Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Hathors Archives

Het Magnetische Veld van de Aarde

Laten we jullie een overzicht geven van de huidige planetaire situatie zoals wij die waarnemen.

Het magnetische veld van de Aarde heeft te maken met een perturbatie (schommeling) of morphing (overvloeiing). Dit gebeurt interdimensionaal, en het uiteindelijke gevolg is een toename van schommelingen in de amplitude of kracht van het magnetische veld. Deze morphing van Aarde’s magnetische veld is als een golf die heel snel op en neer gaat, en de schommelingen zijn heel klein, maar duidelijk waarneembaar. Dit heeft een zeer vreemde invloed op het menselijke bewustzijn, met name op jullie biologische beleving. Veel mensen ervaren een toename van uitputting en vermoeidheid. (Zoals wij in vorige berichten hebben gezegd, worden deze symptomen ook veroorzaakt door bewegingen van energieen uit de verre ruimte die door jullie melkweg en jullie zonnestelsel gaan.

Maar deze schommeling is van een andere categorie. Deze wordt veroorzaakt door het magnetische veld zelf, dat reageert op de energieen uit de verre ruimte. Het is een reactie op de gesmolten kern van jullie Aarde zelf; en het magnetische veld heeft een gesprek met de kosmos, als je deze metafoor zou willen gebruiken. Jullie wetenschap bekijkt de dingen niet op deze manier, maar vanuit ons gezichtspunt heeft het magnetische veld een gesprek met deze kosmische bezoekers, de energieen uit de diepe ruimte, die van nature katalysators zijn voor spirituele evolutie.

Andere symptomen die direct te maken hebben met de schommelingen van jullie magnetische veld zijn duidelijke veranderingen in jullie korte termijngeheugen, want geheugen is een functie van de magnetica van jullie eigen zenuwstelsel en die van de Aarde. Jullie brein verwerkt informatie door heel kleine gravitationele en niet-gravitationele velden van zijn eigen structuur en wordt direct beinvloed door fluctuaties in het magnetische veld van de Aarde. Jullie kunnen dus een toename verwachten van afwijkingen in het korte termijngeheugen. Je kunt bezig zijn een zin uit te spreken en plotseling kom je niet op de woorden of je haalt de woorden door elkaar. Hoewel dit in sommige gevallen wijst op een hersenafwijking, zullen jullie dit in toenemende mate onder de gemiddelde bevolking zien gebeuren. Toenemende haperingen van het collectieve korte termijngeheugen zal de mensheid naar een zeer ongewone situatie leiden. Deze situatie is een gelegenheid of een vloek, afhankelijk van hoe jullie ermee omgaan.

De gelegenheid is om de mentale matrix van jullie eigen creatie te doorzien. Wat wij hiermee bedoelen is dat wanneer je geest niet in staat is zijn verhaallijn te vervolgen zoals hij gewend is, je een gelegenheid hebt om een glimp op te vangen van de realiteiten achter het gordijn. Jullie zijn degenen die het gordijn hebben gecreeerd, en jullie hebben dit gedaan om jezelf afgescheiden te houden van dingen die jullie niet willen zien of direct willen ervaren, of in sommige gevallen wat anderen niet willen dat jullie direct zien of ervaren. Wij verwijzen hier naar de onzichtbare manipulators van jullie collectieve realiteit – diegenen die de economische en politieke macht in handen hebben.

Wij hebben eerder gezegd dat er krachten op jullie planeet zijn die zich actief verzetten tegen de impuls voor spirituele evolutie. Zij blijven hun leugens verspreiden door de verduistering van informatie om macht over jullie uit te oefenen. Hun werk wordt steeds moeilijker.

Hun werk wordt moeilijker omdat de schommeling van het magnetische veld gaten veroorzaakt in de creatie van mentale realiteiten die door de menselijke geest worden geprojecteerd. Zij – diegenen die jullie willen overheersen en manipuleren – hebben heel veel middelen tot hun beschikking, en zij gebruiken die allemaal. Maar zij hebben geen macht over het magnetische veld van de Aarde! En daar zouden jullie dankbaar voor moeten zijn.

De impuls die het magnetische veld van de Aarde beinvloedt komt van ver voorbij hun invloedssfeer. Het is onze verwachting, gebaseerd op ons begrip van de hyperdimensionale fysica, dat de schommelingen van jullie magnetische veld de komende jaren zullen toenemen. Diegenen van jullie die energetisch gevoelig zijn, zullen dit nu het meest intens voelen, maar wij verwachten dat de komende twee, drie jaar de meeste mensen hierdoor zullen worden beinvloed op een manier dat zij zich ervan bewust zijn, ook al weten zij niet waarom.

Wij hebben een paar suggesties om met deze situatie om te gaan.

Onze eerste suggestie is het gemakkelijkst. Het gaat erom dat je je verbinding met de kern van de Aarde zelf begrijpt. Als een energetisch wezen, meer dan je vlees en bloed, kun je een bewust energetisch contact hebben met de kern van de Aarde.

Dit begrip, of deze orientatie, is dat je bent ondergedompeld en omgeven door het magnetische veld van de Aarde. Door je mentaal af te stemmen op de kern van de Aarde (de generator van Aarde’s magnetische veld), kom je energetisch in balans. De Aarde als bewust wezen, kan zich aan jou openbaren op manieren die moeilijk zijn te omschrijven omdat jullie beschaving hiervoor geen taal heeft. En jullie worden gemanipuleerd om te verzekeren dat jullie je hiervan niet bewust zijn, want het zou een van jullie grootste krachten kunnen zijn.

Door je af te stemmen op de kern van de Aarde word je je meer bewust van de Aarde als een levend, bewust wezen. Door deze verbinding ontvang je een soort energetische soliditeit, zelfs temidden van Aarde’s toenemende chaos.

Het bijzondere hiervan echter, is dat wanneer je tot bezinning komt, je minder vatbaar bent voor overheersing en manipulatie door diegenen die de gedachtestroom van de mensheid manipuleren door valse informatie, manipulatie en gedachtecontrole.

Met andere woorden, door een directe, bewuste relatie aan te gaan met de kern van de Aarde, kun je veel invloeden van wat wij de levensnegatieve technologieen noemen omzeilen.

Als je nog meer wilt doen dan de mentale resonantie met de kern van de Aarde binnengaan, stellen wij voor dat je je pranische buis gebruikt, een subtiel energiekanaal dat van boven je hoofd door het midden van je lichaam de Aarde ingaat. Deze buis, dit kanaal, kan diep de Aarde ingaan, tot in de kern, maar ook boven het hoofd tot ver in de ruimte. Bij deze methode laat je het kanaal niet verder lopen dan tot boven je hoofd, je laat het allen tot in de kern van de Aarde gaan.

Maar het belangrijkste is niet zozeer het kanaal in de Aarde te sturen. Het belangrijkste is dat je begrijpt dat je resoneert met de kern van de Aarde, gewoon door het te weten. Dit zal een gevoel van stabiliteit teweeg brengen, zelfs temidden van toenemende chaos. Het zal je zintuigen wakker maken. Het zal je in een groter, bewuster contact brengen met de Aarde. En wij moeten je waarschuwen dat het je zal dehypnotiseren – minder overheersbaar zal maken. En je zult de leugens om je heen duidelijker kunnen doorzien!

De tweede suggestie is het ontwikkelen van een bewuste relatie met de kern van de melkweg.

Begrijp dat je in resonantie kunt zijn met de kern van de Melkweg, die een zwart gat is, en dat zoals je in resonantie kunt zijn met de kern van de Aarde, je ook je relatie met de melkweg kunt stabiliseren.

Het meest ideale is dat je tegelijkertijd bent verbonden met de kern van de Aarde en met de kern van de melkweg.

Dan ben je in staat om mee te gaan op de energiestroom uit de diepe ruimte met een grotere mate van meesterschap.

Maar we waarschuwen je nogmaals dat je hierdoor minder vatbaar wordt, moeilijker te hypnotiseren, en dan kun je de zeer merkwaardige ervaring hebben dat je ontwaakt terwijl anderen om je heen nog slapen. Wat je met dit gewaar zijn doet, is natuurlijk jouw keuze en je verantwoordelijkheid.

De Hathors, 24 maart 2008 Enkele verhelderende gedachten van Tom

Diegenen die niet vertrouwd zijn met de pranische buis is hier een korte omschrijving:

De pranische buis is een subtiel energiekanaal die buisvormig is en van de kruin boven in het hoofd door het midden van het lichaam loopt en via het perineum de Aarde ingaat. Het perineum is een punt tussen je genitalien en je anus.

Als je de top van je duim verbindt met de top van je wijsvinger, zie je een cirkel die ongeveer de grootte aangeeft van je pranische buis. In sommige esoterische tradities wordt de pranische buis de Centrale Pilaar of Centrale Kolom genoemd.

Sommige Boeddhistische yogi’s en yogini’s werken met een heel dun kanaal, ongeveer zo dik als een haar van een mens, dat door het centrum van de pranische buis loopt. Dit energiekanaal wordt het Heilige Kanaal genoemd en wordt gebruikt in bepaalde esoterische yoga-oefeningen om de subtiele energieen te beinvloeden in het lichaam van de yogi of yogini. Het idee hierachter is dat dergelijke oefeningen leiden tot een snellere spirituele verlichting.

Meestal loopt de pranische buis tot een paar centimeter in de Aarde (tenzij men echt niet geaard is) en tot een paar centimeter boven het hoofd. Omdat de pranische buis een subtiele energie is volgt het niet de wetten van de Newtoniaanse natuurkunde, maar maakt het wel deel uit van de Kwantummechanica. Daardoor is het mogelijk om de pranische buis tot diep in de Aarde te laten gaan, tot in de kern van de planeet, en/of tot diep in de ruimte.

Aan die lezers die dergelijke concepten bizar vinden, stel ik voor dat je een kort artikel leest dat ik heb geschreven getiteld “Thoughts and Observations of the Channel”.

Zie de pranische buis als een denkbeeldig apparaat, als dat helpt. Dan hoef je er ook niet over na te denken of het daadwerkelijk mogelijk is of niet. Je kunt de invloed van de pranische buis zelf verkennen.

De pranische buis wordt beinvloed door gedachten en intenties. Het enige dat nodig is om het kanaal tot in de Aarde of in de kosmos te laten lopen is de intentie dat het gebeurt. Als dit nieuw voor je is, kun je gewoon denken dat het gebeurt. Als je er vaker mee werkt zul je op een gegeven moment merken dat de buis langer of korter wordt overeenkomstig je intentie.

Bij de methode voorgesteld door de Hathors in deze planetaire boodschap is het gebruik van de pranische buis voor diegenen die meer willen doen dan in mentale resonantie gaan met de Aarde. Sommige mensen zijn resonators en anderen zijn activators. Sommige mensen zijn beide. In resonantie gaan met iets anders dan jezelf (bijvoorbeeld met de kern van de Aarde) is een daad van passiviteit. Voor sommige mensen werkt dit goed terwijl andere mensen iets willen doen. Diegenen die iets willen doen terwijl ze in resonantie gaan, is de pranische buis een uitstekend instrument. Kies dus de methode die voor jou werkt.

Hoe je het ook doet, het belangrijkste is dat je in mentale resonantie gaat met de kern van de Aarde, en als je dat kunt ook met de galactische kern.

Vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets (c) 2008 http://www.ditrianum.org/