Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Planetarna Fala Świadomej Ekstazy

Ponieważ energie planetarnego przyspieszenia nasilają się (patrz poprzednie wiadomości), chcielibyśmy przypomnieć wam, że w ciągu najbliższych miesięcy i lat wasze emocje mogą stać się bardziej nieprzewidywalne i trudniej będzie wam sobie z nimi radzić. Może mieć również miejsce więcej kontaktów międzyludzkich o charakterze irracjonalnym pomiędzy nieznajomymi, a nawet przyjaciółmi, członkami rodziny i osobami, które darzą się miłością.

Zwróćcie szczególną uwagę na stany gniewu, który może szybko przemienić się we wściekłość i irracjonalne działania z waszej strony. Sterowanie waszymi pierwotnymi uczuciami, które pojawiają się w odpowiedzi na planetarne przyspieszenie, jest sprawą kluczową jeśli macie przetrwać i rozwijać się w tych czasach.

Mechanika falowa przyspieszonej świadomości planetarnej nie osłabnie w najbliższej przyszłości; prawdę mówiąc, będzie tylko narastać.

Możemy stwierdzić, że odpowiedzialność za uporanie się z tymi coraz intensywniejszymi energiami spoczywa w waszych rękach, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

W trójwymiarowej rzeczywistości stoicie przed wyzwaniem polegającym na tym, że wątek i splot/wzór, które utrzymują razem tkaninę waszej percepcji, dygoczą u samych swych korzeni. I rzeczywiście niektórzy z was mogą odczuwać, że to „coś” (co utrzymuje was w całości), rozpada się na kawałki. Odczucie to pojawia się masowo na całym świecie zarówno na poziomie społecznym, jak i kulturowym.

To rozpadanie się czy też „zakwestionowanie percepcji” (zarówno w skali osobistej, jak i zbiorowej) jest wynikiem opierania się impulsowi kosmicznych energii, o którym wspominaliśmy w poprzednich przekazach. W bardzo namacalny sposób doświadczacie zjawiska „przeciągania liny” pomiędzy tendencją materii do trzymania się swej struktury (z molekularnego punktu widzenia), a tendencją energii duchowej do ponownego tejże struktury uporządkowania.

Natura energii kosmicznych, wkraczających w waszą galaktykę, sprawia, że to przyrodzone napięcie pomiędzy duchem a materią narasta.

Dlatego też wątek i wzór, o których mówimy, nie są jedynie nićmi, spajającymi waszą ludzką kulturę i cywilizację. Odnosi się to również do nici, które utrzymują razem czas i przestrzeń w takiej formie, w jakiej ich aktualnie doświadczacie. I rzeczywiście, coraz powszechniejsze jest wśród was wrażenie, że czas przyspiesza. Proszę, zrozumcie, że gdy wejdziecie dalej w waszą zbiorową przyszłość, okaże się, że rozmaite zdarzenia i sytuacje będą się manifestować w trójwymiarowej rzeczywistości o wiele szybciej.

Inny aspekt wątku i wzoru, o których mówimy, dotyczy waszego ekosystemu. Napięcia w waszej biosferze są tak ogromne, że każdego dnia wiele gatunków ziemskich roślin i zwierząt wymiera. Nie musicie szukać dalej, wystarczą ponure doniesienia z całego świata, dochodzące od waszych ekologów. Choć w waszej cywilizacji, jak się wydaje, uprawia się zaprzeczanie na masową skalę, chcielibyśmy wam przypomnieć, że sami jesteście częścią ziemskiego ekosystemu i jeśli zbyt wiele roślin i zwierząt zginie, wasze dni będą policzone. Jako reprezentanci zbiorowej świadomości ludzkiej musicie znaleźć sposób, by być gospodarzami Ziemi oraz chronić ją i wszelkie na niej życie. Jeśli nie stać was na to, aby wznieść się do tego poziomu duchowej dojrzałości, odejdziecie w zapomnienie, jak to się przydarzyło już innym kulturom, które nie chciały słuchać sygnałów ostrzegawczych wyczerpanego środowiska naturalnego. Starodawna historia waszej planety jest takich kultur pełna.

Pytanie brzmi, rzecz jasna, co możecie zrobić w obliczu tak wielkich problemów?

Właściwe działania społeczne i polityczne wam zostawiamy do podjęcia, gdyż należą one do waszych, a nie do naszych, obowiązków.

Jednakże naszym obowiązkiem jest zasugerowanie wam sposobu postępowania, który uważamy za godny was i waszego przeznaczenia.

Proponujemy, żebyście w celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie zajrzeli na wyższe poziomy swojej istoty. W szczególności zrobilibyście dobrze, poszukując rozwiązań swych problemów z perspektywy, która leży poza zasięgiem danego problemu. Zajmowanie się jakąś sytuacją na poziomie, na którym pojawia się dana trudność, jest mniej skuteczne, niż zajmowanie się tym z szerszej perspektywy.

W poprzednich przekazach wspomnieliśmy, że ekstatyczne stany świadomości są przydatne, by zagnieździć się w szerszym polu energetycznym – dotyczy to zwłaszcza zagnieżdżeń powiązanych ze stanami ziemskiej, galaktycznej i międzygalaktycznej ekstazy. Wejście w świadomość tych większych sfer energii obdarza was zrozumieniem, które przekracza i transformuje waszą osobistą egoiczno-ziemską ograniczoną świadomość. Innymi słowy zobaczycie świat i swoje miejsce w nim nowymi oczami.

Zdajcie sobie jasno sprawę, że istnieją siły, które nie chcą, żebyście ujrzeli świat w nowy sposób. Mają one swój własny interes w tym, by wszystko działo się po staremu. Uznają one, że wasze wyzwolenie się stanowi zagrożenie dla ich władzy. I rzeczywiście w pewien sposób jest to prawdą. Jednakże nie rozumieją oni, że jeśli sami nie osiągną nowego zrozumienia ludzkiej kultury i cywilizacji, zwłaszcza w odniesieniu do duchowości i ewolucji świadomości, stracą wszystko, czego tak rozpaczliwie bronią. Ewolucja duchowa posługuje się prawami, które istnieją w pewnej mierze poza normą. Jeśli zbiorowa świadomość ludzkości nie wzniesie się do wyższego poziomu duchowej dojrzałości i odpowiedzialności zarządców planety, troszczących się zarówno o życie, jak i o materię, globalna sytuacja na Ziemi gwałtownie się pogorszy. Ale przyszłość tych, którzy są zakotwiczeni w ekstazie i transcendentnej naturze świadomości ziemskiej, galaktycznej i międzygalaktycznej, może być całkiem odmienna niż przyszłość reszty ludzkości. Wydarzy się to głównie za sprawą duchowych wspólnot, które zaczną powstawać na całej planecie. Takie wspólnoty niekoniecznie muszą wyglądać w sposób, jakiego byście się pewnie spodziewali. Podstawową zasadą nie jest struktura funkcjonowania danej wspólnoty, lecz raczej pole wibracji, jaką wytwarza ona i podtrzymuje. Takie pola „spójnej, przyjaznej dla życia energii” przynoszą pożytek lokalnym środowiskom i stanowią ich ochronę.

Te właściwości pól wibracyjnych mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do wspólnot, ale również i do jednostek. Sugerujemy wam ponownie, abyście w sposób świadomy wchodzili w stany ekstatyczne przy użyciu metod, jakie otrzymaliście od nas w poprzednich przekazach. Znajdźcie sposób, by przeżywać swe życie w radości, i odkryjcie, jak unikać manipulacji, których dopuszczają się na was pewne istoty, siejąc w tym celu strach i dezinformację.

Inna korzyść, wynikająca ze stwarzania i świadomego spoczywania w stanach ekstazy i radości, polega na tym, że stany te pomogą wam zrównoważyć negatywną niestabilność emocjonalną tych czasów.

Eksperyment w dziedzinie świadomości

Zapraszamy was do uczestnictwa w eksperymencie, który będzie miał miejsce w czasie jesiennej równonocy (początek o świcie 22 września, zakończenie o północy 25/26 września, 2005).

Zachęcamy was, abyście w tym czasie wchodzili w stan ekstazy jak najczęściej, a następnie przesyłali tę ekstazę Ziemi. Jeśli nie umiecie wywołać w sobie ekstazy, proponujemy, żebyście przeczytali nasze poprzednie przekazy, zawierające instrukcje na ten temat.

Wysyłając Ziemi uczucie ekstazy pomożecie sobie i innym wejść w rezonans z waszą planetą. By użyć metafory, dostrzeże was ona, gdy wyślecie do niej posłańca z darami ekstazy lub radości. Emocjonalne pola wibracji stworzone za sprawą waszej czującej natury wywołają jej (Gai) odzew. Wtedy możecie użyć tej energetycznej odpowiedzi, by pożeglować, że się tak wyrazimy, w głębsze stany ekstazy i większego zrozumienia waszego możliwego przeznaczenia – jako poszczególne dusze i jako inteligencja zbiorowa.

Jeśli chcecie się przyłączyć do tego eksperymentu, każdego z tych czterech dni przeznaczcie pewien czas na świadome wchodzenie w stany ekstazy.  Róbcie w tym czasie coś, co daje wam radość i świadomie wysyłajcie tę radość Ziemi. Nie ma znaczenia, w jaki sposób osiągniecie te stany ekstazy i radości. Jeśli cieszy was medytacja, medytujcie – a będąc w tym stanie, wysyłajcie swe szczęście Ziemi. Jeśli wolicie tańcem wprawić się w stan ekstazy – tańczcie. Jeśli macie zwierzęta i sprawia wam radość przebywanie z nimi, spędźcie w okresie tych czterech dni jakiś czas na zabawie z nimi, a równocześnie świadomie wysyłajcie swą radość Ziemi. Jeśli uprawiacie ogród i przynosi wam radość kontakt z królestwem dewów {dewy – aniołowie; niektóre z nich opiekują się roślinami – przyp. tł.}, zachęcamy was, abyście ten czas spędzili ze swoimi roślinami albo na łonie natury, i świadomie przesyłali swą radość Ziemi. Odkryjecie, że jeżeli przez wystarczająco długi czas świadomie wysyłacie radość Ziemi, ta radość w naturalny sposób przemieni się w ekstazę. A wtedy, jak już powiedzieliśmy, możecie użyć tego ekstatycznego stanu umysłu, by zjednoczyć się z ekstazą kosmiczną. Gdy to uczynicie, wzniesiecie się ponad problemy swoje i ludzkości. Dostrzeżecie nowe możliwości i nowe sposoby życia.

Zrozumcie, że przyłączając się do tej planetarnej fali „świadomej ekstazy”, pomożecie wszystkim istotom żyjącym na waszej planecie.

Hathorowie

8 sierpnia 2005

Przetłumaczyła Wika
http://krystal28.wordpress.com/category/hathorowie/page/2/