Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Escalatie van Chaotische Knopen en de ontmanteling van 3-D Realiteit

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

Vanwege de tijd-acceleratie en kosmische krachten, ver buiten jullie controle, bevinden jullie je middenin een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.

In voorgaande berichten hebben we naar de interactie van chaotische gebeurtenissen verwezen als een Chaotische Knoop, enkelvoud, maar in dit geval hebben we het over een complexer fenomeen—wat wij Chaotische Knopen noemen, meervoud.

Afhankelijk van je trillende resonantie zul je op unieke wijzen worden beïnvloed door de escalatie van chaotische gebeurtenissen. Degenen onder jullie die gevoelig zijn voor het ecosysteem van deze planeet, kunnen een buitengewone beperking ervaren als je getuige bent van de degradatie van het ecosysteem en het verlies van vele levenssoorten.

Bovenop de Chaotische Knoop van jullie ecosysteem is een andere Chaotische Knoop de spanning van onderlinge communicatie. Dit is een zeer ingewikkelde situatie en deels te wijten aan de verschuivingen in de magnetische velden op jullie planeet, korte-termijn herinnering en cognitieve ordening tijdens energetische verschuivingen bemoeilijkend—en deze energetische verschuivingen accelereren. Irrationeel gedrag, wanhoop en gevoelens van volslagen uitzichtloosheid zijn in opkomst. Naarmate de verslechtering van zowel het ecosysteem en de interpersoonlijke communicatie toeneemt, verwachten we zelfs nog meer culturele en sociale instabiliteit.

Onder velen groeit een gevoel dat er iets vreselijk mis is, en hiermee gepaard gaand het gevoel dat er geen oplossing is. In dit geval zijn we het eens met iets wat Albert Einstein ooit heeft gezegd, wat is dat de oplossing voor een probleem niet kan worden gevonden op het niveau van het probleem.

Vanuit ons perspectief gezien, creëert de escalatie van Chaotische Knopen vloedgolven van intens chaotische energieën, waarmee velen van jullie het moeilijk vinden te kampen te hebben. Bovendien zijn jullie manieren van automatische reflexen in het omgaan met veranderingen in toenemende mate ineffectief.

Er is zogezegd een vertakking in de weg, waar jullie zowel individueel als collectief zijn aangekomen. Eén pad van deze vertakking zal je tot een soort waanzin leiden en een onvermogen om op praktische manieren te functioneren. Voor degenen die dit pad nemen, zal escapisme in opkomst zijn. Zelfvernietiging, zowel individueel als collectief, zal in deze periode ook toenemen.

Velen van jullie die een mogelijkheid hebben om uit de derde-dimensionale werkelijkheid naar andere dimensies te transiteren, zullen die pakken.

Wij zeggen zonder een blad voor de mond te nemen, om een van jullie uitdrukkingen te gebruiken, dat jullie een van de moeilijkste overgangen van planetaire transformatie ingaan.

Bij deze vertakking in de weg leidt het ene pad naar zelfvernietiging, waanzin, wanhoop en uitzichtloosheid, terwijl het andere pad naar een diepere verbinding met jullie inter-dimensionale of spirituele aard leidt. Dit is het pad dat we willen verkennen.

Het is geen of/of voorstel. Velen van jullie die een transcendent en inter-dimensionaal of geestelijk gevoel van jezelf hebben, zullen jezelf van tijd tot tijd op het pad naar waanzin en zelfvernietiging terugvinden, ondanks jullie zelfkennis.

Dit komt omdat jullie 3-D realiteit oscilleert. En de snelle veranderingen in jullie derde-dimensionale bestaan accelereren sneller dan waar jullie biologische organisme mee om kan gaan. De buitengewone stress op jullie biologische aard moet worden behandeld indien je het pad naar waanzin en zelfvernietiging wilt vermijden.

In zijn eenvoudigste termen is de eis om deze overgang door de escalatie van Chaotische Knopen met succes door te komen, een diep authentiek contact met je inter-dimensionale of geestelijke aard en de zelf-vernieuwing, die uit een dergelijk contact ontstaat.

Hiervoor delen we daarom een geluid-meditatie. Er komen geen ingewikkelde geometrieën bij kijken. Er hoeft bij het bezig zijn met deze geluidsmeditatie niets anders te worden gedaan dan je gewaarzijn op je hele fysieke lichaam af te stemmen.

De geluidspatronen zijn een rechtstreekse transmissie vanuit de licht-rijken in de taal van jullie biologie. Het is een tegenkracht voor de chaos en verwarring die stress in je biologische aard creëert. Het duurt kort, omdat veel van jullie tijd-stress hebben. Jullie hebben in te weinig tijd teveel te doen, omdat jullie proberen de oude wereld bij elkaar te houden, terwijl de tijd accelereert. Het enige wat we vanuit ons perspectief tegen jullie kunnen zeggen, is dat het een “onmogelijke missie” is om de oude wereld bij elkaar te houden. Het loslaten van de oude wereld en je gehechtheid aan hoe je denkt dat je moet zijn, maakt deel uit van datgene wat vereist is voor het nemen van het hogere pad.

Wij raden jullie aan om zo vaak je maar wilt naar deze geluidsmeditatie te luisteren en je aandacht op de fysieke realiteit van je wezen te richten (je fysieke lichaam).

Het enige wat nodig is om deze geluidsmeditatie succesvol te doen, is om er met het gewaarzijn in je fysieke lichaam naar te luisteren, dan zal de cellulaire structuur van je lichaam zich ontspannen en stress en waantoestanden van perceptie loslaten, jou een grotere mogelijkheid gevend een hoger pad in te slaan.

We noemen deze geluidsmeditatie De Elevatron, omdat de wortel van het woord ‘verheffen’ betekent [in het Engels: elevate, vert.], en het verwijst ook naar de elektronische aard van jullie biologische werkelijkheid. Deze geluidsmeditatie is een rechtstreekse overdracht van energie vanuit de licht-rijken naar de bio-elektrische, bio-chemische en quantum realiteiten van je lichaam, met als doel je trillingsgraad in bewustzijn te verheffen.

In de uiteindelijke analyse zal je persoonlijke ervaring van de escalatie van in elkaar grijpende Chaotische Knopen uitsluitend afhangen van de trillingsresonantie welke je hebt bereikt of niet hebt kunnen bereiken. De verantwoordelijkheid voor deze overgang als individueel wezen, belichaamd in tijd en ruimte, is uitsluitend en volledig jouw verantwoordelijkheid.

Wij wensen je een goede reis toe op de hoge weg.

De Hathoren
14 oktober, 2014

Tom’s Gedachten en Observaties

Naar mijn mening is dit een van de meest dringende boodschappen die de Hathoren me ooit hebben gegeven, vanwege de aard van de veranderingen die zij in onze nabije toekomst “zien”.

Toen ik hen naar de titel vroeg die zij voor dit boodschap kozen, was hun antwoord dat we een versnelde fase van planetaire chaos zijn ingegaan, en we zowel getuige zijn van het ontrafelen van de driedimensionale werkelijkheid, zoals wij die hebben gekend, als dit doorleven.

Het toeval wil dat ik dit bericht ontving tijdens de beginfase van de Ebola-crisis in de Verenigde Staten, die zijn oorsprong naar delen van West-Afrika laat traceren, maar zich nu over politieke grenzen heen verspreidt. Ik heb de Hathoren hiernaar gevraagd en ze zeiden dat het Ebola-virus nog maar het topje is van wat er gaat komen ten gevolge van veranderingen in het milieu. Zij zeiden specifiek dat nieuwe virussen en bacteriën, tot nu toe onbekend aan de Westerse geneeskunde, in het milieu worden geïntroduceerd wegens ontbossing en gecompliceerde veranderingen in het ecosysteem, die onze wetenschappen nog moeten identificeren. Bovendien zeggen de Hathoren dat veel virussen en bacteriën muteren en dat in een versneld tempo zullen blijven doen. Sommige van deze mutaties zullen de komende jaren medisch handelen problematisch en moeilijk maken.

Hoewel dit een angstaanjagende bewering is, herinnerden de Hathoren mij eraan dat het doel van het leven, althans vanuit hun perspectief gezien, niet persé fysiek overleven is, maar eerder de evolutie en het verheffen van inter-dimensionaal gewaarzijn— wat sommigen misschien de ziel, de Atman of Onverwoestbare Druppel noemen.

Hoewel ze dieper op de details van ons degraderende ecosysteem en de uitdagingen rondom onderlinge communicatie (zowel tussen individuen als tussen naties) in hadden kunnen gaan, kozen zij ervoor om de uitdagingen die wij als individuen hebben, aan te pakken.

Ze zijn bang dat de stress van het doorleven van een radicale verandering van de 3D Realiteit een wat zij onaangepaste waanzin noemen, creëert en zal blijven creëren, in de betekenis van een mentale/emotionele instabiliteit die ons vermogen om op een vindingrijke manier op veranderende omstandigheden te reageren, zal doen afnemen. In intensere vormen zullen mensen gewoon hun verstand verliezen en zich met allerlei soorten bizar, zelfvernietigend gedrag bezig houden. Toen ik de Hathoren hier verder naar vroeg, zeiden ze dat we eigenlijk nog maar in de beginfase van de in elkaar grijpende Chaotische Knopen zijn en dat we, behoudens een onvoorziene kracht, een wereldwijde vrije val zullen meemaken, waarbij we ons niet eens iets kunnen beginnen voor te stellen.

Met wereldwijde vrije val bedoelen zij niet een einde aan de wereld, maar zij leiden een einde aan de wereld af, zoals wij die gekend hebben. En deze omvorming in nieuwe realiteiten vindt overal om ons heen op meerdere niveaus en met een verbijsterende snelheid plaats.

Dit is de vrije val waaraan zij refereerden toen zij zeiden dat we individueel en collectief bij een vertakking in de weg zijn, in de betekenis van punt van kiezen. Het punt van kiezen is de vraag of we bezwijken voor chaotische krachten of omhoog rijzen naar meer coherentie ondanks wat er in en om ons heen lijkt te gebeuren.

De Elevatron

De Elevatron geluidsmeditatie is bedoeld om ons door de huidige overgang heen te helpen, die door de inschatting van de Hathoren zelf, een van de moeilijkere fasen van planetaire transformatie is.

Toen zij de effecten van deze bepaalde geluidsmeditatie bespraken, zeiden zij: “de cellulaire structuur van je lichaam zal zich ontspannen en stress en waantoestanden van perceptie loslaten. Wat zij bedoelden met deze raadselachtige verklaring is dat De Elevatron stressreacties in het lichaam doet afnemen, en in hun ogen creëren al te stressvolle reacties waanvoorstellingen van het verstand. M.a.w., als we overdreven gespannen worden, wordt ons mentale/emotionele perspectief verdraaid en reageren we vanuit een minder vindingrijke toestand op situaties in ons leven dan wanneer we niet bovenmatig gestrest zijn.

Ik denk dat de beschrijving van de Hathoren van hoe met deze geluidsmeditatie te werken, voor zich spreekt, dus ik zal er verder niets anders over zeggen dan dat ik denk dat het het beste is als je met een stereo hoofdtelefoon of oordopjes naar deze geluidsmeditatie luistert. Verder, horen is geloven. En als de meditatie tot je “spreekt”, zou ik haar integreren in je dagelijkse stress management programma. Als zij niet met je resoneert, dan zou ik er niet mee werken. Maar of je er nu wel of niet voor kiest om met deze geluidsmeditatie te werken, ik denk dat het verstandig is om iedere dag een of andere methode te gebruiken om mentaal/emotioneel en spiritueel in je centrum te komen.

De krachtige energetische, van de Hathoren komende gevoelens gevoeld hebbende toen ik dit bericht ontving, doet me denken aan iets wat mijn leraar algebra in de 3de klas graag tegen onze klas zei, wanneer we een ingewikkelder gebied van de wiskunde in gingen: “Het wordt eerst erger, voordat het beter wordt.

Tenslotte, hoe jij en ik op de uitdagingen van de in elkaar grijpende Chaotische Knopen en de radicale verandering van onze 3D realiteit reageren, is-en zal-uitsluitend en volledig onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid zijn. Niemand gaat ons van onszelf redden.

Terwijl de toon van dit bericht werkelijk alarmerend is, denk ik dat we er goed aan doen intact te blijven, vergezeld door een goed gevoel voor humor. Zoals de Amerikaanse schrijver Mark Twain ooit grapte—sommige dingen in het leven zijn zo serieus dat je niets anders kunt doen dan erom lachen.

In mijn ervaring komt dit soort humor voort uit een besef dat deze wereld in veel opzichten een illusie is. En terwijl het belichaamde humane aspect van ons met de realiteit van een veranderende 3D ​​realiteit te maken heeft, blijft het transcendente of geestelijke deel van ons buiten de strijd, omdat dat in een dimensie is die tijd/ruimte en de zwaartekracht overstijgt, goed los van de aarde.

Ergens tussen deze twee polariteiten—humane belichaming en transcendente vrijheid—is er een vermakelijke plek in bewustzijn. Het vinden van dit vermakelijke ruimte is, naar mijn mening, een onmisbare bondgenoot voor diegenen onder ons, op zoek naar de hoge weg.

Moge jij en je dierbaren, evenals alle wezens in alle rijken van het bestaan​​, een snelle weg naar het hogere pad vinden.

Tom Kenyon
De Elevatron Geluidsmeditatie Link

Wanneer je op de onderstaande link klikt, komt u uit op de Listening Agreement pagina. Nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, krijgt u toegang tot alle audiobestanden in de sectie Luisteren, die u kunt beluisteren en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De Elevatron Geluidsmeditatie is het eerste audio-bestand in de rij.

Klik hier om naar De Elevatron te luisteren en/of te downloaden.

Informatie die hier niets mee te maken heeft:

Ik neem de rest van 2014 en het grootste deel van 2015 een sabbatical van het geven van workshops. Zoals ik er nu over denk, zal ik in oktober 2015 het onderwijs hervatten, en gedurende deze periode ben ik van plan om door te gaan met het plaatsen van Hathor Planetaire Boodschappen zodra ze beschikbaar komen.

Cursus Intuïtief genezen met geluid

Voor degenen onder u die het genezen met geluid willen bestuderen tijdens mijn sabbatical, ben ik blij om aan te kunnen kondigen dat mijn stiefdochter, Jennifer Posada gedurende een zestal weken, online de cursus ‘Intuïtief genezen met geluid’ zal faciliteren die vrijwel overal in de wereld toegankelijk zal zijn. Klik voor meer informatie over deze unieke cursus op de titel hierboven of bezoek haar website (www.jenniferposada.com).

Ik moedig degenen onder u die het genezen met geluid willen bestuderen aan om te overwegen deze cursus te doen. Jennifer is een buitengewone geluid-genezer die levens ten goede verandert door haar unieke aanpak van genezen door geluid.

Nieuwe Workshop CDs nu beschikbaar:

We hebben twee nieuwe sets van de workshop opnames aan de winkel toegevoegd: De kunst van de Egyptische Hoge Alchemie en De Mandala binnengaan: Een Chitananada Tantra Retreat. Deze opnames zijn nu verkrijgbaar als cd’s en/of mp3 audio downloads.

De kunst van Egyptische Hoge Alchemie

Ik ben zeer verheugd om deze opnames van de workshop van De kunst van Egyptische Hoge Alchemie aan te bieden, omdat ze nieuwe persoonlijke inzichten en ongewone leringen over het gebruik van geestelijke alchemie om geascendeerde staten van bewustzijn te bereiken bieden. Deze unieke benadering van de Oude kunst van de Egyptische Hoge Alchemie omvat De BAROD, een psycho-akoestische meditatie die je verbinding met je eigen Hemelse Ziel (de BA) en een mythische excursie activeert in de vrouwelijke en herstellende mysteriën van de godin van de nacht-hemel, Nut. De combinatie van deze benaderingen maakt deze workshop tot een zeer krachtige katalysator voor persoonlijke transformatie via het systeem van de Egyptische Hoge Alchemie. Deze set bestaat uit zeventien geestverruimende geluidsmeditaties. Klik hier.

De Mandala binnengaan: Een Chitananda Tantra Retreat

Chitananda Tantra is een hoogtepunt van mijn vele jaren van studie en verkenning van BonPo Sjamanisme, Tibetaans Boeddhisme, Taoïsme/Daoïsme en de yoga’s van het Oude India. Het is een systeem van innerlijke tantra (energie praktijken voor het verstand), wat een elegante en zeer effectieve methode is om zelf-bevrijding, of verlichting te bereiken, zonder de noodzaak om een bepaalde filosofie of geestelijke traditie te omarmen.

Chitananda Tantra volbrengt deze buitengewone prestatie door de kunst van het trainen van je hersenen/verstand om gelukzalige en zelf-bevrijdende staten van bewustzijn binnen te gaan. Deze ongewone toestanden van het lichaam/verstand geven u direct toegang tot uw eigen transcendente aard (of bodhicitta), onbegrensd door tijd, plaats of omstandigheid. De veertien krachtige geluidsmeditaties, waaruit deze unieke vorm van tantra bestaat, ​​zal ingrijpende transformaties voor zowel beginners als gevorderden genereren. Klik hier.

Een nieuwe toevoeging aan de Listening sectie van de website:

Een nieuwe geluidsmeditatie, genaamd ‘Lament for Whales’, is geplaatst in de sectie Listening van de website. U kunt de geluidsmeditatie vinden door naar de sectie Listening op www.tomkenyon.com te gaan. Gewoon naar beneden scrollen tot u Lament For Walvissen vindt.

De film Het Lied van de Nieuwe Aarde

Zoals u wellicht weet, heb ik mij meer dan drie jaar over de hele wereld door een filmploeg laten volgen en interviewen. Velen van u hebben voor deze film betaald, omdat u een film over mijn werk wilde zien, die gedegen en onderwijzend is. De film is klaar en velen van jullie hebben hem misschien al gezien. Om wat voor reden dan ook is het merendeel van het onderwijs verwijderd uit de filmversie die wordt gedraaid. Echter, de uitgebreide DVD bevat de volledige film en nog veel meer beelden van mij die lesgeeft, evenals langere toon-sessies die niet in de film zitten. Vanuit mijn perspectief gezien is het een uitstekende introductie tot mijn werk en de kracht van geluid. De feitelijke titel is: “Lied van de Nieuwe Aarde, Tom Kenyon en de kracht van geluid”.

Ik ontvangen geen geld voor de film zelf, maar ik heb krijg iets voor de dvd’s die we op onze eigen website in de winkel verkopen. Als u mij wilt steunen moedig ik u aan om de DVD rechtstreeks bij ons kopen. Er is ons gezegd dat hij ergens in november beschikbaar zal zijn, en we zullen hem in de Winkel zetten, zodra we hem op voorraad hebben. Als u zich heeft ingeschreven om berichten van mij te ontvangen, zult u een e-mail krijgen zodra wij de DVD beschikbaar hebben. Wilt u zich aanmelden voor mededelingen en/of mijn toekomstige agenda, ga naar Contact op onze website (www.tomkenyon.com).

Tenslotte was ik van plan om een ​​persoonlijke bedankbrief te schrijven naar de vele medewerkers die de film mogelijk hebben gemaakt door hun gracieuze donaties aan Woody Creek Pictures en Sophia Films. Omdat zowel de regisseur als de producent mij toegang tot uw namen en e-mailadressen hebben geweigerd, maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u oprecht te bedanken voor uw vrijgevigheid. Ik geloof dat de film vele harten en geesten zal openen.

©2014 Tom Kenyon  Alle Rechten voorbehouden.   www.tomkenyon.com

U mag kopieën van deze boodschap maken en delen in welke vorm u maar wilt, zolang u er geen geld voor vraagt, het op geen enkele wijze verandert, de auteur de credits geeft en dit copyright-bericht in zijn geheel vermeldt. Geluidsmeditaties mogen echter op geen enkele website worden geplaatst, niet worden gedeeld of gebruikt in enige opname, zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

Notitie:

Indien deze planetaire boodschap naar u werd doorgestuurd en u toekomstige post wilt ontvangen, klik hier of ga naar de website en klik op Contact en “opt-in” om deze en/of de agenda en nieuwsbrief van Tom te ontvangen. Wij delen uw e-mailadres niet.