Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Orchidea

Planetarny Przekaz Hatorów przez Toma Kenyona

Przejście Ziemi przez letnie przesilenie w 2013 roku było znacznikiem energetycznym dla rozpoczęcia nowego Węzła Chaosu.

Jako, że wasza planeta przechodzi nasilenie zmian klimatycznych, doświadczycie dalszego wzrostu meteorologicznych nowości i niezwykłych interakcji pomiędzy frontami burzowymi. To, co nazwiecie burzami stulecia, wydarzać się będzie częściej. Te rodzaje burz będą zewnętrznymi przejawami Węzłów Chaosu a nasilenie chaosu wynika z pozornie niepowiązanych ze sobą poziomów egzystencji.

Od 2011 roku doświadczyliście już kilku Węzłów Chaosu,  ale znaleźliście się właśnie na początku innego, większego „crescendo”,  w ciągu narastających chaotycznych wydarzeń. Chociaż ten konkretny Węzeł Chaosu przyspieszy zmiany klimatyczne i geologiczne a także spowoduje niepokoje społeczne, to może też najbardziej dotknąć waszego osobistego poziomu psychiczno – emocjonalnego.

Możecie spodziewać się wyraźnego wzrostu niestabilności emocjonalnej i nierównowagi psychicznej wśród swoich bliskich (być może też zaobserwujecie to u siebie). Będzie to prawdziwe wyzwanie społeczne.

Dla Adepta, czyli kogoś będącego w drodze ku wyższym stanom świadomości,  ten konkretny Węzeł Chaosu jest i będzie, zarówno trudnym jak i pełnym możliwości wyzwaniem. Wyzwanie to wiąże się z charakterem tego wyjątkowego wydarzenia, które wyprowadzi ku powierzchni waszej świadomej uważności, głęboko zakorzenione toksyny emocjonalne.

Jednym z wyzwań, którego duchowo wrażliwe osoby doświadczają  i czego nadal będą doświadczały przez jakiś czas, to głębokie przekonanie, że mają nierozwiązane problemy i zakorzenione, wrogie nastawienia, które mogą nie pasować do ich własnego obrazu samego siebie. W rzeczywistości nadszedł czas, kiedy te wyobrażenia o sobie zostaną rozbite.

Będziecie dostrzegać jak to się rozwija na poziomie międzynarodowym, pośród krajowych rządów, i będziecie widzieli jak to się rozwija na poziomach społeczeństw.  Dla wielu też będzie to upadek osobistego wizerunku, a to może być najtrudniejsze z czym będziecie mieli doczynienia.

Chcemy wam przekazać, że wasze negatywne nastawienie, wasze zatrucie, wasza rozpacz i beznadzieja – jeśli są rzeczywiście obecne – nie muszą być zaprzeczeniem samego siebie. Mogą stać się portalami do głębokiej nieświadomości, do samego fundamentu ludzkiej podświadomej woli.

W procesie wyzwalania się, powinniście radzić sobie z tymi swoimi negatywnymi odczuciami, niezależnie od metod jakich możecie użyć aby się od tego uwolnić.

Orchidea

Teraz chcemy przekazać metodę służącą do wypełniania się światłem i życiodajną energią. Przedstawiamy ją w tej chwili, ponieważ będzie wam potrzebny wielki hart ducha i wydatek osobistej energii do pracy w ciągu trwania tego węzła chaosu, jak również kolejnych, które nadejdą w przyszłości. Nazwaliśmy tą metodę: Orchidea.

Metoda jest bardzo prosta i angażuje biologiczną metaforę oraz wizerunek. Największą przeszkodą i największą trudnością związaną z Orchideą jest jej prostota. Ludzie mają tendencję do komplikowania rzeczy bardziej niż to potrzebne przy tego typu pracy.

W swojej istocie Orchidea jest sposobem, aby wypełnić zarówno swoje KA (ciało energetyczne), jak i ciało fizyczne, wysokim poziomem światła duchowego i wzmacniającą energią życiową, tą którą Jogini nazywają Prana a Taoiści nazywają Chi.

W metodzie tej należy sobie wyobrazić kwiat podobny do kwiatu orchidei umiejscowiony w pępku. Główna korzeń tego kwiatu jest pusty w środku i jest zakotwiczony w przedniej części kręgosłupa, w punkcie leżącym dokładnie naprzeciwko pępka. Obszar ten jest znany Taoistom jako Ming-Ma (lub Siedlisko Życia).

To z Siedliska Życia, subtelna energia jest rozprowadzana do subtelnego ciała energetycznego, a także do organów ciała fizycznego. Ten rodzaj subtelnej energii ma działanie bardzo głęboko odżywiające i regenerujące.

Podczas utrzymywaniu wizerunku Orchidei, można sobie wyobrazić, że pręcik kwiatu wystaje z centrum pępka. (Uwaga: Pręciki są to narządy rozrodcze produkujące pyłek kwiatowy. Składają się z łodygi zwanej włóknem i pylników,  produkujących pyłek.). Tworząc w wyobraźni Orchideę, stwórzcie pręcik wystający ze środka kwiatu. Dla celów porównawczych,  fotografia kwiatu z jego pręcikiem zamieszczona została w innym miejscu niniejszego komunikatu.

Sama z siebie, Orchidea skupia w sobie a następnie kieruje do Ming-Ma, duchowe światło i subtelną energię z kosmosu.

Aby zainicjować Orchideę, wszystko co musicie zrobić, to wyobrazić sobie ją w jakikolwiek sensowny dla was sposób tylko tak, aby kwiat był otwarty, a centralny korzeń, pusty w środku prowadził od pępka do punktu Ming-Ma. Ważne jest przy tym, aby zrozumieć, że Orchidea prowadzi te niebiańskie energie do was poprzez siebie, dzięki swojej naturze, bez konieczności robienia przez was czegokolwiek.

Nie ma związku między wpływaniem subtelnej energii do Orchidei a waszym oddechem. Kiedykolwiek aktywujecie przepływ niebiańskich energii do Orchidei, będą one płynąć automatycznie i bez przeszkód, do chwili aż ich nie zatrzymacie.

Osoby wrażliwe, szybko odkryją, że mogą wyczuć przepływ energii kosmicznych do pręcika Orchidei, ale sukces zastosowania tej metody nie zależy od tego poziomu odczuwania. Taki rodzaj świadomości jest po prostu bardzo wyrafinowany. Ważne jest aby zdawać sobie sprawę i wyczuwać przepływ duchowego światła i energii poprzez centralny korzeń, tą pustą w środku tubę, z Orchidei (w pępku) do Ming-Ma, a potem cieszyć się przepływem siły życiowej w całym subtelnym i fizycznym ciele tak jak tego sobie zażyczycie.

Zalecamy ćwiczenie, na przykład w pięciominutowych odstępach czasu, aby zapoznać się z tym, jak Orchidea działa na was, a także w celu uniknięcia nadmiernej stymulacji.

Możliwe jest wprowadzenie zbyt dużej niebiańskiej energii do waszego systemu, dlatego zalecamy jednorazowo prace przez pięć minut. Pięć minut raz dziennie to wszystko, co jest wymagane, aby zapoznać się z Orchideą i jej potencjałem.

Kiedy zrozumiecie, jak Orchidea na was działa i ile niebiańskiej energii można wprowadzić w siebie bez utraty komfortu, można eksperymentować z dłuższymi sesjami, jeśli tak sobie życzycie.

Po każdej sesji Orchidei zalecamy abyście wyobrazili sobie jak jej kwiat zamyka się i nie pozostaje otwarty. Jest to konieczne do obrony przed światem zewnętrznym. Dopóki nie nauczycie się, jak oddzielać pozytywne energie życiowe od negatywnych, a przecież wszystkie one was otaczają, zalecamy stosowanie takiej strategii ochronnej.

Dodając Aethos

Chociaż można stosować Orchideę bez dźwięku czy muzyki, w początkowych etapach może okazać się że Dźwiękowa Medytacja Aethos jest bardzo pomocna. To dlatego, że pulsacje w jej dźwiękach ułatwiają przepływ niebiańskich energii w korzeniu Orchidei, który łączy się z waszym Ming-Ma.

Słuchając Medytacji Dźwiękowej Aethos podczas sesji Orchidei, należy zwrócić szczególną uwagę na pustą tubę korzenia, prowadzącą od Orchidei do Ming-Ma. Pulsacje dźwięków Aethos będą wzmacniały przepływ niebiańskich energii przez ten kanał.

Zastrzeżenia Filozoficzne i Religijne

Chociaż metoda stosowania Orchidei jest prosta, to konsekwencje dla was w znaczeniu budowania swojej siły życiowej i swojej zdolności do utrzymywania duchowego światła są dość złożone.

Jest jeszcze inna trudność, o której tu wspominamy, związana z niczym innym jak z waszymi systemami wierzeń. Jeśli nie wzniesiecie się ponad te ograniczające przekonania, możecie blokować w znacznym stopniu przepływ niebiańskich energii.

Żyjecie w kosmosie pełnym wykwintnego, niewyobrażalnego piękna, duchowego światła, świadomości i energii. Jesteście spadkobiercami wszystkich tych skarbów, a każdy z nich promieniuje do Was mocą świadomości – pomimo tego, że jesteście odcięci od swoich przyrodzonych praw przez wiele waszych filozofii i religii.

Każda religia, która uczy, że zostaliście oddzieleni od niebiańskich sfer świetlistych bo macie ciało fizyczne, jest przeszkodą do poznania prawdy o waszej istocie – tak jak my ją widzimy. Każda religia, która mówi, że jesteście oddzieleni od niebiańskich światów i ich skarbów poprzez swój grzech pierworodny jest, naszym zdaniem, blokadą.

Te filozofie, które wskazują, że jesteście tylko bytami fizycznymi, bez wymiarów świadomości transcendentnej względem czasu i przestrzeni, są również, naszym zdaniem, przeszkodą..

W trosce o skuteczne eksperymentowanie z Orchideą sugerujemy abyście tymczasowo zawiesili te przekonania. Przekonajcie się, jak dobrze Orchidea działa kiedy faktycznie odłożycie na bok te ograniczające myślokształty. Po sesjach z Orchideą w ten sposób (bez ograniczających przekonań) możecie nawet zdecydować o pozostawieniu tych przekonań i myślokształtów całkowicie za sobą.

Podczas pracy z Orchideą proponujemy skorzystanie z następujących form myślowych:

1) Wyobraźcie sobie, że jesteście częścią jak również spadkobiercami, wszystkich skarbów kosmosu – najwyższej sfery światła i najbardziej subtelnej energii wspierającej życie.

2) Wyobraźcie sobie, że Orchidea intensywnie przyciąga do was te skarby kiedykolwiek tylko zechcecie otworzyć jej kwiat.

3) Przez Orchideę możecie przeżyć transformację swojego subtelnego ciała energetycznego i najważniejszych organów swojego ciała fizycznego.

Użyjcie tej zwiększonej energii i mocy życiowej (jak również mocy światła), aby utrzymać się w ruchu przez ten silny Węzeł Chaosu jak również przez te, które nastąpią po nim.

Hatorowie
27 Czerwca, 2013

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Termin Orchidea, podany przez Hatorów, odnosi się do kwiato-podobnego wizerunku,  jaki tworzycie w wyobraźni. Ten obraz, to nie musi być orchidea, chyba że zdecydujecie, że tak właśnie ma wyglądać. Może być tu pewien rozdźwięk w stosunku do rzeczywistego słowa “orchidea”, które odnosi się do storczyków. Hathorowie lubią bawić się słowami, a dla nich słowo orchidea odnosi się do biologicznej metafory tworzonej przez was z własnej woli, siłą wyobraźni, w celu sprowadzenia niebiańskich energii do waszego subtelnego ciała energetycznego (waszego KA) oraz do organów ciała fizycznego.

Istotnym elementem jest też to, że ten mentalny obraz powinien być jakimś kwiatem z wystającym ze środka pręcikiem.

Z drugiej strony myślę, że opis Orchidei jakiego dokonują Hatorowie jest oczywisty. Jedynie co mógłbym dodać do ich opisu to fakt, że inicjalizacja Orchidei nie wymaga umiejętności wizualizacji.

Wyobrażacie sobie i wyczuwacie to w jakikolwiek dla was naturalny sposób. Jeśli macie tendencję do “widzenia” rzeczy w myślach, to możecie dostrzec bardzo wyraźny obraz Orchidei i z nim możecie pracować. Jeśli „czujecie” rzeczy, to będziecie wyczuwali jej obecność. Są też oczywiście inne kombinacje zmysłowego odczuwania więc można sobie wyobrazić Orchideę w dowolny sposób.

Jeśli natomiast chodzi o cechy fizyczne, można wyobrazić sobie Orchideę niezależnej wielkości, kształtu i koloru. Chodzi w tym wszystkim o to, aby utworzyć Orchideę w sposób dla was najbardziej wygodny.

Pracuję z Orchideą od 2011, w wielu wariantach i mogę zdecydowanie potwierdzić jej skuteczność. Uważam też za bardzo pomocną sugestię Hatorów żeby podczas pracy z Orchideą słuchać Dźwiękowej Medytacji Aethos. Dźwiękowe wzorce Aethos faktycznie ułatwiają przepływ energii niebiańskich z Orchidei do Ming-Ma w pewien niezwykły sposób. Tak więc proponuję tego spróbować. Na dole strony znajdziecie link do 5 minutowej wersji Dźwiękowej Medytacji Aethos.

Rozbicie Swojego Własnego Wizerunku

Hatorowie w sposób jasny wskazują, że ten konkretny Węzeł Chaosu może być odbierany jako rodzaj emocjonalnego ciosu. Mogę osobiście potwierdzić zjawisko przyspieszenia materii emocjonalnej, jakie nastąpiło od ostatniego przesilenia letniego – czegoś takiego do tej pory nigdy nie widziałem.

Kiedy Hatorowie wspomnieli o rozbiciu własnego wizerunku i wprowadzaniu nierozwiązanych obciążeń emocjonalnych do świadomej uważności, jeden z ich akapitów wpadł mi w oko.

…wasze zatrucie, wasza rozpacz i beznadzieja – jeśli są rzeczywiście obecne – nie muszą być zaprzeczeniem samego siebie. Mogą stać się portalami do głębokiej nieświadomości, do samego fundamentu ludzkiej podświadomej woli.

Przez podświadomą wolę, rozumieją oni siły psychiczne (myśli, uczucia i pragnienia), które trzymamy w ukryciu przed samym sobą. Jako uspołecznione istoty ludzkie nauczyliśmy się, jak emocjonalnie dostosowywać się do naszego środowiska.

Zaobserwowałem, że ​​kiedy my – zdecydowanie tu dołączam siebie –  stajemy przed dylematem myślenia, odczuwania i pragnienia o czymś, co jest nie do przyjęcia przez tych którzy znajdują się wokół nas, wielu z nas wysyła te myśli, uczucia i pragnienia „pod ziemię” – w głąb podświadomości .

To tutaj, w ciemności nieogarniętego siebie, te nieujawnione psychiczne moce zaogniają się i fortyfikują. Ostatecznie mogą przedostać się na zewnątrz lub staramy się je zataić. Jest to dziwny paradoks ludzkiej natury, że niektórzy z nas stają się fanatykami i potępiają tych, którzy wyrażają te same skrywane myśli, uczucia i pragnienia, które zostały przez wielu spośród nich ukryte.

Po otrzymaniu tej wiadomości zapytałem moich mentorów, dlaczego poruszyli temat podświadomej woli. Uzyskałem odpowiedź, że: 1) te podświadome myśli, uczucia i pragnienia tworzą efekty kwantowe, które są czasami sprzeczne z naszą świadomą intencją. Ten konflikt ogranicza nasze zdolności twórcze, oraz 2) musimy stawić czoła trudnościom w przekształcaniu naszych najgłębszych wrogości i negatywności lub zostaniemy przez nie zniszczeni.

W swoim ostatnim Przekazie Planetarnym zatytułowanym: „Uzdrawiająca Moc Ludzkiego Serca (13 kwietnia 2013 r.), Hatorowie przekazali nam potężną medytację dźwiękową, pomocną przy tego typu rozliczeniach. Jeśli doświadczacie tego rodzaju emocjonalnych przeżyć,  Hatorowie nawiązali do tego przekazu, zachęcając do pracy z Uzdrawiającą Medytacją Dźwiękową Czakry Serca.

Link do przekazu i medytacji dźwiękowej znajduje się na dole tej strony.

orchidium

© 2013 Tom Kenyon
All Rights Reserved

“Orchidea”: Pomoc wizualna

Jak to się mówi … “Obraz jest wart tysiąca słów.” Pomyślałem więc, że może to być przydatne dla niektórych czytelników, jeśli umieszczę fotografię kwitnącego kwiatu.
Fotografia przedstawia kwiat Hibiskusa i zamieszczona została tylko w celach informacyjnych. Wasza Orchidea może mieć dowolnie wybrany rozmiar, kształt lub kolor.

Ważnym elementem każdej Orchidei jest kwiat, który można otworzyć i zamknąć (według własnej woli) oraz pręcik. W tym przypadku pręcik jest supełkiem, który wystaje z centrum Hibiskusa. To poprzez ten pręcik, niebiańskie energie (prana lub chi) są wciągane do Ming-Ma (Seat of Life – Siedliska Życia), które znajduje się w przedniej części kręgosłupa naprzeciwko pępka.

Z Ming-Ma te niebiańskie energie zaczynają krążyć w ciele energetycznym (waszym KA) i płyną do organów ciała fizycznego – przekazując pewnego rodzaju duchowe oświecenie i zwiększając witalność.

Końcowe Przemyśłenia

Proponuję poświęcić kilka minut po pracy z Orchideą (zwłaszcza gdy połączyliście ją z Dźwiękową Medytacją Aethos) na „poprzebywanie” w milczeniu sam ze sobą. Najlepiej gdybyście siedzieli lub leżeli wygodnie z uwagą skupioną w okolicy Ming-Ma. Rozwijajcie swoje zdolności wyczuwania przepływu chi / prany z waszego Ming-Ma do fizycznych narządów ciała, a także do swojego subtelnego ciała energetycznego (KA).

Rozwijanie tego rodzaju świadomości jest warte czasu i wysiłku. Sztuką jest, aby nie spieszyć się z powrotem do zewnętrznej działalności. Po otwarciu Orchidei, spędźcie trochę czasu na wewnętrznej kontemplacji swojego Ming-Ma.

Ta energetyczna ścieżka (od pępka do Ming-MA) jest jedną z najbardziej skutecznych dróg do osiągnięcia pomyślności.

Podczas życia płodowego w łonie swojej matki, byliście połączeni z nią pępowiną, poprzez którą byliście odżywiani.

Na głębokim, pierwotnym poziomie, wasza psychika uznaje, że jest to podstawowy kanał pobierający siły witalne. Ponadto, na poziomie symboliki psycho-duchowej, kanał ten jest również sposobem, otwierania się na rozległe ożywcze moce kosmicznej kobiecości Matki Wszystkich Rzeczy.

Linki:

Uwaga: Po kliknięciu na odnośniki do stron poniżej, zostaniecie przeniesieni do miejsca gdzie należy potwierdzić Porozumienie Odsłuchiwania, dotyczące praw autorskich. Jeśli zgadzacie się na warunki odsłuchiwania, uzyskacie dostęp do wszystkich plików audio, z których można korzystać dla własnej potrzeby. Wystarczy przewinąć stronę w dół, do tytułu medytacji, którą chcecie odsłuchać.

Do słuchania bardziej zalecane są słuchawki niż głośniki komputera. Jest to szczególnie ważne przy odtwarzaniu  Uzdrawiającej Medytacji Czakry Serca (w rzeczywistości większość głośników komputerowych nie jest w stanie obsługiwać częstotliwości tego konkretnego utworu).

Dźwiekowa Medytacja Aethos / The Aethos Sound Meditation

Uzdrawiająca Dźwiękowa Medytacja Czakry Serca / Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation

 

©2013  Tom Kenyon All Rights Reserved