Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Slovenščina - Arhiv

KAOTIČNI ZAPLETI

Kanaliziranje sporočila Hatorov, Tom Kenyon
27. april 2009

Vsak energetski sistem, ki prehaja na višjo ali nižjo vibracijsko raven, se na svoji poti v novo energetsko stanje sreča z vrsto kaotičnih dogodkov. Planet Zemlja ni pri tem nobena izjema.

Zato ocenjujemo, da bo v prihodnje na Zemlji prišlo do večih takšnih dogodkov in da se bo njihova moč stopnjevala. Ti dogodki se lahko pojavljajo na različnih področjih (npr. ekosistem, gospodarstvo,…), ki pa so med seboj tesno povezana. Če se moč in številčnost takšnih dogodkov stopnjujeta lahko pride do verižne reakcije, ki pripelje v stanje Kaotičnega zapleta (temu lahko rečemo tudi vsesplošni kaos).

V jeziku kvantne fizike kaotični zaplet pomeni vrhunec vala energije, do katerega pride zaradi sočasnega in medsebojnega vpliva večih energetskih področij.

Kako to poteka lahko razložimo na primeru vode. Če npr. postavite lonec vode na štedilnik, se začnejo molekule vode zaradi naraščajoče temperature hitro mešati med sabo. Tega ni možno videti s prostim očesom. Z naraščanjem temperature se molekule gibajo vse hitreje in slej ko prej se začno močno zaletavati ena v drugo in tako ustvarjajo trenje. Nekaj te vode prevzame še hitrejšo raven vibracije, zaradi česar spremeni svoje agregatno stanje iz tekočine v paro. Če bi v tem trenutku vodo potipali bi ugotovili, da je zelo vroča. In če bi prste predolgo držali v njej bi se lahko opekli.

Pri sobni temperaturi je voda v tekočem agregatnem stanju, v katerem je »vse mirno«. Z dovajanjem toplote pa se molekule začno zelo hitro gibati in lahko bi rekli, da v loncu nastane kaos. Če bi imele te molekule človeško lastnost upora proti spremembam, bi se z naraščajočo toploto in kaosom v loncu zelo težko spoprijemale.

Ko temperatura vode doseže točko vrelišča, pride v loncu do kaotičnega zapleta (vsesplošnega kaosa). Prične se sprememba agregatnega (energetskega) stanja vode, kar lahko opazite s prostim očesom tik preden voda zavre. Na dnu lonca se pojavijo mehurčki in ko ti dosežejo površje se pojavi para. Sprva je te pare malo, toda ko vsa voda v loncu doseže točko vrelišča se vrenje zares prične. Na tej točki je voda zelo vrtinčasta in »masovno« prehaja iz tekočine v paro.

Bistvo, ki ga želimo povedati s primerom vode je, da je kaotični zaplet na Zemlji podoben kaotičnemu zapletu v loncu, ko voda vre in zelo hitro hlapi. V času takšnega kaotičnega zapleta je zelo težko napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Če si npr. predstavljate, da ste molekula vode, ki je ravno dosegla točko vrelišča, bi se znašli sredi takšnega kaotičnega zapleta in zaradi vsesplošnega dogajanja v loncu bi vas močno zanimalo, kje se boste znašli v naslednjem trenutku. Lahko se znajdete na dnu lonca in že v naslednjem trenutku vas bo mehurček odnesel na površje, kjer se boste spremenili v paro.

To je seveda samo primer. S tem nikakor ne želimo reči, da ste ljudje preprosti kot molekule vode. Toda opisan potek kaotičnega zapleta je podoben pri vseh energetskih sistemih in tak je tudi na Zemlji.

Kot mi vidimo trenutno situacijo, se človeštvo v tem trenutku nahaja tik pred takšnim kaotičnim zapletom. Obstaja namreč kar nekaj dejavnikov, ki lahko ta proces zdaj zdaj sprožijo. Rekli smo, da je kaotični zaplet posledica medsebojnega in sočasnega delovanja večih dejavnikov oz. energetskih področij. Ti so: povečan dotok solarne energije iz vesolja, bakterije in virusne mutacije, ekološki problemi, sprememba klime, ki ima za posledico pomanjkanje vode in hrane, potresi in vulkanski izbruhi, finančna kriza, nesposobnost politike za obvladovanje svetovnih dogodkov,…

Ko boste zares zakorakali v kaotični zaplet se bodo pojavili številni od teh dejavnikov, ki bodo vplivali eden na drugega na povsem nepredvidljive načine.

Obstaja verjetnost, da boste v naslednjih desetih letih deležni vrste takšnih kaotičnih dogodkov, ki bodo naraščali tako po svoji moči, kot tudi številu.

Ljudje, ki bodo v tem obdobju na vsak način hoteli ostati v nizkih energetskih vibracijah (jeza, sovraštvo, pohlep,…) in z njimi povezano nizko stopnjo zavesti, se bodo z vsem, kar se bo dogajalo zelo težko spoprijemali. To pa zato, ker se bodo z naraščanjem kaosa pojavljali nenavadni in povsem nepredvidljivi dogodki. Vse to bo imelo za posledico, da se bo njihov način dojemanja realnosti sesuval pred njihovimi očmi. Prav zares, v prihajajočem obdobju boste ljudje kot posamezniki in tudi človeštvo kot celota, z vidika dojemanja realnosti postavljeni pred vrsto izzivov.

Kaotični dogodki bodo s seboj prinesli na videz brezizhodna stanja in potrebo po dvigu zavesti na višjo raven (jaz si to predstavljam kot: si npr. brez denarja, počutiš se za en »drek«, vse gre narobe, v prsih te neznosno tišči pa ne veš kaj… Ne veš kaj in kako, veš samo, da moraš nekaj narediti, da bo bolje, da boš zlezel ven iz tega zosa).

To bo velik izziv za mnoge med vami, kajti svet, kakršnega ste poznali do sedaj, se bo sesuval in spreminjal pred vašimi očmi. Istočasno pa bo to obdobje polno neizmernih možnosti za pospešen prehod na višje ravni zavedanja. Tu imamo v mislih predvsem dojemanje časa in prostora, ki je na dimenziji bivanja, v katero prehajate, povsem drugačen, od tega, ki ste ga poznali do sedaj. Večina človeštva se jasno zaveda le materialnega sveta in sebe v njem, ne zaveda pa se, da obstajajo tudi druga energetska kraljestva, druge dimenzije časa in prostora. Ko se bo kritična masa ljudi zavedla tega in to tudi izkusila, takrat bo za človeštvo nastopila Zlata doba. V tem trenutku pa je teh ljudi še premalo, zato ste šele na začetku poti. Kolektivno morate vstopiti v novo realnost.

Ja, nekateri posamezniki med vami ta prehod že delajo, ne glede na to, da kaos narašča. Če ste pripravljeni, so vam ti kaotični dogodki lahko v pomoč pri prehodu.

Rezultat dviga zavesti oz. prehoda na višjo energetsko vibracijo bo, da boste pri soočanju z novimi okoliščinami, ki so pred vami, bolj iznajdljivi, okretni, ustvarjalni. Biti na višji energetski vibraciji bo za vas pomenilo tudi povečano razumevanje stvari, pomenilo bo, da boste v svojih fizičnih telesih neposredno izkusili tiste svoje sposobnosti, ki so izven omejitev časa in prostora.

Da boste lažje prebrodili kaotični zaplet pa vam svetujemo, da pogosto izvajate Tehniko dviga zavesti. Z njeno pomočjo boste dvignili svojo energijo in s tem vam bo dana možnost, da boste šli skozi posamezne kaotične dogodke bolj lagodno, tekoče, dogajalo se vam bo, da boste ob pravem času na pravem mestu,… V bistvu z našega zornega kota »biti ob napačnem času na napačnem mestu« ne obstaja. Gre namreč samo za vaše dojemanje dogodkov, stvari, okoliščin,… in posledično za vaše reakcije.

Ko boste zares zakorakali v obdobje kaotičnih zapletov, pričakujte, da se bodo dogajale stvari, ki si jih lahko zamislite kvečjemu v kakšnem najbolj norem znanstveno – fantastičnem filmu. Zato vam ponovno svetujemo, da pogosto izvajate Tehniko dviga zavesti. Dvignite svojo energijo in pogumno stopite naprej.

Hatori, 27. april 2009


Misli in opažanja Toma Kenyona

Kljub temu, da se to sporočilo precej ubada s človeško psiho, kar zna biti zelo zapleteno, pa se mi zdi, da je zelo jasno. Uporaba vode za pojasnilo in primerjavo, kaj se oz. kaj naj bi se v prihodnje še dogajalo, je zelo primerna, ker če čisto nič drugega, lahko rečemo, da temperatura v svetu narašča.

Potem, ko so mi Hatori predali to sporočilo sem jih prosil naj bolj pojasnijo izjavo, da smo tik pred kaotičnim zapletom in da je neizbežen. Moja izkušnja z bitji z višjih dimenzij je namreč, da imajo povsem drugačen občutek za čas, kajti nekaj kar se nam zdi kot večnost je za njih samo trenutek. Odgovorili so mi, da oni vidijo trenutno situacijo na Zemlji tako, da obstaja več različnih področij, na katerih kaos narašča (finančna nestabilnost, motnje v delovanju ekosistema,…), ta področja pa vplivajo eno na drugo in to na vedno nove in nove načine. Zato je težko napovedati, kdaj naj bi zares prišlo do t.i. kaotičnega zapleta.

To pojasnilo si lahko ogledamo na treh področjih. Prvi je biosfera, v kateri so zaradi globalnega segrevanja (ne glede na njegov vzrok) živali vse bolj ogrožene, saj izgubljajo svoj življenjski prostor, vse bolj pa se srečujejo tudi s pomanjkanjem hrane. Takšne okoliščine ogrožajo cele živalske vrste, kot so npr. lemurji na Madagaskarju. Ti so pod takšnim pritiskom, da so se nekateri že prenehali razmnoževati. Potem so tu še polarni medvedi, ki zaradi topljenja polarnega ledu izgubljajo življenjski prostor, tu so kiti, ki jih pesti vse večje pomanjkanje hrane. Tu so še nekatere vrste dreves, ki so že prenehale proizvajati kisik. In še bi lahko naštevali. Vse te rastline in živali tvorijo občutljiv ekosistem.

Drugo področje, kjer se pojavlja kaos, so vremenske motnje, ki s svojimi ujmami, sušo,… povzročajo opustošenja širom po svetu.

Zdi se, da smo ljudje pozabili, da smo del tega ekosistema. Že res, da smo na vrhu prehranske verige, toda po drugi strani kot vrsta prevladujemo na tem planetu in zato imamo nanj tudi največji vpliv. Toda, če spremembe okolja lahko tako zelo ogrozijo neko živalsko vrsto, da se preneha razmnoževati ali ne bomo kmalu mi na istem?

Neke kanadske raziskave so pokazale, da lahko plastika, iz kakršne so npr. stekleničke za hranjenje dojenčkov, zelo škodljivo vpliva na reprodukcijsko sposobnost pri teh dojenčkih moškega spola (ko bodo odrasli). Obstaja torej velika verjetnost, da ko bodo ti dojenčki odrasli, da bodo njihovi spolni organi zatajili. Če do tega zares pride ali ne bomo ljudje kmalu sledili usodi lemurjev z Madagaskarja? In to zaradi naše tehnologije, ki naj bi nam olajšala bivanje?

In tako imamo tri med seboj tesno povezana področja: ekosistem, vremenske motnje, ki obremenjujejo rastline in živali ter našo tehnologijo, za katero vemo, da močno vpliva na ekosistem in vremenske razmere (da ne omenimo redprodukcijske sposobnosti naših otrok – vsaj v zahodnem svetu).

S stopnjevanjem težav na teh področjih bo seveda prišlo do zelo resnih težav. Po besedah Hatorov je ravno medsebojni vpliv problemov na posameznih področjih vzrok za naraščajoč kaos.

Če se npr. dva majhna kaotična elementa prepleteta, nastane eden malo večji. Če pa se poveže veliko število manjših kaotičnih elementov, nastane kaotični zaplet (kar lahko imenujemo tudi vsesplošen kaos). In na to nas opozarjajo Hatori.

Sedaj pa nazaj k vprašanju, kdaj naj bi do tega zapleta zares prišlo. Ponovno sem jih zaprosil naj poskusijo opredeliti, kdaj naj bi to bilo. Po njihovem mnenju naj bi do tega prišlo v roku nekaj tednov (od datuma, ko so mi posredovali to sporočilo – 27.4.2009) pa do 9 mesecev. Toda opozorili so me, da je to zgolj njihova priučena ocena na naši časovni liniji. Z gotovostjo je točen termin nemogoče napovedati, ker se njihovo in naše dojemanje časa ne ujemata.

Druga poglavitna stvar, ki so nam jo želeli obrazložiti s tem sporočilom je, da je kaos povsem normalen pojav v procesu evolucije in da zaradi tega ne smemo biti prestrašeni. Uporabiti ga moramo za svoj razvoj, za našo lastno evolucijo in to ne glede na to, kaj počnejo in česa ne počnejo ljudje okrog nas.

Prosil sem jih tudi za pojasnilo izjave »nesposobnost politikov za vodenje svetovnih dogodkov«. Izkazalo se je, da ta izraz pojmujejo v precej širšem smislu, kot sem ga jaz. Pojasnili so mi, da so s tem mislili na človeško neumnost, pohlep in omejeno razmišljanje nekaterih politikov oz. tistih, ki imajo trenutno moč v svojih rokah. Če to povežete s kaotičnimi dogodki v svetu, dobite kombinacijo, ki lahko in po vsej verjetnosti tudi bo stvari še poslabšala.

Ta neumnost za njih pomeni tudi zlobne in škodljive namene »vlad v senci«, ki so v nekaterih državah. Ti ljudje iz ozadja želijo namreč iz lastnih egoističnih namenov ljudi zavesti, jih nadzorovati in nasploh manipulirati z njimi. Hatori so neumnost vlad v senci izpostavili tudi zato, ker takšno ravnanje te ljudi vodi v propad. Kljub temu, da so zelo bistri in prebrisani, v vsej tej svoji inteligenci ne opazijo, da so na poti, ki jih zagotovo pelje samo v propad.

In tako imamo mešanico dobrega in slabega, lepega in grdega. Juha je na štedilniku in temperatura v loncu raste. Prav gotovo bo zelo zanimivo videti, kakšne bodo naše reakcije.

Ne glede na to, kaj se bo dogajalo v tej kozmični kuhinji, pa lahko rečem, da je Tehnika dviga zavesti zares učinkovit način za dvigovanje zavesti / energije.

Vse odkar so mi povedali zanjo sem jo uporabljal v vseh mogočih situacijah. In iz izkušenj lahko povem, da je izjemno učinkovita za dvig energije in povečano dojemanje stvari. Tudi takrat, ko me je strah, ko ne vidim nobenega izhoda in me nasploh navdajajo negativni občutki v zvezi s svetom, mojim življenjem, človeštvom kot celoto. Edini način, da ugotovite ali je ta tehnika enako učinkovita tudi za vas pa je, da jo sami preizkusite.