Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Pieśń Wdzięczności dla Ziemi

Planetarny Przekaz Hatorów przez Toma Kenyona

Jako, że Ziemia przechodzi przez bezprecedensowy portal gwałtownej transformacji, ta pieśń jest energetyczną ofiarą dla Gai i wszystkich jej czujących istot. Jest to również ofiara dla niezliczonych istot niecielesnych, które Ziemię wspierają i dla wszystkich tych, którzy starają się żyć na wznoszącej ścieżce, obejmującej ze współczującym zrozumieniem całe Życie.

W tym czasie wielkiej, planetarnej niepewności i rozpaczy, nie tylko ludzie cierpią, ale wszystkie istoty, zarówno cielesne, jak i niecielesne, widzialne i niewidzialne.

Ta pieśń jest darem od naszych duchowych nauczycieli, których zbiorowo określamy jako Aethos, a którzy przebywają w wymiarach od dziesiątego do dwunastego naszej rzeczywistości.

Jest to dla ciebie sposób na połączenie się ze swoją wewnętrzną, wznoszącą się ścieżką i poprzez język swojego serca, komunikowanie Ziemi i wszystkim istotom, które mieszkają na niej i w jej wnętrzu, swoje współczujące zrozumienie i wdzięczność za dzielenie się ogromną tajemnicą, którą nazywasz życiem.

Z perspektywy Aethos, twoje życie biologiczne jest tylko jednym z przejawów twojego większego Życia. Jest to pomocne dla tych z was, którzy dążą do wzniesienia, aby uświadomić sobie, że przebywasz równocześnie w wielu wymiarach świadomości i światła. To zrozumienie znacznie złagodzi wszelkie cierpienia, jakich możesz doświadczyć, gdy Wasza Ziemia przechodzi przez będące w toku przemiany planetarne.

Pieśń Wdzięczności dla Ziemi ma dwa cele. Pierwszy, ma mieć dla ciebie odczuwanie komfortu i zadowolenia, z powodu wchodzenia w harmoniczne pole istoty, która zrodziła tą pieśń. Drugim celem jest danie ci możliwości rozszerzenia tego uczucia na inne istoty przebywające w pewnej odległości od ciebie.

Kiedykolwiek wyrażasz autentyczną, serdeczną wdzięczność innej istocie, a nawet planetarnej świadomości takiej jak Ziemia, wpływa to na jej podstawę egzystencji poprzez łaskę i moc wszechogarniającej miłości, wykraczającej poza różnice między wszystkimi rzeczami. To jest mistyczny rodzaj miłości, nie podlegający wpływom upodobań lub niechęci, który zamiast tego wybacza i wykuwa nowe, wyższe formy życia, nawet w środku pozornego ich rozpadu.

Kiedy uwalniasz w świat jakikolwiek akt wszechogarniającej miłości, wpływasz na wzniesienie całości życia. Ta pieśń jest po prostu jednym z takich sposobów.

Aby uruchomić działanie tej pieśni, po prostu wejdź w poczucie uznania lub wdzięczności, słuchając tych dźwiękowych kodów. Następnie kieruj te uczucia wdzięczności ze swego serca w świat, w taki sposób, który wydaje ci się naturalny dla twojej wyobraźni. Niektórzy z was mogą widzieć i/lub czuć te uczucia wszechogarniającej miłości, wypływające z serca, we wszystkich kierunkach. Niektórzy z was mogą widzieć siebie, oczami umysłu, jak unoszą się w przestrzeni, wysyłając te uczucia do Gai i do wszystkich tych, którzy mieszkają na niej i wewnątrz niej.

Jeśli zdecydujesz się na regularną pracę z tą pieśnią, możesz odczuwać niewytłumaczalny wręcz dopływ komfortu i zadowolenia, i możesz też poczuć jak uczucie to płynie do innych.

Hatorowie
20 Marca 2019

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Myślę, że to przesłanie jest piękne w swojej prostocie i z pewnością na czasie.

Jeśli nie wiesz, jak tworzyć spójne emocje, takie jak uznanie lub wdzięczność, sugeruję przeczytanie krótkiego artykułu, który napisałem na ten temat. Wejście w te spójne stany emocjonalne jest niezbędną koniecznością, aby ta medytacja dźwiękowa działała tak, jak to zamierzono.

Kliknij tutaj by odsłuchać i/lub pobrać Pieśń Wdzięczności dla Ziemi (A Song of Gratitude to the Earth).

Informacje nie wprost związane z tym przesłaniem

Mój rozkład nauczania na 2019

Od kilku lat zmniejszyłem liczbę i długość moich warsztatów. W tym roku odbędą się jedynie dwa warsztaty – jednodniowy w Nowym Jorku i dwudniowy Intensywny Warsztat w Seattle.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpośrednim doświadczeniem mojej pracy, poprzez przebywanie na żywo w polu dźwiękowym, zdecydowanie zachęcam Cię do wzięcia udziału w jednym z tych wydarzeń. Chociaż nie mogę powiedzieć na pewno, że po tym roku zaprzestanę publicznych warsztatów, mocno się nad tym zastanawiam.

Warsztat w Nowym Jorku będzie poświęcony Tysiącpłatkowemu Kwiatowi Lotosu (The Thousand Petaled Lotus) a w Seattle nosi nazwę: „Górne Pokoje”. Na naszej stronie są szczegóły.

Co nowego w Sekcji Odsłuchiwania

Dodałem nową medytację dźwiękową do Sekcji Odsłuchiwania na naszej stronie internetowej. Nazywa się ona Uzdrawianie Żalu (Healing Regrets) i jest fragmentem wykładu i medytacji z warsztatu The Multiverse, który został nagrany w 2017 roku. Jest to wyjątkowy sposób pracy z osobistymi żalami, jak również emocjonalnym, fizycznym i / lub seksualnym wykorzystywaniem.

 

©2019 Tom Kenyon All Rights Reserved. Możesz dzielić się tą informacją z kimkolwiek jednak bez zmieniania jej w żaden sposób, bez pobierania gratyfikacji oraz umieszczając informacje o prawach autorskich. Dotyczy to wersji drukowanej. Medytacje dźwiękowe mogą być wykorzystywane jedynie do osobistego użytku. Jeśli chcesz przekazać medytację dźwiękową przyjaciołom, wskaż im naszą stronę internetową.