Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Svenska Arkiv

Ljusmedicin:

Skydd och helande av strålningsförgiftningar, nervgifter, bakterier och virus.

Ett budskap från Hathors kanaliserat genom Tom Kenyon

Med jordbävningen på Nya Zeeland, följt av jordbävningen i Japan är det tydligt att ni har gått in i en mer komplex fas av en kaotisk knut.

Vi vill förmedla en metod till er för skydd och läkande av strålningsförgiftning liksom andra fysiska besvär. Vi kallar det för Ljusmedicin.

Detta är naturligtvis relaterat till de aktuella händelserna som utspelas i Japan. Men inom en snar framtid kan ni komma att stå inför liknande situationer även på andra platser runt om i världen.

Den här metoden hjälper er att både skydda och läka er själv när ni blir utsatta från inte bara radioaktivitet, utan också för nervgifter och muterade former av bakterier och virus. Ur vårat perspektiv kan man förvänta sig en ökning av dessa inom kort.

Metoden innebär att ni förbinder er med er himmelska själ, BA. Denna handling har till syfte att förbinda er till ljusets dimensoner som är en del av ert väsen.

Allt som existerar i erat kosmos kan ses som ljuskvaliteter eller som en uttrycksform av ljusenergi – även de tätaste former av materia är i princip en form av ljus.

Med den här metoden förbinder ni er med eran himmelska Själ, koncentrera er med en avsikt och en förväntan att det kommer att skickas den energin som skyddar och/eller läker er. Denna avsikt skickar ni till eran himmelska Själ tillsammans med emotionella vibrationer av uppskattning och tacksamhet. Detta är den vibrerande resonans som aktiverar den högre aspekten av erat väsen.

När du skickat denna avsikt tillsammans med emotionala vibrationer av uppskattning eller tacksamhet, så gå med din uppmärksamhet till ditt hjärt chakra, för där i hjärt chakrat kommer du att ta emot energin som botar eller skyddar. Du kanske upplever denna energi som en form av ljus eller geometriskt mönster, eller du känner det som en ström av energi. Du kan också uppleva denna energi bara som en tanke eller känsla.

När du har tagit emot energin i hjärtchakrat är den redo att skickas vidare.
För den här fasen kommer du att behöva lite rent vatten, för vatten ägnar sig extremt bra att ta upp sådan här typ av information. Håll en behållare med vattnet i händerna och skicka energin  medvetet ifrån hjärtchakrat genom dina armar och händerna. Låt energin flöda ut igenom era handflator, där handchakrat sitter, in i vattnet.

Vi föreslår er att upprepa proceduren två gånger till, alltså ni gör det tre gånger efter varandra.  Därigenom förstärker man dess verkan. Drick sedan vattnet. Energin överförs så till vatten- elementet i kroppen, och de botande och skyddande kvaliteterna når så småningom varenda cell.

Genom denna metod leder ni in en hög kvalitet av Ljus genom de centrala energibanorna  i  kroppen till hjärtat och därifrån vidare till vattenelementet. Vattnets medvetande erhåller denna ljusenergi, och när ni dricker vattnet, tar även kroppen emot ljusenergin.

Om du hamnar i en situation där du har varit utsatt för radioaktivitet, kan du använda denna metod som vi beskrivit den. Då kommer energin från eran BA att skydda er från de skadliga följderna av strålningsförgiftning eller läka möjligen redan skedd förgiftning. Om ni har andra möjligheter för att skydda er, bör ni självklart använda även dessa. Men ifall ni inte har något annat hjälpmedel än erat eget medvetande, kan du skydda och läka dig själv.

Om du varit utsatt för nervgifter kan ni göra detsamma, och om ni hamnar i en epidemi av bakterie-eller virusinfektioner, råder vi er också att göra detsamma.

Medans erat kollektiv går djupare och djupare in i denna mer komplexa och intensiva fas av den kaotiska knuten, kommer bakterier och virus att mutera snabbare. Denna metod säkrar er skydd och läkning från de här muterade livsformerna.

Det är viktigt att förstå att ni skapar er, ert skydd och läkande genom kraften av ert eget medvetande. Ni har en direkt tillgång till era egna ljus dimensioner. Ni äger alla den suveräna rätten att använda de ljusa dimensionerna för egen räkning och på uppdrag av dina nära och kära.

Om ni befinner er i en av dessa svåra situationer som vi har beskrivit, föreslår vi att ni tar ljusmedicinen- alltså vattnet som ni har försett med ljusenergi –  flera gånger om dagen, så som det känns rätt och följ eran egen intuition.

De materiella konsekvenserna av jordbävningens aktivitet i Japan och den efterföljande tsunamin är mycket svåra att hantera. Men vi vill leda eran uppmärksamhet från det materiella till det mentala, emotionella och andliga effekterna som skapas av en sådan katastrof.

På grund av det faktum att ni befinner er i en kaotisk knut och energin från rymden samverkar  med soleruptionens aktivitet, påverkas era energi kroppar, ni som kollektiv är mer drabbade. Vad vi menar med det är att när ni bevittnar era medmänniskors lidande krossar det ert eget hjärta. Ni kommer till insikt med hur lätt ni själva skulle kunna hamna i liknande situationer. Denna insikt kan skapa en öppning i era hjärtan och det är i hjärtat – erat eget hjärta- som det högre medvetandetillstånden förverkligas, så jordbävningen i Japan är på flera sätt, en jordbävning av det kollektiva hjärtat.

Den närmast framtiden kommer inte att bli lätt. Ur vårat perspektiv, kommer det att ske starka jordförändringar. Men ett resultat av en sådan händelse är att ni blir ordentligt omskakade ända från grunden, och därigenom bryts masshypnosen för ett ögonblick. Och i en sådan total och surrealistisk ödeläggelse, ser många av er mycket tydligt att er civilisation vilar på en svag punkt. Det menar vi både bokstavligt och bildligt talat.

Så vårt råd till er i detta skede av den kaotiska knuten är att lära er att skapa ljusmedicinen för er själva, så ni kan nyttja denna kraft av skydd och läkning – vilken är en naturlig beståndsdel av er själva- när liknande situationer uppstår. Vi föreslår också att ni navigerar er igenom dessa tider inte bara med förståndet utan också med hjärtat – låt era hjärtan bli berörda, för det är genom hjärtat ni kommer att klättra upp för spiralen till er egen storhet.

Hathors, den 16 Mars 2011

Tilllägg

Vad vi menar med rent vatten…..

Vi har föreslagit att använda vatten för att skapa ljusmedicin eftersom vatten extremt bra kan lagra denna typ av information. Med ”rent vatten” menar vi helt enkelt rent vatten. Det spelar ingen roll vilken typ av vatten det är. Ni kan även använda kranvatten.

Om det inte finns tillgång till rent vatten….

För sällsynta tillfällen när man inte har tillgång til drickbart vatten, kan ni följa det förfarandet som vi har beskrivit tidigare, men istället för att skicka energin med skydd och/eller läkning ifrån hjärtchakrat genom dina armar och händer och låta energin flöda ut igenom era handflator in i vattnet, låter ni energin med skydd och/eller läkning flöda från hjärtchakrat direkt in i vattnet som eran kropp mestadels består av. Med andra ord behöver ni inget externt vatten alls. Eftersom era kroppar till stor del består av vatten, kommer kroppen att ta emot medicinen av Ljus och arbeta med den på ett liknande sätt som om du hade druckit av det energetiserade vattnet.

Vi föreslår dock vattnet som ni försett med energi när det är möjligt, eftersom denna yttre ritual med intuition är det mest kraftfulla sättet att skapa medicin av Ljus för de flesta människor. Eftersom de flesta människor är vana vid att ta medicin i tablettform eller flytande form, efterlämnar denna ritual, att dricka det energi försedda vattnet, ett särskilt djupt intryck på ert undermedvetna och aktiverar en djupare nivå av era egna självläkande förmågor.

Om det endast finns dricksvatten som är radioaktivt………

Om ni befinner er i en situation där den enda tillgängliga vattenkällan till dricksvatten har förorenats med radioaktivitet, och ni är tvugna att dricka det för att överleva, föreslår vi följande två enkla steg.

Steg 1: Förse vattnet med skydd och läkning från strålningsförgiftning(innan du dricker det) precis som tidigare beskrivet för att skapa Ljusmedicinen. Drick vattnet sonm du behöver för att överleva, i så små mängder som möjligt och vetande att det har blivit försett med skydd och läkning genom er egen intention.

Steg 2: Skapa nu Ljusmedicin utan vatten (som tidigare beskrivet) för skydd och/eller läkning av strålningsförgiftning. Med detta andra steg laddar ni vattnet i kroppen direkt. Ni kan se det här andra steget som en energetisk försäkring.

Det här steget använder vattnet i kroppen likadant som vatten som har blivit försett med skydd och läkning. Så för att vara tydlig, efter att ha behandlat och druckit vattnet som du behöver för att överleva sänder du energi av skydd och/eller läkande från hjärtchakrat direkt ut i vattnet som finns i din kropp. För detta steg använder du inget externt vatten. Eftersom kroppen består till mestadels av vatten, kan kroppen ta emot Ljusmedicinen och bearbeta den på liknande sätt som om du hade druckit energetiserat vatten.

När ni under dagen dricker vatten så använd dessa två ovan beskrivna steg ända tills det inte finns någon misstanke om radioaktiv smitta.

Vi vet att det i sådana här svåra fall kan vara mycket svårt att övervinna känslorna av paranoia och rädsla, men det måste ni under den korta tiden medans ni energetiserar vattnet. Kom ihåg, oavsett hur eran externa situation ser ut, er Himmelska Själ (ert Högre Jag) residerar i Ljusets dimension och kan alltid överföra er den frid som övergår allt förstånd. Även mitt i de svåraste nödsituationerna möjliggör denna ö av frid att försätta er i ett känslotillstånd av uppskattning och/eller tacksamhet (genom vilket ert Högre Jag aktiveras). Det är med hjälp av dessa vibrationer som all medicin av Ljus skapas – oavsett i vilken form.

 


Toms tankar och iaktagelser

Jag har varit ett medium för Hathorerna i cirka 20 år nu och började skicka ut deras meddelanden i Februari 2003. Och under hela den tiden har jag aldrig känt att det har varit så brådskande med att skicka ut en kommunikation med dem, som den här. Vanligtvis tar jag mig tid ett par dagar för att begrunda och tänka över deras budskap innan jag skriver mina kommentarer. Men den lyxen finns inte i detta ögonblick. De har bett mig och Judi att skicka ut detta speciella budskap så snart som möjligt, så jag fattar mig kort och koncist.

Det centrala budskapet här, är att alla människor har förmågan att skapa vad Hathorerna kallar  för Ljusmedicin. Och denna typ av läkemedel äger förmågan och möjligheten att skydda och läka oss inte bara från radioaktiv förgiftning utan också från effekterna av nervgift, samt bakterie-och virusinfektioner.

Metoden är enkel och rakt på sak. Då det för en del av läsarna kan vara helt nya tankar angående om en himmelsk Själ (eller BA), så låt mig klargöra dess läge och hur man kan aktivera den.  BA eller din himmelska Själ, är en aspekt av ditt eget medvetande som är utanför begränsningar av tid och rum. Några av er kanske refererar den himmelska Själen som det högre Jaget. Men vad du än kallar det för, existerar din himmelska Själ i det som Hathorerna kallar för Ljusets dimensioner eller världar, och denna aspekt av dig aktiveras när du skickar den uppskattning och tacksamhet.

Din BA har inte en plats i tid och rum då den är transcendent till båda.

Men den har en ingång i  ditt energiefält, vilket är ungefär en armlängds avstånd ovanför ditt huvud. Om du sträcker upp händerna över huvudet och låter fingrarna röra vid varandra, så är ingångspunkten ungefär där, där fingerspetsarna möts. Och det är där du placerar din uppmärksamhet under den första fasen av deras metod för att skapa medicinen av Ljus. (Notera att placeringen av händerna över huvudet endast är en orienterings hjälp. Du behöver inte sträcka upp händerna över huvudet när du skapar medicinen av Ljus).

När ni har riktat eran uppmärksamhet till eran BA-punkts område, koncentrerar ni er på vilken kvalificering av ljus ni vill ha. Låt oss säga till exempel att du har, eller kommer att utsättas för farliga former av radioaktivitet och riskerar att bli strålningsförgiftad. Efter det att ni har fokuserat eran uppmärksamhet på eran BA-punkt ovanför huvudet, med eran avsikt att den energi som flödar från BA kommer att bota och/eller skydda er från strålningsförgiftning.

Sedan skiftar ni er uppmärksamhet från BA till ert hjärt chakra ( mitt i bröstet under bröstbenet) och vänta på att få ta emot energin av skydd och läkning i hjärt chakrat ifrån er BA.

Om det här är nytt för dig, kanske du behöver skicka din avsikt tillsammans med känslan av tacksamhet eller uppskattning ett par gånger till din BA innan du märker av svaret. Men fortsätt att skicka denna avsikt tillsammans med känslan av tacksamhet eller uppskattning upp till din BA ända tills du känner att energin flödar neråt. När du känner att energin från din himmelska Själ flödar neråt så flyttar du din uppmärksamhet till ditt hjärt chakra. Låt ditt hjärtcentrum ta emot den här energin av skydd och läkning.

Därefter placerar du dina händer runt eller över en behållare med rent vatten och skickar energin som du tagit emot från din himmelska Själ, in i vattnet. Energin med skydd och/eller läkning som anlänt i ditt hjärtcentrum kommer att flöda ner i dina armar och ut i vattnet genom de två chakran som finns i mitten av handflatorna.

Upprepa denna process totalt tre gånger och drick sedan vattnet.

Om ni befinner er i en farlig situation, råder er Hathors att ni skapar Medicinen av Ljus flera gånger om dagen och dricker så mycket som din intuiton säger dig.

Som Hathors påpekar, har Medicinen av Ljus många fler användningsområden än bara skydd och helande från strålningsförgiftning. Ni kan också använda den för att skydda och/eller bota er från nervgifter, samt bakterie- och virusinfektioner. Även om de inte nämnde det, frågade jag Hathors efter att de gett mig budskapet, om metoden fungerar för andra fysiska problem såsom cancer. Och de sade att läkemedlet av Ljus kan definitivt skapas på samma sätt för att hantera denna typ av situation – såväl som andra därtill.

Om du har att göra med allvarliga fall som strålning, nervgifter och / eller epidemier av bakterie- och virusinfektioner, ska ni självklart använda er av alla medicinska åtgärder. Med andra ord är denna metod inte avsedd att ersätta mediscinsk eller folkhälsans lösningar, utan är tänkt att vara ett komplement, något du kan göra själv – för dig själv.

När jag fått budskapet, frågade jag Hathors hur det är med att skapa läkemedlet av Ljus för dem som inte kan göra det för sig själva, t.ex. barn och husdjur. De svarade att man kan använda sig av samma metod, förutom att man ska anpassa avsikten till barnet eller djuret som du tänker ge medicinen till.

Här skulle jag vilja invända något. Det är mycket bättre att lära någon hur man skapar en medicin av Ljus än att skapa ett beroende. Möjligheten att skapa Ljusmedicin är en inneboende förmåga hos alla människor. Det är en del av vårt flerdimensionella arv. När ni hjälper andra att själva lära sig att skapa Ljusmedicin, så tjänar det till att utveckla denna persons egna andliga bemästring

Jag skulle personligen tycka väldigt illa om att se denna metod användas av ”healers” för att skapa läkemedel av Ljus för andra, under förevändningen att de har en speciell förmåga som inte andra har. Denna metod för att skapa medicin av Ljus är en födelserätt som alla människor har, och min känsla är att det ska delas med alla människor.

Det är mycket som jag skulle vilja dela med mig om denna enkla metod för att skapa läkemedel av Ljus, men filosofiska och metafysiska iakttagelser får vänta tills en annan gång. Hathors insisterar på att vi lägger ut denna information och sprider den så snabbt som möjligt.