativiteit en in sommige gevallen, hun bloed, zweet en tranen – niet minder zijn dan jij en ik en alle andere bijna zeven miljard mensen die op deze volmaakte planeet leven. Wij zijn de bemanning – wij allemaal – van dit schip, ongeacht onze persoonlijke situatie, onze positie in het leven of onze overtuigingen.

Er zijn mensen in de New Age gemeenschap die zeggen – en dat doen ze al jaren – dat we in de buurt van Eenheid zijn en dat de Gouden Eeuw net om de hoek ligt. Ik deel deze perceptie niet.

We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje – of we het nu leuk vinden of niet – en het lijkt me dat wij, als bemanning, gepolariseerd zijn. Velen houden vol dat de paradigma’s van hebzucht, arrogantie en inbezitneming de ware referentiepunten zijn waar we onze sextanten op dienen te richten.

Anderen echter, hebben in de gaten dat we de verkeerde kant op gaan – dat we deze planeet en haar leven (zowel menselijk als niet-menselijk) niet langer kunnen verwoesten. Voor ons staan er nieuwe sterren aan de hemel van onze geest. Wij richten onze sextanten duidelijk op deze nieuwe kosmische bakens.

Hoe het uiteindelijk allemaal af zal lopen, dat weet niemand. Maar ik voel me aangemoedigd door de stille muiterij die ik overal om me heen zie plaatsvinden.

Velen van ons bemanningsleden – en ik vermoed, dat als jij dit tot nu toe hebt gelezen, je misschien één van hen bent – ondernemen in stilte actie om ons collectieve vaartuig (dat wil zeggen onze culturele waanzin) om te keren of in ieder geval te vertragen.

Sommigen van ons halen hun sextanten tevoorschijn en wijzen de mensen om ons heen nieuwe sterren aan. We doen dit door de verandering te leven die we willen zien. We doen dit door de moed te hebben een nieuwe Aarde-realiteit aan te gaan, die voor ons gevoel mogelijk is. We doen dit door onze goedheid naar elkaar te verruimen.

En als het nodig is, doen we dat door ons staande te houden. Ik herinner me een protest van gewone mensen in enkele van ‘s werelds armste landen om het gebruik van niet-hybride zaden te behouden – zaden die nieuwe zaden produceren wanneer gewassen worden geoogst – in plaats van toe te geven aan internationale economische belangen die de allerarmsten tot slaaf maken door hun telkens weer nieuwe zaden te laten kopen wanneer ze zichzelf en hun gezinnen willen voeden.

Terwijl ik dit schrijf wordt ik overweldigd door emoties als ik denk aan de moed waarmee ze opstaan tegen de Titanen die vanuit hebzucht, arrogantie en een totale minachting voor de heiligheid van het leven de koers hebben uitgezet voor ons collectieve vaartuig.

Hoe moeilijk en uitdagend deze tijden ook zijn, voor zowel individuen als het collectief, ik denk dat er hoop schuilt in de onzekerheid waarmee we worden geconfronteerd. Ik zeg dit omdat de menselijke geest soms tot grote hoogten is gestegen, juist in moeilijke onzekere tijden.

Als de Hathors het bij het rechte eind hebben, dan zullen we allemaal te maken krijgen met talloze bewustzijnsovergangen, voordat onze tijd op aarde tot een eind komt. De perceptuele markeringen van onze oude

realiteit worden vervangen. De wijze waarop we omgaan met het verlies van onze waargenomen realiteit en de oude wereld, zal de volgende cyclus van het aardse bestaan voor de mensheid bepalen.

Wat we kiezen om te creëren in de bewustzijnsovergangen van ons leven, zal voor ons als individu bepalen welke bewustzijnsgebieden voor ons worden geopend.

Ik wens jullie – mijn medebemanningsleden en iedereen van wie jullie houden – een veilige doortocht doorheen deze turbulente tijden. Los van wat gaat plaatsvinden, ongeacht waar en in welke situaties we ons op deze gevaarlijke reis bevinden, laten we vooral niet vergeten dat we – boven alles – scheppers zijn van onze eigen realiteit.

Aan de hemel staan nieuwe sterren en nieuwe werelden voor ons om te ontdekken. Wees moedig. Heb een goede reis.

Deel II

En nu terug naar dit moment …

De communicatie met de Hathors in mijn droomtijd vond rond vijf uur in de ochtend plaats. Terwijl de lucide droom zich ontvouwde, merkte ik fysiek een zacht maar soort van elektrisch gevoel in mijn kruinchakra en een draaiende bol van sprankelend wit licht boven mijn hoofd.

De Bol herkende ik als datgene wat de Hathors de Bol van alle mogelijkheden noemen. Deze Bol is een zeer efficiënte manier om met een enorm informatiegebied in communicatie te staan. Het bevat een bijna oneindig aantal stralende lichtpunten, waarbij elk lichtpunt een mogelijke/waarschijnlijke uitkomst per situatie vertegenwoordigt

In dit geval was de Bol een complexe constructie van persoonlijke, collectieve en planetaire overgangen.

De Hathors verzochten mij om de boodschap van augustus 2020 de titel ‘Bewustzijnsovergangen naar Nieuwe Realiteiten’ mee te geven, vanwege het feit dat we tegelijkertijd over aan het gaan zijn in meerdere realiteiten.

In de Bol bij mijn kruin zag ik iets wat me deed denken aan de droom van Jacob in het Oude Testament, waarin hij engelen zag neerdalen en opstijgen op een ladder vanuit de hemel.

Hoe dan ook, in het beeld van deze droom bewogen allerlei bewuste wezens (niet alleen mensen) zich op en neer binnenin de Bol. Naar mijn idee leek het duidelijk alsof dit een massale uittocht vertegenwoordigde van wezens (zowel lichamelijk als niet-lichamelijk) uit de lagere vibrerende rijken van het bestaan naar de hogere rijken, terwijl tegelijkertijd een uittocht aan de gang was van wezens naar beneden naar de lagere vibrerende gebieden.

Vervolgens klonken de volgende woorden in mijn dromende geest: “Je bent de magnetische aantrekkingskracht van je eigen lot. Laat je niet misleiden door degenen die naar beneden gaan. Laat je niet hypnotiseren door hun angst en samentrekking in de lagere gebieden. Sta op en vlieg naar de hogere werelden.”

Gezien de huidige stand van zaken vond ik deze woorden nogal aangrijpend, maar wel actueel. Deze communicatie van de Hathors via mijn droom, is een oproep tot aanwezigheid. Voor degenen onder ons die ernaar streven om omhoog gericht in het leven te staan, staat de droom vol met informatie over zowel de opwinding als de ontberingen van het leven in de hogere rijken, terwijl velen om ons heen in de hel lijken te zijn en eropuit zijn neerwaarts te gaan naar de lagere uitdrukkingen van de menselijke geest. De laatste woorden van mijn droom spraken dan ook boekdelen… “Sta op en vlieg naar de hogere werelden”.

In het midden van het groeiende wereldwijde bloedbad rond de huidige pandemie, alsook de escalerende sociale onrust ligt een ongekende kans (ik noem het FGO’s, Fucking Growth Opportunities) voor ons, de kans om – figuurlijk gesproken – onze vleugels uit te slaan en uit te vliegen, zelfs te midden van deze chaos.

Slotgedachten

Na afloop van mijn droom drongen de Hathors erop aan dat ik zou luisteren naar the Spatial Cognizance Sound Meditation, die was doorgegeven tijdens mijn laatste publieke Hathor Intensieve – Multiverse – nog voordat de pandemie alle publieke bijeenkomsten stopzette.

Deze klankmeditatie is een krachtig middel om toegang te krijgen tot de openheid van het transpersoonlijke zelf en tot onze eigen aangeboren transcendente natuur die niet gebonden is aan de beperkingen van tijd, plaats en omstandigheden. Tijdens de meditatie, na mijn droom, lieten de Hathors me mijn aandacht richten op mijn kruincentrum terwijl ik me de Bol van alle mogelijkheden voorstelde als een bol van wit licht boven mijn hoofd.

Als jij wil duiken in de grotere diepten van de Hathors’ inzichten over bewustzijnsovergangen, dan vermoed ik dat je deze klankmeditatie zowel fascinerend als verhelderend zult vinden. Je kan deze geluidsmeditatie voor persoonlijk gebruik gratis downloaden op het tabblad Listening van de website (www.tomkenyon.com), onder de titel Spatial Cognizance Meditation.

Tot slot vroegen de Hathors me om de Heart Portal Sound Meditation te vermelden die ze in hun laatste Planetaire Boodschap gaven. Dit is, volgens hen, een geweldige hulpmiddel voor degenen die omhoog willen gaan, doorheen de chaotische tijden die op ons wachten en wat nog wel enige tijd zal blijven duren. Ze raden specifiek deze meditatie aan omdat het een tweeledig doel heeft – enerzijds is het een middel tot spirituele zuivering, anderzijds een manier om toegang te krijgen tot andere rijken in de hogere werelden. Ook deze kun je gratis downloaden voor eigen gebruik het tabblad Listening van de website.

Zegeningen voor jou, je dierbaren en al je relaties

Moge je vlucht omhoog vervuld zijn met onverwachte kansen en een genade die geen grenzen kent.

Tom Kenyon August 17, 2020

Informatie die niet direct verband houdt met dit bericht

De Multiverse Mini-workshop

Als reactie op de vele uitdagingen die we nu gezamenlijk ervaren, heb ik besloten om transformationele fragmenten uit verschillende eerdere workshops als digitale downloads op deze website te plaatsen. De eerste hiervan is van mijn laatste Hathor-workshop getiteld het Multiverse, die ik persoonlijk beschouw als een van de hoogtepunten in hun leringen. Het fragment uit dit evenement heet The Multiverse Mini-workshop.

Vanwege de financiële problemen die zoveel mensen over de hele wereld ervaren, bied ik deze opname tegen een gereduceerd tarief aan. Voor degenen die de downloadkosten niet kunnen betalen, is er een optie om deze gratis te ontvangen. Voor meer informatie over deze Mini-workshop en hoe u deze kunt aanschaffen, click here.

Je kunt ook naar het hoofdmenu op de homepage gaan en op Mini-workshops klikken.

Nieuwe toevoeging aan de Artikelsectie

Ik heb een nieuw artikel toegevoegd aan de artikelsectie genaamd The Upper Rooms. Het onderzoekt een gebied van hersenprestaties dat het kwantumniveau wordt genoemd. Dit houdt verband met niet-gewone vermogens zoals diepe intuïtie, gevoelens van onderlinge verbondenheid met de kosmos en andere ongebruikelijke menselijke mogelijkheden die een aangeboren onderdeel van je natuur zijn. Het artikel deelt een eenvoudige hersenoefening om toegang te krijgen tot het kwantumniveau van je hersenen en bevat een link naar een gratis geluidsmeditatie die

dit soort innerlijke verkenning ondersteunt. Ga naar het artikelgedeelte van de website (www.tomkenyon.com) om het artikel te lezen of click here.

Nieuwe toevoegingen aan de Luistersectie Ik heb drie nieuwe audiotracks toegevoegd aan de sectie Listening.

De Heart Portal Sound Meditatie Dit is een pure Hathoriaanse klankmeditatie die effectief gebruik maakt van energetische paden die zich uitstrekken vanuit het fysieke hart om zowel jezelf te ‘genezen’ als het Multiversum – door middel van mentale navigatie. Zelf maak ik er vaak gebruik van, vooral in het midden van dit steeds groter wordende Chaotic Node.

De Blue Medicine Buddha Deze klankmeditatie is zacht maar diep reinigend en helend. Persoonlijk vind ik dat de sonische opbouw van dit geluidsstuk een zeer krachtig middel is om mentaal te navigeren en de pure rijken van licht en geluid te ervaren, in het Tibetaans boeddhisme bekend als de Sambhogakaya.

Songs from the Precipice (Liederen uit de afgrond)

Dit bestaat uit twee nummers die ik heb gecomponeerd op een Steinway Grand Piano uit 1928, toen Judi en ik in het zuiden van Californië in lockdown zaten. Het is niet typerend voor het geluidswerk dat je in de rest van de Luisteren-sectie zult vinden. Deze liederen werden niet gechanneld vanuit de lichtsferen, maar zijn eerder persoonlijke uitingen van mijn eigen innerlijke wereld toen de verschrikkingen van de pandemie zich begonnen te ontvouwen. De twee nummers heten ‘Rip Van Winkle and Me’ en ‘The Bardo Sea’.

Wil je deze audiobestanden beluisteren en/of downloaden, ga maar het tabblad Listening op de website of click here.

Nadat je akkoord bent gegaan met de luistervoorwaarden, heb je toegang tot een overvloed aan klankmeditaties, fragmenten uit lezingen en interviews – die allemaal gratis zijn voor persoonlijk gebruik. Scroll gewoon naar beneden om de titel te vinden waarnaar je op zoek bent

© 2020 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden

Je mag dit bericht in elk gewenst formaat delen, zolang je er geen kosten voor in rekening brengt, het op geen enkele manier wijzigt en deze volledige copyrightmelding opneemt. Let op: deze toestemming om het bericht te plaatsen is niet van toepassing op geluidmeditaties en/of liedjes.