Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Falopodobne Pulsacje Energii

Jak już mówiliśmy w poprzednich komunikatach, z głębi kosmosu docierają falo-podobne pulsacje energii, uderzając w centrum waszej galaktyki. To impuls ewolucji, kosmiczny sygnał pobudki; wezwanie do rozwoju świadomości na szczeblu kosmicznym. Energia ta płynie z centrum waszej galaktyki do waszego słońca, waszej Ziemi, i w głąb wszechświata, którym jest wasze ciało.

Dzisiejszy dzień, 13 maja, jest drugim dniem 9-dniowego okresu, podczas którego falo-podobne pulsacje energii się nasilają. Dzieje się to za sprawą ustawienia się ciał niebieskich w jednej linii i jest zwiastunem wielu kolejnych okresów takiego spotęgowania energii. W tym czasie niektóre osoby mogą mieć odczucia dezorientacji, skrajnego wyczerpania, zaburzenia snu, dziwne bóle głowy i inne bóle fizyczne, oraz przejawiać niezdolność do myślenia w jasny sposób.

W tym przekazie chcielibyśmy wam zaproponować metodę, która pozwoli wam pożeglować na tych falach energii, gdyż, jak już wspomnieliśmy, ten 9-dniowy okres jest tylko jednym z wielu, które jeszcze nadejdą.

Podstawową strategią jest tu ekstaza i uzyskanie ekstatycznych stanów świadomości, o czym mówiliśmy w naszym ostatnim przekazie. Zamiast powtarzać to wszystko tutaj, prosimy żebyście zajrzeli do poprzedniej wiadomości, opublikowanej na tej stronie, po konkretne instrukcje dotyczące stwarzania ekstazy poprzez serce.

W niniejszej metodzie używacie stanów ekstatycznych jako środka do energetycznego zagnieżdżenia się w polu, które jest od was większe. Wywiera to natychmiastowy stabilizujący wpływ na waszą energię, i dzięki temu od razu poczujecie zmniejszenie się zakłóceń, o których wspomnieliśmy wcześniej.

Zależnie od waszej orientacji i waszych korzeni, istnieją trzy lub cztery możliwe zagnieżdżenia. Przekonacie się, że jedno z nich daje wam największe poczucie ulgi i zrównoważenia.

Pierwszym zagnieżdżeniem, które będzie pierwotną lokalizacją dla większości osób, jest sama Ziemia.

Drugim jest słońce, centralna gwiazda waszego układu słonecznego.

Trzecim zagnieżdżeniem jest galaktyka.

A czwarte, międzygalaktyczne, stanowi głębia przestrzeni kosmicznej. To ostatnie zagnieżdżenie będzie najrzadziej używane i przyniesie korzyść tylko istotom o pochodzeniu intergalaktycznym.

W metodzie, którą chcemy się z wami podzielić, wywołujecie ekstazę w swym ciele poprzez skupienie uwagi na sercu, jak to zostało opisane w poprzednim przekazie. Kontynuujcie wzbudzanie tych ekstatycznych stanów przez przynajmniej 4-5 minut, budując silne pole energii albo, jeśli wolicie, magnetyczny rezonans, tak aby świetliste, jajo-podobne pole, które otacza wasze ciało, przyjęło ten ładunek ekstazy. Kiedy już to osiągniecie, przekierujcie swoją uwagę do zagnieżdżenia, które wybraliście.

Załóżmy, że jest nim Ziemia. Gdy już z powodzeniem weszliście w stan szczęśliwości, przesyłacie to szczęście Ziemi. Ona je odczuje i rozpozna, gdyż jest, tak jak wszystkie ciała niebieskie, istotą świadomą. A wy zostaniecie energetycznie włączeni do pola rezonansowego planetarnej ekstazy, co będzie was stabilizować w czasie, gdy fale energii z głębi kosmosu przechodzą przez waszą Ziemię.

Jeśli wybraliście zakotwiczenie w słońcu, skierujcie swą ekstazę ku niemu, a odkryjecie, że słońce wychodzi wam naprzeciw.

I podobnie, jeśli zwrócicie swą uwagę na galaktykę, świadomość galaktyczna wam odpowie, i będziecie mieć dostęp do galaktycznej ekstazy, która przenika Mleczną Drogę.

I w końcu ci z was, którzy mają międzygalaktyczne pochodzenie, dzięki skierowaniu swej ekstazy ku głębi przestrzeni kosmicznej zostaną włączeni w ekstazę kosmosu.

Wszystkie te sposoby zagnieżdżenia się w ekstazie pomogą ustabilizować wasze pole energetyczne i podnieść waszą świadomość. Wtedy zaś te falo-podobne pulsacje energii z głębi kosmosu was ożywią, podniosą na duchu i wzbogacą.

Zachęcamy was, abyście eksperymentowali z tą metodą i dobrze opanowali osiąganie ekstazy i zagnieżdżanie się w jednym z czterech pól energii (Ziemi, Słońcu, Drodze Mlecznej bądź Głębokim Kosmosie). Jeszcze raz chcemy powtórzyć, że ten 9-dniowy okres nasilonej energii jest tylko jednym z wielu, które po nim nadejdą. Kolejne fale energii i ich skutki będą bardziej dotkliwe. I będziecie sobie z tym radzić o wiele lepiej, jeśli opanujecie umiejętność stwarzania ekstazy na życzenie.

Pomyślcie o tych falach energii kosmicznej jak o zamkniętych portalach. Poprowadzą was one w nowe sposoby rozumienia i przeżywania życia – ale tylko wtedy, gdy je otworzycie. Kluczem, który otwiera te drzwi, jest ekstaza. Znajdźcie sposób, by stwarzać więcej radości i ekstazy w swoim życiu. To naprawdę najlepsza rzecz jaką możecie zrobić dla siebie i dla przyszłości waszego gatunku. Nie pozwólcie, by manipulowanie umysłami, jakie ma miejsce na waszej planecie odwiodło was od możliwości znalezienia drogi, która prowadzi wzwyż, w wyższe stany umysłu i odczuwania. Gdy tą drogę znajdziecie, portale otworzą się przed wami i objawią wam olśniewający wszechświat, który przekroczy wasze najśmielsze oczekiwania.

13 maja 2005

Przetłumaczyła Wika   http://krystal28.wordpress.com/2011/06/22/falopodobne-pulsacje-energii/