Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Een Weg Doorheen deze Turbulente Tijden

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Vorig jaar in december gaven we al aan dat het aantal en de intensiteit van de orkanen voortdurend gaat toenemen. Ook de hoeveelheid tyfoons en tornado’s zal gaan stijgen.

Vanuit ons gezichtspunt lijkt het niet verstandig – wanneer jij in de regio van de Golfstaten je onderdak verloren bent – om terug te keren naar gebieden ter hoogte van de zeespiegel, deze aanbeveling strekt zich tevens uit tot de regio  aan de Mexicaanse grens en Florida.

Zoals we al eerder gezegd hebben, is het verstandig om te zorgen voor een extra voedsel- en watervoorraad, waar jij je ook bevindt.

We zien geen veranderingen in het collectieve bewustzijn, die erop wijzen dat het klimaat en de Aarde in de nabije toekomst kunnen worden gestabiliseerd.

Velen onder jullie ervaren momenteel meer slaapstoornissen, golven van irrationele gedachten en vluchtige emoties. Het ziet er ook niet naar uit dat deze fenomenen in de nabije toekomst zullen verminderen. Als spiritueel bewust individu dien je een pad te vinden doorheen deze turbulente tijden. Je staat net aan het begin van wat er gaat gebeuren, tenzij het wordt gematigd door de verhoging van het collectieve bewustzijn. We benadrukken nogmaals de eenvoud van waardering en extase als middel om de woeste golven van deze stormen te bevaren.

We hebben hier al veel over gezegd in de vorige berichten, lees deze alsjeblieft want we gaan daar hier niet terug dieper op in. Wat we wel willen zeggen is dit: laat je niet verleiden door de ogenschijnlijke terreur van de gebeurtenissen. Ze zijn zeker reëel, maar bezwijken voor angst en paranoia zal jou niet helpen. Enkel de hogere trillingsvelden van positieve emoties en spirituele bewustwording zullen behulpzaam zijn.

De ‘golfwerking van bewustzijn’, hetgeen we in eerdere berichten hebben besproken – in het bijzonder met betrekking tot de interstellaire energieën – neemt toe. Ja, het is alsof iemand aan de bel getrokken heeft en hij blijft maar rinkelen. Sommigen zeggen dat deze bel de voorbode is van het einde der tijden en dat er niets meer gedaan kan worden om de zuivering te stoppen.

Wij zeggen dat zekerheid niet bestaat, enkel mogelijkheden en kansen. Ja, het is waar dat wanneer de collectieve trilling niet gaat stijgen, je steeds meer intense klimatologische en aardse veranderingen kunt verwachten, maar deze kunnen altijd worden verminderd of zelfs geheel worden afgewend – zelfs nog op het laatste moment, omdat het allemaal te maken heeft met bewustzijn. Laten we zeggen dat het verstandig is om te handelen alsof de verhoging van het collectieve bewustzijn niet gaat plaatsvinden en maak dienovereenkomstig plannen. Terwijl jij zorgt dat jij en jouw geliefden veilig zijn, maak je de paradoxale keuze om omhoog gericht  te leven in vreugde, waardering en extase – zelfs als de mensen om jouw heen zich overweldigd voelen door afschuw, verdriet, boosheid en verlies. Dit laatste kunnen we niet genoeg benadrukken.

Een leven kiezen dat vreugdevol is, zelfs te midden van de grootste moeilijkheden, dat is een daad van geestelijk meesterschap.  Het is een doorgang – via vreugde, waardering en extase -, het is de enige zekere weg naar een hogere spirituele trilling. Uiteindelijk zal het je vibratie zijn, die gaat bepalen waar je naartoe gaat en wat er zal gaan gebeuren.

De Hathors,

8 september 2005

Nederlandse Vertaling MvT