Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Türkce

KAOTİK DÜĞÜMLERİN ARTIŞI VE 3 BOYUTLU REALİTENİN PARÇALANMASI

Hathor Gezegen mesajı Tom Kenyon kanalı ile

Zamanın hızlanmasından ve sizin kontrolünüzün ötesindeki kozmik güçlerden dolayı, gittikçe birbirine bağlanan kozmik düğümlerin ortasında bulunuyorsunuz.

Bundan önceki mesajlarda kaotik olayların bireysel etkilerinden bahsetmiştik ancak bu defa kaotik düğüm olarak aldandırdığımız olguyu daha karmaşık bir yapı olan, kolektif yapı üzerinden ele alacağız. Titreşen rezonanslarınıza bağlı olarak kaotik olayların artışından sayısız şekillerde etkileneceksiniz.

Bu gezegenin eko-sistemine duyarlı olanlarınız, eko sistemin kötüye gitmesine ve birçok hayvan çeşitliliğinin yok olmasına tanık olacak ve bundan dolayı yoğun bastı altında hissedeceklerdir.

Kaotik düğümlerin eko sisteminize yaptığı etkilere ek olarak diğer bir etki de stresli insan ilişkileri olarak görülecek. Bu çok karmaşık bir durumdur ve kısmen gezegeninizdeki kutupların yer değiştirmesi ile de bağlantılıdır, enerji değişimleri sırasında kısa süreli hafızada ve de kavram sıralamalarında zorluklar yaşanır ve bu enerji değişimleri daha da hızlanmaktadır. Tutarsız davranışlar, çaresizlik ve diğer tüm ümitsiz duygular yükselme halindedir. Eko sistemde ve de insan ilişkilerindeki kötüleşme giderek artığından dolayı, açıkçası biz yaşananlardan daha bile fazla kültürel ve sosyal dengesizlik beklemekteyiz.

Bir şeylerin yanlış gittiğine dair sürekli büyüyen bir his vardır ve bunun bir çözümünün olmadığı da hissedilir. Albert Einstein’in şu sözüne katılıyoruz, bir problem, problemle aynı seviyedeyken çözülemez.

Bizim açımızdan kaotik düğümlerin artışı, çoğunuzun zorlukla mücadele edeceği yoğun ve kaotik enerji gelgitleri ve dalgalanmaları yaratıyor. Ayrıca bedeninizin değişimlere verdiği otomatik tepkiler git gide etkisiz hale geliyor.

Şöyle söylemek gerekirse, herkesin bireysel olarak ve de kolektif olarak dâhil olduğu bir yol ayrımına gelindi. Bu yollardan bir tanesi sizi bir çeşit delilik ve acizlik yoluna götürecek. Bu yolu seçenler gerçeklerden git gide uzaklaşacak. Kişisel ve kolektif yıkım bu yolda artış gösterecek.

Birçoğunuz da 3. Boyut gerçekliğinden diğer boyutlara geçiş ve dönüşüm fırsatını elde edecek.

Süslü kelimeler yerine kendi anlatım tarzımızla ifade etmeliyiz ki gezegensel dönüşümün en zor aşamalarından birine geçiş yapıyorsunuz.

Bu iki yoldan bir tanesi sizi kişisel yıkıma, çaresizliğe ve umutsuzluğa götürürken, diğeri çok boyutlu ruhsal doğanızla derin bir bağlantı kurmanıza imkân sağlayacak. Bu yol ayrımını, yoldayken keşfetmenizi umuyoruz.

Bu ne bir öneridir, ne de değildir. Doğaüstü, çok boyutlu ve ruhsal hislere sahip olanlarınızın çoğu delilik ve kişisel yıkım yolunda, kendi bilgelikleriyle günden güne kendi kendilerini keşfedebilirler.

Tüm bu olanlar 3 boyutlu realitenin sarsılmasından kaynaklanmaktadır. 3. boyuttaki ani değişikler biyolojik organizmanızın başa çıkabileceğinden daha hızlıdır. Eğer delilik ve kişisel yıkım yolundan uzaklaşmayı arzularsanız, biyolojik doğanız üzerindeki aşırı stresi kontrol altına alabilirsiniz.

Daha basit kelimelerle, bu kaotik düğümlerin artış nedeni, başarılı bir şekilde çok boyutlu ruhsal doğanızla derin bir bağ kurmak ve kişisel tekâmülünüzü yükseltmek için gereksinim duyulan bir aşamadır.

Bu amaçla sizlerle bir ses meditasyonu paylaşıyoruz. Bu meditasyon karmaşık geometriler içermez. Bu ses meditasyonuna kendinizi verdiğinizde, fiziksel bedeninizin farkına varmaktan başka yapmanız gereken hiçbir şey yoktur.

Bu ses kalıbı direk olarak ışık aleminden sizin biyolojik bedeninize aktarım yapar. Bu ses, stresin biyolojik doğanızda yarattığı karmaşaya ve kaosa karşıt bir güç niteliğindedir. Hepiniz zaman-streslisi olduğunuzdan dolayı bu uzun olmayan bir ses kalıbıdır. Kısacık zamanda yapacak çok şeyleriniz var çünkü zaman hızlanırken eski dünyaya da tutunuyorsunuz. Bizim bakış açımızdan tek söylenebilecek şey eski dünyaya tutunup kalmak imkânsızdır. Bırakın eski dünya eskide kalsın, yapmanız gereken, sizi daha yüksek seviyeye çıkartacak olana bağlanmaktır.

Bizim tavsiyemiz bu ses meditasyonunu mümkün olduğunca sık dinleyin, ses kalıplarını dinlerken varoluşunuzun fiziksel gerçekliğine odaklanın. ( fiziksel bedeninize).

Tüm yapmanız gereken, bu ses meditasyonuyla bütünleşerek fiziksel farkındalığınızı hücrelerinize kadar hissetmek, gevşeyerek stresi ve de aldatıcı algıları kendinizden uzaklaştırmaktır, daha sonra yüce kapılar size açılacaktır.

Biz, bu ses meditasyonu ‘ Elevatron’ olarak adlandırıyoruz çünkü bu kelime yükselmek kelimesinden türemiştir ve bu ses sizin biyolojik gerçekliğinizin elektronik doğasına dokunur. Bu ses meditasyonu bilincinizin titreşim seviyesini yükseltmek amacıyla, ışık aleminden bedeninizin biyoelektirksel, biyokimyasal ve kuantum realitelerine direk olarak enerji aktarımı yapar. Sonuç olarak analiz ettiğimizde giderek artan kaotik düğümlerdeki kişisel deneyimleriniz sadece sizin eriştiğiniz veya erişemediğiniz titreşim rezonansına bağlıdır. Bu geçişteki sorumluluklar bireysel olduğundan, uzayda ve zamanda şekil almak sadece ve tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu yüce yolculukta hepinize iyi yolculuklar diliyoruz.

Hathors
14 Ekim 2014

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Benim düşünceme göre Hattorlar’ın yakın geleceğimizde gördüğü, doğada yaşanacak değişiklikler üzerine verdikleri en acil mesajlardan bir tanesi budur. Onlara bu mesajın başlığını sorduğumda bana verdikleri cevap, gezegensel kaosun hızlı bir evresine girdiğimiz oldu ve bizim de bildiğimiz gibi üç boyutlu gerçekliğin bir yandan çöküşlerini yaşarken, bir yandan da farkındalığını yaşıyoruz.

Daha önceleri pek çok kez aynı şekilde başıma geldiği gibi, bu mesajı ABD’deki ebola krizinin ilk aşamalarında aldım, bu hastalığın kökeni batı Afrika’ya dayandırılsa da şimdi tüm siyasi sınırların ötesine yayılma aşamasındadır. Bu konuyu Hattorlar’a sorduğumda onlar bunun sadece yaşanan çevresel değişikliklerin bir neticesi olduğunu söylediler. Özellikle yeni virüslerin ve bakterilerin batı tıbbında bilinmediğini, bunları eko sistemdeki karmaşık değişikliklerden ve ağaçların yok edilmesinden dolayı ortaya çıktığını ve bilimi adamlarımızın bunları yeni yeni fark ettiğini söylediler. Ayrıca birçok virüs ve bakterinin mutasyon geçirmekte olduğunu ve hızla mutasyon geçirmeye devam ettiklerini söylediler. Gelecek yıllarda bu mutasyonlar tıbbı tedavi problemlerine ve birçok soruna neden olacak.

Bu her ne kadar korkutucu bir tablo gibi görünse de, Hattorlar hayattaki amacımızı bana tekrar hatırlattı, en azından onların bakış açısıyla, aslında bu bir fiziksel hayatta kalma savaşı değil, çok boyutluluk farkındalığıyla dönüşmektir ve yükselmektir- bazıları buna ruhun, canın ya da yok edilemez olanın nihai amacı diyebilir.

İnsanlar arası ilişkilerdeki zorlukları ve de ekosistemin bozulmasını anlatırken detaylarda çok derine inmiş olsalar da karşılaştığımız zorlukların bireysel olduğunu vurguluyorlar.

3 boyutlu gerçekliğin köklü değişimlerinin ortaya çıkardığı stresi ve de çıkarmaya devam edeceği stresi yaşamamızdan endişe duyuyorlar, buna deliliğe adapte olamamak diyorlar, bunun anlamı zihinsel/ duygusal dengesizliktir ve bu dengesizlik değişen realitelere dengeli bir tutumda cevap verme kapasitemizi düşürecektir. Bunun daha yoğun yaşandığı durumlarda insanlar akıllarını kaybetmekten bitap duruma düşecekler ve her çeşit tuhaflıkta kendi kendilerine zarar verme durumlarına girecekler. Hattorlar’a bunun daha da ötesini sorduğumda bana iç içe geçmiş kaotik düğüm aşamasının henüz başında olduğumuzu ve ön görülmeyen ve hayal edemeyeceğimiz bazı enerjik güçler yüzünden küresel düşüşe geçeceğimizi söylediler.

Bu küresel düşüş dünyanın sonu demek değildir ama onlara göre bu bizim şimdiye kadar bildiğimiz dünyanın sonudur. Yeni realiteler içindeki bu değişim hepimizin etrafında aşamalar halinde ve kafa karıştırıcı bir hızda meydan gelmektedir. Bu düşüş ile kastettikleri şey, daha önce söyledikleri gibi yol ayrımına gelindiği ve bir karar verme noktasına varıldığıdır. Bu karar verme noktasında kaotik güçlere yenik de düşebiliriz ya da etrafımızda olan olayların daha ahenkli olduğu bir üst seviyeye de sıçrayabiliriz.

ELEVATRON

Elevatron ses meditasyonu şu anki geçişte bizlere yardımcı olacaktır, Hattorlar’ın kendi görüşüne göre gezegensel dönüşümün en zor aşamalarının birinden geçmekteyiz.

Hathorlar ses meditasyonunun belirli etkilerinden bahsederken şöyle söylediler, ‘’ , bu ses meditasyonuyla bütünleşerek fiziksel farkındalığınızı hücrelerinize kadar hissedin, gevşeyerek stresi ve de aldatıcı algıları kendinizden uzaklaştırın’ . Bu gizemli ifade de anlatmak istedikleri Elevatron bedeninizdeki stres tepkimelerini azaltıyor ve onların görüşüne göre, zihnimizin aldatıcı algıları aşırı derecede stres yaratıyor. Başka bir deyişle aşırı derecede stresli olduğumuzda duygusal ve zihinsel bakış açımız bükülüyor ve yaşamımızda karşılaştığımız durumlara normalden daha az uyanık tepkiler veriyoruz.

Bence bu ses meditasyonu üzerinde nasıl çalışılacağını Hattorlar gayet açık bir şekilde anlatmış, o yüzden bunun üzerine bir şey ilave etmeyeceğim, bence bu meditasyon sesini hoparlör yada kulaklıkla dinlemek çok daha iyi olacaktır. Ayrıca, duymak inanmaktır. Eğer meditasyon sizinle iletişime geçerse ben olsaydım bunu günlük stresten uzaklaşma programı olarak çalışırdım, eğer iletişim olmazsa da çalışmazdım. Bu sesle çalışmayı tercih etseniz de etmeseniz de, bu ses içgüdüsel olarak son günlerdeki zihinsel, duygusal ve ruhsal stresinizi kontrol etmek için kendinizin bir metot bulmanızı sağlayabilir.

Bu mesajı almak bana Hattorlar’dan gelen güçlü enerjik duygular hissettirdi, bana 9.sınıfta zorlu matematik problemleriyle karşılaştığımız zaman matematik öğretmenimizin söylediği bir şeyi hatırlattı,’’ Daha iyi olmadan önce daha da kötüye gidecek’’

Sonuç olarak iç içe geçmiş kaotik düğümlerin zorluklarıyla ve 3 boyutlu realitenin köklü değişimleriyle başa çıkmak herkesin tamamen bireysel bir sorumluluğu olacaktır. Kimse bizi kendimizden kurtaramaz. Mizahi anlamda da aslında bu ses meditasyonunun tonu uyarı alarmı şeklindedir ve bizim bunun bütünü en iyi şekilde görebileceğimizi de düşünüyorum. Tıpkı Amerikalı yazar Mark Twain’in dediği gibi – hayatta bazı şeyler o kadar ciddidir ki bunlara gülmekten başka bir şey yapamazsınız.

Benim deneyimlerime göre bu çeşit bir mizah yaşamdaki illüzyonlara karşı farkındalığımızı yükseltir.

İnsan vücudunda bedenlenmiş olan bizler 3 Boyutlu gerçekliğin zorluklarıyla mücadele ederken, fizikötesi ya da ruhsal tarafımız dışarıda da bir savaş veriyor çünkü o dünyanın yerçekiminden bağımsız ve zamanın ötesinde bir boyuttadır. Bu iki kutbun (Fiziksel olarak bedenlenmiş insan ve ruh) arasında bir yerlerde bir komedya mevcuttur. Bu komedyanın olduğu yeri bulmak bence yüce yoldaki en zorunlu görevlerden biridir.

Sizin, sevdiklerinizin ve tüm alemlerdeki bütün varlıkların daha yüce olan yola girmek için en hızlı yolu bulması dileğiyle.

Tom Kenyon
Elevatron Ses Meditasyonu Linki

Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman, Dinleme Anlaşması sayfasına götürüleceksiniz. Şartları kabul ettikten sonra, Dinleme bölümündeki tüm ses dosyalarına erişeceksiniz, bunları dinleyebilirsiniz ve/veya kendi kişisel kullanımınız için indirebilirsiniz. Elevatron Ses meditasyonu sıralamadaki ilk ses dosyasıdır.

Elevatron’u dinlemek ve/veya indirmek için Click here  (Soldaki yazıyı tıklayın)

©2014 Tom Kenyon  Tüm Hakları Saklıdır   www.tomkenyon.com

Ücret almadığınız, herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarısını belirttiğiniz sürece bu mesajı kopyalayabilir ve herhangi bir ortamda paylaşabilirsiniz. Ancak ses meditasyonları yazarın yazılı izni olmadan her hangi bir websitesine konulamaz, paylaşılamaz veya herhangi bir kayııta kullanılamaz.

(Çeviri:Aynur Turan)