Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Orchidium

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

De passage van Aarde door de zomer Zonnewende van 2013 was een energetische markering voor het begin van een nieuw Chaotisch Knooppunt.

Als jullie planeet een toegenomen klimaatsverandering ondergaat zul je verdere toenames in meteorologische noviteiten zien en ongewone interacties tussen stormfronten. Wat 100-jarige stormen werd genoemd zullen frequenter plaatsvinden. Dit type storm is uiterlijke manifestaties van Chaotische Knooppunten en de escalatie van chaos, ontstaand vanuit schijnbaar niet-gerelateerde bestaansniveaus.

Terwijl jullie al verscheidene Chaotische Knooppunten hebben ervaren vanaf 2012 staan jullie aan het begin van een volgende, grote crescendo in chaotische gebeurtenissen. Waar dit specifieke Chaotische Knooppunt klimatologische en geologische veranderingen zal doen versnellen, alsmede maatschappelijke onrust, is het jullie persoonlijke psychologische en emotionele niveau dat zeer wel het meest beïnvloed kan gaan worden.

Jullie kunnen erop wachten een uitgesproken toename van emotionele instabiliteit en psychische onevenwichtigheden onder jullie medemensen te zien (misschien met inbegrip van jezelf). De collectief maatschappelijke uitdagingen hiervan zullen gedegen zijn.

Voor een Ingewijde, in de betekenis van iemand, op reis naar hogere staten van bewustzijn, is dit specifieke Chaotische Knooppunt zowel buitengewoon uitdagend als vol mogelijkheden, en zal voortgaan dat te zijn. De uitdaging heeft te maken met de aard van dit unieke Chaotische Knooppunt, dat diepgewortelde emotionele toxiciteit naar de oppervlakte van je bewuste gewaarzijn stuurt.

Een van de uitdagingen, die geestelijk ingestelde mensen ervaren en enige tijd zullen blijven ondervinden, is de diepe (h)erkenning dat zij onopgeloste kwesties en diepgewortelde vijandigheden hebben die misschien niet erg goed passen bij hun zelfbeeld. Inderdaad is dit een tijd waarin het zelfbeeld zal worden verbrijzeld.

Je ziet dit zich ontvouwen op het internationale niveau met overheden, en je zult het zich zien ontvouwen doorheen alle niveaus van de samenleving. Maar voor velen zal het verbrijzelen van het persoonlijke zelfbeeld de moeilijkste worsteling zijn.

Wat wij willen overdragen is dat je negativiteit, je toxiciteit, je wanhoop en je hopeloosheid – als deze inderdaad aanwezig zijn – geen loochening van jou hoeft te zijn. Ze kunnen eerder portalen naar het diepe onbewuste zijn, naar de fundering van humane onderbewuste intentie.

In het proces van zelf-bevrijding, moet je omgaan met deze negativiteit in jezelf, ongeacht de methoden die je kunt gebruiken om jezelf te bevrijden.

Het Orchidium

Wij willen nu een werkwijze delen voor het doordrenken van jezelf met licht en leven-versterkende energie. We introduceren de methode op dit moment want het zal grote standvastigheid en persoonlijke energie vergen om je door dit specifieke Chaotische Knooppunt heen te werken evenals die welke in de toekomst tot je zullen komen. We noemen dit het Orchidium.

Het is een zeer eenvoudige methode, welk een biologische metafoor en beeld behelst. Het grootste obstakel en het grootste probleem met het Orchidium is zijn eenvoud. Mensen hebben de neiging om dingen ingewikkelder te maken dan ze hoeven te zijn als het gaat om dit soort werk.

Het Orchidium is in essentie een middel voor jullie om hoge niveaus van geestelijk licht en leven-versterkende energie in jullie KA (je energielichaam), als ook in jullie fysieke lichaam naar binnen te trekken – dat wat de yogi’s prana en de Daoïsten/Taoïsten chi noemen.

Bij deze methode stel je je voor dat er een orchidee-achtige bloem in je navel is. De centrale wortel van deze denkbeeldige bloem is hol en is verankerd of geworteld in een punt aan de voorzijde van je ruggengraat, direct tegenover je navel. Dit gebied staat bekend bij Daoïsten/Taoïsten als de Ming-Men (Ming-Ma) of Zetel van Leven.  Opmerking: waar de meeste Daoisten/Taoisten de uitdrukking Ming-Men gebruiken en zeggen dat het een gebied is dat ongeveer tegenover de navel ligt en onder de huid van je rug, gebruiken de Hathoren de uitdrukking voor een groter gebied. Ten behoeve van het Orchidium kun je de Ming-Men (Ming-Ma) vatten als het gebied van je ruggengraat dat tegenover de navel ligt. Vanuit dit gebied  van je ruggengraat stuurt de Zetel van Leven levenskracht door alle organen van je lichaam heen.

Vanuit de Zetel van Leven wordt subtiele energie gedistribueerd naar je subtiele energielichaam alsmede de organen van je fysieke lichaam. Deze vorm van subtiele energie heeft een zeer diep voedend en verjongend effect.

Wanneer je een beeld van het Orchidium vasthoudt, stel je dan voor dat de meeldraden uit het centrum van je navel naar buiten komen. (Opmerking:meeldraden zijn de pollen producerende voortplantingsorganen van een bloem. Ze bestaan ​​uit een steel die filament heet en een helmknop die de pollen produceert.) Wanneer je het Orchidium via je verbeelding creëert  steken de meeldraden vanuit het centrum van de bloesem naar buiten. Ter referentie verschijnt er een foto van een bloem met haar meeldraden elders in dit bericht.

Naar zijn aard trekt het Orchidium geestelijk licht en subtiele energie vanuit de kosmos in zichzelf naar binnen en vervolgens naar achteren, de Ming-Men (Ming-Ma) in.

Om het Orchidium in te schakelen is het enige wat je hoeft te doen je deze bloem voor  te stellen op wat voor manier dan ook maar hout snijdt voor jou zodat zijn bloesem geopend is, en de centrale wortel hol is, vanaf de navel terug tot in de Ming-Men (Ming-Ma) reikend. Het is van cruciaal belang voor jou om te begrijpen dat het Orchidum zelf deze hemelse energieën naar je toe trekt, naar zijn eigen aard en zonder dat je ook maar iets hoeft te doen.

Er is geen verband tussen de stroom van subtiele energie in het Orchidium en je ademhaling. Als je eenmaal de stroom van hemelse energieën naar de Orchidium activeert, zullen ze automatisch en onbelemmerd vloeien totdat je het laat stoppen.

Gevoelige individuen zullen snel ontdekken dat ze het binnenstromen van kosmische energie in de meeldraden van het Orchidium zelf kunnen voelen, maar succes hangt niet af van dit niveau van gevoeligheid. Dit type gewaarzijn is gewoon een verfijning. Wat van belang is is het voelen van de stroom van geestelijk licht en energie langs de centrale wortel, de holle buis, vanuit het Orchidium (in je navel) naar je Ming-Men (Ming-Ma) en om vervolgens te genieten van de stroom van levenskracht doorheen al je subtiele en fysieke lichamen, zoals jij wenst.

Wij raden je aan hiermee te experimenteren met intervallen van vijf minuten, zodat je bekend raakt met hoe het Orchidium voor jou werkt en ook om over-stimulatie te voorkomen.

Het is mogelijk om teveel hemelse energie in je systeem te brengen en daarom raden wij vijf minuten per keer aan. Vijf minuten per dag is al wat nodig is om vertrouwd te raken met het Orchidium en zijn mogelijkheden.

Als je eenmaal begrijpt hoe het Orchidium voor je werkt en hoeveel hemelse energie je gemakkelijk binnenin jezelf kunt brengen, kun je experimenteren met langere sessies indien je dat wilt.

Na elke Orchidium-sessie raden we je aan je voor te stellen dat het Orchidium zich sluit, zodat de bloesem niet open blijft staan. Dit heeft als doel zelfbescherming wanneer je de wereld ingaat. Totdat je geleerd hebt hoe leven-positieve energieën te scheiden van de leven-negatieve energieën die je omringen, raden wij je aan deze strategie van bescherming in te schakelen.

Het Aethos toevoegen

Waar je het Orchidium kunt inschakelen zonder geluid of muziek, vind je in het beginstadium de Aethos Geluid Meditatie misschien een grote hulp. Dit komt omdat de pulsaties binnenin dit geluidsstuk de beweging vergemakkelijken van hemelse energieën binnen de Orchidium wortel, die zich verbindt in je Ming-Men (Ming-Ma).

Besteed, als je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert, bij het inschakelen van het Orchidium, bijzondere aandacht aan het holle kanaal, de wortel, die loopt vanaf de Orchidium naar je Ming-Men (Ming-Ma). De sonische pulsaties binnen het Aethos zullen de stroom van hemelse energieën in dit kanaal versterken.

Filosofische en Religieuze Obstructies

Waar de methode van het inschakelen van het Orchidium eenvoudig is zijn de gevolgen in termen van je levenskracht en je vermogen om geestelijk licht vast te houden, zeer gecompliceerd.

Er is hier nog een complicatie, maar die heeft te maken met je overtuigingen. Als je niet boven deze beperkte overtuigingen uitstijgt, zul je de stroom van hemelse energieën beperken.

Jullie leven in een kosmos van exquise, onvoorstelbare schoonheid, geestelijk licht, bewustzijn en energie. Jullie zijn erfgenamen van al deze schatten, en elk van hen verleent jullie krachten van bewustzijn – maar jullie zijn afgesneden van je geboorterecht door veel van jullie filosofieën en religies.

Welke religie dan ook die leert dat jullie afgescheiden zijn van de hemelse licht-gevulde domeinen omdat jullie een fysiek lichaam hebben, is een obstructie voor de waarheid van je wezen – zoals wij het zien. Welke religie dan ook die zegt dat je bent afgescheiden van de hemelse werelden en hun schatten middels de zonde van je geboorte is ook, in onze ogen, een obstructie.

Die filosofieën die voorstellen dat je slechts een fysiek wezen bent zonder dimensies van bewustzijn, transcendent aan tijd en ruimte, zijn, in onze ogen, ook obstakels.

Omwille van het experimenteren met het Orchidium raden wij jullie aan deze overtuigingen tijdelijk op te schorten. Zie zelf hoe goed het Orchidium werkt wanneer je daadwerkelijk deze beperkende gedachtevormen opschort. Na het werken met het Orchidium op deze manier (zonder beperkende overtuigingen) zou je er zelfs voor kunnen kiezen om die overtuigingen en gedachtevormen helemaal en permanent achter je te laten.

Bij het werken met de Orchidium stellen we de volgende gedachte-vormen voor:

1) Verbeeld je dat je deel uitmaakt en erfgenaam bent van alle schatten van de kosmos – de hoogste domeinen van licht en de meest subtiele leven-versterkende energieën.

2) Verbeeld je dat het Orchidium deze schatten moeiteloos in jou naar binnen trekt wanneer je er ook maar voor kiest om de bloesem te openen.

3) Middels het Orchidium kun je de transformatie van je subtiele energielichaam en de vitale organen van je fysieke lichaam ervaren.

Gebruik deze bekrachtigende energie en levenskracht (evenals de licht-kracht) om je te steunen als je door dit krachtige Chaotische Knooppunt heen gaat en door degene die erop zullen volgen.

De Hathoren
27 juni 2013

Tom’s gedachten en observaties

De uitdrukking ‘Orchidium’, zoals gegeven door de Hathoren, verwijst naar een bloem-achtig mentaal beeld dat je creëert in je verbeelding. Dit beeld ziet er niet persé uit als een orchidee, tenzij je ervoor kiest om het zo te maken. Dit staat in schril contrast met het eigenlijke woord “orchidium”, dat specifiek betrekking heeft op orchideeën. De Hathoren vinden het leuk om te spelen met woorden, en voor hen refereert het woord orchidium aan een biologische metafoor die je middels je eigen wil en verbeeldingskracht creëert met de bedoeling om hemelse energieën tot je subtiele energie lichaam (je KA) aan te trekken en tot de organen van je fysieke lichaam.

Het belangrijkste element is hier dat het mentale beeld een bloesem van wat voor soort dan ook kan zijn met meeldraden.

Afgezien hiervan denk ik dat de beschrijving van de Hathoren van het Orchidium voor zichzelf spreekt. Het enige wat ik zou toevoegen aan hun beschrijving is dat het inschakelen van het Orchidium geen visualisatie vaardigheden vereist.

Je stelt het je voor en voelt het op welke manier(en) het je ook maar natuurlijk toeschijnt. Als je de neiging hebt om dingen in je geestesoog te “zien”, dan kun je heel goed een duidelijk beeld van het Orchidium hebben als je ermee werkt. Als je de neiging hebt om dingen te voelen, dan zul je het voelend gewaar worden. En er zijn natuurlijk ook nog andere combinaties van zintuigen waarmee je je het Orchidium kunt voorstellen.

Wat betreft de fysieke kenmerken kun je je het Orchidium voorstellen in welk formaat, vorm en kleur je maar wenst. Het punt bij dit alles is om het Orchidium te creëren op een manier die voor jou maar het gemakkelijkst is.

Ik heb vanaf 2011 met de Orchidium gewerkt onder tal van omstandigheden en ik kan zeker de doeltreffendheid ervan verifiëren  Ook vind ik de suggestie van de Hathoren om met het Orchidium te werken terwijl je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert, zeer behulpzaam. De geluidspatronen in het Aethos geluidsstuk vergemakkelijken eigenlijk de beweging van hemelse energieën vanuit het Orchidium naar de Ming-Men (Ming-Ma) op een aantal zeer opmerkelijke manieren. En dus stel ik voor het eens te proberen. Je vindt een link naar de 5-minuten durende versie van de Aethos Geluid Meditatie onderaan de pagina.

Het verbrijzelen van het Zelfbeeld

De Hathors zijn er heel duidelijk in dat dit specifieke Chaotische Knooppunt ​​een emotioneel stempel draagt. En ik kan persoonlijk getuigen van een versnelling van emotioneel materiaal vanaf de afgelopen zomer Zonnewende – waarvan ik nog nooit iets vergelijkbaars heb gezien.

Toen ze spraken over het verbrijzelen van het zelfbeeld en het sturen van onopgelost emotioneel materiaal naar bewust gewaarzijn, viel mijn oog op een van hun zinsneden.

“… je toxiciteit, je wanhoop en je hopeloosheid – als deze inderdaad aanwezig zijn – geen loochening van jou hoeft te zijn. Ze kunnen eerder portalen naar het diepe onbewuste zijn, naar de fundering van humane onderbewuste intentie.”

Met onbewuste intentie bedoelen ze de psychologische krachten (gedachten, gevoelens en verlangens) die wij verborgen houden voor onszelf. Als gesocialiseerde mensen hebben we allemaal geleerd hoe ons emotioneel aan te passen aan onze omgeving.

En het is mijn observatie dat wanneer wij, ikzelf daar zeer zeker toe horend, worden geconfronteerd met het dilemma van denken, voelen of verlangen van iets dat niet aanvaardbaar is voor mensen om ons heen, velen van ons die gedachten, gevoelens en verlangens ondergronds laten gaan – naar de diepe onderbewuste geest.

Hier, in het duister van het niet-geëigende zelf etteren deze niet opgeëiste psychologische krachten verder en bouwen zich op. Uiteindelijk barsten ze uit in de openbaarheid of gaan we ze geheim houden. In een vreemde paradox van de menselijke natuur worden sommigen van ons zeloten en veroordelen diegenen die diezelfde heimelijke gedachten, gevoelens en verlangens, die we in onszelf herbergen, uiten.

Ik vroeg mijn Hathor mentoren na ontvangst van dit bericht, waarom ze überhaupt het onderwerp van onderbewuste intentie opwierpen. Hun reactie was dat 1) deze onbewuste gedachten, gevoelens en verlangens quantum effecten creëren die soms op gespannen voet staan met onze bewuste intentie. Dit conflict beperkt onze creatieve vermogens, en 2) we moeten omgaan met onze diepste vijandelijkheden en negativiteit en deze transformeren of door hen worden vernietigd.

In hun laatste Planetaire Boodschap, ‘De genezende kracht van het menselijke hart’ (13 april 2013), gaven de Hathoren een krachtige geluid-meditatie om met dit soort opruimen te helpen. Als je het type emotionele intensiteit ervaart waarop de Hathoren  zinspeelden in deze boodschap, moedig ik je aan om met de Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie te werken. Een link naar het bericht en de geluid-meditatie verschijnt onderaan.

orchidium

© 2013 Tom Kenyon
All Rights Reserved

Het Orchidium: visuele hulp

Zoals het spreekwoord zegt … “Een foto zegt meer dan duizend woorden.” Dus dacht ik dat het misschien nuttig zou zijn voor sommige lezers om er een foto van een bloeiende bloem bij te doen.

Het is een foto van een Hibiscus en is alleen voor referentie doeleinden. Jouw Orchidium kan elke grootte, vorm of kleur hebben die je verkiest.

Het belangrijkste element van elk Orchidium is een bloesem die zich kan openen en sluiten (naar jouw eigen wil) en meeldraden. In dit geval is de meeldraad dat knobbelige ding dat uit het middengedeelte van de Hibiscus steekt. Door deze meeldraden worden hemelse energieën (prana of chi) naar de Ming-Men (Ming-Ma) (de Zetel van Leven) getrokken, die voor je ruggengraat recht tegenover je navel zit.

Vanuit je Ming-Men (Ming-Ma) circuleren deze hemelse energieën je energielichaam (je KA) in en de organen van je fysieke lichaam – een soort geestelijke verlichting en verhoogde vitaliteit delend.

 
 

Laatste gedachten

Ik stel voor dat je een paar minuten neemt na het werken met het Orchidium (vooral als je het doet in combinatie met de Aethos Geluid Meditatie) om een paar minuten gewoon in stilte met jezelf ‘te zijn’. Idealiter zit je of lig je met je gewaarzijn in het gebied van je Ming-Men (Ming-Ma). Ontwikkel ook je vermogen om de stroom van chi/prana vanuit jouw Ming-Men (Ming-Ma) naar de organen van je lichaam en naar je subtiele energie lichaam (je KA) te voelen.

Het is zeker de tijd en de moeite waard om dit soort gewaarzijn te ontwikkelen. De truc is om je niet te haasten naar uiterlijke activiteit. Breng, na het creëren van het Orchidium, wat tijd door met jezelf middels innerlijke contemplatie van je Ming-Men (Ming-Ma).

Dit energetische traject (van je navel naar je Ming-Ma) is een zeer gunstig traject.

Toen je een foetus in de baarmoeder van je moeder was was je met haar verbonden via de navelstreng en werd je gevoed door deze verbinding.

Op een diep oerniveau herkent je psyche dat dit een fundamenteel kanaal is voor het ontvangen van levenskracht. Verder is dit kanaal op een psycho-geestelijk symbolisch niveau ook een middel om jezelf open te stellen voor de enorme herstellende krachten van het kosmische voedende vrouwelijke – de Moeder van Alle Dingen.

Links:

Opmerking: wanneer je op onderstaande links klikt, ga je naar de Listening Agreement. Zodra je akkoord bent gegaan met de voorwaarden voor luisteren, krijg je toegang tot alle audio-bestanden, die je vrij mag gebruiken voor je eigen persoonlijke luisterervaring. Scroll gewoon naar beneden om de titel te vinden van de geluid meditatie die je wilt horen. Hoofdtelefoon of oordopjes worden sterk aangeraden in plaats van de luidsprekers van je computer. Dit geldt vooral voor de Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie (in feite kunnen de meeste computer speakers de frequenties van dit bijzondere geluidsstuk niet aan).

The Aethos Sound Meditation (De Aethos Geluid Meditatie)

Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation (Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie)

Informatie die niet direct is gerelateerd is aan deze boodschap

De Aethos CD

De Aethos cd is een compendium van Aethos geluid meditaties, met zowel de 5 minuten versie als de 30 minuten versie van de meditatie, als ook opnames van de Aethos Geluid Meditaties voor de chakra’s van het Hart, de Keel, het Derde Oog en de Kruin. Deze laatste vier opmerkelijke live-opnames werden gemaakt tijdens een Hathor Intensive in 2011 toen Tom op de Aethos Geluid Meditatie tonaliteiten zong, die de energieën van de 10e, 11e en 12e dimensionale Hathoren inbrachten.

Zowel de cd en mp3-versies van Het Aethos zijn nu beschikbaar, die je bij de winkel op www.tomkenyon.com kunt bestellen. Klik hier om de winkel te bezoeken.

Tom heeft ook een uitgebreid artikel over de Aethos Geluid Meditatie geschreven, getiteld ‘The Aethos: Thoughts and Observations‘, dat kan worden gevonden in de artikelen sectie van de website [opmerking: in het Engels – vert.]. In het artikel bespreekt Tom verschillende esoterische ideeën evenals theorieën over de meditatie, inclusief praktische suggesties voor het werken met dit geluidsstuk.

Nieuwe Workshop CDs

Twee nieuwe reeksen workshop opnames zijn nu beschikbaar.

The Sphere of All Possibilities werd live opgenomen bij een Hathor Intensive waar de Aethos informatie voor het eerst in het openbaar werd gepresenteerd. De opnames van de hele workshop richten zich op de unieke wijze van de Hathoren voor het manifesteren van positieve resultaten, wat het verschuiven van je perceptie van tijd en ruimte op gedegen wijzen inhoudt. Deze volledige set van workshop-opnames bevat diepgaande trainingssessies, persoonlijke verhalen alsook tal van katalytische geluid-meditaties. De set bestaat uit 10 cd’s. Het is momenteel enkel beschikbaar als fysieke cd’s. (Opmerking: we hopen binnenkort mp3 versies beschikbaar te hebben.) Je kunt de set CD’s vinden in de Winkelsectie [Store, vert.] van onze website of klik hier.

The Kalachakra of Chakrasamvara en Vajrayogini is een 11-delige CD-set van de live-opnames van een driedaagse Sjamanistische boeddhistische Meditatie Retreat, die zich richt op onderwijzende beschermende wezens die hun Shakti (of geestelijke krachten van illuminatie en verlichting) delen middels achttien krachtige geluid meditaties. Tom’s inzichtelijke en humoristische stijl van lesgeven laat de begrippen en methoden van de boeddhistische Tantra gemakkelijk begrijpen – zelfs voor diegenen die geen achtergrond hebben in Boeddhisme of meditatie. Deze set van opnames is momenteel alleen beschikbaar als fysieke CD’s. (Opmerking: we hopen de mp3-versies binnenkort beschikbaar te hebben.) Je kunt deze set CD’s vinden in de Winkelsectie [Store, vert.]) van onze website of klik hier.

An Introduction to the Hathors and the Mythic Realm is een 16:12 minuten praatje door Tom over een aantal van zijn vroege ervaringen met de Hathoren en is gepost in de Luistersectie van de website. Als je op de Listening Agreement klikt krijg je toegang tot alle audio-bestanden, die je vrij mag gebruiken voor je persoonlijke luisterervaring. Scroll gewoon omlaag om de titel te vinden.

 

©2013  Tom Kenyon –  Alle Rechten Gereserveerd

Je mag kopieën van dit bericht maken en verspreiden naar welke media je maar wilt en deze vrij distribueren, zolang je er niet voor laat betalen, de inhoud ervan op geen enkele wijze verandert, de naam van de auteur noemt en er dit hele copyright aan toevoegt. Audiobestanden uit de Luistersectie, met inbegrip van de Aethos Geluid Meditatie en de Hathor Hart Chakra Genezende Meditatie mogen niet elders worden geplaatst.

Als je niet op onze e-mail lijst staat en in de toekomst Hathor Planetaire Boodschappen of de agenda van Tom wilt ontvangen, ga dan naar onze website, www.tomkenyon.com en klik op Contact. Volg de instructies voor “opting in”. Jouw informatie is privé. Wij verkopen of delen jouw informatie niet en er wordt niets gerekend voor deze boodschappen.