Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Eskalacja Węzłów Chaosu i Rozkład Trójwymiarowej Rzeczywistości

Planetarny Przekaz Hatorów przez Toma Kenyona

Ze względu na przyspieszenie czasu i działanie sił kosmicznych będących daleko poza waszą kontrolą, znaleźliście się w środku crescendo zblokowanych Węzłów Chaosu.

W ostatnich przekazach odnosiliśmy się do interakcji z chaotycznymi wydarzeniami takimi jak Węzeł Chaosu, występujący pojedynczo, ale teraz mamy na myśli bardziej złożone zjawisko, które możemy nazwać Węzły Chaosu, występujące jak najbardziej w liczbie mnogiej.

W zależności od poziomu waszego rezonansu wibracyjnego zostaniecie poddani w unikalny sposób oddziaływaniu tych nasilających się chaotycznych wydarzeń. Ci z was, wrażliwi na ekosystem naszej planety zostaniecie niejako przymuszeni by być świadkami degradacji ekosystemu i ginięcia wielu gatunków życia.

Innym Chaotycznym Węzłem oprócz Chaotycznego Węzła waszego ekosystemu, jest stres związany z komunikacją interpersonalną. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, częściowo spowodowana zmianami w polu magnetycznym na waszej planecie, które utrudniają działanie pamięci krótkotrwałej oraz sekwencjonowanie poznawcze, podczas tej energetycznej zmiany – a zmiany energetyczne wówczas nasilają się. Powszechne staje się irracjonalne zachowanie, rozpacz i poczucie zupełnej beznadziei. Jak przewidujemy, pogorszenie się zarówno warunków ekosystemu jak i komunikacji interpersonalnej jeszcze bardziej wpłynie na niestabilność kulturową i społeczną.

Istnieje rosnące odczucie wśród wielu ludzi, że dzieje się coś bardzo złego, a wraz z tym rodzi się myśl, że nie ma rozwiązania tej sytuacji. W tym przypadku zgadzamy się z tym co kiedyś powiedział Albert Einstein: rozwiązanie problemu nie jest możliwe z poziomu, na którym ten problem został stworzony.

Z naszego punktu widzenia, eskalacja Węzłów Chaosu tworzy intensywne fale pływowe chaotycznych energii do tego stopnia, że wielu z was nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Co więcej, wasze odruchowo uruchamiane sposoby radzenia sobie ze zmianą są coraz mniej skuteczne.

Można powiedzieć, że pojawiło się rozwidlenie na drodze, do którego dotarliście zarówno jako indywidualne osoby jak i zbiorowość. Jedna odnoga tego rozwidlenia prowadzi do pewnego rodzaju szaleństwa i niezdolności do funkcjonowania w sposób praktyczny. U tych, którzy wybiorą tą ścieżkę wzrastać będzie stan określany jako eskapizm, ucieczka od realiów. W tym czasie wzrośnie też dążenie do samozniszczenia zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.

Wielu z was, mając okazję przejścia poza trójwymiarową rzeczywistość do innych wymiarów, skorzysta z niej.

Nie przebierając w słowach, używając jednego z waszych zwrotów, chcielibyśmy powiedzieć, że wkraczacie w jeden z trudniejszych momentów transformacji planetarnej.

Wracając do tego rozwidlenia dróg, jedna ścieżka prowadzi do samozagłady, szaleństwa, rozpaczy i beznadziei podczas gdy druga prowadzi do głębszego związku z waszą międzywymiarową czy też duchową naturą. Jest to ta odnoga, którą chcemy zgłębić.

W tym przypadku to nie jest propozycja wyboru: to lub to. Wielu z was, którzy posiadają transcendentne i międzywymiarowe lub duchowe poczucie siebie mogą znaleźć się, od czasu do czasu, na drodze do szaleństwa i samozniszczenia pomimo stopnia swojego samopoznania.

Dzieje się tak dlatego, że trójwymiarowa rzeczywistość oscyluje. Szybkie zmiany w waszej trójwymiarowej egzystencji przyspieszają w takim stopniu, że wasz organizm biologiczny nie może za tym nadążyć. Skrajny stres wywierany na waszą naturę biologiczną musi być wzięty pod uwagę jeśli chcecie uniknąć znalezienia się na ścieżce do szaleństwa i samozniszczenia.

W najprostszym ujęciu, to aby z powodzeniem dokonać przejścia przez okres nasilenia Chaotycznych Węzłów należy sprostać wymaganiu w postaci głębokiego i autentycznego kontaktu z międzywymiarową lub duchową naturą i samo-odnowieniem powstałym w wyniku takiego kontaktu.

Jesteśmy więc po to, aby w tym celu podzielić się medytacją dźwiękową. Nie ma w niej potrzeby angażowania złożonej geometrii. Nie ma nic co trzeba zrobić przed rozpoczęciem medytacji poza umieszczeniem świadomości wewnątrz swojego fizycznego ciała.

Wzory dźwiękowe są bezpośrednio przekazywane z przestrzeni Światła do języka zrozumiałego dla waszej biologii. Jest to siła przeciwna do chaosu i zamieszania będącego źródłem tworzenia stresu w waszym ciele biologicznym. Niewielka długość jej trwania wynika z waszego ciągłego braku czasu. Macie zbyt wiele do zrobienia w zbyt krótkim czasie ponieważ staracie się utrzymać stary świat w chwili kiedy wszystko przyspiesza. Wszystko co możemy powiedzieć do was z naszego punktu widzenia to, to że próba utrzymania razem starego świata jest “misją niemożliwą do wykonania”. Pozwalając staremu światu odejść, a wraz z nim uwalniając wasze przywiązanie do niego, spełniacie wymagania odnośnie tego, co jest konieczne by wybrać właściwą drogę.

Naszą propozycją jest aby słuchać tej dźwiękowej medytacji tak często, jak chcecie, a podczas słuchania tych wzorców dźwiękowych, skupiajcie swoją świadomość w fizycznej rzeczywistości swojej istoty (ciała fizycznego).

Wszystko co jest wymagane, aby skutecznie zaangażować się w tą medytację, to słuchanie z utrzymywaniem świadomości w ciele fizycznym a wówczas struktura komórkowa ciała dozna wytchnienia i uwolnienia się od stresu i stanu urojenia dając wam większą możliwość wkroczenia na właściwą ścieżkę.

Tą medytację dźwiękową nazwaliśmy Elevatron, bo podstawa tego słowa oznacza wznieść się (elevate), i odnosi się do elektronicznej natury waszej biologicznej rzeczywistości. Ta medytacja dźwiękowa jest bezpośrednim przekazywaniem energii z królestw Światła do bioelektrycznej, biochemicznej i kwantowej rzeczywistości ciała w celu podnoszenia współczynnika wibracji świadomości.

W ostatecznym rozrachunku, wasze osobiste doświadczanie eskalacji włączania Chaotycznych Węzłów będzie zależało wyłącznie od rezonansu wibracyjnego jaki został przez was osiągnięty. Odpowiedzialność za to przejście jako indywidualnej istoty, przejawiającej się w tym czasie i przestrzeni, leży całkowicie po waszej stronie.

Życzymy wam dobrej drogi i wysokich lotów.

Hatorowie
14 Października 2014

Obserwacje i Przemyślenia Toma

Moim zdaniem jest to jedna z pilniejszych wiadomości jakie Hatorowie kiedykolwiek mi przekazali, z uwagi na naturę zmian jakie dostrzegli oni w naszej niedługiej przyszłości.

Gdy spytałem ich o tytuł jaki powinienem wybrać do tego przekazu, ich odpowiedź była taka, że weszliśmy w przyspieszającą fazę planetarnego chaosu i jesteśmy zarówno świadkami jak i doświadczającymi rozkładu tej trójwymiarowej rzeczywistości jaką do tej pory znaliśmy.

Tak się złożyło, że otrzymałem tę wiadomość na początkowym etapie kryzysu Ebola w Stanach Zjednoczonych, którego początek miał miejsce w Afryce Zachodniej, ale teraz rozprzestrzenił się poza granice polityczne. Zapytałem Hatorów o to, i uzyskałem odpowiedź, że wirus Ebola, to tylko wierzchołek tego, co ma nadejść w wyniku zmian środowiskowych. Konkretnie powiedzieli, że nowe wirusy i bakterie, dotychczas nieznane medycynie zachodniej, są wprowadzane do środowiska w związku z wycinaniem lasów i kompleksowymi zmianami w ekosystemie, których nasza nauka nie może jeszcze zidentyfikować. Co więcej, Hatorowie powiedzieli, że wiele wirusów i bakterii mutuje i będzie nadal to robić w narastającym tempie. Niektóre z tych mutacji sprawią duże problemy przy próbach medycznych interwencji w ciągu nadchodzących lat.

Chociaż jest to przerażająca wizja, Hatorowie przypomnieli mi, że celem życia, przynajmniej z ich punktu widzenia, nie jest przetrwanie fizyczne jako takie, ale raczej ewolucja i wznoszenie międzywymiarowej świadomości, którą niektórzy mogą również nazwać Duszą, Atmanem lub Niezniszczalną Cząstką.

Choć mogli oni wejść głębiej w szczegóły degradacji naszego ekosystemu i określić problemy związane z komunikacją interpersonalną (zarówno pomiędzy jednostkami jak i narodami), zdecydowali się skierować wyzwanie do nas jako indywidualności.

Zwrócili uwagę na to, że życiowy stres podczas radykalnej zmiany rzeczywistości trójwymiarowej tworzy i będzie tworzyć, to co oni nazywają szaleństwem błędów adaptacyjnych, w rozumieniu niestabilności psycho-emocjonalnej, obniżającej naszą zdolność do reagowania na zmieniające się realia w konstruktywny sposób. W bardziej skrajnych przypadkach, z ludzi po prostu „zejdzie powietrze” biorąc pod uwagę ich zdolności mentalne i zaczną angażować się we wszelkiego rodzaju dziwaczne zachowania autodestrukcyjne. Kiedy poprosiłem Hatorów o dalsze wyjaśnienia, powiedzieli, że weszliśmy naprawdę dopiero w początkową fazę Węzłów Chaosu i jesteśmy w fazie swobodnego spadku i to blokuje możliwość określenia jak potoczą się sprawy, natury których nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze wyobrazić.

Przez „swobodny spadek”, nie rozumieją oni „końca świata”, ale określają tak kres świata, takiego jaki znamy. I to płynne przechodzenie z jednego stanu w drugi do nowej rzeczywistości dzieje się wokół nas, na wielu poziomach i to z zadziwiającą prędkością.

Określeniem swobodny spadek odnoszą się słów kiedy opisywali moment dotarcia do rozwidlenia dróg, w znaczeniu punktu podjęcia decyzji. Moment podjęcia decyzji to chwila kiedy możemy ulec siłom chaosu lub też wzrosnąć do wyższej spójności pomimo tego, co wydaje się dziać w nas i wokół nas.

Elevatron

Medytacja dźwiękowa Elevatron została pomyślana by wspomóc nas podczas tego aktualnego przejścia, które według oceny Hatorów jest jedną z najtrudniejszych faz transformacji planety.

Kiedy omawiali skutki tej dźwiękowej medytacji powiedzieli: “struktura komórkowa ciała będzie odpoczywać i uwolni się od stresu i stanu urojeń percepcji.” To co mieli na myśli składając takie enigmatyczne oświadczenie oznacza, że Elevatron redukuje reakcje stresowe w ciele oraz ich zdaniem, tworzenie tym samym urojonych stanów umysłu. Innymi słowy, gdy jesteśmy poddani zbyt dużemu stresowi, nasza perspektywa umysłowo-emocjonalna jest skrzywiona i reagujemy na sytuacje w naszym życiu w sposób mniej konstruktywny niż kiedy nie jesteśmy poddani takim sytuacjom stresującym.

Myślę, że opis podany przez Hatorów, w jaki sposób pracować z dźwiękową medytacją jest oczywisty, nie będę więc dalej go omawiał tylko powiem że najlepiej będzie kiedy jej wysłuchacie ze słuchawkami stereo lub wkładanymi do uszu. Co więcej, „wysłuchać to uwierzyć”. A jeśli medytacja “przemówi” do Was, zaangażuję się w wasz codzienny program zarządzania stresem. Jeśli natomiast nie zarezonuje ona z wami, to znaczy, że z waszym stresem nie będę pracował. Ale czy zdecydujecie się na pracę z tymi dźwiękami medytacji, czy też nie, myślę, że byłoby rozsądne, aby korzystać z niektórych metod do codziennego koncentrowania się na swoim stanie psychicznym, emocjonalnym i duchowym.

Odbierając silne, energetyczne odczucia pochodzące od Hatorów, podczas otrzymywania wiadomości, przypomniało mi się co mój nauczyciel algebry w dziewiątej klasie lubił mówić do nas gdy weszliśmy w bardziej złożone działy matematyki: “Pogorszy się, zanim będzie lepiej”.

Ostatecznie to, jak wy czy ja odpowiemy na wyzwania trudów powodowanych przez Węzły Chaosu i radykalną zmianę naszej rzeczywistości trójwymiarowej jest – i będzie wyłącznie – efektem naszej własnej odpowiedzialności. Nikt nie jest w stanie uratować nas przed nami samymi.

Choć ton tej wiadomości jest rzeczywiście niepokojący, myślę, że robimy dobrze zachowując się w stanie nienaruszonym, mając też po swojej stronie dobre poczuciem humoru. Jak amerykański pisarz, Mark Twain, zażartował kiedyś: pewne rzeczy w życiu są tak poważne, że wszystko, co możesz wtedy zrobić, to śmiać się.

W moim doświadczeniu, ten rodzaj humoru wynika z uzmysłowienia sobie, że ten świat jest na wiele sposobów, iluzoryczny. I podczas gdy wcielone w ludzkie istoty aspekty nas mają do czynienia z realiami zmieniającej się rzeczywistości trójwymiarowej, transcendentne i duchowe części nas są poza polem walki będąc w bezwymiarowej czasoprzestrzeni poza siłą ziemskiej grawitacji.

Gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami – ludzkim wcieleniem i transcendentną wolnością – znajduje się zdumiewające miejsce w świadomości. Odnalezienie tej przestrzeni, jest moim zdaniem niezbędne, by znaleźć sprzymierzeńca w poszukiwaniu właściwej drogi.

Życzę wam i waszym bliskim, jak też wszystkim istotom we wszystkich światach egzystencji, aby znaleźli szybką drogę do wyższych poziomów.

Tom Kenyon
Link do Dźwiękowej Medytacji Elevatron

Po kliknięciu poniższego linku pojawi się strona z Warunkami Odsłuchiwania. Po zaakceptowaniu warunków, otrzymasz dostęp do wszystkich utworów w sekcji Odsłuchiwania gdzie możesz wybierać udostępnione utwory dla własnych potrzeb. Dźwiękowa Medytacja Elevatron jest pierwszym plikiem audio w zestawieniu.

Kliknij tutaj aby wysłuchać i/lub ściągnąć Elevatron.