Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Transformarea formelor-gând şi a convingerilor autolimitative

Un mesaj planetar Hathor, transmis prin Tom Kenyon

Datorită Solstiţiului/Alinierii galactice ce a avut loc în ziua de 21 decembrie 2012, treceţi în prezent printr-un aflux crescut de energii catalitice de evoluţie. Din cauza polarizării crescute a omenirii, această situaţie are atât potenţialul de a înălţa sufleteşte, cât şi de a distruge.

Ne vom concentra explicaţiile asupra aspectului înălţător al acestor noi energii.

Ca urmare a creşterii cantităţii de lumină spirituală ce pătrunde în sistemul vostru solar, în prezent, aspectele voastre dimensionale superioare sunt mai accesibile, în multe privinţe.

Într-adevăr, aceste dimensiuni v-au fost mereu accesibile, căci ele fac parte din natura voastră, însă odată cu încheierea alinierii galactice, unele văluri au fost – şi vor continua să fie – ridicate.

Experienţa pe care o veţi avea cu această situaţie va fi diferită de a celorlalţi, în funcţie de capacitatea voastră de a percepe energiile subtile. Însă tranziţia a avut loc şi va influenţa, până la origini, cursul istoriei omenirii.

Cum va fi realizat acest lucru în linia voastră temporală colectivă, rămâne de văzut. Lucrurile despre care dorim să vorbim acum sunt metodele şi abordările pe care voi le puţeti folosi, pentru a vă influenţa în mod benefic linia temporală şi evoluţia personală, prin transformarea formelor-gând şi a credinţelor autolimitative.

Consideraţii filosofice

Din perspectiva noastră, sunteţi împovăraţi de multe dintre religiile şi filosofiile voastre spirituale. Deşi aceste consideraţii ar putea părea abstracte, în realitate, aceste forme-gând afectează percepţia şi, prin însăşi natura lor, ele vă limitează experienţa în lumile materiei.

Multe dintre – dar nu toate – religiile şi tradiţiile voastre spirituale, privesc cu dispreţ lumea materiei. Ele afirmă că raiul, paradisul sau altă versiune similară de existenţă desăvârşită nu fac parte din experienţa voastră, ca fiinţă umană întrupată.

Într-adevăr, unele dintre ele consideră ca fizicalitatea voastră este o greşeală sau un „păcat” şi că sunteţi intinaţi, prin simplul fapt că aveţi un trup. Chiar dacă e posibil să vă fi îndepărtat mental de astfel de credinţe, aceste forme-gând circulă prin inconştientul din cultura voastră. Ele influenţează percepţia pe care majoritatea omenirii o are despre ea însăşi.

Dacă, în mod conştient sau inconştient, acceptaţi această formă-gând, sunteţi limitat de ea, iar  între aspectele voastre transcendente (adică, multidimensionalitatea voastră) şi existenţa voastră întrupată va exista o tensiune. Din perspectiva noastră, aceasta e o situaţie nefericită.

Noi considerăm conştiinţa ca pe un continuum – de la nivelurile vibraţionale cele mai înalte, în care non-dualitatea este principiul care guvernează, până la tărâmurile de lumină din planurile materiei. Cu siguranţă că există graniţe vibraţionale, dar lumile materiale sunt la fel de „sacre” ca tărâmurile cele mai înalte ale luminii şi conştiinţei pure.

Atunci când veţi dobândi această înţelegere, veţi avea acces la toate dimensiunile fiinţei voastre, fapt ce vă va mări curajul spiritual, capacitatea de înţelegere profundă şi creativitatea, precum şi aptitudinile de vindecare/autovindecare.

Dorim să vă sugerăm o metodă de a trece rapid în această realitate — de a o trăi personal. Folosirea cu regularitate a acestei metode va accelera tranziţia de la sentimentul de a fi limitat, la Sinele vostru multidimensional mai vast.

Unii dintre voi veţi fi capabili sa faceţi rapid această tranziţie. Altora le va fi necesar mai mult timp. Durata acestei tranziţii depinde de cât de contaminaţi sunteţi de formele-gând limitative.

Metoda

Această metodă foloseşte canalul central de energie, ce se întinde din creştetul capului, prin centrul corpului, până la perineu – un punct aflat la jumătatea distanţei dintre anus şi organele genitale. Unii numesc acest canal tubul pranic, coloana centrală sau canalul secret.

În această metodă, mai întâi simţiţi şi vă imaginaţi că acest canal se întinde din perineu în sus, prin centrul corpului, spre creştetul capului.

În continuare, imaginaţi-vă că acest canal se extinde spre un punct de deasupra capului. Puteţi localiza acest punct, ridicându-vă temporar braţele chiar deasupra voastra şi atingându-vă apoi vârfurile degetelor de la cele două mâini, exact deasupra capului. Punctul în care  ele se ating este locul respectiv. Din perspectiva alchimiei egiptene, acest punct este un portal energetic pentru BA-ul vostru – Sufletul vostru celest. BA-ul este un aspect al fiinţei voastre aflat în afara timpului şi spaţiului, aşa cum le percepeţi voi; BA-ul vostru este o sursă de înţelegere spirituală şi de aptitudini spirituale nemărginite. Pentru noi, acest punct este doar unul dintre cele câteva portaluri către multidimensionalitatea voastră.

Vă extindeţi apoi canalul central, în jos, prin perineu, în Pământ. În funcţie de energetica personală, acest canal poate coborî în Pământ câţiva centrimetri sau mulţi kilometri. În unele cazuri, canalul central se poate extinde până în centrul Pământului. Prin această extindere a canalului central din voi – către portalul multidimensional de deasupra capului şi apoi în jos, în Pământ – reuniţi, în mod simbolic, lumea materiei cu tărâmurile de lumină. Unii o numesc unirea Pământului cu Cerul sau Nunta Cerului cu Pământul.

Pasul următor din această metodă este să ascultaţi Meditaţia acustică Aethos, în timp ce vă concentraţi atenţia pe toată lungimea canalulului – din portalul de deasupra capului, prin centrul corpului şi până în Pământ.

Vă sugerăm să lucraţi mai întâi cu meditaţia acustică de cinci minute. Din cauza naturii vibraţionale înalte a Aethos-ului, atunci când vă mentineti atenţia în maniera pe care am descris-o mai sus, veţi declanşa în voi o purificare spirituală a canalului central,.

Pe măsură ce continuaţi să lucraţi cu meditaţia în acest fel, veţi aduce la suprafaţa conştienţei voastre toate tipurile de forme-gând care sunt „găzduite”, ca să zicem aşa, în sistemul de chakre şi în memoria voastră celulară.

Punctul final în procesul de îndepărtare a credinţelor şi formelor-gând limitative este înţelegerea faptului că voi sunteţi Misterul cel viu. Voi sunteţi unirea materiei cu lumina. Prin însăşi natura voastră, sunteţi o punte între lumi şi, prin urmare, aveţi acces la toate comorile din toate tărâmurile.

Consideraţi această metodă ca pe un gen de menaj spiritual. Pe măsură ce în timpul meditaţiei apar forme-gând, voi hotărâţi dacă mai vreţi/nu mai vreţi să trăiţi în această convingere. Dacă nu mai vreţi, renunţaţi la ea, aşa cum renunţaţi la o piesă de mobilier veche şi deteriorată, de care nu mai aveţi nevoie sau pe care nu o mai doriţi. Dacă o vreţi, păstraţi-o. Dacă nu o vreţi, lăsaţi-o să plece.

Atunci când vă simţiţi în largul vostru cu meditaţia de 5 minute, dacă vreţi, puteţi face experienţe cu versiunea de 30 de minute sau aţi putea asculta de câteva ori la rând versiunea de 5 minute, într-o singură şedinţă. Pe de altă parte, dacă nu sunteţi pregătiţi pentru o călătorie în lumea inconştientului vostru, NU faceţi această meditaţie mai mult de o dată pe zi.

Nu vă fluturăm acest avertisment ca pe un fel de „răsplată cosmică” care să vă ademenească. El este o invitaţie la cumpătare spirituală, pe măsură ce vă desprindeţi de formele-gând distructive şi limitative consolidate în plan cultural.

Această simplă meditaţie vă poate aduce un beneficiu enorm, dându-vă posibilitatea să vă eliberaţi de convingeri şi forme-gând care v-au limitat în trecut.

Dacă sunteţi dedicaţi transformării propriilor forme-gând şi convingeri limitative, vă sugerăm să faceţi frecvent această meditaţie.

Hathorii
20 februarie 2013

Gândurile şi remarcile lui Tom

După ce am primit acest mesaj, i-am rugat pe mentorii mei să-şi expună mai pe larg opiniile despre evenimentul de la Solstiţiul din 21 decembrie 2012.

Ei sunt de părere că, odată cu această aliniere galactică deosebită, din centrul galactic s-au revărsat o lumină spirituală puternică şi energii evolutive intense. Dar, aşa cum au spus mereu, această aliniere nu a semnalat sfârşitul planetei. Ea a adus, totuşi, un val nou de energii catalitice şi evolutive.

După tot tam-tam-ul şi reclama exagerată, îmi închipui că, în dimineaţa zilei de 22 decembrie, au existat destul de multe persoane dezamăgite pentru că nu s-a întamplat nimic, în special extern. Pe de altă parte, istoria omenirii e plină de profeţii similare despre sfârşitul lumii, care nu au ajuns la nimic. O căutare rapidă pe Internet despre „istoria profeţiilor despre sfârşitul lumii” va aduce o adevărată supraabundenţă de zile ale judecăţii de apoi, care de-a lungul istoriei, au venit şi s-au dus.

Dar, dacă ceea ce spun Hathorii e adevărat, deşi planeta fizică nu s-a sfârşit la Solstiţiul din 2012, ea a intrat într-o noua epocă.

Hathorii au opinia distinctă că, în urma acestei alinieri galactice, omenirea a fost infuzată cu mai multă lumină spirituală. Modul în care acea infuzie de lumină îl va influenţa pe fiecare individ, va varia de la persoană la persoană.

În plus, Hathorii consideră că această infuzie de lumină patrunde acum  în structura noastră atomică individuală – influenţând realmente interacţiunile dintre lumină şi materie, în interiorul nostru.

I-am rugat să clarifice acest lucru, întrucât părea cam neclar. Ce au vrut să zică prin interacţiuni între materie şi lumină?

Opinia lor despre aceste interacţiuni se bazează pe premisa că materia şi lumina sunt strâns legate între ele, fiind, în unele privinte, două feţe ale aceleiaşi monede. Această relaţie dintre lumină şi materie a fost exprimată de Albert Einstein, în renumita sa ecuaţie, E=mc2. Din această perspectivă, corpul nostru – care e alcătuit din materie – ar putea, teoretic vorbind, să se transforme în lumină, în anumite condiţii – în condiţii extreme şi neobişnuite, aş putea adăuga.

Dar ceea ce am găsit cu adevărat fascinant în răspunsul lor este opinia lor despre natura luminii în sine. Pentru ei, lumina fizică şi lumina spirituală sunt totodată strâns legate între ele. Registrul de vibraţie pe care îl numim „lumină” (însemnând spectrul electromagnetic pe care îl putem vedea cu ochii noştri) reprezintă doar o mică parte din spectrul întreg al energiei.

Potrivit Hathorilor, lumina spirituală vibrează mult mai repede decât lumina fizică (mai repede şi decât orice tip de energie din cadrul spectrului electromagnetic). Dar datorită relaţiei strânse dintre ele, în anumite condiţii, lumina spirituală îşi poate reduce treptat frecvenţa, până ajunge lumină fizică, şi viceversa.

Când i-am rugat să clarifice termenul de lumină spirituală, folosit de ei, au spus că acest tip de lumină este o expresie a conştiinţei şi că, în mod normal, e întâlnită doar în timpul stărilor profund alterate de conştienţă – cum ar fi în anumite tipuri de samadhi (transa yoghină) sau în timpul contemplării mistice. Iar explicaţia este că lumina spirituală nu poate fi percepută cu simţurile fizice, ci doar prin intermediul celor mai profunde niveluri de conştiinţă.

Atunci când Hathorii au spus, „interacţiuni puternice între materie şi lumină au loc în interiorul nostru”, se refereau deopotrivă la lumina fizică şi lumina spirituală.

Aşa cum se întâmplă cu toate lucrurile legate de oameni, felul în care fiecare dintre noi gestionează această interacţiune crescută dintre lumină şi materie va fi deosebit de individualizat. Unii dintre noi par să-şi ridice nivelul de conştiinţă, alţii dintre noi par să bată pasul pe loc şi unii dintre noi par să-şi fi pierdut minţile. Contribuind la ciudatul amestec de iraţionalitate, un număr îngrijorător dintre noi pare să înnebunească de furie.

Hathorii sunt de părere că, pe măsură ce cresc aceste fluctuaţii ale materiei în lumină şi ale luminii în materie, vom remarca atât o accelerare a iraţionalităţii oamenilor, cât şi a luminozităţii oamenilor (adică o creştere a conştienţei spirituale). Iar lumea va fi prinsă în această „balansare” a autodistrugerii şi realizării de sine. Din acest considerent – şi din multe altele – ei consideră că va fi foarte util –  dacă nu obligatoriu – să eliminăm forme-gând şi convingeri vechi.

Hathorii consideră formele-gând şi convingerile drept categorii distincte. Formele-gând sunt concepte referitoare la realitate, iar atunci când o cultură acceptă o formă-gând ca fiind adevărată, aceasta devine o realitate unanim acceptată – indiferent dacă forma-gând este sau nu corectă.

Atunci când incluzi o formă-gând în perspectiva ta asupra realităţii, forma-gând devine convingere.

Metoda: pas cu pas

1. Imaginaţi-vă şi simţiţi-vă canalul central, ce trece prin axa centrala a corpului, din perineu, până în creştetul capului.

2. Extindeţi canalul central până în punctul BA, de deasupra capului. Ca să localizaţi acest punct, ridicaţi-va pentru scurt timp braţele, direct deasupra capului şi uniţi-vă vârfurile degetelor de la cele două mâini. Locul în care vârfurile degetelor se ating este regiunea generală a punctului vostru BA.

3. În continuare, extindeţi-vă canalul central în Pământ, cât de departe vi se pare  confortabil.

4. Concentraţi-vă atenţia în interiorul canalului central.

5. Ascultaţi Meditaţia acustică Aethos, în timp ce vă focalizaţi pe canalul central.  Ca să vă familiarizaţi cu felul în care această Metodă vă e de folos, începeţi să lucraţi mai întâi cu versiunea de cinci minute a meditaţiei acustice.

6. În acest punct al Metodei, aveţi două opţiuni.

Opţiunea 1:

Prima opţiune e să va ocupaţi de o formă-gând sau convingere limitativă exactă, cu care ştiţi că aveţi de-a face. În timp ce vă menţineţi atenţia în canalul central, daţi voie ca energetica formei-gând/convingerii să-şi facă apariţia în interiorul canalului. Această energetică vi se va înfăţişa în modalitatea sau forma senzorială care vă este firească. Prin urmare, se poate să o vedeţi sau să o simţiţi într-un fel. E posibil să o percepeţi şi în alt(e) fel(uri). Când apare energetica, menţineţi-vă atenţia asupra ei, în timp ce ascultaţi meditaţia acustică. Dacă mintea vă hoinăreşte, aduceţi-o înapoi. Continuaţi să lucraţi cu energetica, până când simţiţi că există o senzaţie de deschidere sau decizie, în zona în care s-a aflat energetica formei-gând/convingerii.

Pentru a lucra cu forme-gând/convingeri deosebit de dense sau adânc înrădăcinate, ar putea fi necesare, în mod sigur, câteva şedinţe.

Opţiunea 2:

A doua opţiune e să folosiţi Meditaţia acustică Aethos pentru a aduce energeticele unei forme-gând reprimate (sau inconştiente), în conştienţa voastră conştientă.

Cu atenţia focalizată în interiorul canalului central, observaţi ce anume apare. Atunci când aveţi senzaţia unei energetice în canalul central, focalizaţi-vă pe ea, cu întreaga voastră atenţie. În final, acest lucru vă va dezvălui forma-gând asociată energeticei respective. Atunci când mintea vă hoinăreşte, aduceţi-o înapoi la energetică.

E posibil să vă apară în canalul central mai multe energetice. În acest caz, alegeţi intuitiv o energetică şi lucraţi cu ea, până când aveţi senzaţia de deschidere sau decizie, în zona în care s-a aflat energetica formei-gând/convingerii respective. Puteţi reveni şi lucra cu celelalte energetice pe care le-aţi sesizat, într-o şedinţă ulterioară, dacă sunteţi dispuşi să faceţi astfel.

Ca şi la prima opţiune, în mod sigur ar putea fi nevoie de mai mult de o şedinţă, pentru a lucra cu forme-gând/convingeri dense sau adânc înrădăcinate.

Atunci când veţi avea senzaţia unei decizii sau deschideri, veţi şti că forma-gând/convingerea a fost transformată. Dacă nu o simţiţi în zona în care s-a aflat energetica, continuaţi să vă concentraţi pe locul în care a fost energetica, ascultând mai departe Meditaţia acustică Aethos, până când aveţi senzaţia clară a acestei deschideri sau decizii.

Dacă nu aveţi această senzaţie de finalizare, folosiţi Metoda într-o altă şedintă, în scopul de a transforma mai departe această formă-gând/convingere.

Atunci când aţi transformat în intregime forma-gând/convingerea, veţi simţi ceva nou în voi. Şi e foarte probabil că veţi avea o nouă resursă mentală, emoţională şi/sau spirituală, pe care nu aţi avut-o înainte.

Dacă forma-gând/convingerea e deosebit de densă (adică, persistentă) sau adânc înrădăcinată, e posibil să fie necesar să lucraţi cu Metoda de câteva ori.

Gânduri finale

Cred că această Metodă are puterea de a ţese din  nou tapiseria realităţii perceptuale, prin transformarea conştientă a formelor-gând şi credinţelor autolimitative.

Această capacitate de a percepe lumea în feluri noi este, cred eu, unul dintre cele mai extraordinare (deşi adesea neglijate) potenţialuri ale noastre.

Puterea de a ne schimba realitatea perceptuală nu înseamnă altceva decât puterea de-a ne reimagina pe noi înşine şi lumea.

 

Click aici pentru a asculta şi/sau descărca Meditaţia acustică Aethos. Notă: veţi fi conduşi la pagina cu Listening Agreement (acord de ascultare) şi, odată ce aţi citit şi sunteţi de acord cu condiţiile de ascultare, veţi avea acces liber la toate piesele audio. Defilaţi în josul listei, până când găsiţi the Aethos Sound Meditation. Făcând click pe acel link, veţi avea acces gratuit la ambele versiuni, de cinci şi respectiv treizeci de minute.

Dacă sunteţi nefamiliari cu mesajele planetare Hathor, aţi putea descoperi că prima lor menţiune despre Aethos este interesantă. O puteţi găsi în Hathor Archives, sub titlul, Aethosul si starile non-duale de constiinta.

 

Informaţii care nu au legătură directă cu acest mesaj

Calendarul lui Tom pe anul 2013 tocmai a fost postat pe website. În primăvara acestui an, Tom va fi în Istanbul, Viena, Toulouse şi Munchen. Pe 25 mai, va fi in New York, pentru un atelier de lucru de o zi, iar în octombrie va fi în Seattle, Washington, pentru un atelier de lucru de trei zile.  Click aici pentru a-i vedea programul sau intraţi pe secţiunea Calendar de pe adresa www.tomkenyon.com.

Transmissions of Light (Transmisii de Lumină), o nouă înregistrare a sunetelor catalitice Hathor, e acum disponibilă sub formă de CD sau mp3. Acestea sunt şedinte „live” de intonare, dintr-un atelier de lucru Hathor Intensiv, din 2011, constând în tonuri pur Hathoriene, care se concentrează pe glandele endocrine şi pe interfaţa dintre corp şi minte. Pe acest CD nu există discursuri, ci doar intonări de sunete. Puteţi asculta extrase audio de pe acest CD, făcând click pe linkul de deasupra sau accesând secţiunea Store de pe adresa www.tomkenyon.com

 

©2013  Tom Kenyon  All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

Aveţi permisiunea de a face şi distribui copii ale acestui mesaj, în orice mijloc mass-media doriţi, atât timp cât nu îl modificaţi în niciun fel, nu percepeţi bani pentru el, menţionaţi autorul şi includeţi acest întreg anunţ referitor la drepturile de autor. Deşi sunteţi liberi să împărtăşiţi acest mesaj altor persoane, fişierele audio din secţiunea Listening de pe website (inclusiv Meditaţia acustică Aethos) sunt doar pentru uz personal şi nu pot fi împărtăşite sau postate pe niciun site Internet sau de socializare.