Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Een Nieuwjaarsboodschap

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Wat we bijzonder vinden, is dat we dit bericht doorgeven op oudejaarsavond vanuit Bangkok, Thailand – een volle dag voordat oudejaarsavond in de Verenigde Staten zal verschijnen. Dit toont aan dat de tijd, zoals jullie die construeren, een illusie is.

We hebben al eerder gezegd dat de beleving van tijd – zoals jij dat waarneemt – radicaal aan het veranderen is en een metamorfose zal blijven ondergaan, daarbij zal jullie mondiale cultuur – de volgende term verzinnen we nu zelf – in momentaliteit worden meegedragen.

Op een hyperdimensionaal niveau van bewustzijn vinden alle gebeurtenissen – het verleden, het heden en de toekomst – gelijktijdig plaats, in één moment. Dit moment van totaliteit kan enkel rechtstreeks worden ervaren vanuit dimensies van bewustzijn die buiten de tijd bestaan. Dit is één van de redenen waarom het zo moeilijk te begrijpen is, omdat hiervoor geen referentiekader bestaat in jouw wereld.

Naarmate jullie mondiale cultuur momentaliteit nadert – om nog even het woord te gebruiken dat we zojuist bedacht hadden – zullen de gebeurtenissen zich sneller gaan voltrekken, of in elk geval zal dat zo lijken. Dit zal een buitensporige druk gaan uitoefenen op de paradigma’s van de werkelijkheid en de manier waarop jullie omgaan met de realiteit.

Ja, waarlijk zien we dit komende jaar als een intensiverende voortgang van dat wat reeds is voorgevallen in het afgelopen jaar – met verdergaande veranderingen van de Aarde en een toename in grillige weerpatronen –  en daar hoort bij dat al deze veranderingen verder gaan escaleren.

Als collectief gebruiken jullie de transformatie energieën – afkomstig uit de verre Ruimte – niet op een manier die jullie overleving  verzekert. Vanuit hebzucht blijven bedrijven jullie media en regeringen manipuleren. Jullie worden op alle fronten voorgelogen en het wordt steeds moeilijker om te bepalen wat waar is en wat niet. Dit alles was te verwachten. De oude garde zal zijn macht niet zomaar opgeven en jij bent getuige van de machtsstrijd van een oude dinosaurus die met een zware ketting vastzit aan de economie.

Naarmate de oliereserves afnemen en het water schaarser wordt door de opwarming van de aarde, kun je een intensivering van het wereldconflict verwachten.

De vraag voor elk individu is hoe je deze verraderlijke tijden kunt doorkruisen, nu de planeet steeds vluchtigere periodes van transformatie ingaat. In wezen is het zo dat – hoewel het geheel zeer complex is – de oplossing op individueel niveau te maken heeft met vibratie.

Met welke ring van de werkelijkheid ga jij resoneren? Dat zal niet alleen jouw lot bepalen, maar ook de uitkomst van de verdere gebeurtenissen. Laat je niet verleiden tot angst, want dat is slechts een instrument van manipulatie voor degenen die jou onder controle willen houden. Nogmaals benadrukken we hoezeer het opwekken van vreugde en extase van het grootste belang is. Wij raden je dan ook met klem aan om de eerdere berichten te lezen over de eenvoudige technieken en te experimenteren met  evolutionaire staten van lichaam en geest.

Het lijkt ons niet zinvol om nu de specifieke toekomstige veranderingen van de Aarde  te bespreken, noch de veranderende weerpatronen, aangezien er weinig kan worden gedaan om deze te voorkomen. In plaats daarvan zouden we jouw aandacht vanuit de gevoelens van  angst en paranoia, willen helpen verschuiven naar een broedplaats van spirituele vrede en vreugde. Dit gaat jou veel meer dienen, dan leven in de staten van angst en paranoia.

We zeiden eerder al dat de ‘ring van de werkelijkheid’ waarin jij leeft, jouw lot gaat beïnvloeden. Wat we hiermee bedoelen is dat individuen, groepen en culturen de neiging hebben om zich te ‘nestelen’ in specifieke trillingsvelden, die je zou kunnen verbeelden als de ringen rond de planeet Saturnus – hoewel Saturnus er niets mee te maken heeft, we gebruiken dit beeld slechts als een metafoor.

Het meest fascinerende hieraan is, de relativiteit van waarneming.

Laten we – bij wijze van voorbeeld – zeggen dat jij in de ‘ring van de werkelijkheid’ leeft die stelt dat je recht hebt op alle hulpbronnen van de wereld en dat degene die ze als eerste krijgt, de winnaar is.  Jij zou je dan vrij dicht tegen het centrum van aanpak bevinden – in de ring – van de huidige wereldlijke cultuur.  Leef jij echter je leven met het idee dat de grondstoffen van de wereld aan alle volkeren toebehoren en dat niemand er recht op heeft, dan zou jij je heel ver weg bevinden – in de buitenste ringen – ver weg van de huidige culturele dominantie.

Echter, dit alles staat op het punt te veranderen.

Mits de Aarde – of beter gezegd, de mensheid – de overgang naar het nieuwe Tijdperk van dit millennium overleeft.  De ringen zullen dan verschoven zijn, met als resultaat dat diegenen die beweren recht te hebben op de hulpbronnen – met uitsluiting van anderen – zich plotseling in de buitenste ringen bevinden, want het knooppunt van de wereldmacht zal zijn verschoven naar een allesomvattende verantwoordelijkheid, een wereldwijd rentmeesterschap en een wereldomvattende gemeenschap.

Voor ons is dit alles fascinerend, jullie staan voor de cruciale vraag – als individu – hoe te leven in zo’n woeste stroming van chaos en instabiliteit, want jij leeft in een stervende cultuur, waar een ‘nieuwe’ op het punt staat geboren te worden – en  met nieuw bedoelen we dat deze nog niet duidelijk gedefinieerd is. Want als jullie als wereldwijde cultuur deze tijden gaan overleven, dan zullen jullie gaan ervaren dat er verschillende realiteiten tegelijkertijd op je Aarde bestaan – en dat besef zal het einde zijn van je geschiedenis zoals jij die nu begrijpt. Tijd zal nog slechts iets zijn wat aan de rand van vergetelheid hangt en de totaliteit van het menselijk bewustzijn – met al zijn potentie – zal een nieuwe wereldwijde renaissance voortbrengen, waardoor de Aarde het diamanten licht van dit melkwegstelsel worden.

Dit is het beeld dat we voor jullie in ons hart hebben. Wat we zo fascinerend vinden, is dat de sleutel tot dit alles in handen van het individu besloten ligt – het gaat erom wat ieder van jullie gaat doen, hoe jullie je leven gaan leiden in deze tijden. De keuzes die jullie op individueel niveau in de kleinste zaken gaan maken, zal het lot van jullie als soort gaan bepalen.  Wat wij jullie voor het komende jaar wensen is vreugde en extase.

De Hathors,

Bangkok, Thailand,

31 december 2005

Nederlandse Vertaling MvT