Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.

Meditația acustică de iluminare a lui Kuan Yin

Am împărțit descrierea acestei meditații acustice unice în două părți.

Prima parte reprezintă o vedere de ansamblu asupra unui document vechi ce descrie modalitatea în care bodhisattva Kuan Yin a atins iluminarea. În ea prezint de asemenea metoda de bază pentru a asculta meditația acustică.

Dacă vrei să ai doar înțelegerea de bază necesară pentru a beneficia de această meditație acustică, ai nevoie să citești doar prima parte.

Linkul către fișierul audio ce conține această meditație acustică apare atât la sfârșitul primei părți, cât și a părții a doua.

Pentru cei care își doresc o dezbatere mai aprofundată a meditației acustice, un pic mai multe informații despre neuropsihologia și contextul ei în cadrul dharmei budiste (calea iluminării), după ce citești prima parte, treci la partea a doua. Ea îți va furniza unele idei la care să te gândești și o înțelegere mai profundă a felului în care această metodă de pregătire mentală poate duce la stări iluminate ale Minții.

 

Prima parte

Prezentare generală preliminară

Legenda spune că Gautama Buddha i-a chemat odată la el pe toți discipolii iluminați, ca să discute cu ei despre metodele pe care le-au folosit pentru a atinge iluminarea.

Surangama sutra reprezintă consemnarea acestor discuții.

Deși Surangama sutra există ca document real, unii savanți budiști se întreabă dacă sutra a fost scrisă pe vremea lui Buddha sau după ce a murit.

Cu toate acestea, această sutra oferă înțelegeri frapante despre diverse metode de iluminare a minții.

Printre discipolii chemați de Buddha pentru a-și dezvălui metoda de meditație, s-a aflat un bodhisattva al compasiunii, venerat în egală măsură atât de budiști, cât și de taoiști – Kuan Yin.

În Surangama sutra, Kuan Yin este descris ca bărbat. Dar odată cu trecerea timpului el a devenit femeie în unele tradiții. Unii istorici au urmărit mișcarea moștenirii lui Kuan Yin în China, spunând că oamenii săraci l-au adoptat pe acest bodhisattva al compasiunii datorită calităților sale unice, ce apar în una din mantrele lui Kuan Yin folosite adeseori – Om Maha Karuna Hri Kuan Shi Yin – „Omagiu măreței/mărețului Kuan Yin, cea/cel care aude suferința lumii.”

În Japonia, Kuan Yin e numit/ă Kannon și este conceput/ă uneori ca un/o bodhisattva ce se poate manifesta ca dualitatea unui bărbat sau a unei femei.

Potrivit lui Surangama sutra, atunci când Buddha l-a întrebat pe Kuan Yin cum a atins iluminarea, acesta a răspuns că a mers și a stat în fiecare zi lângă ocean, ascultând valurile. Atenția lui nu s-a concentrat însă asupra valurilor în sine, ci mai degrabă a fost atent sau și-a concentrat atenția pe capacitatea sa de a auzi sunetul valurilor – o aptitudine unică a conștiinței, numită auz audiabil sau conștientizarea capacității de a auzi.

Această deplasare a atenției, de la sunetul concret al valurilor, la conștientizarea aptitudinii sale înnăscute de a auzi valurile, i-a făcut conștiința (Mintea) să se centreze, astfel încât a devenit tot mai conștient de conștientizarea faptului de a fi conștient de ea.

Această conștientizare a capacității de a fi conștient este, într-adevăr, unul din sensurile cuvântului iluminare, și anume, ca în starea de a fi „treaz”. În acest caz, treaz se referă la faptul de a te trezi din visul existenței duale, la un aspect mai vast al ființei tale, care este atât o parte din toate fenomenele, cât și transcendent lor.

Sugestii de ascultare:

Nu efectua meditația în situații ce reclamă atenție, cum ar fi conducerea autovehicului sau manevrarea unui utilaj.

Cel mai bine este să asculți această meditație acustică cu căști stereo, la volum mic. Motivul stabilirii unui volum mic este acela că folosești sunetul pentru a te ajuta să reflectezi asupra ta, prin conștientizarea simțului auzului. Dacă volumul e prea mare, e posibil să constați că îți este mai greu să cultivi această stare unică de conștientizare mentală.

Conștientizarea auzului este o formă de artă mentală și, ca în cazul tuturor aptitudinilor noi, e posibil să dureze ceva timp până o deprinzi.

Cel mai important lucru este să te relaxezi în starea de conștientizare a sunetelor.

Aceasta nu – și repet cuvântul nu – este o formă de concentrare mentală. De fapt, dacă încerci să te concentrezi, vei limita conștiența și nu o vei elibera.

Acesta ar fi efectul opus a ceea ce se intenționează.

Nu există nimic pe care să te concentrezi. Pur și simplu te focalizezi pe capacitatea ta de a fi conștient de sunet – în cazul de față, sunetul valurilor oceanului și cântecul lui Kuan Yin, pe care îl cânt cu intermitență pe durata meditației.

În tradiția mantrei, ființa la care face referire mantra se află din punct de vedere energetic în sunet. Astfel, din această perspectivă, meditația acustică e impregnată de prezența și energia subtilă a lui Kuan Yin.

În timp ce asculți meditația acustică, relaxează-te în starea de conștientizare a auzirii sunetelor. Ea diferă de ascultarea normală, în care te focalizezi chiar pe sunete. În această formă de meditație asupra auzului, te focalizezi pe conștiența și capacitatea ta înnăscută de a auzi sunete – o distincție subtilă dar foarte importantă.

În clipa în care apar gânduri nepoftite, nu lupta cu ele. Lasă-le să fie, fără nicio împotrivire. Menține-ți o parte a atenției focalizată pe capacitatea de a auzi sunetele. Dacă constați că mintea îți este distrasă de gânduri sau imagini, e în regulă. Nu opune rezistență gândurilor, sentimentelor sau imaginilor ce apar; doar fixează-ți din nou atenția asupra conștientizării auzului, atunci când îți dai seama că s-a îndepărtat de la subiect. Pentru începători, faptul ca atenția să se abată la alte gânduri este o experiență obișnuită, așa că nu deveni frustrat. Fii răbdător. Tot ce e necesar să faci la început, pe măsură ce te deprinzi să asculți conștientizându-ți auzul, este ca o parte a atenției să-ți fie focalizată pe faptul de a fi conștient de sunete.

Pe lângă sunetul valurilor oceanului, vei auzi ocazional sunetul clopoțeilor și al vocii mele, în timp ce cânt în diferite registre și timbruri. Aceste sunete contrastante, tonalitatea și ritmul lor, te vor influența diferit și, chiar dacă e posibil să devii conștient de felul în cate te influențează aceste modificări subtile ale sunetelor, atenția principală rămâne focalizată asupra conștienței tale.

Altfel spus, sunetele pe care le auzi se află în fundal, în timp ce conștientizarea faptului de a fi conștient de sunete se află în prim plan.

Click aici pentru a asculta și/sau descărca meditația acustică Kuan Yin’s Enlightenment/Iluminarea lui Kuan Yin

 

Partea a doua

Prezentare generală avansată

Dintr-o perspectivă pur psiho-neurologică, atunci când Kuan Yin a stat lângă ocean și a ascultat sunetele valurilor, el/ea și-a activat o zonă foarte importantă a creierului, numită sistemul de activare reticular (SAR).

Acest mănunchi de rețele neuronale se află în trunchiul cerebral, iar atunci când asculți un tipar acustic repetitiv și liniștitor, SAR tinde să reducă activitatea undelor cerebrale din diverse zone ale creierului, inclusiv din neocortex.

Cu alte cuvinte, sunetul repetitiv al valurilor a liniștit sistemul nervos al lui Kuan Yin, aducându-l în stările mentale relaxate și receptive ale activității crescute a undelor alfa și/sau teta. Faptul că aceste tipare de unde cerebrale influențează percepția mentală într-un mod foarte creativ și neobișnuit este documentat științific.

Deși sunt absolut sigur că SAR-ul (sistemul de activare reticular) lui Kuan Yin a fost un factor important în meditațiile sale de modificare a stării mentale ce au avut loc în apropierea mării, a mai existat un alt element important.

După cum am spus în prima parte, atunci când Buddha l-a întrebat pe Kuan Yin cum a atins iluminarea, acesta a răspuns că a mers și a stat în fiecare zi lângă ocean, ascultând valurile. Atenția lui nu s-a concentrat însă asupra sunetului valurilor în sine, ci mai curând a fost atent sau și-a concentrat atenția pe capacitatea sa de a auzi valuriler – o aptitudine unică a conștiinței, numită auz audiabil sau conștientizarea capacității de a auzi.

Sugestii de ascultare:

Așa cum am menționat în prima parte, în tradiția mantrei, ființa la care face referire mantra se află energetic în sunetul mantrei. Astfel, din această perspectivă, meditația acustică este impregantă de prezența și energia subtilă a lui Kuan Yin.

Mantra pentru Kuan Yin (Om Maha Karuna Hri Kuan Shi Yin) transmite binecuvântări celor care sunt deschiși să le primească. Prin cuvântul binecuvântări mă refer mai exact la faptul că poți să fii elevat la stări de conștiință mai înaltă, prin simpla auzire a mantrei. Este o elevare temporară, dar ea îți poate aduce viziuni rapide despre starea de compasiune a Minții, în care trăiește Kuan Yin.

Pentru a primi aceste emanații benefice, nu e nevoie să faci nimic. Transmiterea binecuvântărilor venite de la Kuan Yin are loc automat, fără niciun efort din partea ta.

Un lucru ciudat referitor la această meditație acustică este acela că, în timp ce mantra lui Kuan Yin emană spre tine binecuvântări ale Minții iluminate, atunci când auzi mantra în fundal (adică la un volum mai jos decât cel al sunetului valurilor oceanului), atenția ta nu e concentrată pe mantră sau pe sunetul valurilor, ci pe capacitatea ta înnăscută de a auzi sunetele.

Este important să te relaxezi în această stare de conștiență. Ea nu este o formă de concentrare, iar dacă încerci să te concentrezi nu vei atinge perspectiva relaxată, necesară pentru a obține conștientizarea simțului auzului.

Ca să folosesc o metaforă, concentrarea este ca atunci când ții pumnul închis. Conștientizarea relaxată este ca atunci când ții o pană în palma deschisă.

Acesta ar fi modul ideal în care să-ți menții concentrarea mentală – relaxându-te pur și simplu în conștientizarea capacității tale de a auzi sunetele.

O altă modalitate de a privi meditația acustică de iluminare a lui Kuan Yin este aceea de a o considera ca pe un concept de nivel meta. Prin asta vreau să spun că, în general, noi auzim sunete și ne concentrăm atenția pe ele. Acesta e primul nivel al auzului – auzirea sunetului.

Nivelul următor (meta) este o stare de conștiență diferită de modul tău normal de a auzi. La acest nivel meta, nu-ți concentrezi atenția pe sunete. Ele se află în fundalul focalizării tale mentale. Atenția ta relaxată e fixată pe conștientizare – mai exact, capacitatea ta de a auzi sunetele.

 

Introducerea senzației de spațialitate

Îți poți amplifica experiența meditativă, intrând, înainte de a începe meditația acustică, în senzația de a fi înconjurat de un spațiu vast. Atunci când evoci senzația de a te afla într-un spațiu vast, îți activezi inteligența spațială a emisferei cerebrale drepte. Iar acest lucru îți va amplifica experiențele lăuntrice.

Este important să evoci senzația de a fi înconjurat de un spațiu vast. Gândul despre el nu va da rezultate. Pentru a-ți angrena aptitudinile creative ale emisferei cerebrale drepte, e necesar să trăiești senzația chinestezică reală de a fi înconjurat de un spațiu vast. Nu are importanță ce fel de spațiu îți imaginezi, atât timp cât el este vast.

Iar dacă vrei ca experiența ta meditativă să fie și mai profundă, imaginează-ți că nu există nicio diferență între spațiul din interiorul corpului tău și cel din jurul tău. La nivelul ei cel mai profund, îți imaginezi spațiul dintre atomii din care îți este alcătuit corpul și conștientizezi că nu există nicio diferență între acest spațiu interior și spațiul exterior al cosmosului.

Această dispariție temporară a granițelor spațiale amplifică adesea stările modificate generate de acest gen de meditație. Singura prevenire de făcut aici este aceea ca, în momentul în care ai încheiat meditația, să redevii conștient de corpul fizic și de simțul lui normal al granițelor fizice.

Click aici pentru a asculta și/sau descărca meditația acustică Kuan Yin’s Enlightenment/Iluminarea lui Kuan Yin

 

 

Înregistrări înrudite din ateliere de lucru, existente în magazinul online

 


Entering-the-Mandala

Entering the Mandala/Intrarea în Mandala

Aceasta reprezintă învățătura esențială a lui Tom pe tema Chitananda tantra, a cărei rădăcini înseamnă cunoașterea beatitudinii.

Acest set de opt CD-uri conține întregul atelier de lucru și include expuneri extinse despre filosofia și metodele acestei tantre (practici energetice pentru minte) unice, precum și paisprezece meditații acustice ce extind mintea.

Click aici pentru a afla mai multe informații și a asculta un fragment din înregistrări.

 


Kalachakra

The Kalachakra of Great Compassion/Kalachakra compasiunii supreme

Acest CD începe cu o prelegere despre uniunea tantrică și conceptul de kalachakra, trecând apoi la o meditație acustică puternică, care îi reunește pe Chenrezig (un bodhisattva budist tibetan al compasiunii) și Tara albă, cunoscută sub numele de Protectoarea promptă, într-o uniune a kalachakrei, în scopul de a emana energiile binefăcătoare ale Minții iluminate, către toate ființele vii.

Click aici pentru a afla mai multe informații și a asculta un fragment din înregistrări.

 


The Kalachakra of Chakrasamvara and Vajrayogini

The Kalachakra of Chakrasamvara and Vajrayogini/Kalachakra lui Chakrasamvara și Vajrayogini

Aceste ființe puternice, tutelare (protectoare) ale meditației, își împărtășesc shakti-urile (sau puterile spirituale ale clarificării și iluminării) prin intermediul a optsprezece meditații acustice influente, ce folosesc vocea lui Tom care acoperă aproape patru octave, în scopul de a-l transporta pe ascultător în stări transcendente și eliberatoare ale minții și trupului.

Click aici pentru a afla mai multe informații și a asculta un fragment din înregistrări.

 


White Tara

White Tara: Planetary Meditation/Meditație planetară: Tara albă

Acest CD constă dintr-o prelegere despre Tara Albă, o bodhisattva budistă tibetană a compasiunii, și include o meditație acustică profundă, ce te cufundă în influența binefăcătoare a acestei zeițe plină de compasiune, în scopul de a emana lumină spirituală spre binele tuturor ființelor vii și a Pământului.

Click aici pentru a afla mai multe informații și a asculta un fragment din înregistrări.

Traducere: Ana Nicolai