Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Surfend op de Wind van Verandering

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

We willen hier de verschillende kanten belichten van de menselijke psychologische reacties op de huidige planetaire en inter-dimensionale veranderingen. Gevoelige personen zijn het meest geneigd deze reacties te vertonen, maar ze kunnen ook voorkomen bij diegene die vooralsnog geestelijk onbewust is en gericht op de materiële realiteit.

Laten we het hebben over dat algemene gevoel van machteloosheid, dat sommigen tot wanhoop drijft – het gevoel dat men niets kan doen om de loop van de gebeurtenissen te veranderen. Bij enkelen leidt dit tot depressie en gebrek aan motivatie, datgene wat voorheen betekenis gaf en blij maakte – je ambitie – lijkt nu nietszeggend.

Voor anderen speelt een gemoed waarin ze extreem los zijn gaan staan van hun leven, alsof ze naar een film aan het kijken zijn. Ze bewegen mee met de stroom van het leven, maar de bevlogenheid van hun hart is er niet meer. Weer anderen – die zich bewust verbonden voelen met het web van het leven – vinden het verlies van diersoorten en de vernietiging van het ecosysteem bijzonder moeilijk te accepteren. Voor hen die vooral gericht zijn op de materiële werkelijkheid – het leven in de 3e dimensionale realiteit – zijn deze tijden in toenemende mate een bron van angst vanwege de financiële zorgen die we al enige tijd geleden voorspeld hadden, dat zal alleen nog maar erger worden.

Daarbij komt dat de evolutionaire en katalytische golven uit de verre Ruimte – waar we het eerder al over hadden – escaleren. Degenen die jou onder controle proberen te houden via economische, politieke en/of religieuze praktijken, krijgen het steeds moeilijker en toch versterken ze hun inspanningen. Sommige individuen – die zich bewust zijn van al deze spanningen – voelen zich hierin gevangen.

Inderdaad – vanuit het standpunt van tijd en ruimte – lijk jij in het midden verstrikt te zitten. Je zit – spiritueel gezien – gevangen in de spanningen tussen evolutie en devolutie, terwijl jij in het centrum van tijd en ruimte vertoeft. Vanuit het standpunt van de ziel – of de vonk van bewustzijn, wat jij in wezen bent – is dit energetisch een intense plaats om te verblijven. Voor je inter-dimensionale realiteit – of hoe je dit ook voor jezelf wilt beschrijven – zijn dit heftige en geduchte tijden.

Vanuit ons standpunt bekeken is er niets dat men kan doen om de ontbinding – van datgene wat ontbonden moet worden – te voorkomen, de planetaire veranderingen zijn nu eenmaal aan de gang. Wellicht ben jij in staat om collectief of individueel iets te doen en zo de meer intense vormen van destructieve veranderingen te kunnen verzachten of verminderen. Toch is er veel wat je niet meer kan tegenhouden – of om preciezer te zijn – het is hoogst onwaarschijnlijk dat je het nog tegen zou kunnen houden.

Wel ligt hier een kans voor het grijpen – voor jou als ziel, als spiritueel wezen dat een menselijk leven leidt. Die kans zit in de ontwikkeling van je vermogen om door deze veranderingen heen te navigeren op een manier die jou versterkt en verheft, zelfs als de mensen om je heen in een neerwaartse spiraal van negativiteit, wanhoop en zelfvernietiging terecht lijken te komen. Wanneer jij kijkt naar het menselijk collectief en haar zelfdestructie, naar de koppigheid om te veranderen en de neiging tot domheid, kijk dan ook naar jezelf, want de wortel van dit alles zit ook in jou.

Eerder gaven we al onze visie op wat er in jullie nabije toekomst zal gaan gebeuren, we zullen dat hier niet herhalen. Ben je geïnteresseerd, lees dan onze vorige boodschappen. Wat we op dit moment belangrijk vinden om te bespreken is het antwoord op de vraag hoe jij de spirituele moed kunt vinden om op te staan, want velen om je heen lijken te vallen. Met vallen bedoelen we letterlijk dat ze een neerwaartse beweging maken naar staten van lagere spirituele kwaliteit.

Hoe navigeer je jouw leven doorheen een zee gevuld met angst, vijandigheid, paranoia, dwang, leugens en manipulatie?

De reis van een Ingewijde – het pad waarin je bewust gericht leeft op verhoging van bewustzijn, los van wat jouw spirituele afkomst is of hoe jij gewend bent de dingen te beschrijven – is in wezen eenvoudigweg een doorgang door het oog van de naald of – anders gezegd – je bevinden in het oog van de storm.

Laten we de metafoor van orkanen of cyclonen gebruiken – die zullen immers in aantal en intensiteit gaan toenemen. Als je aan de rand van de storm staat, word je blootgesteld aan de vernietigende kracht van de wind en het water. Vertoef je echter in het oog van de storm, dan is het daar – paradoxaal genoeg – uiterst stil. Hiervandaan ben je in staat om de rand van de storm – in een cirkel om je heen – aan de verre horizon te zien, maar waar jij staat –  in het midden – is alles kalm en stil.

Het middelpunt van de storm is exact wat jij binnenin jezelf dient te vinden, zo zien wij het. Dit is het pad van de Ingewijde – de spirituele meester. Er is niemand die jou dit kan leren. Er is niemand die jou kan redden uit de stormen die op je afkomen. Daarmee bedoelen we zowel de externe stormen – afkomstig van weerpatronen, politieke en economische gebeurtenissen en de veranderingen op Aarde – als ook de interne stormen – met je psychologische en emotionele conflicten – want je leeft in het centrum van een wereld die aan het verdwijnen is, terwijl de nieuwe wereld nog niet is ontstaan. Er is haast geen vaste grond meer en dat gewaarworden is voor de meeste mensen bijzonder angstwekkend.

Velen van jullie hebben nooit geleerd om op gracieuze wijze door de chaos heen te dansen. Maak je daar niet druk om, over niet al te lange tijd krijg jij ruim voldoende gelegenheid om je danspassen te perfectioneren en mag je leren om blijmoedig door de wervelende onzekerheid van de chaos heen te dansen.

In deze tijden is het veel gemakkelijker om je over te geven aan een neerwaartse spiraal, in plaats van omhoog gericht te leven. Toch is – volgens ons – het opwaarts gerichte leven, juist de reden waarom je hier momenteel aanwezig bent.

Er is een strijd gaande op de Aarde omwille van jullie ziel, je hart en geest. We hebben al eerder gesproken over de aard van de manipulaties en we bespreken dat hier niet opnieuw. Wil je meer weten, dan verwijzen we naar onze voorgaande boodschappen. Het essentiële punt dat we nu willen maken is, dat dit de tijd is om op te staan in jezelf.   Het is tijd om de hoge spirituele grond binnenin jezelf te ontginnen, om binnenin de spirituele moed te vinden en niet toe te geven aan de neerwaartse spiralen om je heen, om een manier te vinden om binnenin jezelf omhoog gericht te leven, zelfs te midden van de toenemende chaos, de moeilijkheden en ogenschijnlijke rampen.

We gebruiken met opzet de term ogenschijnlijk, omdat de gebeurtenissen die zich in jullie leven voordoen – zoals rampen, stormen, hongersnood, verlies van banen, enzovoorts – inter-dimensionaal van aard zijn. Ontegenzeggelijk zijn deze gebeurtenissen – vanuit de gelokaliseerde plek van tijd en ruimte, waarin jouw wezen opgesloten zit – voor jouw belichaamde zelf zeer moeilijk te verwerken en in uiteenlopende mate catastrofaal.  Daarentegen zijn deze gebeurtenissen vanuit het standpunt van het inter-dimensionale zelf – je ziel, de vonk van je bewustzijn of hoe jij het ook wilt noemen – kansen voor immense groei en versnelling van de spirituele evolutie.

Het is niet de situatie waarin jij je bevindt, wat jou verstrikt houdt – het is de manier waarop jij  ernaar kijkt, wat jou gevangen houdt en met dat besef kan jij jezelf bevrijden.

Dus, in welke situatie jij je de komende jaren ook bevindt, wij zeggen je: er bestaan ontelbaar veel deuren die leiden naar de vrijheid van jouw bewustzijn. Sommige van deze openingen houden in dat jij op nieuwe manieren met mensen om je heen contact gaat leggen – en dat je buiten de kaders van je waarneming stapt, waarin je vastgeroest zit. Sommige van deze openingen houden in dat jij een gemeenschappelijke grond vindt met degenen die jij jouw vijanden noemt; andere openingen zijn persoonlijk van aard en bieden jou eenvoudigweg de gelegenheid om een nieuwe band te smeden tussen jou en jouw inter-dimensionale realiteiten; weer andere zullen je leiden naar interactie met de problemen van de Aarde en de mensheid, met als doel nieuwe manieren te ontdekken voor die problemen, oplossingen die buiten de beperkingen van je huidige denken vallen; enkele van deze deuren zullen jou voorbij de Aarde leiden, naar andere spirituele realiteiten. De deur die jij kiest, bepaalt telkens jouw nieuwe bestemming.

Blijf jij gebruik maken van de deuren die jouw cultuur wagenwijd voor jou open heeft gezet – door gebruik te maken van leugens en manipulatie – dan zal jij gaan deelnemen aan een grote catastrofe. Het is onze wens dat jij één fenomeen van de schepping zeer duidelijk begrijpt: elke deur die je opent, zal leiden naar een lot dat uniek is – ook als velen om jou heen andere deuropeningen betreden. Met andere woorden, laat je niet verleiden door een massahypnose die jou vertelt welke deur je zou moeten openen en binnengaan.

Wat we duiden met massahypnose, is dat degenen die jullie willen controleren door middel van economische, politieke en religieuze factoren, dat doen door gebruik te maken van zowel subtiele als niet zo subtiele vormen van suggesties. Het is niet aan ons om jou te vertellen welke deur jij moet kiezen, dat is jouw taak als spiritueel meester, wat we wel kunnen doen is je waarschuwen voor het voor de hand liggende.

Elke deur leidt naar een unieke bestemming of levenslot, jij zou kunnen kiezen voor deuren die je leiden naar vreugde en geluk, zelfs terwijl anderen kiezen voor deuren die hen leiden naar wanhoop en verdriet. Nogmaals, het is niet de situatie die je bindt, het is jouw perceptie ervan.

Laten we hier wat concreter over zijn. Stel jij bent je baan kwijt bent en daarmee je bron van inkomsten. Dit kan een zeer uitdagende en angstaanjagende situatie voor je zijn. Paniek is één van de deuren die tot jouw beschikking staan. Schuld is een andere deur die altijd beschikbaar is. Nieuwsgierigheid naar welke deur er nu open zou kunnen gaan, is ook een optie waarvoor jij zou kunnen kiezen. Kies jij de deur van nieuwsgierigheid, dan open je jezelf voor nieuwe mogelijkheden. Je hebt je bewustzijn dan niet afgesloten voor de lagere trillingen van paniek, boosheid en schuld. Deze gevoelens kunnen af en toe nog wel de kop op steken, maar zolang jij opnieuw focust op nieuwsgierigheid en belangstellend uitkijkt naar wat de chaos je gaat brengen, zullen er sneller ongekende oplossingen voor jouw problemen in je opkomen.

Het menselijk bewustzijn heeft de neiging om oude patronen te herhalen, gebaseerd op verwachting – verwachting is een vorm van geheugen, geworteld in de illusie van tijd zoals jij dat waarneemt. Het is mogelijk om jouw perceptie van tijd te negeren om zo sneller tot oplossingen voor problemen te komen dan normaliter zou gebeuren, maar dit kan enkel plaatsvinden nadat jij die specifieke deur van het bewustzijn geopend hebt. Dat bewerkstellig je met persoonlijke intentie en daadkracht.

We beseffen dat eenieder die dit leest een ander niveau van begrip heeft. De uitdaging voor ons is zodanig te communiceren dat het bruikbaar zal zijn voor elke lezer. Sommigen van jullie begrijpen exact waar we het over hebben en beseffen dat je binnenin jezelf deuren hebt die je kunt openen – deuren die naar hogere bestemmingen leiden en die snelle oplossingen bieden voor problemen, zonder verstrikt te geraken zoals de anderen om je heen.

Sommigen verkeren in de veronderstelling dat ze het recht niet hebben op geluk of vrijheid van geest en hart, zolang anderen vreselijk lijden en gevangen zitten. Wij zeggen dat de grootste dienst die jij de mensheid kunt bewijzen, is jezelf te bevrijden uit de gevangenis van beperkt bewustzijn, want zo ben jij in staat op een nieuwe manier met anderen om te gaan en middels die interacties nieuwe deuren aan hen te onthullen.

Dus wanneer jij je ontmoedigd, gedesillusioneerd of ontkoppeld voelt en je bent al je levenslust verloren, besef dan dat je eenvoudigweg via één van de deuren van je eigen bewustzijn bent afgedwaald en dat er krachten bestaan die een feestje bouwen vanwege jouw lusteloosheid, je verkeert immers in een toestand die gemakkelijker onder controle te houden is. Op dit punt – waarin je herkent dat jij in een lager vibrerende uitdrukking van je potentie vertoeft – is het tijd om jouw kans te pakken, deze deuropening te verlaten en op zoek te gaan naar een andere.

De moeilijkheden die sommigen van jullie ervaren, kunnen ogenschijnlijk doen voorkomen dat je geen enkele vorm van keuze meer hebt in jouw uiterlijke werkelijkheid. Wij zeggen dat de kracht van keuze binnenin je ligt, los van elke uiterlijke omstandigheid.  Voor die momenten die het aller-moeilijkst zijn – wanneer elke deur gesloten lijkt en er ogenschijnlijk geen enkele optie meer beschikbaar is – hebben wij een eenvoudige suggestie. Het klinkt misschien afgezaagd en te simpel voor woorden, maar het werkt  gewoonweg als een hefboom. Het enige wat je nodig hebt om een situatie te veranderen, is een kleine beweging in je bewustzijn en door op die ene kleine beweging voort te bouwen, ontketen jij enorme krachten binnenin jezelf. Pas op het moment waarop jij die mogelijkheid tot beweging binnenin jezelf ontdekt hebt, kan er iets gaan veranderen.

Daarom dagen wij jou uit om een kleine beweging binnenin jezelf te creëren, op het moment dat al het andere mislukt. Vind, terwijl je lijkt te verdrinken in een moeras van persoonlijke kwelling en/of  externe moeilijkheden – wat er zich ook aandient – iets om te waarderen.

Dat kan zoiets eenvoudigs zijn als het feit dat je kunt ademen – of als jij het benauwd hebt, het feit dat het lukt om één ademhaling te doen – waardeer je adem; of kijk naar de lucht en waardeer de kleuren die je ziet; of wees dankbaar om iets wat jou aan het lachten maakt. Van belang is om – juist als alle opties gesloten lijken – iets te vinden waar je waardering voor kunt voelen – hoe klein ook. Zodra je maar een kleine beweging in je bewustzijn maakt, kunnen grootste dingen zich gaan ontvouwen.

Sommigen zullen – in de stormen die op jullie afkomen – beter in staat zijn om sierlijk op de winden van verandering te surfen dan anderen. Doch, zelfs degenen die zich als spiritueel ontwikkeld beschouwen, kunnen van tijd tot tijd voor uitdagingen komen te staan, terwijl de oude wereld oplost in iets nieuws. We hebben het idee dat sommigen van jullie verstrikt geraakt zijn in de greep van deze chaotische tijden. We hopen dat deze eenvoudige suggestie – iets te vinden om te waarderen –  je in staat stelt een beweging in het bewustzijn te maken, zodat je nieuwe deuren kunt vinden om te openen.

In ons hart en onze geest bewaren wij droombeelden gevuld met grootste nieuwe werkelijkheden voor jou en je menselijke familie. Moge al deze droombeelden werkelijkheid worden. Moge jij deze droombeelden werkelijk maken.

De Hathors,

Paros Island, Griekenland,

20 juli 2008

Nederlandse Vertaling MvT