Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Holon Solarny

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyon’a

Podajemy informacje o Holonie Solarnym w tym momencie, ponieważ kolektywnie wkraczacie w głęboki i niepewny proces przejścia świadomości planetarnej.

Jak w przypadku każdego doświadczenia, zdobyta wiedza zależy od perspektywy, z której sytuacja jest postrzegana.

Pod tym względem nie różnimy się od Was. Po prostu patrzymy na wasze kłopotliwe położenie i wasze potencjały, z innych wymiarów świadomości.

Spoglądamy na waszą sytuację z różnych perspektyw. Przekażemy to tak zwięźle, jak to możliwe, aby dotrzeć w końcu do Medytacji Dźwiękowej. Czujemy też, że opisanie jak to wygląda z naszej perspektywy może wam pomóc.

A więc… zacznijmy od początku, ponieważ wszystko we wszechświecie jest tańcem światła, energii i materii.

Z perspektywy najwyższych osiągniętych przez nas wymiarów, które nazywamy Aethos, nie ma konfliktu. Wszystkie bieguny znajdują się w nieskończonej przestrzeni zrównoważonego umysłu. Tak więc, z tej perspektywy, wszystko, co rozwija się w waszym doświadczeniu na waszej Ziemi, jest przejściowym przejawem światła i energii, i ma charakter doświadczanego snu. Nie ma substancji. To magiczny pokaz Kosmicznego Umysłu.

Jednak rzeczy stają się „bardziej namacalne”, gdy świadomość schodzi z tego wzniosłego wymiaru, do zagęszczenia powodującego zderzanie cząstek subatomowych – zderzeń światła, energii i materii, które są jak Atomowy Taniec Wirujących Derwiszów, odpowiedzialny za twój świat zmysłów. Rzeczywiście, z perspektywy wcielenia na waszej Ziemi, czasami trudno jest znaleźć równowagę i spokój umysłu.

Schodząc bardziej na Ziemię, że tak powiem, znajdujesz się pośród masywnych Węzłów Chaosu. Niektóre z nich wpływają na klimat, oceany, ekosystem, politykę, zaburzenia społeczne i samo istnienie cywilizacji, jaką znaliście. Nie zniechęcajcie się tą lawiną zmian, ponieważ jest to prawdziwa i najbardziej definitywna szansa na ewolucję, zachodzącą w przyspieszonym tempie.

Ci, którzy odmówią ewolucji, poddadzą się degradacji. Ujeżdżanie wiatrów zmian dla duchowej korzyści jest, z każdej naszej perspektywy, rozsądnym posunięciem.

Jedną z największych trudności tej planetarnej przemiany jest to, że wasza mentalna, emocjonalna, fizyczna i duchowa żywotność może zostać znacznie zredukowana. Odnosimy się tutaj do witalności twojego KA (twojego ciała subtelnej energii) i twojego KHAT (twojego ciała fizycznego). Utrata witalności może wpływać na Ciebie na wielu poziomach i na wiele złożonych sposobów.

Ze wszystkich naszych poziomów postrzegania, z wyjątkiem Aethos, z którego postrzegamy wszystkie zjawiska jako sen, widać, że czeka was trudniejszy i bardziej wymagający czas.

A jednak pośród właśnie takiej presji, można wydobywać diamenty. Te diamenty nie są z tej Ziemi, ale rodzą się z twojej własnej świadomości, kiedy doświadczasz całej złożoności swojego ziemskiego życia. Angażowanie się w życie z nieco wyższego poziomu świadomości jest wszystkim, czego potrzeba, aby ruszył strumień przyspieszonej ewolucji.

To jest to miejsce, w którym Holon Solarny może ci pomóc… aby dać ci przewagę nad demoralizującymi i wyczerpującymi efektami radzenia sobie z wieloma i to bardzo złożonymi Węzłami Chaosu.

W tej chwili możemy wam zaoferować wiele rzeczy, ale wybraliśmy Holon Solarny, ponieważ jest to forma eterycznego ognia. Ma też zdolność jednoczesnego oczyszczania i przekształcania świadomości. Jest to bardzo skuteczne narzędzie do przyspieszenia swojej własnej ewolucji.

Przekazaliśmy tę metodę kapłanom i kapłankom w świątyni w Dendarze w starożytnym Egipcie. Generowała ona w nich znacząco podniesione stany świadomości, dzięki którym mogli komunikować się z nami bezpośrednio. Pozwalała im ona ożywiać się w celu wzniesienia świadomości.

Medytacja wykorzystuje bęben i interakcję trzech wokalizacji, przekazujących kody dźwiękowe.

Istnieją trzy formy pracy z Holonem Solarnym, które chcemy wyjaśnić.

Pierwsza forma (w ruchu)

W ten sposób poinstruowaliśmy wtajemniczonych w świątyni, w Dendarze, aby pracowali z medytacją. Ta forma powinna być jednak stosowany tylko wtedy, gdy masz dobre wyczucie równowagi.

Stojąc ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion, umieść swoją świadomość w splocie słonecznym. Wyobraź sobie, że w tym obszarze znajduje się kula światła, podobna do słońca. Wewnątrz słońca znajduje się lśniący biały ankh. Ten ankh cię chroni, ponieważ jest energetyczną sygnaturą bardzo wysokiego wymiaru duchowego. Przekazuje on również do twojego KA i KHAT potężne, wzmacniające życie energie. Pozwól każdemu impulsowi bębna uderzać w tę eteryczną kulę ognia w twoim splocie słonecznym. Pozwól Holonowi Solarnemu drżeć z każdym pulsem bębna i pozwól swojemu ciału poruszać się w rytmie zgodnie z wrodzoną mądrością twojego ciała. Jeśli czujesz się do tego powołany, pozwól sobie na wydawanie dźwięków podczas ruchu.

Druga forma (siedząc)

Drugim sposobem pracy z tym jest siedzenie ze stopami w kontakcie z podłogą lub ziemią. Wszystko inne w medytacji jest takie samo jak w przypadku pierwszej. Poczuj lśniący biały ankh, który znajduje się w środku splotu słonecznego. Pozwól każdemu impulsowi bębna uderzyć w tą kulę ognia (tj. Holon Solarny). Pozwól holonowi drżeć z każdym rytmicznym pulsem i pozwól swojemu ciału poruszać się spontanicznie, zgodnie z jego wrodzoną mądrością.

Podobnie jak w przypadku Pierwszej Formy – jeśli czujesz się do tego powołany – wydaj dźwięk, który rezonuje z tym, co czujesz i jak porusza się twoje ciało.

Trzecia Forma (w bezruchu)

Trzecia metoda jest wykonywana w bezruchu. Można to zrobić siedząc lub leżąc. Podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch metod, skupiasz swoją uwagę na splocie słonecznym. Poczuj lśniący biały ankh pośrodku kuli ognia. Pozwól, aby dźwięk bębna uderzył w kulę ognia (czyli Holon Solarny). Niech holon drży z każdym pulsem. W tej metodzie celowo nie wydajesz dźwięków ani nie poruszasz swoim ciałem fizycznym. Ale jeśli dźwięk i ruch pojawią się spontanicznie, pozwól im się rozwinąć.

Podsumowanie

Podstawowa metoda, którą opisaliśmy powyżej, ma na celu umożliwienie Holonowi Solarnemu wzmocnienie i oczyszczenie. Stanowi podstawę wszelkich zastosowań tego holonu i zalecamy częstą pracę z nim w ten sposób. Skierujemy teraz swoją uwagę na ciekawe zastosowanie Holonu Solarnego.

Psycho-Nawigacja

Użycie Holonu Solarnego do psycho-nawigacji w przestrzeni i innych wymiarach świadomości może być interesujące dla wielu.

Jest taka metoda, którą chcielibyśmy omówić, ponieważ stanowi ona podstawę dla wszystkich innych psycho-nawigacji wykorzystujących Holon Solarny. Jej celem jest bezpośrednie przyciągnięcie do siebie wzmacniających życie energii, które są emitowane przez Słońce, gwiazdę znajdującą się w centrum twojego Układu Słonecznego.

Holon Solarny jest formą eteryczną i nie jest związany czasem ani przestrzenią w taki sam sposób, jak twoje ciało fizyczne. Holon Solarny może również momentalnie przenieść się do innego wymiaru lub innego miejsca w przestrzeni.

Aby czerpać energie wzmacniające życie, ze słońca, po prostu wykonaj następujące czynności: po kilku minutach pracy z medytacją dźwiękową upewnij się, że masz wyraźne poczucie Holonu Solarnego w splocie słonecznym. Upewnij się również, że ankh emanuje energią. Jeśli nie wyczuwasz emanacji światła i/lub energii pochodzących z ankh, pracuj z holonem, dopóki tego nie poczujesz.

Następnie wyobraź sobie, że unosisz się w przestrzeni naprzeciwko słońca. Będziesz w swoim ciele eterycznym KA, więc nie możesz zostać poparzony. Słońce nieustannie przesyła energię za pomocą wiatru słonecznego – nazywanym również strumieniem słonecznym i jest to strumień potężnych energii, z którego będziesz czerpać.

Holon Solarny pasuje do sygnatury energetycznej własnego ciała subtelnego Słońca (tj. Słonecznego KA), a kiedy twój Holon Solarny wciągnie w siebie bardzo silne energie, twoje ciało KA spontanicznie zmniejszy częstotliwość tych energii słonecznych, aby mogły być one używane przez twoje ciało fizyczne (KHAT).

Będziesz sam odpowiedzialny za to, co zrobisz z tą zwiększoną energią. Dlatego zdecydowanie zalecamy, abyś wykorzystywał ją w swoim życiu, w sposób pozytywny. Całe życie w kosmosie jest ze sobą połączone, a gdy osiągniesz wyższe stany energetyczne, odkryjesz ze swojej strony potrzebę wykorzystania zdolności reagowania na różne sygnały.

Ci z was, którzy są zaawansowanymi psychonautami, mogą badać inne systemy gwiezdne, a także inne wymiary świadomości. Podczas eksploracji innych wymiarów świadomości lub innych systemów gwiezdnych zawsze miej poczucie ankh. Podkreślamy ten ważny punkt, ponieważ ankh ochroni Cię, jeśli przypadkowo odkryjesz przestrzenie, które nie będą dla ciebie przyjazne. Innymi słowy, nie wszystkie systemy gwiezdne czy wymiary świadomości są zamieszkane przez istoty życzliwie nastawione. Niektórzy ich mieszkańcy są nikczemni i jeśli w swojej naiwności natkniesz się na system gwiezdny lub wymiar, w którym nie powinieneś być, twój ankh cię ochroni.

O Holonie Solarnym i jego potencjałach moglibyśmy powiedzieć znacznie więcej, ale wtedy ta wiadomość byłaby dużo, dużo dłuższa. Cała wiedza, której będziesz potrzebować, aby w pełni wykorzystać możliwości Holonu Solarnego, jest zakodowana w lśniącym białym ankh. Medytuj nad tym kluczem do wyższych wymiarów wiedzy duchowej, a ujawni ci on wszystko, czego potrzebujesz.

Niech Holon Solarny i niezwykła tajemnica wiatrów słonecznych oraz strumienia słonecznego, unoszą was w świadomości.

Obyś znalazł wiele diamentów w czasie swojego pobytu na Ziemi. A kiedy skończysz, będziesz mógł wtedy autentycznie powiedzieć, że twoje życie było satysfakcjonujące.

Niech twoje serce będzie lżejsze niż piórko, ponieważ wszystkie żale, złość, lęki i smutki zostaną rozpuszczone w przemieniającej łasce Diamentowego Światła.

Hatorowie
21 Stycznia 2021

 

Od Tłumacza:

Holony to szczególne, geometryczne, trójwymiarowe w swej naturze kształty, które w specyficzny sposób wpływają na świadomość. „Świadomość” to nie jest po prostu nasz umysł, jak często to rozumiemy, ale wszystkie aspekty jaźni, włącznie z inteligencją ciała, tj. DNA. Holony stwarzane są w przestrzeni naszego umysłu czy też wyobraźni, ale wpływają na energię, zmuszając ją do poruszania się w określony sposób.

 

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Dźwiękowa Medytacja Słonecznego Holonu trwa 11 minut i 13 sekund, a link do niej można znaleźć na dole tej sekcji.

Nie słuchaj tej medytacji dźwiękowej w sytuacjach wymagających czujności, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn.

Słuchawki stereofoniczne lub wkładki douszne zapewnią lepsze wrażenia dźwiękowe, chyba że masz wysokiej jakości głośniki stereo, które są dobrze oddzielone, aby uzyskać pełny efekt pola stereo.

Myślę, że instrukcje od Hatorów dotyczące Holonu Solarnego są dość jasne, więc nie widzę potrzeby dalszego ich rozwijania. Jednak mam kilka spostrzeżeń dotyczących ankh.

Jednym z istotnych kluczy do tej metody jest ankh, o którym wielokrotnie wspominali Hatorowie. Jego centralne położenie w Holonie Solarnym świadczy o znaczeniu Ankh. Rzeczywiście, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że medytacja nad ankh, jak sugerowali Hatorowie, może ujawnić prawdziwy róg obfitości wiedzy duchowej.

Ankh był bardzo ważnym symbolem w starożytnym Egipcie. Często był przedstawiany jako wysyłający promienie energii w różnych formach, takich jak linie siły, a czasami jako strumień wielu mniejszych ankh. Te emanacje subtelnych energii były często kierowane przez boga, boginię lub inne postaci do człowieka lub innego bóstwa. Przedstawienia ankh przekazujące swoje mistyczne moce wydają się być ograniczone do ważnych postaci społecznych, takich jak faraonowie i inne osobistości. Ale ezoteryczna wiedza, która wyszła z Egiptu, obejmowała wiele rodzajów medytacji z użyciem ankh. Chrześcijanie koptyjscy przyjęli ankh jako swój główny symbol, który łączył wiedzę ezoteryczną egipskich szkół tajemnych z chrześcijaństwem.

Ankh

Ankh składa się z trzech części: krzyża, który reprezentuje materię, pętli Shen, która reprezentuje domenę duchową, oraz węzła Sken, który wiąże naszą duchową naturę z materią (tj. z naszym ciałem). Węzeł Shen reprezentuje nasz oddech. Dopóki oddychamy, nasz duch jest związany z naszym ciałem. Ale w momencie śmierci przestajemy oddychać, a nasz duch oddziela się od naszego ciała. Wślizguje się, mówiąc symbolicznie, przez Pętlę Shen do świata duchów.

* Co ciekawe, podobny, choć krótkotrwały proces często występuje w stanach głębokiej medytacji. W jodze nazywa się to kumbhaka, polega na spontanicznym zatrzymaniu oddechu, które pojawia się, gdy umysł wkracza w bardzo subtelne sfery percepcji (np. Samadhi). Naukowcy z obszaru neuropsychologii, którzy badają medytację, donoszą, że oddech często staje się bardzo płytki lub całkowicie ustaje u osób, które weszły w głęboką medytację. Podczas gdy oddech osoby jest zawieszony, prześlizguje się przez przysłowiową Pętlę Shen i ma swobodę eksploracji duchowych wymiarów własnej świadomości. Kiedy organizm potrzebuje więcej tlenu, osoba oddycha spontanicznie. Coś bardzo podobnego może się wydarzyć podczas medytacji dźwiękowych danych przez Hatorów.

Ci, którzy pracują z ankh jako obiektem skupienia do medytacji, uważają, że jest to kanał dla energii wyższych wymiarów, a także klucz, który otwiera domeny wiedzy duchowej. Uważam, że tak jest, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tym zagadkowym symbolem.

Po medytacji nad ankh zgodnie z sugestią Hatorów odkryłem, że rzeczywiście otworzyła ona niezwykły, międzywymiarowy portal, który dał dostęp zarówno do uniwersalnej, jak i osobistej wiedzy ezoterycznej. Hatorowie zasugerowali, żebym podczas medytacji nad ankh pracował z Wieloświatową Medytacją Dźwiękową (Multiverse Sound Meditation). Okazało się wówczas, że jest to bardzo pomocne jako dźwiękowy sojusznik w tym przedsięwzięciu.

Dla tych z Was, którzy są zainteresowani kontynuowaniem tego tematu, zamieściłem link do Wieloświatowej Medytacji Dźwiękowej (Multiverse Sound Meditation), która trwa 11 minut i 26 sekund. Znajdziesz również link do oryginalnej wiadomości Hatorów, która zawierała informacje o Wieloświatach (Multiverse), a także medytacji dźwiękowej o tej nazwie.

Dostęp do Medytacji Dźwiękowych

Poniżej znajduje się link do Sekcji Odsłuchiwanie (Listening Section).

Po kliknięciu łącza, przejdź w dół strony i kliknij akceptację warunków umowy o korzystanie z zasobów do odsłuchiwania. Uzyskasz wówczas dostęp do dużego wyboru medytacji dźwiękowych, wykładów, wywiadów i fragmentów warsztatów, z których wszystkie są dostępne bezpłatnie do użytku osobistego.

Przewiń listę tytułów, aż zobaczysz ten, który Cię interesuje.

Dla Twojej wygody umieściliśmy obie medytacje dźwiękowe: Holon Solarny, jak i Multiverse na szczycie listy (do tego wpisu).

Kliknij tutaj aby przejść do Sekcji Odsłuchiwania (Listening Section).

Jeśli nie jesteś przekierowany z tego tekstu przejdź do Listening Section na stronie www.tomkenyon.com

Aby zapoznać się z przesłaniem Hatorów zatytułowanym Multiverse, kliknij tutaj.

 

© 2021 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on Youtube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in any way in any medium.