Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.

Spirala Înălțării – suport de curs

Presupuneri despre Lucrare
Spirala Înălțării: un atelier de lucru hathor intensiv

Seattle, Washington, 6 – 8 noiembrie 2015

Hathorii susțin că termenul de Înălțare acoperă o sferă largă de progrese evolutive umane. Acestea includ progrese de nivel mai jos, precum creativitate crescută și aptitudini de rezolvare a problemelor, stăpânirea stărilor de conștiință coerente (însemnând stări mentale ce te fac să fii mai eficient și fericit) și capacitatea de a călători prin tărâmul interior mental și emoțional al conștiinței tale.

Următoarele stadii mai înalte ale Înălțării includ aptitudini umane noi, precum conștientizarea directă atât a naturii tale interdimensionale, cât și a naturii multidimensionale a cosmosului. Stadiile mai avansate ale Înălțării mai includ cunoașterea realității interdimensionale și a exprimării ei în tărâmurile materiei, timpului și spațiului. În final, la nivelurile cele mai înalte ale Înălțării, sunt modificate diverse manifestări ale corpului fizic – culminând în final cu transformarea materiei în lumină. Este important să se înțeleagă că, din perspectiva hathorilor, orice mișcare ascendentă în domeniile menționate mai sus constituie o formă de Înălțare.

Altfel spus, este important să-ți recunoști (adică să o recunoști față de tine) înălțarea personală, oricât de mic ți s-ar părea progresul făcut. Sau, ca să formulez altfel… o călătorie de o mie de kilometri începe cu primii câțiva pași.

O modalitate ingenioasă din punct de vedere intelectual de a privi procesul Înălțării (așa cum e definit de hathori) este prin prisma unui termen academic numit „acțiuni de ordine crescândă”.

Acțiuni de ordine crescândă

Cartea, Operations of Increasing Order/Acțiuni de ordine crescândă, de John Curtis Gowan, Profesor emerit la Universitatea Statului California din Northridge, constituie o perspectivă fascinantă asupra evoluției umane, prin prisma fizicii cuantice, a psihologiei cuantice și a artelor spirituale străvechi, ale transcendenței și transformării.

Citatele de pe pagina următoare provin din această carte, pe care eu, unul, o consider o resursă valoroasă pentru cei interesați de perspectiva științifică asupra Înălțării, ca expresie naturală a potențialului evolutiv uman. O altă analiză pătrunzătoare a temei transformării spirituale, realizată tot de acest cadru universitar iluminat, este o carte intitulată Development of the Psychedelic Individual/Dezvoltarea individului psihedelic.

De la pagina 40…

„A doua lege a termodinamicii arată că într-un sistem închis entropia crește constant și, în consecință, universul pare să ‘se micșoreze.’ De asemenea, se pare că procesele vieții sunt antientropice, adică generează ordine, din haos. Rezultatele acestei ordini crescânde sunt discontinui, emergente și integratoare, atât în natură, cât și în om (omenire).”

Notă: Entropia poate fi definită ca procesul de deteriorare, degradare, dărâmare, dezordine și/sau haos. Profesorul Gowan susține și aduce dovezi științifice că formele de viață (precum ființele umane) sunt antientropice din fire și tind să creeze ordine, din haos. Aceste concepte sunt total compatibile cu perspectivele hathorilor cu privire la spirala Înălțării și capacitatea ta, ca ființă umană, de a te implica în acțiuni de ordine crescândă, în mijlocul haosului crescând. Profesorul Gowan definește în continuare termenii discontinuu, emergent și integrativ:

„Dă-mi voie să repet tema acestui fragment, care este: Efectele ordinii crescânde sunt discontinui, emergente și integrative. Discontinuu înseamnă că are loc o urcare bruscă, abruptă, la o stare mai înaltă. (Este realmente o transferarea a legilor fizicii în știința comportamentului.) Emergență înseamnă declanșarea unei puteri sau aptitudini superioare, neobservată anterior. Integrativ înseamnă că noile acțiuni au unele calități holistice, sinergice, de înlăturare a granițelor, ce reunesc într-un singur Gestalt aspecte care înainte nu s-au remarcat a fi capabile de unificare.”

Un alt mod de a exprima toate acestea este că, pe măsură ce ne elevăm în conștiință (adică ne Înălțăm), vom întâlni direct forța entropiei sau a haosului, întrucât ele fac parte din realitatea acestui univers. Cu alte cuvinte, există o forță ce va tinde să desființeze sau să dezintegreze ceea ce am creat sau intenționăm să creăm. Este vital să înțelegem natura acestei forțe ce se opune înălțării noastre evolutive. De asemenea, e important să recunoaștem că atunci când ne confruntăm cu factorii de stres ai entropiei/haosului, în loc să fim distruși de aceste forțe, putem trece rapid la stări superioare de conștiență, fapt ce ne va dezvolta capacitatea de a răspunde situațiilor noi. Aceste stări de conștiență și respons-abilități (abilități de a a răspunde) vor fi discontinue față de ceea ce am cunoscut înainte și vor ieși la iveală din natura noastră. Mai mult, aceste stări superioare de conștiență și aptitudinile nou descoperite vor tinde să se integreze cu alte aspecte ale naturii noastre, ce erau înainte considerate a fi incompatibile (și anume, a fi practic și spiritual în același timp este doar un exemplu).

Acest atelier de lucru se va concentra pe metode hathoriene care să ne ajute să ne accelerăm manifestarea potențialului evolutiv înnăscut de a ne Înălța.

A șasea extincție în masă de pe Pământ

Notă importantă: acest suport de curs nu are scopul de a mări isteria colectivă cu privire la problemele de schimbare a climei și ceea ce un număr tot mai mare de cercetători ai mediului înconjurător numesc în prezent a șasea extincție în masă de pe Pământ. Mai exact, scopul acestui suport de curs este să-ți furnizeze atât informații științifice, cât și informații bazate pe știință accesibile nespecialiștilor, pentru a amplasa această chestiune vitală într-un context credibil.

Resurse științifice

Lista de resurse menționate mai jos conține articole științifice ce sunt în general evaluate profesional de alți cercetători din domeniu. Acest standard de evaluare științifică este crucial în procesul științific, deoarece mărește probabilitatea ca informațiile să fie exacte. Multe din articolele și studiile enumerate mai jos reclamă o înțelegere tehnică.

Nature (săptămânal internațional de știință)
A sosit deja a 6-a extincție în masă de pe Pământ?

Linkul de mai jos te va conduce la un articol academic publicat în revista Nature, pe data de 3 mai 2011, de cercetătorul Anthony D. Barnosky și colegii săi. EI prezintă dovezi științifice ce adeveresc ipoteza că actuala extincție a plantelor și animalelor de pe Pământ are loc într-un ritm mult mai rapid decât ar prezice înregistrările fosile. Acesta e un apel academic la măsuri mai eficiente de conservare, în scopul de a încetini ceea ce ei numesc a 6-a extincție în masă. Te rog să reții că linkul de mai jos te va conduce la un rezumat al articolului mai amplu. Ca să accesezi articolul întreg, e necesar să te abonezi la revista Nature. Dacă vrei să citești acest articol academic de reper, fără să te abonezi, verifică la biblioteca locală, întrucât multe biblioteci au revista Nature.
http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7336/full/nature09678.html

Service Stanford News/Serviciul de știri Stanford
Biologii de la Stanford avertizează despre stadiile de început ale evenimentului a șasea extincție în masă de pe Pământ

Aceasta e o publicație oficială a universității Stanford. Linkul de mai jos te va conduce la un articol scris de Bjorn Carey, ce dezbate teza profesorului de biologie de la Stanford, Rodolfo Dirzo, și a colegilor săi, potrivit căreia „desfaunarea” (cuvânt creat pe modelul cuvântului des-păduri-re. N.tr.) ar putea avea „mai târziu” efecte nocive asupra sănătății omului. Linkul de la sfârșitul articolului te va conduce la alte articole Stanford, despre o varietate de subiecte pe tema mediului.
http://news.stanford.edu/pr/2014/pr-sixth-mass-extinction-072414.html

Articole academice despre mediul înconjurător și științele Pământului

Aceasta este o resursă online pentru un fond vast de articole și studii academice ce acoperă un număr mare de domenii. Linkul de mai jos te va conduce la secțiunea Environmental and Earth Sciences a resurselor. Acest serviciu percepe o taxă.
https://www.questia.com/library/science-and-technology/environmental-and-earth-sciences

Resurse ușor de folosit de nespecialiști

Aceste resurse prezintă informații despre a 6-a extincție în masă de pe Pământ, într-o formă ce nu necesită cunoștințe tehnice sau o înțelegere cuprinzătoare a științelor despre mediu.

Silent Spring/Primăvară tăcută

Revista The New Yorker a fost prima care a publicat (în trei episoade) această carte de referință a lui Rachel Carson, în 1962. Ea a dezvăluit unui public neștiutor, efectele secundare îngrozitoare ale industriei chimice (inclusiv ale agenților chimici toxici precum pesticidele), asupra fragilului ecosistem interconectat și interdependent al Pământului.

Silent Spring, Rachel Carson (republicată de E. Miffin Company în 2002)

Skeptical Science/Știință sceptică

The Earth’s Sixth Mass Extinction May Be Underway/A șasea extincție în masă de pe Pământ ar putea fi în curs de desfășurare

Aceasta e o analiză bună a subiectului, având un context paleontologic.
http://www.skepticalscience.com/sixth-mass-extinction.html

Mysterium.com

Linkul de mai jos te va conduce la un website ce conține sute de linkuri spre alte surse, precum și concluzii ale studiilor științifice asupra celei de-a 6-a extincții în masă. Aceasta e o sursă vastă de informații ușor de înțeles de nespecialiști.
http://www.mysterium.com/extinction.html

Live Science

6th Mass Extinction? Humans Kill Species Faster Than They’re Created/A 6-a extincție în masă? Oamenii distrug speciile într-un ritm mai rapid decât cel în care au fost create

Un articol de Stephanie Pappas, despre problemele biodiversității și extincției în masă.
http://www.livescience.com/47733-humans-destroy-earth-biodiversity.html

The New York Times

Chasing the Biggest Story on Earth/Urmărirea celei mai importante povești de pe Pământ

Acest articol este o conversație între scriitoarea Elizabeth Kolbert (autoarea cărții The Sixth Extinction: An Unnatural History/A șasea extincție: o istorie nefirească) și jurnalista Claudia Dreifus. El abordează impactul activității umane asupra ecosistemului și felul în care conduce la a 6-a extincție în masă.
http://www.nytimes.com/2014/02/11/science/the-sixth-extinction-looks-at-human-impact-on-the-environment.html


Resurse pentru cercetări asupra biofotonicii

Partea 1

Publicații academice și cercetări științifice asupra biofotonicii

Acesta nu e nicidecum un sondaj complet de resurse științifice. Te rog să ai în vedere – ca în cazul multor publicații științifice – că unele din aceste site-uri oferă acces limitat celor care nu sunt membri ai asociației.

Integrative Biophysics: Biophotonics/Biofizică integrativă: biofotonică

Editat de Fritz-Albert Popp și Lev Beloussov
Kluwer Academic Publishers
Aceasta e o carte foarte tehnică și informativă în domeniul biofotonicii, scrisă de unul din cercetătorii fondatori ai acestui domeniu.

Leonardo, MIT Press, Technoetic Pathways toward the Spiritual in Art: A Transdisciplinary Perspective on Connectedness, Coherence and Consciousness/ Căi tehnoetice în direcția spiritualității în artă: O perspectivă transdisciplinară asupra conectivității, coerenței și conștiinței  Roy Ascott, Director de cercetare
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/002409406775452230

Journal of Alternative and Complimentary Medicine/Revista de medicină alternativă și complementară

Bruce D. Curtis și J.J. Hurtak, Consciousness and Information Processing: Uncovering the Foundation for a Medicine of Light/Conștiința și procesarea informațiilor: dezvăluirea Fundației pentru o medicină a luminii, The Journal of Alternative and Complimentary Medicine, Feb. 2004
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/107555304322848931

Salk Institute, WAITT Advanced Biophotonics Center/Institutul Salk, Centrul de Biofotonică Avansată WAITT

Pe lângă cercetarea de buletine de știri și studii, acest site are un clip video interesant, numit ”Seeing Is Believing/A vedea înseamnă a crede”.

https://www.salk.edu/biophotonics/about.php

Stanford University: Biophotonics and Medicine/Universitatea Stanford: Biofotonica și medicina

Acest site se ocupă în principal de aplicațiile medicale ale biofotonicii
http://mips.stanford.edu/research/mbil.html

Biophotonics Lab Website, University of Texas at Austin/Website-ul laboratorului de biofotonică al Universității statului Texas, din Austin

Studii de cercetare și informații la zi despre aplicațiile medicale și optice ale biofotonicii
http://research.bme.utexas.edu/tunnell/
Partea a 2-a

Resurse credibile și ușor de înțeles de nespecialiști, despre biofotonică

Resursele de pe pagina următoare sunt în general accesibile nespecialiștilor, însemnând că ele prezintă materiale ce folosesc cât mai puțin jargon științific posibil și care necesită o educație științifică minimă. Te rog să remarci că articolele de blog semnate de Iona Miller, deși sunt foarte detaliate și utile, folosesc mai mulți termeni științifici decât majoritatea resurselor listate mai jos.

An overview of Biophotonics and the work of Dr. Popp/Prezentare generală a biofotonicii și muncii Dr. Popp
http://biontologyarizona.com/dr-fritz-albert-popp/

Further research into Biophotonics/Cercetări suplimentare în biofotonică
http://biontologyarizona.com/biophotons_biophotonics_research/

Russian research into DNA and Linguistics based on the work of Dr. Pjotr Garjajev/Cercetări rusești asupra ADN-ului și lingvisticii, ce au la bază lucrarea Dr. Pjotr Garjajev
http://rense.com/general62/expl.htm

Biophotonic Human/Omul biofotonic, un blog de Iona Miller (un amestec foarte interesant de știință și speculație)
http://photonichuman.weebly.com

The Biophotonic Brain/Creierul biofotonic (informații și mai fascinante de la Iona Miller)
http://photonichuman.iwarp.com/whats_new_3.html

Pineal DMT/DMT-ul din pineală, Iona Miller

O analiză fascinantă despre cum produce glanda pineală DMT – o substanță halucinogenă produsă natural în creier – și efectele ei asupra stărilor de conștiință modificată
http://photonichuman.weebly.com/pineal-dmt.html

Biophotonics-Bioenergy Results: The Rhine Center Experiment/Rezultatele biofotonicii-bioenergiei: Experimentul de la Centrul Rhine

Acest articol are la bază un studiu condus la Centrul Rhine asupra Biofotonicii și Qigong-ului. El cuprinde o analiză temeinică a spectrului energiei, într-o manieră foarte simplă, și mecanismul prin care sunt produși biofotonii.
http://yang-sheng.com/?p=4446

Vindecare energetică

Linkul de mai jos te va conduce la secțiunea unui website numit The Healer’s Bible/Biblia vindecătorului, care conține un volum uriaș de informații despre vindecare energetică în general. Acest link duce la o secțiune numită Energy Healing, care combină studiile științifice cu speculațiile, precum și materiale video despre vindecare energetică prin intermediul biofotonilor.
http://www.thehealersbible.com/energy-healing.html

Spontaneous Remission and the Placebo Effect/Remisia spontană și efectul placebo

Acesta e un link deosebit către o secțiune a website-ului Institutului de Științe Noetice. El furnizează o abundență de resurse, inclusiv bibliografii despre natura efectului placebo și legătura lui cu remisiile spontane. Consider că aceasta e o resursă foarte valoroasă, cu multiple implicații pentru vindecare, inclusiv pentru fenomenul de biofotoni.
http://www.noetic.org/research/project/online-spontaneous-remission-bibliography-project/

Traducere: Ana Nicolai