Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Hathors Archives

Et Hathor Planetarisk Budskap gjennom Tom Kenyon

Hathors Juli 20, 2008, Paros Øy, Grekenland

Vi ønsker å diskutere flere aspekter av menneskelige psykologiske responser til de planetariske og interdimensjonale endringer som nå pågår. Sensitive mennesker er de mest sannsynlige mottakere av disse responsene men de viser seg også for de som er åndelige ubevisste og primært fokusert på materiell virkelighet.

Det vi beskriver er en global oppfatning av håpløshet som grenser til fortvilelse for enkelte individer; en opplevelse om at det er ingenting en kan gjøre for å endre begivenhetenes gang. For enkelte fører det til en slags depresjon, en mangel på motivering: og det som ga livet mening, hensikt og glede, nå virker tom.

For andre er det en følelse av å være ekstremt ute av kontakt med sitt liv, som om de ser på en film. De går gjennom livets handlinger, men hjertet er ikke tilstede. For andre som bevisst er i forbindelse med livets vev er tapet av livsformer, ødeleggelsen av økosystemet vanskelig å håndtere. For de som er primært fokusert på livets materialistisk virkelighet – 3D livet, er disse tidene i økende grad redselsfremmende i forhold til økonomien, som vi forutså for en stund siden er nå over dere, og de vil bare bli verre.

I tillegg, er de utviklende og transformerende bølgene fra dypt ute i rommet som vi tidligere har nevnt øker i intensitet. De som forsøker å kontrollere deg gjennom økonomi, politikk og religion finner det i økende grad vanskelig, enda de forsterker sine anstrengelser og enkelte individer som er oppmerksomme på situasjonen føler seg fanget i midten.

Faktisk, fra et ståsted i tid og rom, er du fanget i midten. Du er fanget i midten av spenningene mellom utvikling og oppløsning, åndelig sett.

Du er i et midtpunkt i tid og rom. Det er en energetisk intens sted å være og fra sjelens ståsted, eller gnisten av bevissthet som du er – din interdimensjonell virkelighet, eller hvordan du ønsker å beskrive det for deg selv – denne tiden er mektig og kraftig.

Fra vårt ståsted er det ingenting som noen kan gjøre for å hindre oppløsningen av det som trenger å bli oppløst.

Planetariske endringer er over deg. Dersom du er i stand til å ta kollektiv og individuell handlinger, kan noen av de mer intense formene for ødeleggelse være svekket eller begrenset. Men noen av de kan ikke stoppes, eller for å si det mer nøyaktig, vi ville si at det er usannsynlig.

Din anledning som sjel, som en åndelig vesen som lever et menneske liv – er å navigere gjennom disse endringene på måter som styrker deg og løfter deg oppover, selv om de som er rundt deg tyr til negativitet, fortvilelse og emosjonell selvutslettelse. Som du ser på det kollektive bevissthet og ser selvutslettelse og motstand til endring, tendensen til idioti, se også til deg selv for disse frøene er i deg selv også.

Vi har tidligere fortalt om våre perspektiver om hva fremtiden vil holde og vi skal ikke beskrive de igjen. Du kan se på arkivene om du er interessert. Vi føler at det er mest viktig å medele på denne tiden hvordan du må finne det åndelige motet til å reise opp, selv om mange rundt deg faller ned. Og ved å si falle mener vi spesifikt bevegelse til de lavere tilstandene av åndelige kvaliteter.

Hvordan navigerer du ditt liv gjennom havet som er fylt med frykt, fiendtlighet, paranoia, begrensninger, løgn og manipulasjon?

Reisen for den innveit, som er på stien av en oppoverutviklet bevissthet, uansett metode eller måten å beskrive det på er enkelt sett reisen gjennom nåløyet, eller stormens øye.

La oss bruke metaforen, orkaner eller sykloner – fordi de vil øke i antall og intensitet. Hvis du er på kanten av stormen er du utsatt for dens destruktiv kraft av vind og vann. Men hvis du er i stormens øy, er det paradoksalt stille. Du kan se kanten av stormen i en sirkel ut i horisonten, men i midten er det stille og rolig.

Det er i midpunktet av stormen der du må finne deg selv, fra vårt ståsted. Det er veien for den innveit, den åndelige mesteren. Det er ingen som kan lære deg dette. Det er ingen som kan redde deg fra de stormene som er over deg og din økonomi, så vel som endringer på jorden, men også interne stormer, dine psykologiske og emosjonelle konflikter, mens du lever midt i en verden som løser seg opp i en ny verden som enda ikke har begynt å komme. Det er lite med fast grunn her og slike tilstander av gjenkjennelse skaper redsel for de fleste mennesker.

De fleste av dere har ikke lært å danse med kaos på noen form for grasiøs måte, men bry deg ikke om det. For snart vil du ha så mange danselekser og anledninger til å være i fred med kaos, den virvlende usikkerheten.

I disse tidene vil det være lettere å la seg hengi til den nedover spiralen enn å leve oppover. Enda er det derfor du lever her i denne tiden – fra vårt perspektiv.

Det er en kamp som pågår på jorden for dit ånd, din hjerte og ditt sinn. Vi har snakket om det før om denne manipulasjonen og så vi trenger ikke diskutere det her. Igjen, vi henviser deg til arkiviene om du er så interessert. Det essensielle poenget vi ønsker å fremme her er at det er tiden for deg å reise deg oppover i deg selv, å ta den høye åndelige grunnen og finn i deg selv det åndelige motet slik at du ikke hengir deg til den nedovergående spiralen, å finne en måte å leve oppover i deg selv selv midt i økende kaos, vansker og tilsynelatende katastrofer.

Vi sier tilsynelatende katastrofer fordi i en interdemsjonell forstand skjer hendelsene i ditt liv, som katastrofer, stormer, sult, tapt arbeidsplasser og slik er multidimensjonell i naturen. Selvfølgelig fra det lokale rom der du er låst i tid og rom, ditt selv, er disse hendelsene veldig vanskelig å handtere, og er katastrofer av varierende grad. Men fra ståstedet hos ditt interdimensjonell selv – din sjel, din gnist av bevissthet, hvordan du ønsker å beskrive det, er disse hendelsene anledninger for utrolig vekst og fremgang av åndelig utvikling.

Det er ikke situasjonen som du finner deg selv i som binder deg, det er hvordan du ser på den som fanger deg eller befrier deg.

Så uansett hvilken situasjoner du befinner deg selv i de kommende årene, sier vi til deg at det er mange åpner til frihet i bevissthet. Noen av disse åpninger vil involvere at du har et samspill med andre rundt deg på nye måter – at du trer ut av den boksen av oppfatning som du har kjøpt.

Noen av disse åpningene vil du finne et felles grunnlag med de du ellers ville kalle dine fiender. Noen av disse åpninger vil være personlig og er enkelt sett rom for et nytt forhold mellom deg og dine interdimensjonelle virkeligheter. Noen av disse dørene vil lede deg til et samspill med jordens problemer, om menneskeheten, oppdage nye måter å løse problemer som er på utsiden av begrensningene til din nåværende tenkning, og som noen av disse åpningene vil lede deg forbi jorden, inn i andre åndelige virkeligheter. De dørene du velger leder deg til nye fremtider.

Dersom du fortsetter å bruke de åpningene som har blitt gitt til de av din kultur gjennom løgn og manipulasjon vil du delta i en enorm katastrofe. Men vi ønsker at du forstår klart et fenomen av skapelse. De dørene du åpner vil lede deg til en fremtid som er unik, selv om mange rundt deg gjør sin entré gjennom andre åpninger. Med andre ord, kjøp ikke den masse hypnosen som sier hvilken dør du bør åpne og gå gjennom.

Det vi mener med døren av masse hypnose er den som skapes av de som ønsker å kontrollere deg gjennom økonomi, politikk og religion gjør slik gjennom subtile og ikke så subtile forslag. Det er ikke for å oss å si hvilken dører du burde åpne, for det er din oppgave som åndelig mester, men vi kan si til deg at dette er opplagt.

Hver dør leder til en unik plass, eller fremtid, og du kan velge dørene som leder deg til glede og lykke selv om andre dører lukker seg som kan lede dem til ulykke og sorg. Igjen, det er ikke situasjonen som binder deg, det er din oppfatningen av den.

La oss være litt mer konkret her. La oss si at du har mistet jobben, din inntekts kilde. Dette er en veldig utfordrende og angst fremmende situasjon. Panikk er en av de dørene som er tilgjengelig for deg. Bebreidelse er en annen dør som er alltid tilgjengelig for deg. Nysgjerrighet i forhold til den neste døren er også tilgjengelig. Hvis du velger nysgjerrighetsdøren, åpner du til deg selv nye muligheter. Du vil ikke har stengt din bevissthet ned i en lavere vibrasjon av panikk, redsel og bebreidelse. Det kan reise seg fra tid til annen, men hvis du holder din fokus på nysgjerrighet i forhold til hva kaos vil by på seg i neste omgang, kan du oppdage nye løsninger til dine problemer på en mye raskere måte.

Det er en tendens for menneskelig bevissthet å gjenta gamle mønstre; dette er basert på forventninger som er en form for minnebank i illusjonen av tid som du oppfatter det. Det er mulig å skjære gjennom dine oppfatninger av tid og skyte fart mot løsninger til problemer fortere enn det som normalt ville skje, men dette er gjort gjennom døren av bevissthet som bare du kan åpne. Det gjøres gjennom både personlig intensjon og handling.

Vi vet at det er mange nivåer av forståelse hos dem som leser disse ordene. Utfordringen for oss er å kommunisere noe som vil være praktisk for alle som leser dette. Noen av dere vet allerede nøyaktig hva vi sier til deg og vet at disse dørene inne deg som du kan åpne som vil lede deg til høyere skjebner, raske løsninger til problemer uten å bli sugd ned som mange av de rundt deg. Noen av dere kan tenke og føle at dere ikke har retten til lykke eller frihet i sinn og hjerte, mens andre lider og er fengslet. Men vi sier til deg at det beste du kan gjøre for deg selv og andre er å fri deg selv fra fengslet av begrenset bevissthet for da kan du tjene andre og hjelpe menneskene rundt deg. Først må du befri din begrenset bevissthet og da kan du ha samspill med andre på nye måter og gjennom det samspillet vil nye dører åpne seg.

Så når du finner deg selv ille til mote, desillusjonert, uten forbindelse og med ingen lyst på livet, vite at du har enkelt sett vandret gjennom en av de dørene av din egen bevissthet og at det er krefter som skåler til din apati fordi da er du lettere kontrollert. Det er i disse øyeblikkene at du er i en lavere uttrykk for vibrasjon av din potensial. Grip øyeblikket tre ut av den åpningen og gå inn i en annen.

Vanskelighetene som enkelte av dere har opplevd kan se ut til å stenge ut en hver valg i din ytre virkelighet, men vi sier til deg at kraften i valg ligger fortsatt hos deg, uansett hvilken forhold du befinner deg i. I de mest vanskelige øyeblikk når alle dører ser stengt ut for deg, når det er ingen valg muligheter tilgjengelig, har vi et enkelt forslag. Det kan høres veldig enkelt ut, men det er enkelt sagt en brekstangspunkt. Alt som trenges for deg å endre på en situasjon er en liten bevegelse i bevissthet og da vil du bygge på det øyeblikket, ubegrensede kraft slipper løs i deg selv. Men før du kan ha denne bevegelsen inne i deg kan ingenting forandre seg.

Og så er dette forslaget for hvordan du skaper en liten bevegelse inne i deg når alt annet har sviktet. Selv midt i personlig tvil og vansker, uansett hva det er som presenterer seg selv til deg som en utfordring, finn noe du kan sette pris på.

Det kan virke enkelt som om du puster, eller hvis din pust er tilbakeholdt, når du kan ta din pust, setter du pris på den. Eller det kan være å sette pris på en farge i himmelen eller noe som fikk deg til å le. Det som er viktig her er at når alle valgmuligheter er stengte, hvis du kan finne noe å føle takknemlighet for, uansett hvor liten, vil du ha skapt en liten bevegelse i bevissthet og den bevegelsen kan store ting manifestere seg.

Vi sanser at noen av dere vil ri gjennom stormene som er over dere, endringsvinden, mer grasiøs enn andre. Men selv dere som tenker på seg selv som mer åndelig utviklet vil bli utfordret fra tid til annen ettersom den gamle verden oppløser seg i noe nytt. Og vi sanser at noen vil bli fanget i disse kaotiske tider og det er vår hop på at noen av dere vil gjenkalle dette enkle forslaget og huske å finne noe å sette pris på og med den bevegelsen i bevisst, vil nye dører åpne seg for deg.

Vi holder i vår hjerte, vårt sinn visjoner av store nye virkeligheter for deg og din menneskelig familie. Bli det slik, Gjør det slik.

Hathors July 20, 2008

Paros Island, Greece