Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Svenska Arkiv

Medvetandets övergångsfaser

Budskap fr ån Hathor’s Kanaliserat genom Tom Kenyon

Definitioner

Kaotiska knutar är kluster av kaotiska händelser. Enligt Hathorerna har Jorden gått in i en fas av kaotiska knutar och resultatet av det är att vi kan förvänta oss en allt större grad av kaos, inklusive mein inte begränsat till jordbävningar, vulkanisk aktivitet, avvikande vädermönster, ekologisk misär liksom ekonomisk, social och politisk oro.

Medvetandets övergångsfas är vad Hathorerna kallar det ”rum”, där vi tillfälligt svävar mellan en gammal verklighet som redan är passerad och en ny verklighet som ännu inte helt har bildats.

Perceptuella (uppfattningsförmågans) fixeringspunkter är ett uttryck som Hathorerna använder för att beskriva hur vi med hjälp av våra fem sinnen uppfattar vår värld och lever våra liv.

Budskap

Genom själva sin art tenderar kaotiska knutar till att skapa en övergångsfas i medvetandet. Medvetandets övergångsfas uppstår när perseptuella fixeringspunkter försvinner. Och när det så händer hamnar du i en noll zon där din gamla verklighet inte längre existerar, eller har förändrats radikalt, samtidigt som din nya verklighet ännu inte existerar.

På grund av det faktum att ni befinner er i en än mer intensiv fas av en kaotisk knut, vill vi dela vår uppfattning om övergångsfasen med er, i hopp om att ni kommer att kunna använda denna vetskap för egen vinning.

Man kan dela in övergångsfasen i tre primära kategorier:

1) personlig övergångsfas,

2) kollektiv övergångsfas och

3) fysisk död

Personlig övrgångsfas

Låt oss rikta uppmärksamheten mot den personliga övergångsfasen, er personliga uppfattning är den centrala punkt om vilken er upplevda verklighet kretsar.

Er uppfattning av verkligheten är i grunden era personliga skapelser. De påverkas av den kollektiva uppfattningen i er kultur, tid, plats och omständighet, men i grunden är eran uppfattning om vad som är verkligt eller inte verkligt, en skapelse – eran skapelse.

Er uppfattning av verkligheten är hos de flesta människor beroende på var och ens sätt att tänka. Ni är vana att uppleva vissa realiteter i era liv och dessa talar om vilka ni är, så att säga. Ni vaknar på morgonen och tittar på klockan, och den kollektiva uppfattningen av tiden är direkt framför era ögon. Det är erat egna personliga val att godta denna illusion, eller inte. Faktum är att det är ett tecken på spirituellt mästerskap att ha förmågan att framgångsrikt kunna navigera inom den kulturella illusionen och samtidigt klart förstå dess sanna natur.

När en situation i ditt personliga liv dramatiskt förändras, tenderar de perceptuella fixerings-punkterna att försvinna eller omorganisera sig själva.

Låt oss presentera ett tänkbart scenario. Om du har arbetat på samma jobb i många år så har du anpassat ditt liv därefter. Du äter lunch vid en viss tidpunkt. Du kommer hem vid en viss tidpunkt. Dina aktivitäter tillsammans med andra, är skräddarsydda för att passa ditt jobb.
Om din arbetsplats plötsligt helt oväntat skulle försvinna, så skulle dessa perceptuella fixeringspunkter också försvinna. Det skulle inte längre finnas något behov av att gå upp vid en viss tid, äta vid en viss tidpunkt, komma hem vid en viss tidpunkt, och de människor du hade kontakt med för merparten av din vakna tid skulle inte längre vara tillgängliga för dig. För de flesta människor är denna situation mycket förvirrande, vilket man återigen kan anknyta till att de perceptuella fixeringspunkterna försvunnit.

Samma fenomen uppstår när en radikal förändring i ditt personliga liv äger rum. Om ett förhållande som är viktigt för dig plötsligt tar slut, kommer de perceptuella fixeringspunkterna till detta förhållande att försvinna, och ditt medvetande hamnar i en övergångsfas.

Om du hamnar i en hälsokris och ditt fysiska liv påverkas radikalt, försvinner de perceptuella fixeringspunkterna som kan bli förvirrande, och ditt medvetande hamnar i en övergångsfas.

När de kaotiska knutarna ökar i intensitet, kommer fler och fler människor att uppleva chock-vågorna när deras gamla verklighet faller samman. Vad nyss ansågs vara säkert i livet blir ovisst. Vad som var fast mark ses inte längre vara fast. Det menar vi både bildligt och bokstavligt.

Ur dessa kaotiska knutar följer också en annan speciell våg av en övergångfas. Många människor har redan kännt av detta, och dess effekter kommer att spridas i medvetandet likt en tsunami.

Den här särskilda övergångsfasen har att göra med kollapsen av de kollektiva lögnerna ier kulturer. Allt fler och fler av er kommer att geonmskåda det spel som utspelar sig bakom kulisserna; även om identitäten på de som i hemlighet drar i trådarna, kommer att förbli dolda, kommer ni mer och mer att upptäcka att asüekterna ieran kultur är uppbyggda med manipulation, att de begränsar eran frihet och i många fall endast är nedskrivna lögner.

Lögnen vi talar om här, är inte lögnen om krig, lögnen om inskränkta religioner, utan lögnen om eran identitet, en lögn som garanterar erat eget fängelse. Denna lögn är tron på erat kulturella påstående att ni inte är något mer än fysiska människor och att det inte existerar andra världar bortom era jordiska erfarenheter.

De som kan genomskåde denna lögn, tar ett stort steg mot personlig frihet, vilket i början kan vara rätt förvirrande. Detta beror på att flerdimensionella upplevelser skiljer sig starkt från de erfarenheter som ni på jorden dagligen upplever. Om du känner dig att du befinner dig i ett svävande tillstånd mellan ditt jordiska och flerdimensionella liv, har ditt medvetande trätt in i en övergångsfas.

Vårt syfte med att dela denna information är att föreslå ett praktiskt handlingsätt under medvetandets övergångsfas.

När du själv träder in i en kraftfull övergångsfas, kommer du kanske som många andra människor, att fastna i en känsla av att vara överbelastad och förvirrad. Många individer reagerar chockartat när de inser att deras perceptuella fixerings-punkter försvunnit tillsammans med den verklighet som antagits vara real.

På grund av det faktum att tiden accelererar – med det menar vi att fler händelser passerar inom en kortare tid – har ni helt enkelt inte råd med att stanna kvar iett tillstånd av chock eller fastna i känslan att vara överbelastade. Den essentiella punkten som vi vill hänvisa till här, ör att oavsett vilken natur medvetandets övergångsfas har, om det har att göra med förändringar i ditt personliga liv, eller om du genomskådar den kulturella manipulationen. – Du själv är skaparen till din verklighet.

Naturligtvis har ni alltid en historia att berätta  för att kunna  förklara varför era liv plötsligt faller i bitar. Du kan skylla på andra personer, situationer eller institioner för dina problem, men det är att skjuta bort ditt personliga ansvar. Det är säkerligen sant det du berättar och det finns säkerligen andra personer, situationer eller institutioner att skylla på, men när ni har gått in i medvetandets övergångsfas, befinner ni er i centrum av en kraftfull kreativ process, och det finns ingen anledning eller behov av att gråta över “spilld mjölk”, som det heter. Det som är borta är borta.

Nu är den centrala frågan, – Vad ska du göra då? Kommer du att förbli bedövad i chock, känna dig överbelastad, känna ilska och sorg? Eller kommer du att kliva in i din identitet som skapare av ditt liv?

Till er som väljer att stanna kvar på medvetandets lägre nivåer, har vi ingen kommentar.

Våra kommentarer är för dig som är djärv och modig nog att kliva in i din identitet som skapare. Om du är en av dessa, kommer här det vi föreslår.

När allt försvinner, menat är de perceptuella fixeringspunkterna för din tidigare verklighet, förstå då att du har nått en punkt av tomhet.

En punkt av tomhet är en kritisk övergång mellan en gammal och ny verklighet. Det som var har upphört, och istället för att beklaga förlusten, accepterar du tomheten. Detta är för många personer, ett utmanande åtagande, eftersom det i tomhetens läge inte finns något som kan göras. Du måste helt enkelt vara ett vittne till det, och för dig själv, i detta ingenmansland finns det inga perceptuella fixeringspunkter.

Var försiktig med vad för fixeringspunkter du sätter på plats, för dessa idéer och före-ställningar kommer att bli stjärnorna på din nya himmel i ditt sinne, och du ska navigera i dessa nya tider med hjälp av stjärnorna (tankar och föreställningar) som du själv har placerat ut i himlarna i ditt eget medvetande. Så gå klokt till väga när du skapar nya stjärnor, för de är våra navigatöter och följeslagare under resan genom det stora Mysteriet.

Medvetandets kollektiva övergångsfas

Ur vårt perspektiv, ser för närvarande det mänskliga kollektivet ut som en ofantlig kosmisk orm som ömsar skinn, den vrider och vänder sig och skrapar bort gamla belastningar. Vissa av dess, i form av ekonomisk turbulens. Några av dem är av politisk natur. Några av dem är kollaps och omvandling av kulurinstitutioner. Och några av dessa vridningar och vändningar relateras till jordbävningar och avvikande vädermönster.

När de naturliga och av människan orsakade katastrofer ökar kommer fler och fler av er att finna sig själva i medvetandets övergångsfas. Uppenbarligen är de som upplever en jordbävning, vulkan eller destruktivt väder, de som  mest tenderar till att gå in i medvetandets övergångsfas,  och  dem av er som har en naturlig läggning av inlevelse och empati, kan uppleva den värsta stöten i en naturlig eller av människan orsakade katastrofer, som om du var fysiskt närvarande.

Ju mer slöjan som skiljer det mänskligt medvetande  löser sig från varandra, kommer fler och fler av er att uppleva de förändringar som sker i världen på ett kroppsligt plan.

Vi vill nu behandla frågan om en ny skapelse för dem av er som befinner sig i efterdyningarna av en naturlig eller av människan orsakade katastrofer, till exempel en jordbävning, vulkanutbrott, eller destruktivt vädermönster.

Om förstörelsen varomfattande, finns det efter en sådan katastrof troligen inte någonting kvar av de fixerinspunkter av din tidigare verklighet. Ditt hem och din arbetsplats existerar inte längre. Kanske det är ont om dricksvatten och livsmedel. Under dessa omständigheter kommer ett antal negativa faktorer tillsammans och utlöser ett tillstånd av djup chock och apati.

Vi vill vara mycket tydliga med det vi håller på att säga. För däggdjur är det helt naturligt att reagera med chock och förvirring efter en katastrof, men ni kan bara transcendera och trans-formera eran aktuella situation, i det att ni strävar uppåt i högre dimensioner i eran egen existens, erat eget varande, sträva efter att komma till medvetandets världar som ligger bortom tid och rum.

Ju mer ni kan uttnyttja möjligheten att integrera de transcendenta aspekterna av ditt väsen som en del av ekvationen för din överlevnad, kommer du att kunna mildra chocken och handlings-förlamningen.

Den centrala funktionen som ni bör rikta in er på mitt i  kaoset, i varje form av kaos,  är portalen av möjligheter.

Denna möjlighet för överlevnad eller för att manifestera en ny realitet kan presentera sig på ett sätt du inte förväntar dig. Detta beror på att de perceptuella fixeringspunkterna inte längre är på plats och ditt medvetande kan inte känna igen en möjlighet när den dyker upp.

Det finn en djupt rotad mänsklig vana eller tendens att anpassa den nya verkligheten till den gamla verkligheten som den var i det förflutna. I dessa situationer är det helt fel väg.

Det finns mycket vi skulle kunna säga om de hyper-dimensionella realiteter som skulle kunna komma i fråga i valet att göra efter kaotiska händelser, men vi vill “gå rakt på sak”  och  hålla oss till det som är mest praktiskt för er. Kanske kan vi en annan gång dela med oss ​​av  filosofiska funderingar  om din oändliga natur och de oändliga möjligheterna som finns inom dig. Hur som helst, låt oss nu vara lite enkla och ge er en formel så  att ni kan känna igen och skapa möjligheter för ett nytt liv en ny realitet när de dyker upp.
Förutsatt att du har gått in i en övergångsfas i medvetandet och att du har blivit vän med noll zonen så att du kan uthärda den stora osäkerheten i din situation, så är det det här vad vi föreslår.

Var nyfiken och förvänta dig mirakel!

När ni försätter er i ett tillstånd av nyfikenhet aktiverar ni en aspekt av medvdetandet som obehindrat rör sig fritt och utan förväntningar. Det blir väldigt likt ett barns tankegångar,  och det är denna oskuld -vilket inte är detsamma som barnslighet- som får medvetandet att försättas i ett vibrerande tillstånd, vilket är mycket förmånligt för er.

När ni förväntar er  mirakel släpper ni loss kraften av skapandet inom er, och till vilken omfattning som ni kan göra det, kommer ni att uppleva lyckliga sammanträffanden, tillfälligheter och oväntade gåvor, vilka kan vara av fysisk art men också av mental eller känslomässig natur.

När denna kombination av nyfikenhet och det som kommer hända härnäst förenas med en förväntan av mirakel, kommer ni snabbt att flytta er ifrån noll zonen till ett nytt liv, en ny skapelse, oavsett vad som händer runtomkring er.

Under medvetandets kollektiva övergångsfas är det bra att komma ihåg  att var och en är skaparen till sin egen verklighet, och till följd av att människor mitt i kaoset kommer att göra olika val, kommer de att skapa olika personliga verkligheter.

Låt dig inte styras av dem som väljer de lägre bibrerande världarna. Du kan inte rädda dem från sig själva. Blicka uppåt och lev framåt med nyfikenhet och förväntan om mirakel, då kommer även i de värsta situationerna mirakel att inträffa för dig.

Fysisk död

En av de stärsta svårigheterna för förkroppsligade varelser är medvetandets övergångsfas som ni kallar döden. Detta beror på det faktum att alla perceptuelle fixeringspunkter, inklusive de fem sinnena försvinner. Om en person identifierar sig enbart med sin materiella existens, kommer han eller hon att finna denna övergångsfas som den svåraste. Detta beror på att det hon eller han identifierade sig med inte längre existerar.

Fastän den fysiska världen fortsätter att existera, kommer inte längre någon input till med-vetandet från de fem sinnena. Det är som om världen har försvunnit och kroppen tillsammans med den. Det praktfulla JAG ÄR, det centrala elementet i det transcendenta medvetandet, får inte längre någon information från kroppen, de fem sinnena, eller den yttre världen. Detta kan vara kjupt oroande och förvirrande för någon som inte direkt har upplevt andra världar av sitt eget väsen.

Bildligt talat, är du som ett stort träd, livets träd, med många, många blad och blommor, och din nuvarande fysiska existens är bara en av dessa blad och en av dessa blommor.

När en person passerar genom medvetandets övergångsfas som ni kallar döden, finns det flera alternativ. Om ni tillhör en andlig tradition, en Guru, en Avatar eller Frälsare, hamnar ni i hennes/hans vibrerande värld i medvetandet. I vissa religioner kallas detta himmelen.

Om ni följer en guru, avatar, eller en frälsares väg, ska ni veta att du går in i hans/hennes himmel, och ovillkorligen också i hans/hennes begränsade medvetande. Ur vårt perspektiv är universum oändligt, och med det menar vi inte de externa utrymmena, utan era interdimensionala realiteter i ert eget universum, och enligt våran erfarenhet finns det inte en enda existerande varelse, som förstår och inbegriper allt som är.

Men om du så vill ansluta dig till din guru / avatar / frälsare efter hans/hennes död, har vi några förslag. Ett är att mentalt ropa hans/hennes namn. Detta är en gammal kunskap inkapslad i den egyptiska termen Ren, vilket betyder ” namn”. När du ropar namnet på en andlig varelse, är en aspekt av honom / henne tvungen komma till dig.

Om din guru / avatar / frälsare i det ögonblicket när  du möter  henne eller honom, bedömer dig värdig, kommer du att bli emottagen av honom/henne i hans / hennes himmelska rike.

För de av er som utövar de östra andliga traditionerna finns det mantran för bestämda Gudar. När man sjunger dessa mantran mentalt under döden eller i dödens rike, har den samma effekt.

För er som inte ingår i en andlig tradition som följer en  guru, avatar eller  frälsare,  erbjuder  medvetandets övergångstillstånd  som kallas död, andra möjligheter.

Som med de två andra övergångsfaserna i medvetandet, har dödens rike också en punkt av tomhet, och dess dominerande funktioner är stillhet (tystnad) och mörker. Alla möjligheter finns inom nollzonen, men verkligheten finns inte i tillvaron. Det är som ett ekollon i en ek. Eken det gigantiska trädet i sig, är potentiellt inom ekollonet, men det existerar inte ännu.

Så när du befinner dig i tomheten, som du kommer att känna igen av det  faktum att du är helt ensam i mörker och total stillhet, vetande att du befinner dig i ditt centrala komplex av dina kreativa krafter.

Vad du nu härnäst väljer att skapa, kommer att bestämma ditt ödes fortsatta väg, och vilka världar du vill bebo eller i vilka rikens existens du kommer att vistas i.
Detta är ett kritiskt skede.

Många personer som blir skrämda av mörkret, kommer att gå till ljuset i förtid. Vad de inte inser är att de i sin längtan själva skapar ljuset. En portal öppnas för dem som en tunnel och de kan gå in i denna tunnel av ljus där möter de dem som kände tidigare, men därigenom kommer de relativt snabbt att glida tillbaka in i en ny inkarnation eller andra existenta vibrerande världar utan att ha förstått konsekvenserna. Detta är definitivt en möjlighet för dig, och också ett val som ofta fattas.

Ett annat alternativ är dock att stanna vid punkten av tomhet, i själva nollzonen och bli medveten om ditt själv som rent medvetande – transcendent till alla fenomen.

Om du kan vistas i detta tillstånd av medvetandet tillräckligt länge utan att känna att du behöver skapa något, kommer du att upptäcka din identitet, ditt praktfulla JAG ÄR. Och från denna punkt av medvetenhet kan du välja omständigheterna i ditt förkroppsligande. Du kan välja vilka världar du vill bo i eller på vilka nivåer av medvetandet du vill befinna dig i.

Den senare metoden ger dig de största möjligheterna men det är det svåraste för de flesta. Anledningen till denna svårighet har att göra med det faktum att de flesta människor finner det obehagligt att inte ha en kropp. En längtan efter en kropp och upplevelsen av den materiella världen drar ofta en person bort från nollzonen i förtid.

Sammanfattat; på grund av de tilltagande faserna av de kaotiska knutarna, kommer många av er att gå in i medvetandets övergångsfas. Oavsett vilken nivå du befinner dig på, oavsett om det handlar om ditt personliga liv, den kollektiva erfarenheten eller övergångsfasen som du kallar döden, ska du veta, att det är du själv som är skaparen av din verklighet.

The Hathors

20 April 2011


Toms tankar och iaktagelser

Jag tycker personligen att budskapet var otroligt utrycksfullt och med ett stort magasin av information. Jag har läst det här budskapet om och om igen flera gånger, och varje gång upptäcker jag något nytt. I det här budskapet finns det verkligen en hel del att läsa mellan raderna.

Speciellt tyckte jag om Hatorernas uttalande …

”Var försiktig med vad för fixeringspunkter du sätter på plats, för dessa idéer och före-ställningar kommer att bli stjärnorna på din nya himmel i ditt sinne, och du ska navigera i dessa nya tider med hjälp av stjärnorna (tankar och föreställningar) som du själv har placerat ut i himlarna i ditt eget medvetande. Så gå klokt till väga när du skapar nya stjärnor, för de är våra navigatöter och följeslagare under resan genom det stora Mysteriet.”

Jag tror att nivån för vårt kollektiva intellekt, håller på att ändras angående våra mytiska verkligheter. De gamla stjärnorna, tankarna, föreställningarna och teserna som väglett oss som  kultur i årtusenden, verkar nu att börja avbländas. För att inte nämna att de har lett oss i riktningar som många av oss inte längre vill gå.

Vår kulturs kollektiva skepp verkar kryssa genom det Stora Mysteriets vatten utan att beakta hur helig denna planet och allt dess liv är. Men även när vårt kollektiva fartyg seglar genom det Stora Mysteriet, till synes utan att vara medvetna, är det (skeppet) och vi själva som är vållandet till våran existens och Mysteriet i sig. Denna mycket udda dualitet, tycker jag varken är rolig eller tragisk, utan beroende av vilket humör jag är på, och hur pass bra eller dålig min verbindelse till Mysteriet i sig självt, är.

Ironiskt nog så är besättningen på detta fartyg, de som får det att segla genom att investera sin livskraft, kreativitet och i vissa fall med blod, svett och tårar, inga andra än du och jag, och alla andra nästan sju miljarder människor som lever på denna enastående planet. Oberoende på personlig situation, var vi befinner oss i livet eller vilken tro vi har, är det vi, -varenda en av oss – som är besättningen på detta fartyg.

Det finns en del i ”New Age”  gemenskaper som säger, och har sagt i flera år nu att vi är nära att bli en enhet, och att den Gyllene Tiden är precis bakom hörnet. Jag delar inte den här uppfattningen.

Vi sitter alla tillsammans i samma båt, vare sig vi gillar det eller inte, och jag tycker det verkar som om besättningen verkar vara  polariserad. Det finns många som propsar på att paradigman av girighet, arrogans och förfalskning är de rätta referenspunkterna för vår sextant.

Andra av oss har dock känslan av att vi är på väg åt fel håll, att vi inte kan fortsätta att skövla den här planeten och dess liv (både mänskliga och andra icke mänskliga). För oss finns det nya stjärnor på himlavalvet i vårt sinne. Och vi riktar våra sextanter tydligt mot dessa kosmiska fyrar.

Hur det kommer att bli, är det ingen som vet. Men jag känner mig uppmuntrad av det tysta myteri som jag ser hända överallt  runt omkring mig.

Många av oss besättningsmän, och jag misstänker att om du har läst så här långt, är du en av dem som tyst vidtar åtgärder för att vända vårt kollektiva fartyg (dvs. vår kulturella galenskap) eller åtminstone saktar ner.

Några av oss tar fram våra sextanter och pekar ut nya stjärnor åt andra runtomkring. Vi gör det genom att ha modet att leva den framtid som vi vill se den och som vi känner är möjlig. Vi gör detta genom att låta vänlighet mot varandra växa.

Och om det blir nödvändigt, gör vi det genom att stå på oss och hålla fast vid vår ståndpunkt. Ett exempel på det är en gräsrots-rörelse i ett av världens fattigaste länder som förespråkar bevarandet av icke hybrida frön – alltså frön som producerar nya frön när de skördas- istället  för att de böjer sig för internationella ekonomiska företag som vill tvinga de fattigaste på jorden att köpa nytt utsäde varje år när de måste försörja sig och sina familjer.

När jag skriver det här, gråter jag nästan över deras mod att stå på sig gentemot titanerna som har banat vägen för vårt kollektiva fartyg genom girighet, arrogans och ett totalt förakt mot livets helighet.

Även om det är både svårt och utmanande i dessa tider för både den enskilde individen och kollektivet, så tror jag att det finns hopp i den osäkerhet som vi står inför. Jag säger detta eftersom den mänskliga anden ibland har stigit i höjden när vi ställts inför svåra osäkra tider.

Om Hathors har rätt, så kommer vi alla att genomgå ett stort antal övergångsfaser i medvetandet innan våran tid på jorden är till ända. De perceptuella fixeringspunkterna för våra gamla realiteter försvinner. Hur vi handskas med förlusten av våran upplevda verklighet och den gamla världen kommer att bli avgörande för nästa cykel av mänsklighetens jordiska existens.

Individuellt för oss alla beroende på vad vi väljer att skapa i vårat egna medvetandes övergångsfas, kommer att avgöra vilka världar som öppnas för oss.

Jag önskar er alla kära besättning och dem som ni älskar, en säker passage genom dessa turbulenta tider. Men oavsett vad som händer, oavsett var och i vilka situationer vi befinner oss i på denna farliga resa, så låt oss framför allt komma ihåg att det är vi själva som är skaparna till vår egen realitet.

Det finns nya stjärnor på himlen och nya världar att upptäcka. Var modig och ha en trevlig resa!