Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

O UNDĂ PLANETARĂ A EXTAZULUI CONŞTIENT

Mesajul Hathorilor prin Tom Kenyon

08.08.05

Pe măsură ce acceleraţia planetară creşte, (vezi relatările precedente) dorim să vă reamintim că în lunile şi anii ce urmează emoţiile voastre pot să devină din ce în ce mai volatile şi mai greu de stăpânit. Va fi posibil să asistaţi la conflicte iraţionale între străini, chiar între cei dragi vouă, între prieteni şi membri ai familiei voastre.

Fiţi în mod special atenţi la stările de enervare, care pot repede să ajungă să se transforme în stări de furie necontrolată şi să genereze acţiuni iraţionale din partea voastră. Este crucial pentru voi să învăţaţi cum să navigaţi printre instinctele voastre primare, ca răspuns la acceleraţia planetară. Este crucial, dacă vreţi să supravieţuiţi şi chiar să prosperaţi în aceste timpuri.

Undele mecanice ale conştiinţei planetare accelerate nu vor descreşte câtuşi de puţin pe măsură ce vă veţi îndepărta în viitor, ci chiar dimpotrivă, ele vor creşte în intensitate.

Am mai dori să vă spunem că responsabilitatea de a vă învăţa să folosiţi aceste energii de intensitate crescută stă chiar în mâinile voastre, atât la nivel individual, cât şi colectiv.

Provocarea voastră în realitatea fizică tridimensională constă în aceea că ţesătura care ţine laolaltă materialul conceptelor voastre este acum scuturată chiar din rădăcini. Într-adevăr, pentru unii dintre voi s-ar părea că “acel ceva“ se destramă (acel ceva care vă menţine coeziunea). Această “destrămare” este acum trăită pe scară largă, atât la nivel cultural, cât şi social.

Această “destrămare” sau “canalizare a percepţiilor”, (atât la nivel personal cât şi la nivel colectiv) este de fapt o rezistenţă la impulsul cosmic al energiei despre care-am mai pomenit în comunicările anterioare. Într-o exprimare realistă, voi acum sunteţi martori unui adevărat “război” dus între tendinţa materiei de a rezista şi de a menţine pe loc vechile structuri (vorbind din punct de vedere molecular) şi tendinţa energiei spirituale de a reordona structura. Această inerentă tensiune dintre spirit şi materie este în plină acutizare, datorită energiilor cosmice care intră în galaxia voastră.

Dar acest tip de “ţesătură” despre care vorbim acum, nu este acel tip de ameninţare care vă menţine pe loc tipul vostru omenesc de civilizaţie şi cultură. Ne referim aici şi la acel tip de “ţesătură” care ţine laolaltă timpul şi spaţiul, aşa cum voi îl trăiţi în mod curent. Într-adevăr, percepţia creşterii vitezei de scurgere a timpului este, pentru mulţi dintre voi, o experienţă din ce în ce mai comună. Vă rugăm să înţelegeţi că, pe măsură ce vă mişcaţi mai adânc înspre viitorul vostru colectiv, veţi face faţă din ce în ce mai pregnant unor evenimente şi situaţii care se manifestă, din ce în ce mai rapid, în realitatea tridimensională.

Un alt aspect al acestei “ţesături” despre care vă vorbim este cel care priveşte ecosistemul vostru. Stresul din interiorul biosferei voastre este atât de crescut şi de intens. încât zilnic suntem martorii dispariţiei unor specii de plante şi de animale. Nu e nevoie decât să consultaţi rapoartele care sosesc de la organizaţiile ştiinţifice ecologiste din toată lumea. În ciuda masivei voastre negări, fie-ne permis a vă reaminti că voi faceţi parte din ecosistemul Pământului şi că, dacă vor pieri prea multe plante sau animale, şi voi veţi dispărea de pe faţa Pământului! În calitate de conştiinţă umană, trebuie să găsiţi o cale de a administra Pământul, de a-l proteja împreună cu viaţa pe care o are. Dacă nu veţi reuşi să vă ridicaţi la acest nivel de maturitate spirituală, veţi aluneca în uitare – aşa cum s-a întâmplat şi cu alte culturi anterioare, care au refuzat să asculte de semnalele de primejdie trimise de un mediu epuizat. Istoria antică a planetei voastre este plină de exemple de acest fel.

Problema constă, desigur, în ceea ce puteţi voi face în faţa unei situaţii atât de serioase şi de dificile?

Soluţiile cele mai potrivite pentru mediul social şi politic le lăsăm în seama voastră, pentru că acestea sunt responsabilităţile voastre şi nu ale noastre.

Totuşi, este responsabilitatea noastră să vă facem unele sugestii de acţiune, despre care credem că ar avea valoare pentru voi şi destinul vostru.

V-am sugera să vă priviţi pe voi înşivă, de la un nivel mult superior pentru a fi în stare să găsiţi răspunsuri la această provocare. Mai clar, ar fi bine să încercaţi să priviţi la soluţionarea problemelor voastre, dintr-o perspectivă situată în afara problemei cu care vă confruntaţi. Încercarea de a rezolva o problemă la nivelul ei de dificultate, este mai puţin eficientă decât a încerca s-o rezolvi dintr-o perspectivă mai extinsă.

În comunicările noastre precedente, am menţionat nevoia de stări de conştiinţă extatice, ca un mijloc de a intra într-un „cuib” mai mare de energii – şi aici am dori să specificăm faptul că facem referire mai ales la acele „cuiburi” ce au de a face cu energiile extatice care au la bază energiile Pământului, ale galaxiei şi cele care au la bază energiile intergalactice. Prin trezirea faţă de aceste mari sfere de energii, voi veţi câştiga o înţelegere care vă va ajuta să vă transcendeţi conştiinţa egotico-suficientă, bazată pe material. Cu alte cuvinte, voi veţi vedea cu alţi ochi lumea şi poziţia voastră în această lume.

Trebuie să vă fie clar în minte faptul că, în univers, sunt forţe care nu doresc câtuşi de puţin ca voi să ajungeţi să fiţi capabili să vedeţi lumea în modul în care v-am sfătuit s-o faceţi. Ele au investit multă energie ca să determine o îngheţare a situaţiei în forma în care se prezentă ea acum. Ele văd evoluţia voastră drept o ameninţare la adresa puterii lor, ceea ce, din anumite puncte de vedere, chiar este. Dar ele nu înţeleg faptul că, dacă nu reuşesc să ajungă la o nouă înţelegere a culturii şi civilizaţiei umane – mai ales în relaţie cu spiritul şi cu evoluţia conştiinţei – aceste forţe vor pierde tot ceea ce au apărat cu atâta disperare. Evoluţia spirituală operează cu legi care sunt în afara normelor obişnuite. În cazul nefericit în care conştiinţa umană colectivă eşuează în intenţia sa de a se ridica la un nivel superior de maturitate şi responsabilitate, atunci situaţia globală pe Pământ se va deteriora rapid şi dramatic. Dar viitorul poate fi mult diferit pentru aceia care au reuşit să se adăpostească în “cuibul” protector al extazului şi să transceadă starea de conştienţă bazată exclusiv pe energiile pământene, sau galactice, sau chiar intergalactice, consecinţe dintre cele mai benefice la scara întregii omeniri. Aceste lucruri se vor întâmpla, la început, prin comunităţile spirituale care vor lua naştere peste tot pe planetă. Insă aceste comunităţi nu vor arăta chiar aşa cum vă aşteptaţi voi să arate. Principiul fundamental nu constă în CUM operează o anumită comunitate spirituală, ci, mai degrabă, în câmpul vibraţional pe care îl creează şi îl susţine. Un astfel de câmp vibraţional de “energie coerentă, susţinătoare a vieţii” are un caracter protector, dar şi un efect benefic asupra mediului local.

Acest caracter al câmpurilor vibraţionale se aplică nu numai comunităţilor, dar şi indivizilor luaţi separat. Din nou vă sugerăm ca voi să dobândiţi abilitatea de a intra în stări de conştiinţă extatice, folosindu-vă de unele dintre metodele pe care vi le-am dat în mesajele precedente. Găsiţi diverse căi ca să trăiţi în bucurie şi găsiţi mijloace prin care să evitaţi manipulările care se exercită asupra voastră, prin frică şi prin dezinformare. Un alt mare beneficiu pe care-l puteţi câştiga trăind şi creând în extaz şi bucurie, este faptul că veţi putea să contrabalansaţi astfel emoţiile negative ale acestor timpuri.

Hathorii