Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Uaktualnienie Planetarnej Kreatrycy

Przez Toma Kenyon’a

Hathorowie 13.07.2007

Pragniemy przekazać krótką wiadomość dotyczącą Planetarnej Kreatrycy. Chcemy podziękować tym, którzy dołączyli się do nas w sercu i umyśle przy Planetarnej Kreatrycy. Niezwykłą rzeczą było obserwowanie tej energetyki.

Większe duchowe światło zostało uwolnione na Ziemię. Pragniemy, abyście wiedzieli, że praca ta jest zapieczętowana i chroniona przed wszelkimi przeszkodami. Efekty tego przemieszczają się obecnie przez najsubtelniejsze sfery i pozytywnie wpływają na przeznaczenie ludzkości i Ziemi. Z najgłębszej przestrzeni naszych serc dziękujemy wam.

Wiedzcie, że przez wasz udział wypracowaliście wielkie duchowe zasługi, które będą wam służyły w nadchodzących latach. Teraz gdy już wiecie jak tworzyć Holon Równowagi i jak tworzyć ekstazę poprzez serce zachęcamy was, abyście ćwiczyli je często, albowiem będą one waszymi wielkimi sojusznikami, gdy będziecie żeglowali poprzez chaos nadchodzącej dekady.

Wiele istot z różnych sfer świadomości dołączyło do was przy Planetarnej Kreatrycy. Był to dla nich honor móc służyć wam i Ziemi, jak również przesyłają wam swoją najgłębszą wdzięczność za wasze wysiłki. Odwróciła się karta w historii tej planety. Pomimo, że siły powstrzymujące świadomość będą kontynuowały swoje działania jasne stało się, że ich trud będzie daremny. Światło nowej ery wyraźnie ukazało swój brzask.

Hathorowie


Niektóre przemyślenia Toma:

Zasadniczo wiele istot, które się przyłączyły do nas i Hathorów były w stanie wygenerować potężne fale duchowego światła i energii ewolucyjnej ze względu na współ-tworzenie pomiędzy światami – ludzkim i duchowym. Działanie to było niesłychanie złożone w swoich efektach.

Hathorowie wyrazili się całkiem jasno, że Planetarna Kreatryca odniosła sukces we wielu wymiarach istnienia. Powiedzieli również, że potrzeba czasu, aby zamanifestowały się bezpośrednie konsekwencje tego działania. Generalnie siły duchowego światła pokonały ciemność. Całkiem jasno powiedzieli również, że nadejdzie w przyszłych latach więcej trudnych okresów. Siły powstrzymujące ludzkiego ducha będą starały się manipulować sytuacjami celem osiągnięcia własnej korzyści, lecz zasadniczo i ostatecznie ich wysiłki będą daremne.

Niechaj wszystkie istoty będą szczęśliwe. Niechaj wszystkie istoty będą wolne.

Tom Kenyon

Tłumaczenie polskie: Wydawnictwo Centrum, www.WydawnictwoCentrum.pl