Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Planetarna Kreatryca

Od Hathorów przez Toma Kenyon’a, 15.04.2007

Znajdujecie się na krawędzi eskalacji energii międzygalaktycznych pochodzących z głębokiego kosmosu. Jak wspominaliśmy we wcześniejszych przesłaniach owa działalność fali związana z rozszerzaniem świadomości jest w trakcie wzrastania. W szczególności rozszerzanie świadomości ma związek z większą świadomością subtelności i złożoności waszego życia jako istot ziemskich, lecz również jako istot międzygalaktycznych i międzywymiarowych.

Jednym z efektów tych form falistych pochodzących z głębokiego kosmosu jest wzrost niestabilności – niestabilności emocjonalnej. Gdy owe formy faliste będą zwiększały zarówno ilość jak i intensywność, to będą się zwiększały skłonność do irytacji, zakłóceń snu, nieracjonalnych myśli i zachowań. Najprawdopodobniej będą oddziaływały pomiędzy jednostkami, lecz również kolektywnie. Te formy faliste energii pochodzące z głębokiej przestrzeni są zarówno negatywne, jak i pozytywne. Są negatywne z punktu widzenia waszego status quo, waszych nawykowych sposobów bycia i działania, albowiem formy te zniwelują te struktury w krótkim okresie czasu na poziomach subatomowym i kwantowym. Wytworzą również zmiany w waszej fizyczności i psychice.

Zmiany w psychice są rezultatem trzymania się starych sposobów percepcji i bycia. Efekt kolektywny tej działalności może być całkowicie druzgoczący jeżeli chodzi o stare sposoby życia w tym świecie. Pozytywną stroną tych form falistych energii pochodzących z głębokiego kosmosu jest fakt, że przechodząc przez wasz układ słoneczny tworzą one w każdej chwili sposobność, punkt wyboru. Owe punkty wyboru mają miejsce, gdy formy faliste uderzają w samo centrum struktur energetycznych waszych ciał, umysłów i waszych związków interpersonalnych. Punkty wyboru oznaczają załamanie się waszych starych wzorców nawykowych oraz możliwość szybkiego i radykalnego przemieszczania się w nowych kierunkach.

Na bardzo realistyczne sposoby te formy faliste pochodzące z głębokiej przestrzeni przypominają posłanników, którzy otwierają drzwi waszych osobistych więzień. Na chwilę istnieje możliwość ucieczki od waszych samo-stworzonych więzień, czy są one natury osobowej, interpersonalnej, kolektywnej, czy globalnej. Wyzwaniem jest rozpoznanie, że istnieje możliwość uzyskania wolności w chwili, gdy cela więzienna zostaje otwarta.

Gdy upadną stare sposoby bycia, gdy farsa jaką żyliście zostanie wam ujawiona nie uciekajcie od doświadczania. Stare sposoby chowania się nie zadziałają, albowiem w kosmos uwalniana jest nowa energia. Wasza wolność polega na porzuceniu starych dróg, które wam nie służą. Ponownie – prawdą jest to dla właśnie subatomowych struktur waszych istot, poprzez waszą psychikę i poprzez związki.

Gdy owe formy faliste przybiorą na sile, a tak się stanie, i gdy okresy pomiędzy falami staną się krótsze będziecie odczuwali to, jak gdyby fale ciśnienia świadomości były nieopanowane, a w obliczu takiego nacisku możecie odczuć je jako obłęd lub szaleństwo.

Zwiększało będzie się uczucie desperacji, rozpaczy. Chcemy jednak, abyście jasno rozumieli, że wasza desperacja jest samo-wytworzona, samo-wygenerowana i stanowi opór w stosunku do nacisku fal ewolucji, w szczególności ewolucji duchowej. Jeżeli uchwycicie się sposobności, punktów wyborów, gdy drzwi do waszej celi wylecą z zawiasów odnajdziecie nową wolność, nowy sposób życia ze sobą samym i światem.

Ci z was, którzy są najbardziej wrażliwi na energie poczują to jako pierwsi. Ci, którzy zanurzeni są w doświadczeniu materialistycznym życia oraz swej naturze zwierzęcej w pierwszej chwili, na pozór, mniej to odczują. Lecz gdy nasilą się fale ciśnienia, to samo stanie się z ich uczuciem desperacji. A nic nie zasila desperacji tak wyraźnie, jak dostrzegane zagrożenia dla przetrwania jednostki.

We wcześniejszych komunikacjach przekazaliśmy wskazówki co do użytkowania Holonu Równowagi. Stanowczo zalecamy, abyście po mistrzowsku opanowali jego tworzenie. Wasze doświadczenie życia zmienia się na tak wiele sposobów w niespotykanym tempie. To, w jaki sposób przejdziecie przez wąską bramę chaosu nie jest zdeterminowane przez zewnętrzne wydarzenia życia, lecz od tego jak sprawnie funkcjonuje wasz wewnętrzny kompas, wasz wewnętrzny intuicyjny zmysł orientacji.

We wcześniejszych przesłaniach przekazaliśmy sugestie dotyczące tego, jak tworzyć ekstazę, czy rozkosz. Powodem dla którego je wam daliśmy jest fakt, że ekstaza i rozkosz są polami wibracyjnymi, które pozwalają wam uniknąć niższych pól wibracyjnych utrzymywanych na waszej planecie. Przebywanie w ekstazie i rozkoszy, lub co najmniej radości i szczęściu, w niezależności od zewnętrznych czynników pozwoli wam prześlizgnąć się przez drzwi własnego więzienia.

Z naszej perspektywy, czyli innych wymiarów leżących poza waszym trzecim wymiarem, wasza Ziemia uwikłana jest w przejmującą walkę pomiędzy siłami, które was więżą, a tymi które was uwalniają. Mówimy to wam z największą jasnością – znajdujecie się pośrodku bitwy o wasze dusze, waszą duchową esencję. Albowiem to jest największym bogactwem, jakie istnieje na waszej Ziemi, nie złoto, nie srebro, czy diamenty, lecz jądro efemerycznej duchowej iskry, którą posiada każdy z was.

To, czy jesteście świadomi waszej duchowej iskry, czy nie, jest nieistotne, pomimo tego jest ona ogromnej wartości. Siły, które uwięziły tę planetę na tysiące lat zagrożone są przez owe fale energii pochodzące z głębokiego kosmosu. Można oczekiwać, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby trwać w dominacji nad ludzkim duchem. A jednak we wielkim tańcu kosmosu istnieją inni, którzy pragną was uwolnić, albowiem wraz z waszą wolnością może dojść do wielkiego renesansu świadomości, który będzie z wielką korzyścią dla całego wszechświata. Stąd wiele istot z wielu sfer, które uważają ludzkie życie za święte znajduje się tutaj, aby was wspomóc. Jesteśmy jedynie ich częścią. Ponieważ jesteście na krawędzi intensywnego przyrostu ewolucyjnego ciśnienia moment ten jest decydującą sposobnością, aby wzmocnić siłę światła, duchowego światła na Ziemi.

Stąd też prezentujemy wam plan dla najbliższej przyszłości, a jeżeli czujecie się przyciągani i zestrojeni z naszą wizją zapraszamy was, abyście się przyłączyli. Nazywamy to Planetarną Kreatrycą. Bazuje ona na międzywymiarowej fizyce, przy pomocy której, z waszą pomocą, możemy wysłać wysoce spójne i dobroczynne formy energii do energetycznej matrycy waszej planety.

Praca ta jest możliwa poprzez coś, co wydarzyło się w ostanie Święta Wielkanocne, gdy Magdalena zwołała siedmiu wielkich Archaniołów, a oni, poprzez to zaproszenie i współ-kreację wielu ludzi na całym świecie zstąpili ze sfer światła do materii przekazując swoje wysoce wzniesione pola wibracyjne energii tym, którzy brali udział oraz samej Ziemi.

Zasadzili oni wewnątrz Ziemi niezliczoną ilość nasion światła. Porozrzucane są one na całym świecie. Niektóre z nich są zakodowane na czas i będą zwiększały rozszerzanie duchowego światła w czasie. Niektóre z nich zostaną aktywowane, gdy specyficzne formy fal energii pochodzące z głębokiej przestrzeni przechodziły będą przez wasz świat. Zostały zaprojektowane, aby tworzyć punkty wyboru, sposobności większego oświecenia i duchowej świadomości. Są bezpośrednim kontrapunktem dla sił, które kontrolują, manipulują i więżą wszelkie życie.

W Seattle w stanie Waszyngton zwołujemy spotkanie trwające trzy dni, które rozpocznie się 6 lipca i trwało będzie do 8 lipca 2007, które nazywamy Kreatrix. Na spotkaniu tym przekażemy fundamentalne rozumienie i techniki angażujące międzywymiarową fizykę i możliwość manifestowania w trójwymiarowym świecie.

W niedzielę 8 lipca od godziny 2:00-4:00 Czasu Pacyficznego Letniego przy użyciu technik jakie przekażemy wszyscy zebrani aktywują Planetarną Kreatrycę. Będziemy w tym wspomagani przez dwa miejsca lecznicze, które ustanowiliśmy oraz przez te jednostki na całym świecie, które czują się zestrojone z naszą wizją.

Podczas tego czasu w niedzielę 8 lipca od godziny 2:00-4:00 Czasu Pacyficznego Letniego aktywujemy wiele nasion światła zasadzonych przez Archanioły w ostanie Święta Wielkanocne.

Dla tych, którzy pragną wziąć udział z nami w Planetarnej Kreatrycy, lecz nie są w stanie przybyć fizycznie na spotkanie potrzebne jest pewne przygotowanie. Generalnie chodzi o to, abyście w niedzielę 8 lipca od godziny 2:00-4:00 Czasu Pacyficznego Letniego używali kolumny centralnej waszego ciała energii subtelnej, aby służyła jako kanał dla światła i energii pochodzących z wyższych wymiarów, tak aby przepływały one przez was do rejonu na Ziemi, gdzie się znajdujecie. Ustanowi to punkt wejścia do matrycy planetarnej, albowiem jesteście istnym wzorcem fal Ziemi, a ponieważ wasze ciało składa się z elementów Ziemi posiadacie z natury prawo i przyrodzoną zdolność przekazywania energii Ziemi.

Im więcej jednostek weźmie w tym udział tym silniejsze będzie przekazanie tych wysoce korzystnych energii. Podczas wspomnianego czasu prosimy, abyście odłożyli zewnętrzne działalności i w tych dwóch godzinach skupili się na osi centralnej, kolumnie centralnej waszego subtelnego ciała i pozwolili energiom z wyższych wymiarów wkraczać przez waszą koronę i przechodzić przez wasze ciało do ziemi.

W trakcie wspomnianych dwóch godzin ważne jest, aby wytworzyć zestrojenie swoich własnych energii z energiami wyższych wymiarów. Najbardziej efektywnie zrobicie to udając się do Holonu Równowagi oraz poprzez generowanie uczuć rozkoszy i ekstazy używając metod, jakie przedstawiliśmy wcześniej.

Dla ułatwienia umieścimy na końcu tego przekazu informacje odnośnie tego, jak tworzyć Holon Równowagi i jak wytwarzać ekstazę przy użyciu serca. Jeżeli czujecie powołanie, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu bez znaczenia, gdzie znajdujecie się na Ziemi prosimy, abyście zaczęli się ćwiczyć w mistrzostwie Holonu Równowagi oraz stanach ekstatycznych, tak abyście podczas tych dwóch godzin w lipcu byli w stanie przebywać w stanie równowagi i radości, czy rozkoszy w takim stopniu, na jaki pozwala wasz aktualny poziom ewolucyjny. Składamy ukłon przed tymi, którzy czują powołanie, aby uczestniczyć w Planetarnej Kreatrycy.

Składamy ukłon przed wieloma duchowymi rodowodami, jakie reprezentujecie oraz przed wielogalaktycznymi istotami, którymi jesteście i przekazujemy wyzwanie, abyście zrobili krok w górę do wyższej wizji planetarnej służby, jaka jest do tego potrzebna. Praktykujcie i stańcie się mistrzami Holonu Równowagi. Stańcie się mistrzami umiejętności natychmiastowego wytwarzania wdzięczności, radości i rozkoszy, bez potrzeby posiadania ku temu zewnętrznych warunków. Użytkując te dwa dynamiczne pola energii – równowagę pochodzącą od Holonu i ekstazę wynikającą z wdzięczności – będziecie w stanie nieść pomoc w przekazywaniu tych energii wyższego wymiaru dla waszej Ziemi z korzyścią dla ludzkości oraz przeżyjecie podczas tych dwóch godzin w najwyższym stopniu interesujące oraz istotne doświadczenie.

To wielki eksperyment, śmiałe działanie wymagające koordynacji wielu sfer istnienia. Dziewięć dni przed Kreatrycą, czyli 29 czerwca 2007 przekażemy dalsze, bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące działań podczas wspomnianych dwóch godzin Planetarnej Kreatrycy.

Hathorowie 15.04.2007


Niektóre przemyślenia Toma:

Chciałbym podzielić się z wami pewnymi informacjami nie zawartymi w tym przekazie Hathorów, lecz które przekazali oni (moja grupa przewodników Hathorów) Judi i mnie podczas zadawania dalszych pytań. Po pierwsze mówią oni w Przesłaniu, że fale wymuszające świadomość pochodzące z głębokiego kosmosu obecnie narastają zarówno co do frekwencji, jak i siły (amplituda). Obecna fala, która nakłoniła ich do natychmiastowego przekazu zaczęła dochodzić do naszego układu słonecznego późnym wieczorem 12 kwietnia 2007.

Fala ta będzie trwała przez około dziewięć dni (do 21 kwietnia). Poprosili, abyśmy obserwowali wiadomości podczas tego okresu wskazując na to, że wzrośnie podatność na nieracjonalne zachowania, destrukcyjność, anomalie pogodowe i w rzeczy samej tak się stało. Wkrótce po tym przez nasz układ słoneczny i Ziemię przejdą nowe serie fal. Zgodnie z ich przekazem każda następująca fala (z niewielkimi wyjątkami) będzie silniejsza od poprzednich. Innymi słowy do 21 kwietnia musimy być uważni. Jedna po drugiej będą nadchodziły fale energii stymulującej świadomość, które będą przepływały przez nasz świat – będzie się tak działo przez lata, nie miesiące.

Istnieje wiele sposobów przyglądania się efektom tych posłańców pochodzących z głębokiej przestrzeni. Z jednej strony są one ewolucyjnym katalizatorem, który jest w stanie uwolnić potężną ilość osobowej i kolektywnej energii. Hathorowie używają metafory otwierania drzwi do naszych osobowych celi więziennych, które zostały zdefiniowane jako sposób na nasze życie w związkach z samym sobą, innymi i Ziemią. Jeżeli mamy przeżyć jako gatunek musimy zmienić to, w jaki sposób żyjemy. Kropka. Koniec zdania.

Uwalniany jest wielki potencjał, lecz jest to również w najwyższym stopniu dezorientujące. Być może sami doświadczyliście niektórych efektów ubocznych – zakłóceń snu, wzrost irracjonalnych myśli, niezwykłe uczucia utrapienia i / lub desperacji, ekstremalne nagłe i niewytłumaczalne zmęczenie, jak również emocjonalną nierównowagę.

Połączenie wdzięczności i skupionej świadomości na fizycznym sercu tworzą zmianę w świadomości, która ostatecznie prowadzi do ekstazy (jeżeli zostaniesz w tym wystarczająco długo).

Dla niektórych ludzi, ze względu na niezałatwione emocjonalne konflikty utrzymywane w sercu skupianie się na sercu z wdzięcznością często przyniesie uczucia smutku, złości, itp. na powierzchnię świadomości. Jeżeli tak się zdarzy sugeruję, abyście postępowali z tą pracą do czasu, aż uczucia te zostaną przetransformowane.

Jak wspomnieli Hathorowie pomagać nam będą dwie świątynie dźwięku Hathorów, jedna w Nowym Meksyku, a druga na Kostaryce.

Tłumaczenie polskie: Wydawnictwo Centrum, www.WydawnictwoCentrum.pl