Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Wie Zijn de Hathors?

De Hathors zeggen dat zij een groep interdimensionale, intergalactische wezens zijn, verbonden met het oude Egypte via de Tempels van de Godin Hathor evenals met een aantal andere prehistorische culturen. In de late jaren 80 werd er door hen ‘contact’ met mij opgenomen tijdens een meditatie en begonnen zij me te onderwijzen in de trillings aard van de kosmos, het gebruik van heilige geometrie als manier om de hersenwerking te stimuleren en het gebruik van klank om psycho-spirituele ervaringen te stimuleren. Terwijl ik geïntrigeerd was door de informatie, voelde ik me destijds oncomfortabel bij hun zelf omschreven komaf. Ik was tenslotte praktiserend psychotherapeut en betrokken bij hersenonderzoek. Kortom, ik was een rationalist. En deze wezens –wie ze ook waren en waar ze ook vandaan kwamen- pasten niet in mijn toenmalige kijk op de werkelijkheid.

In de bijna twintig jaar sinds dat eerste contact heb ik hun ‘innerlijke technologieën’ vaak geprobeerd en getest en heb zowel hun methodes als hun perspectieven telkens verhelderend gevonden.

Terwijl de Hathors belangrijke informatie aanbieden in de vorm van taal is hun primaire wijze van communicatie die van versnellende klankpatronen. Deze klanken worden ‘gechannelled’ via mijn stem tijdens ‘klank meditaties’, die ik vaak aanbied tijdens workshops en meerdaagse bijeenkomsten. Ik persoonlijk vind het interessant dat mijn stembereik zich heeft uitgebreid (samen met mijn geest, kan ik toevoegen) in de jaren dat ik met hen heb gewerkt. Toen ik begon, had ik een bereik van bijna drie octaven. Nu zijn het er bijna vier. Dit toegenomen stembereik doet zich alleen voor als ik werkelijk klank van andere dimensies aan het channellen ben.

In ‘Het Hathor Materiaal’, een boek dat ik samen met Virginia Essene heb geschreven, introduceren zij zichzelf als volgt:

“Wij zijn de Hathors. We komen in liefde en met de klanken van een nieuwe droom werkelijkheid voor jullie aarde. Als je bereid bent om een nieuwe wereld te bouwen, nodigen we je uit om samen met ons een reis van geest en hart te ondernemen. We zijn jullie oudere broers en zussen. We zijn al een heel lange periode van ontwikkeling op deze planeet bij jullie. We waren eons geleden bij jullie, zelfs in de vergeten dagen voordat er enig spoor van ons bekend was in jullie huidige geschreven geschiedenis. Onze eigen aard is energetisch en interdimensionaal. We kwamen oorspronkelijk uit een ander universum in de buurt van Sirius, wat een poort is naar jullie universum, en vanuit Sirius gingen we uiteindelijk voort naar jullie zonnestelsel en het etherische gebied van Venus.

In het verleden hebben we speciaal gewerkt met en via de Hator vruchtbaarheidsgodin van het oude Egypte. We hebben ook contact gelegd met Tibetaanse lama’s in de formatie periode van het Tibetaanse Boeddhisme. Hoewel we interactie hebben gehad met sommige van de vroege culturen van Aarde zijn we een intergalactische beschaving met buitenposten die delen van het jullie bekende universum en daaraan voorbij omvatten.

We zijn wat je kunt noemen een verrezen beschaving – een groep wezens die bestaat in een specifiek trillingsveld, net zoals jullie een energetische signatuur hebben. We trillen eenvoudigweg in een sneller ritme dan jullie. Desalniettemin zijn we allen deel van het mysterie, deel van de liefde die het gehele universum bijeen houdt en samenbindt.

We zijn gegroeid, zoals ook jullie gegroeid zijn, oprijzend naar de ene Bron van al dat is. We zijn gegroeid in vreugde en door verdriet, net als jullie. We zijn, in termen van uitgestrektheid, een beetje hoger op de spiraal van gewaar zijn en bewustzijn dan jullie. Daarom kunnen we jullie aanbieden wat wij geleerd hebben, als vrienden, mentoren en medereizigers op het pad dat leidt naar de herinnering aan Al Dat Is.

We zijn redders, we hebben geen messias rol. We willen klip en klaar uit die projectie stappen, zodat de lezer begrijpt dat we simpelweg oudere broeders en zussen zijn die ons begrip en wat we geleerd hebben aanbieden. Je mag het nemen of laten, wij bieden het in vrijheid aan. Naar ons begrip is het idee dat verschillende buitenaardse intelligenties jullie gaan redden slechts een projectie van menselijk on-bewustzijn. De hoop dat iets of iemand jullie zal redden, dat je geen veranderingen in jezelf hoeft aan te brengen, dat je niet verantwoordelijk hoeft te zijn, is onrealistisch.

Het geloof dat je in patronen van lethargie en on-bewustzijn kunt blijven hangen, dat je iets kunt nemen of dat jou iets wordt gegeven dat je zal transformeren zonder enige inzet van jouw kant is pure waanzin. Het zal niet gebeuren. Er kunnen buitenaardse intelligenties landen, want die bestaan zeker, maar die mensen die rekenen op anderen om hen in hun ascensie en verheffing te brengen zonder enig werk van hun kant zullen zeer teleurgesteld zijn.

Ascensie is een proces van zelfbewustzijn and meesterschap op alle niveaus en het vraagt dat jullie al die niveaus van je bestaan omhoog brengen. Dat is hoe wij het zien en dat is hoe wij het al millennia hebben gedaan.

Door onze hulp aan te bieden willen we echter op geen enkele wijze tussen jullie en jullie andere spirituele helpers en kosmische relaties instaan, of tussen jullie en religieuze geloofsrichtingen, verbindingen of organisaties die jullie helpen. En toch is er veel dat we willen delen.

Wij kennen Sanat Kumara goed, want hij was het die ons vroeg om dit universum binnen te gaan. Als een Verrezen Meester heeft Sanat Kumara talloze verantwoordelijkheden op zich genomen, samenhangend met de verheffing van de planeet Aarde en dit zonnestelsel. Hij werkt voor de ascensie, evolutie en het bewustzijn in het zonnestelsel, net als wij.”

Om meer te weten te komen over de Hathors en hun boodschap, kun je het boek ‘Het Hathor Materiaal, berichten van een verlichte beschaving’ lezen.

Er zijn momenteel twee CD’s met Hathor klanken:

‘Infinite Pool: Entering the Holographic Brain’, dertien hathors laten hun stemmen via mij klinken om toegenomen activiteit van het corpus callosum te stimuleren. Een krachtig instrument om veranderde geestestoestanden te scheppen.

‘Sound Transformations’, een serie klank meditaties van Hathor workshops.