Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Holon Równowagi i Holon Uzdrawiania

Dynamika wirowa (the vortex mechanics) waszej planety i układu słonecznego przyspiesza, a w rezultacie czas – taki, jaki znacie – ulega przekształceniu.  Równocześnie zmienia się i rozwija Ziemia, jak również i inne rejony, co wpływa na wasz los i wybory, których będziecie musieli dokonać.

Zmiany te dokonują się z tak dużą prędkością, że nie da się za nimi nadążyć w stary sposób.  Dlatego wprowadzamy system planetarnych uaktualnień, które będą się regularnie ukazywać na tej stronie. Nie możemy określić, jak często czy wedle jakiego wzorca będą się one pojawiać.  Zatem o ile jesteście zainteresowani takimi sprawami, sugerujemy, abyście regularnie zaglądali na tę stronę.  W tym momencie wyobrażamy to sobie tak, że będziemy tutaj omawiać określone wydarzenia, jak również techniki rozwoju wewnętrznego, których będziecie mogli użyć, by unosić się na falach.

Holon

Przekazaliśmy tę informację na wielu warsztatach, ale teraz czujemy, że już czas, by otrzymali ją wszyscy, którzy są tym zainteresowani.  Holony to szczególne geometryczne kształty, z natury trójwymiarowe, które w specyficzny sposób wpływają na świadomość.  Gdy mówimy „świadomość”, miejcie to, proszę, na uwadze, nie chodzi nam po prostu o wasz umysł, jak zwykliście to rozumieć, ale o wszystkie aspekty jaźni, włącznie z inteligencją ciała, tj. DNA.
Holony stwarzane są w królestwie waszego umysłu czy też wyobraźni, ale wpływają na energię, zmuszając ją do poruszania się w określony sposób.  Biorąc pod uwagę narastającą aktywność niepokojących sił na waszej planecie, chcielibyśmy przekazać wam proste instrukcje na temat dwóch holonów.

Pierwszy z nich ma związek ze stabilizowaniem waszej wewnętrznej energii, a zwłaszcza waszych emocji w chwilach, gdy przeżywacie nieoczekiwane zdarzenia, zachodzące albo w waszym bezpośrednim otoczeniu, albo w waszej biosferze – gdyż zdacie sobie sprawę, że to, co dzieje się w innych rejonach globu wpływa na was w coraz większym stopniu. Dzieje się tak, bo wzrasta wasza percepcja wzajemnych połączeń (interconnectedness). Czy wam się to podoba czy nie, staje się coraz bardziej jasne, że stanowicie jedną rodzinę planetarną; w rzeczy samej posuniemy się do stwierdzenia, że stanowicie jedną planetarną całość. Dlatego też katastrofy, wydarzające się gdzieś indziej, będą mieć na was bardziej bezpośredni wpływ w zależności od waszego poziomu świadomości, wrażliwości i rodzaju granic.

Naszym zdaniem najwyższą formą żeglowania po tych falach przemian nie jest opór ani izolacja – gdyż one tak naprawdę stwarzają o wiele większy poziom wyczerpania – lecz raczej pozwolenie energiom przemian, by poruszały się wokół i na wskroś was, bez przywiązywania się do starych idei i wyobrażeń pt „jak to powinno wyglądać”. Jak już wspomnieliśmy, celem pierwszego holonu jest ustabilizowanie waszej energii. Drugi holon, w który was wprowadzimy, wzmacnia system odpornościowy.

Pierwszy Holon – Stabilizacja

Jest on utworzony w oparciu o jedną z brył platońskich, znaną jako ośmiościan foremny (oktaedr). Ośmiościan składa się z dwóch piramid o podstawie kwadratu, połączonych podstawami tak, że wierzchołek jednej z nich jest skierowany w dół, a drugiej – w górę. Są one swoimi lustrzanymi odbiciami {w ośmiościanie foremnym, zbudowanym z samych trójkątów równobocznych, dwa dowolne przeciwległe wierzchołki tworzą taką symetrię, stąd „foremny”; ale gdy zestawimy ze sobą np.2 piramidy Cheopsa, nie uzyskamy już takiego uniwersalnego kształtu – przyp. tł.}. Ten szczególny przejaw trójwymiarowej geometrii pojawia się w sposób naturalny w przyrodzie, zwłaszcza w formie niektórych kryształów {np. fluorytu czy magnetytu – przyp. tł.} oraz wiązań atomowych i cząsteczkowych.  Jest to ze swej natury bardzo stabilny kształt.  Z ezoterycznego punktu widzenia oznacza on spotkanie i zrównoważenie się męskiej i żeńskiej biegunowości, nieba i ziemi.

Aby stworzyć ten holon, wyczuwacie lub wyobrażacie sobie linię, która biegnie przez czubek waszej głowy, następnie przez środek ciała, i wychodzi przez perineum (krocze) sięgając poniżej waszych stóp.  Ta centralna linia jest osią ośmiościanu.

Teraz wyczuwacie lub wyobrażacie sobie, że podstawa piramidy jest na wysokości waszego pasa, więc górna część waszego ciała znajduje się wewnątrz górnej piramidy, a dolna piramida otacza dolną część waszego ciała.  Rozmiar ośmiościanu nie ma znaczenia, chodzi tylko o to, aby całe wasze ciało znajdowało się wewnątrz niego. Nie ma też znaczenia, w jaki sposób ustawicie jego wierzchołki.  Gdy wyobrażacie sobie siebie wewnątrz tego ośmiościanu, wyobraźcie sobie również odczucie bezpieczeństwa i komfortu.  Ćwiczcie utrzymywanie w wyobraźni kształtu ośmiościanu, gdy przywołujecie uczucia bezpieczeństwa i komfortu.  Jeśli chcecie osiągnąć w tym mistrzostwo, ćwiczcie codziennie.  Stwarzajcie holon, potem uczucia bezpieczeństwa i komfortu, a następnie wzmacniajcie je. Róbcie tak, aż samo wyobrażenie holonu będzie budziło w was te uczucia.  Wtedy okaże się, że umiecie stworzyć holon na każde życzenie, a on wywoła w was uczucia bezpieczeństwa i komfortu, a także poprzez swą naturę skłoni wasze subtelne energie do poruszania się w kierunku stanu równowagi.

W kolejnych przekazach przedstawimy wam konkretne sugestie dotyczące sposobów żeglowania po falach przemian. Ten pierwszy holon najlepiej wyobrażać sobie jako „coś w rodzaju kamizelki ratunkowej”. Nie jest to może najpotężniejszy czy najbardziej elegancki sposób podróżowania poprzez zmiany, które pojawiają się na waszej drodze, ale może być bardzo pomocny, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze się nie nauczyli, jak włączać „międzywymiarowy bieg” swojej istoty.

Drugi Holon – Odporność

Z powodu zniszczeń w waszym ekosystemie i innych konsekwencji niewłaściwego użycia technologii, bakterie i wirusy mutują w rekordowym tempie i pojawiają się nowe ich odmiany.  Ten holon ma potężny wpływ na wasz układ odpornościowy.  Nie ma on zastępować właściwego sposobu zadbania o siebie, ale jest suplementem, i jeśli kiedykolwiek poczujecie się chorzy, ten holon może wam bardzo pomóc.

Zasadniczo można go opisać jako walec, który was otacza, rozpoczynając się tuż nad waszą głową, a kończąc tuż pod waszymi stopami.  Czubek tego walca jest zakrzywiony w przód jak banan; jego spód też się zakrzywia, ale w przeciwną stronę niż czubek.  Więc jeśli spojrzelibyście nań z boku, byłby bardzo podobny do skręconego banana.  Niektórzy nazywają go holonem delfina.  Wyczuwajcie ten kształt wokół swojego ciała, utrzymując w umyśle wrażenie, że ma on srebrny kolor, bardzo podobny do srebrnego plastikowego balonu.  Tego srebrnego koloru nie trzeba widzieć, wystarczy go sobie wyobrażać.  Ma on szczególne powiązanie z anty-bakteryjnymi i anty-wirusowymi właściwościami srebra koloidalnego. Wyczuwajcie ten holon wokół siebie, a gdy wasz umysł zaczyna wędrować, ponownie wyobrażajcie sobie i wyczuwajcie holon. Ta określona forma geometryczna powoduje uspokojenie się waszych subtelnych energii, a równocześnie energetyzuje je w sposób, który wzmacnia system odpornościowy. Proponujemy, żebyście dodali ten holon do swojego „zestawu pierwszej pomocy”, że się tak wyrazimy.

A teraz na pożegnanie parę końcowych myśli: Gdy chaos na waszej planecie narasta, nie popadajcie w przygnębienie. Jest to naturalny proces przejścia z jednego wymiaru w drugi. Duchowe mistrzostwo to zdolność radzenia sobie z nowymi sytuacjami w twórczy sposób. Cokolwiek poniżej tego poziomu nie przyniesie wam pożytku. Musicie odnaleźć nowe sposoby radzenia sobie z życiem i z tym, co się dzieje w otaczającym was świecie.

Wybory, których dokonacie, określą wasze przeznaczenie. To jest naprawdę takie proste. Gdy wielu wokół was popada w rozpacz i dezorientację, pojawia się niezwykła sposobność. Jest możliwe, by płynąć po falach przemian poprzez nadchodzące nieprzewidywalne czasy chaosu z humorem, wdziękiem i niesłychanie szybko się rozwijając. Moc dokonania tego nie pochodzi z zewnątrz. Pochodzi ona z wnętrza, ale, podobnie do górnika, który szuka złota, musicie zacząć kopać. Znalezienie skarbu, dzięki któremu staniecie się bogaci – co oznacza właściwości duchowe i zwiększone prawdopodobieństwo przetrwania w tych czasach – wymaga poszukiwań na własną rękę, nie na zewnątrz, lecz wewnątrz was samych, gdyż posiadacie już to, co jest wam potrzebne.  Sugestie i propozycje, jakie poczynimy w nadchodzących miesiącach, są tylko wskazówkami pomocnymi w rozwiązaniu zagadki, jaką jesteście wy sami, i, mamy nadzieję, że jeśli jeszcze nie wyjecie ze śmiechu, już wkrótce pojmiecie ten kosmiczny żart, i z okrzykiem zachwytu zbudzicie się ze swej drzemki, wyjdziecie z tego snu i wkroczycie w nowy, albo, jeszcze lepiej, obudzicie się wszyscy razem.

Pośród radości i śmiechu
Hathorowie

15 marzec 2005

Przetłumaczyła Wika