Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Planetaire Golf van Bewuste Extase

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Naarmate de energie van de planetaire versnelling toeneemt (zie onze vorige berichten), willen we je erop wijzen dat je emoties de komende maanden en jaren vluchtiger zullen zijn en moeilijker om mee om te gaan. Irrationele ontmoetingen tussen vreemden, zelfs tussen vrienden, geliefden en familieleden kunnen ook toenemen.

Wees vooral voorzichtig met toestanden waarin boosheid een rol speelt en die snel kunnen escaleren tot woede en onredelijk gedrag van jouw kant. Navigeren door je eigen oergevoelens als reactie op de versnelling van de planeet is essentieel om te overleven en te gedijen in deze tijden.

De golfbewegingen van het versnelde planetaire bewustzijn zullen in de toekomst niet gaan afnemen, ze zullen enkel toenemen.

De verantwoordelijkheid voor de omgang met deze steeds intensievere energieën ligt in jullie handen, zowel individueel als collectief.

De uitdaging in jullie fysieke 3e dimensionale werkelijkheid is dat het ‘weefsel’ – verantwoordelijk voor het gestructureerd bijeenhouden van jullie waarneming – uiteengetrokken wordt omdat er aan de basis ervan gerammeld wordt. Zo zouden sommige van jullie dat ook daadwerkelijk kunnen ervaren – dat datgene wat jullie bijeenhoudt, uit elkaar getrokken wordt. Dat uiteengetrokken worden, wordt op een gigantisch sociaal en cultureel niveau over de gehele wereld gevoeld.

Dit uit elkaar trekken oftewel ‘het uitdagen van de waarneming’ – zowel op het persoonlijk vlak, als het collectieve – is het resultaat van verzet tegen de impuls van kosmische energieën, hetgeen we in eerdere berichten hebben genoemd. Op een uitgesproken tastbare wijze ben jij de getuige van ‘getouwtrek’ tussen de neiging van materie om zich vast te houden aan haar structuur – moleculair gezien – en de neiging van de spirituele energie om de structuur opnieuw te ordenen.

Als gevolg van de aard van de kosmische energieën die jouw Melkwegstelsel binnenstromen, escaleert deze inherente spanning tussen geest en materie.

Het weefsel waarover we spreken behelst dus niet alleen de draden die jullie menselijke cultuur en beschaving op z’n plaats houden. We hebben het ook over het weefsel dat tijd en ruimte bij elkaar houdt, zoals jullie dat momenteel ervaren. Immers, de perceptie van de versnelling van tijd is bij velen van jullie een steeds vaker voorkomende ervaring. Begrijp alstublieft dat – naarmate jij verder de toekomst in gaat – gebeurtenissen en situaties die zich in de 3e dimensionale werkelijkheid manifesteren, elkaar steeds sneller zullen opvolgen.

Een ander aspect van het weefsel waarover we spreken, betreft jullie ecosysteem. De spanningen binnen jullie biosfeer zijn zo intens dat vele soorten planten en dieren dagelijks uitsterven. Kijk maar naar de schrijnende berichten van wetenschappers die vanuit de hele wereld binnenkomen. Ondanks de massale ontkenning door jullie menselijke beschaving, willen we je eraan herinneren dat je onlosmakelijk deel uitmaakt van het ecosysteem van de Aarde en dat als er te veel planten en dieren uitsterven, jullie dagen geteld zullen zijn.

Vind als collectief menselijk bewustzijn een manier om een goede rentmeester voor de Aarde te zijn en haar – en al haar leven – te beschermen. Lukt het jullie niet om dit niveau van spirituele volwassenheid te bereiken, dan zullen jullie in de vergetelheid raken, net als de vorige culturen die weigerden om te luisteren naar de alarmsignalen van een uitgeputte omgeving. De eeuwenoude geschiedenis van jullie planeet is er vol van.

De vraag is uiteraard, wat kun je doen in het licht van zulke enorme problemen?

Passende sociale en politieke maatregelen laten we aan jullie over, want dat is jullie verantwoordelijkheid, niet de onze.

Wel is het onze verantwoordelijkheid om een handelswijze voor te stellen die wij waardig achten voor jou en jullie gezamenlijke lot.

In eerdere berichten noemden we de noodzaak van extatische bewustzijnstoestanden – als een middel om een grotere broedplaats van specifieke energieën te creëren – in het bijzonder de extase die te maken heeft met de aardse, galactische en intergalactische energie. Juist door je te verbinden met het bewustzijn van deze hogere sferen van energie, zal je een begrip verwerven dat jouw persoonlijke egoïstische – en in het aardse verstrikte – bewustzijn kan overstijgen en transformeren. Met andere woorden, jij zal de wereld – en jouw positie daarin – met nieuwe ogen gaan zien

Laat het heel duidelijk zijn, er bestaan krachten die niet willen dat jij de wereld op deze nieuwe manier gaat bekijken.  Zij hebben er groot belang bij de dingen te houden zoals ze nu zijn. Ze zien jouw bevrijding als een bedreiging voor hun macht. Dat zal in sommige gevallen ook daadwerkelijk het geval zijn. Wat ze echter niet beseffen, is dat als ze er niet in slagen zichzelf te verheffen naar een nieuw begrip van de menselijke cultuur en haar beschaving – in het bijzonder in relatie tot de geest en de evolutie van het bewustzijn – ze alles zullen verliezen wat ze zo wanhopig hebben verdedigd.

De spirituele evolutie werkt met wetten die in bepaalde opzichten buiten de norm vallen. Als het collectieve bewustzijn van de mensheid er niet in slaagt om naar een hoger niveau van spirituele volwassenheid en rentmeesterschap (ten behoeve van zowel het leven als de materie) te stijgen, dan zal de wereldwijde situatie op Aarde in een snel tempo achteruit gaan. Maar voor degenen die zichzelf hebben genesteld in extase en de transcendente natuur van het op Aarde – of op galactische of intergalactisch – gebaseerde bewustzijn, kan de toekomst heel anders uitpakken, anders dan voor de massa van de mensheid. Dit zal in de eerste plaats gebeuren via de spirituele gemeenschappen, die zich over de hele planeet zullen vormen. Zulke gemeenschappen zullen er niet noodzakelijkerwijs uitzien zoals je dat zou verwachten. Het fundamentele principe is niet de uiterlijke structuur van de gemeenschap, eerder het trillingsveld dat ze creëert en in stand houdt. Dergelijke trillingsvelden van ‘coherente levensbevestigende energie’ hebben naast een beschermende kwaliteit ook een gunstig effect op de lokale omgeving.

Dit vermogen om trillingsvelden te creëren, geldt niet alleen voor gemeenschappen, ook voor individuen. Nogmaals, we raden je aan om bewust de extatische bewustzijnstoestanden in te gaan, met behulp van enkele van de methoden die we in eerdere berichten hebben gegeven. Vind manieren om je leven in vreugde te leven en ontdek manieren om de manipulatie – die op je wordt uitgevoerd door middel van angst en verkeerde informatie – te vermijden.

Nog een voordeel van het scheppen en bewust verblijven in blijdschap en extase is,  dat het je zal helpen om de negatieve emotionele vluchtigheid van deze tijden tegen te gaan.

Een Experiment in Bewustzijn

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan een experiment dat de komende herfstzonnewende zal gaan plaatsvinden – beginnend bij zonsopgang op 22 september tot 25 september 12 u middernacht.

We vragen je om gedurende deze periode zo vaak mogelijk in extase te gaan en deze gevoelens naar de Aarde te sturen. Ben jij niet in staat om extase te genereren, lees dan onze vorige berichten over hoe je deze taak kunt volbrengen.

Door extase naar de Aarde te sturen, help jij jezelf en anderen om een resonantie met de Aarde aan te gaan. Zij zal jou herkennen – om een metafoor te gebruiken – als je haar de boodschap van extase en/of vreugde stuurt. Deze emotionele trillingsvelden  – die door jouw gevoelsnatuur worden gecreëerd – zullen een energetische reactie van haar (Gaia) stimuleren. Waarna jij als het ware kunt ‘meeliften’ op deze golf van energie, naar diepere niveaus van extase en een groter begrip van jouw potentiële lot als individuele ziel en als collectieve intelligentie.

Als je met ons mee wilt doen aan dit experiment, neem dan tijdens elk van deze vier dagen de tijd om bewust in extase te komen. Doe iets waar jij vrolijk van wordt tijdens deze periode en stuur je vreugde bewust naar de Aarde. De manier waarop jij vreugde en/of extase genereert is niet van belang. Geniet jij van meditatie, doe dat dan en stuur in je innerlijke mijmering jouw gevoel van gelukzaligheid naar de Aarde. Dans of zing je liever in extase, ga dan alsjeblieft je gang. Als je huisdieren hebt die jou blij maken, neem dan deze dagen extra tijd en speel met hen om zo bewust jouw vreugde naar de Aarde te sturen. Als je tuiniert en blij wordt van contact met het devische rijk, dan raden we je aan om tijd door te brengen met je planten of in de natuur en op die manier bewust je vreugde naar de Aarde te sturen. Je zult merken dat als je gedurende een langere tijd bewust blijdschap naar de Aarde stuurt, die vreugde op natuurlijke wijze verandert in extase. Zoals we eerder hebben uitgelegd, kun je vervolgens ‘meeliften’ met  deze extatische gemoedstoestand in verbinding met de extase van de kosmos. Door dit te doen, zul je jezelf verheffen boven de problemen waar jij en de mensheid mee te maken hebben. Je zult een glimp opvangen van nieuwe mogelijkheden en nieuwe manieren van leven.

Doordat jij je aansluit op deze planetaire golf van ‘bewuste extase’, zul je al het leven op je planeet ondersteunen. besef dat!

The Hathors,

8 augustus 2005

Nederlandse Vertaling MvT