Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Slovenščina - Arhiv

PLANETARNO SPOROČILO (Tehnika ravnovesja)

Sporočilo Hatorov preko Toma Kenyona;
18. 1. 2007

Svet, kakršnega ste poznali do sedaj razpada oz. se spreminja – odvisno od tega, kako gledate na to. Vaš položaj v času in prostoru je napet.

Naš nasvet v zvezi z verjetnimi dogodki v vaši bližnji prihodnosti bi bil, da bodite pripravljeni na vse. Spremembe so pred vami. Pričakujete lahko nestanovitne vremenske razmere, potrese, izbruhe vulkanov,… Naraščajo pritiski na vaš ekosistem.

Ste bitja, ki bivajo v tretji dimenziji in turbulentnost sprememb, s katerimi se trenutno srečujete, lahko povzroči, da izgubite stik sami s seboj, s tistim delom sebe, ki biva izven časa in prostora. Ta stik pa nujno potrebujete za prehod skozi te nemirne čase in pomembnosti le-tega ne moremo dovolj poudariti.

Znotraj sebe morate najti duhovno središče, drugače vas bo premetavalo tako kot listje v vetru. Na obzorju so namreč kaotični dogodki, zaradi katerih lahko v prihodnjih letih pričakujete več nereda in razdorov na vseh področjih zemeljskega življenja.

Kako najti to središče? Iskanje odgovora na to vprašanje pomeni potovanje duše, ki ga mora opraviti vsak izmed vas. Zemeljsko življenje samo po sebi je že tako in tako potovanje duše po materialnem svetu, svetu časa in prostora.

Radi bi, da se ob tem osredotočite na dva vidika sebe in sicer: prvi je vaš človeški del, človeška identiteta. Ta predstavlja življenje, kakršnega živite; to je vašo službo, vašo družino in ta trenutek v zgodovini človeštva. drugi vidik vas pa je vaš nadnaravni del, to je duša, ki prehaja med dimenzijami. Duša pripada vaši zavesti in ne materialnemu svetu, zato je izven omejitev časa in prostora, ki so značilne za zemeljsko življenje.

Za večino od vas bo življenje v prihodnjih letih zelo težko, razen, če boste našli pot do tega drugega vidika sebe – do svoje duše. Ta pot nima nobene zveze z religijo. Nekatere religije sicer imajo seme znanja o tem, kako vzpostaviti stik s svojo dušo. Na žalost pa so te vere zgrešile s svojim namenom, kajti ne vodijo v svobodo in mojstrstvo življenja, pač pa v podložen odnos.

Eden od pritiskov, ki se pojavljajo v tem času, je rezultat tega, da se prebuja veliko posameznikov med vami. Obstajajo sile, ki želijo na vsak način kontrolirati usodo ljudi na Zemlji. V njihovem interesu je, da vas držijo v nevednosti in podrejenem položaju. Nikakor jim ni všeč, da se prebujate, da spoznavate, kdo v resnici ste, kakšne so vaše sposobnosti,… zato delajo vse, da bi vas obdržali pod svojo kontrolo.

Tu se skriva odgovor na vprašanje, zakaj je tako težko najti pot do višjega dela sebe, do višjega jaza. In ravno ta pot je tista, na kateri boste našli olajšanje, okrepitev in pogum za težke zemeljske izkušnje.

Ko bo kaos naraščal, boste ugotovili, da stari načini reševanja problemov ne delujejo več. To pa zato, ker se spreminja struktura vašega realnega sveta. Tako ne boste več mogli predvidevati prihodnjih dogodkov, vsaj ne na način, ki ste ga bili vajeni do sedaj. Po našem mnenju je zato najpomembneje, da pridete do svojega znanja in sposobnosti, ki ležijo izven omejitev časa in prostora.

Raje vam damo ta nasvet, kot pa da bi se osredotočali na prihodnje spremembe na Zemlji. To pa iz dveh razlogov. Prvi je ta, da vas ne želimo strašiti, drugi pa je, da nekaterih prihodnjih dogodkov (ki bodo vplivali na vaše okolje, kulturo, gospodarstvo in politiko) ni mogoče preprečiti. Menimo, da je bolje osredotočati se na stvari, ki jih lahko naredite, ne pa na stvari, ki jih ne morete spremeniti.

Bogovi in Boginje kreacij, zbudite se iz svojega spanca. Stopite izven omejitev tistih, ki vam pravijo, da ste samo človek. Poiščite svoje zavetje, svoje notranje svetišče in zaživite življenje na povsem nov način.

To se sliši čudovito, toda vrnimo se na trdna tla. Kako to doseči?

Nekaj tehnik, ki so vam pri tem lahko v pomoč, smo vam posredovali že v prejšnjih sporočilih. Naj jih povzamemo. Prva tehnika ima opraviti z duhovno geometrijo, druga pa z ekstatičnim stanjem bivanja.

Pa poglejmo najprej geometrijo. Pri tej tehniki, imenuje se Tehnika ravnovesja, gre za to, da si sebe v mislih predstavljate znotraj oktaedra. Oktaeder tvorita dve štiristrani svetlobni piramidi, ki se stikata na svojih spodnjih ploskvah tako, da vrh ene piramide gleda navzgor in vrh druge piramide navzdol. Predstavljajte si, da ste v sredini tega lika. Lik je lahko poljubno velik, pazite le, da vas obdaja v celoti. Po sredini oktaedra, poteka navpična os in sicer od vrha zgornje piramide do vrha spodnje piramide. In če si sebe predstavljate, da stojite oz. sedite v tem liku, ta os poteka po sredini vašega telesa.

Vizualizacija sebe znotraj tega geometrijskega telesa uravna vašo energijo, uravna vaš moški in ženski princip. Naj vas enostavnost te tehnike ne zavede. Je namreč zelo učinkovito in močno orodje za uravnavanje prefinjenih energij.

Predlagamo, da to tehniko uporabljate čim večkrat na dan, poigravajte se z njo, tako kot se majhen otrok igra s svojo igračo. Trenirajte postavljanje tega oktaedra tako, da ga boste z lahkoto oblikovali, ko ga boste potrebovali zase ali za tiste, s katerimi ste v odnosu.

Ena od negativnih plati kaotičnih dogodkov na Zemlji je to, da v magnetnem polju Zemlje nastajajo motnje. Te motnje se že in se bodo v prihodnje še bolj pojavljale. Takšne motnje vodijo / bodo vodile ljudi v nespametna dejanja, neobrzdano ravnanje in obnašanje, razdražljivost, depresijo, občutke poraza, nagnjenost k negativnim čustvenim in psihičnim stanjem.

Kadar se znajdete v takšnem položaju, takoj vizualizirajte sebe znotraj oktaedra in v nekaj trenutkih boste začutili občutek miru, energija se vam bo uravnovesila. Ko se zaveste motenj v delovanju magnetnega polja Zemlje, imate kot Bogovi in Boginje kreativnosti vso pravico, da okrog Zemlje vizualizirate podoben oktaeder. S tem boste pripomogli v uravnovešenju energij na celem planetu. Po našem mnenju je to največja podpora, ki jo lahko v teh nemirnih časih nudite Zemlji.

Mnenje nekaterih je, da se ne bi smeli vpletati v nobeno situacijo, vendar mi v tem primeru mislimo drugače. Vi prebivate na Zemlji in zato imate vso pravico in dolžnost, da ji pomagate. Ne glede na to, da prihajate iz različnih ozvezdij, galaksij, v tem trenutku prebivate na Zemlji. Utelešeni ste v zemeljsko telo, preko katerega ste povezani s tem planetom. Je del frekvence, ki jo oddajate. Ta povezava vam daje pravico in dolžnost za posredovanje.

Še ena stvar je, ki bi vam jo radi posebej pojasnili. Med vami so bitja, ki jim je v interesu, da kaos, nasilje in katastrofe še narastejo. Ko se pojavi nemir, motnja, ki ga ustvarijo ljudje, omenjena bitja ali pa Zemlja sama, se ta bitja naslajajo ob tem, ko opazujejo, kako nemir povečuje vaš strah. Strah je njihovo najmočnejše orožje, pravzaprav so mojstri zastraševanja.

Zato lahko vsakič, ko se pojavi strah vzbujajoč dogodek/okoliščina, upravičeno domnevate, da so v to na nek način vpletena ta bitja. Če okrog Zemlje ali posameznih območij na njej postavite svetlobni oktaeder, s tem ustvarite protistrup proti njihovemu vplivu.

Z našega vidika, se v tem trenutku na Zemlji odvija bitka za usodo celotnega planeta. Orožje, ki ga v tej bitki nujno potrebujete je vaša sposobnost oz. moč, da ne podležete strahu in nasilju, ampak, da stopite preko tega in ustvarite protistrup za takšne nizke energije. Protistrup lahko na enostaven način naredite s pomočjo svetlobnega oktaedra.

V vaše lastno dobro in v dobro planeta vam zato močno priporočamo, da ga čim bolj pogosto uporabljate.

Drug način, preko katerega lahko vzpostavite stik s svojo dušo, ki je izven omejitev časa in prostora, je, da vadite ekstatično stanje uma in telesa. O tej tehniki smo govorili v našem sporočilu z naslovom Ekstaza in srce. Tokrat jo bomo samo povzeli.

Za dogodke, za katere obstaja verjetnost, da se bodo zgodili v prihodnosti, bi lahko rekli, da bodo katastrofalni ali pa tudi ne. Odvisno od tega, kakšen bo vaš pogled na njih. Če boste ostali na nivoju zavedanja tretje dimenzije, potem bodo ti dogodki za vas katastrofalni in uničujoči. Razmišljanje iz tretje dimenzije bivanja namreč sloni na nečem, kar ne more več obstajati in se mora spremeniti. Dojemanje realnosti in zemeljskih izkušenj, kakršnega ste bili vajeni do sedaj, se mora spremeniti (vpliv evolucije). Te spremembe vam povzročajo silno negotovost.

Pred vami je težka naloga, ki bo zahtevala spremembe na zelo globokih ravneh vašega zavedanja, ki bo zahtevala korenite spremembe v načinu razmišljanja in dojemanja stvari,… Številni med vami v svoji podzavesti že čutite, kaj se pripravlja. Menimo, da ni pametno posvečati svojo pozornost stvarem, ki jih ne morete spremeniti, na katere ne morete vplivati. Namesto tega se raje osredotočite na to, kar lahko storite.

Najdite stik s tistim delom sebe, ki je izven omejitev časa in prostora. S to povezavo in znanjem, ki vam je razodeto, lahko vplivate na svoje okoliščine na povsem nove načine. Na ta način postanete kreatorji, ali bolje rečemo so-kreatorji.

Za »nepomembne človečke« je prišel čas, da stopijo naprej in postanejo kralji in kraljice. To je vaš izziv in vaša priložnost. Z vidika vas kot duše, ni pomembno življenje kot tako, ampak način, kako ga živite. Pritiski, za katere se vam morda zdi, da so nevzdržni, so v bistvu gonilna sila, ki vas lahko popelje v nov, čudovit svet, v katerem boste živeli to, kar v resnici ste. Niso prihodnji dogodki tisti, ki vas bodo oblikovali. Oblikoval vas bo vaš odnos do njih.

Hatori.