Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Een Boodschap voor Mensen die het Leven Ondersteunen

Tom Kenyon

Wij zijn overstelpt door een ongekend aantal verzoeken om mijn mening te geven over de recente aardbeving en tsunami in Azië. Eerlijk gezegd vind ik dergelijke verzoeken een beetje onrustbarend, ik meen dat men mijn gedachten misschien meer geloof toekent dan ze verdienen. In ieder geval ben ik een paar dagen geleden in meditatie gegaan om te voelen wat er bij wijze van spreken in de ether zou kunnen zitten, in dat proces heb ik de Hathors – de inter-dimensionale wezens waar ik sinds het begin van de jaren negentig mee werk – gevraagd wat ze dachten. Ze zeiden me dat ik iets moest lezen wat ze me zeven maanden eerder hadden gegeven. Dat deed ik en ik was stomverbaasd.

Onderstaand bericht is wat ze me afgelopen juni (2004) hebben gegeven. Het behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de toekomstige veranderingen op Aarde. Destijds vond ik het te verontrustend om aan het publiek te onthullen. Ik wilde niet nog meer toevoegen aan de overdadige New Age stroom van aardse profetieën, doemscenario’s en algemene millenniumwaanzin. Ik besloot, in voor- en tegenspoed, om eerst af te wachten en te kijken of iets van wat ze voorzagen ook daadwerkelijk zou plaatsvinden.

Nu ik in de stromende regen zit bij de Kealakekua Bay in Hawaï – enkele dagen na de aardbeving en de tsunami in Azië – voel ik me ontnuchterd door wat de Hathors me in juni vertelden. Vanwege de aard van hun boodschap wil ik er nu eerst een beetje over praten, in een poging het een bredere context te geven.

Voor degenen onder jullie die niet weten wie de Hathors zijn – niet te verwarren met de Egyptische vruchtbaarheidsgodin, Hator, hoewel ze verwant zijn – en graag wat meer informatie willen, zoek even op het internet. Er zijn momenteel veel mensen die op de een of andere manier met de Hathors aan het werk zijn. Voor de goede orde, zelf werk ik met dertien mentoren uit een intergalactische/inter-dimensionale beschaving van enkele miljoenen.

Wat ik duidelijk wil maken is, dat het hier doorgegeven standpunt slechts één kleine dwarsdoorsnede is van een cultuur. Zeggen dat dit de boodschap van ‘de Hathors’ is, is als zeggen dat iets de boodschap van ‘de Hopi’ is. ‘De Hopi’ als zodanig bestaan niet.  Er zijn veel individuen die samen ‘de Hopi’ vormen en dus veel verschillende meningen over wat er wel of niet gedaan moet worden. Kijk maar naar de recente geschiedenis van de Amerikaanse regering – die waterleidingen aan wilde leggen – en je zult zien waar ik het over heb. Sommige Hopi waren vóór de aanleg, terwijl anderen de slavernij van waterrekeningen en belastingen vreesden.

Mijn punt is dat er bijna altijd sprake is van een overvloed aan meningen, dat is bij de Hathors niet anders. In dit geval echter zijn de gedachten die door mijn mentoren worden geuit –  voor zover ik kan zeggen – het eensgezind standpunt van de overgrote meerderheid van de Hathor-cultuur. Alleen verschillen ze van mening wat betreft het tijdschema, want – zoals ze mij herhaaldelijk hebben verteld – de toekomst is geen vooraf bepaalde zekerheid, maar eerder een multi-dimensionaal geheel van waarschijnlijkheden en mogelijkheden.

Ik zeg het nogmaals omdat ik denk dat het in onze huidige situatie van vitaal belang is om te begrijpen:

De toekomst is geen vooraf bepaalde zekerheid, maar eerder een multi-dimensionaal geheel van waarschijnlijkheden en mogelijkheden.

In de onderstaande boodschap behandel ik de verschillende gebieden van zorg, met name het klimaat en de veranderingen op Aarde. De manier waarop deze onderwerpen worden benaderd is – zoals we al vaker zagen – vrij uniek. De essentie van wat ze zeggen is dat we ons op een gevaarlijk punt bevinden – met betrekking tot onze fysieke overleving – en dat we ogenschijnlijk nog niet beseffen dat we  collectief de sleutel tot onze overleving in handen hebben – we moeten hem alleen nog gaan gebruiken.

De sleutel waar ze naar verwijzen, is een leven waarin gevoelens van waardering alsmaar toenemen. Ze hebben mij hier al vele malen op gewezen. De quasi-wetenschap  –  quasi duidt dat deze opvatting theoretisch is, in tegenstelling tot wat algemeen geaccepteerd wordt door de reguliere wetenschap – is dat ons DNA reageert op onze emotionele toestand – op onze gevoelens – en vervolgens licht en energiepatronen uitzendt die de materie beïnvloeden. Met andere woorden, ons DNA beïnvloedt op de een of andere manier onze externe realiteit door middel van een proces dat we Vortex mechanica noemen. Ik ga hier niet dieper op in. Je kunt zelf de onderzoeksrapporten over DNA en bewustzijn erop naslaan, kijk met name naar het werk van ‘The Heart Math Institute’.

In mijn eigen persoonlijke experimenten met waardering heb ik gemerkt dat wanneer ik het langer dan een paar minuten ervaar, het mij een hypnotiserend gevoel van gelukzaligheid oplevert – wat ik gelijkstel aan de toename van endorfine. Ik denk dat de meesten van ons op zijn minst baat zouden hebben bij het dagelijks regelmatig ervaren van gevoelens van waardering en gelukzaligheid.

De uitdaging voor de meeste mensen ligt in het antwoord op de vraag hoe ze waardering op kunnen wekken terwijl daar ogenschijnlijk geen reden voor is. Ik heb deze vraag eigenlijk al in een eerdere brief behandeld, toen de Hathors ongeveer een jaar geleden een boodschap gaven over het belang van deze emotie.

Ik denk dat we te maken hebben met een wereldwijde collectieve intelligentietest. Als we niet op tijd ontwaken en onze macht als scheppers toe-eigenen – als goden en godinnen zowel verantwoordelijkheid als actie nemen, in het besef dat ons bewustzijn invloed heeft op externe gebeurtenissen – dan zullen we in de vergetelheid raken, net als dinosaurussen en ‘integere’ regeringen. We bevinden ons in een tijd van immense chaos en transformatie. Opmerkelijk is het Chinese woord voor transformatie – dat bestaat uit twee ideogrammen: de ene betekent gevaar, de andere kans. Ongetwijfeld leven we in gevaarlijke tijden. Ik denk niet dat iemand dat zal ontkennen. Onze evolutionaire taak is – denk ik – voor ieder om op het eigen individuele vlak mogelijkheden te vinden en acties te ondernemen, die leiden naar onze persoonlijke transformatie – zelfs te midden van het steeds toenemende gevaar. Het zou veel gemakkelijker zijn om ons terug te trekken uit de wereld, maar ik denk dat dit een ernstige vergissing zou zijn, letterlijk.

Om het nog moeilijker te maken, leven we te midden van een wereld die stervende is, zowel letterlijk als figuurlijk. Lees maar eens de laatste wetenschappelijke rapporten over de toestand van het ecosysteem, inclusief het smelten van de poolijskappen, dan wordt het glashelder hoe slecht de wereld er aan toe is. De dood van onze wereld impliceert ook de ineenstorting van onze levensstijl, die is eerlijk gezegd niet erg duurzaam. Dat beschadigt zowel de Aarde als haar bewoners.

Hoe zal de nieuwe wereld – aan de andere kant van deze metaforische (of misschien wel letterlijke) dood – er dan uit gaan zien? Ik denk niet dat er iemand is die dat echt zeker weet.

De Hathors zeggen dat we gezamenlijk de sleutel tot ons eigen overleven en lot in handen hebben.

De vraag is, gaan we op tijd ontwaken om deze te gebruiken.

Laatste Gedachten over Pragmatisme

Van nature ben ik praktisch ingesteld en in de regel niet te porren voor dingen die vaag en zweverig zijn, dus toen de Hathors met het idee aankwamen dat waardering de sleutel is voor het veranderen van ons lot, heb ik getwijfeld.

Ik bedoel, hoeveel in waardering levende mensen hebben we nodig om het gyroscopisch evenwicht van ons lot in het voordeel van collectieve overleving te kantelen? Hoeveel uur per dag dienen we dan in gevoelens van waardering door te brengen, om effectief te zijn?

Eerlijk gezegd, zelf kan ik deze emotie niet langer dan een paar uur volhouden. Er komt altijd wel iets langs om het te  verpesten. Zo zie ik, dat ik mezelf telkens weer uit mijn eigen mentale kermis moet trekken, om de emotionele staat van waardering opnieuw te kunnen betreden. Het is wel zo dat telkens wanneer ik dit doe, het meer dan de moeite waard is. Dat zou wel eens de belangrijkste motivatie kunnen zijn voor het aanleren van deze mentale/emotionele discipline – het feit dat het ons welzijn voelbaar verhoogt.

Ik heb geen idee of we in staat zullen zijn om de collectieve weegschaal te kantelen. Ik wil geen pessimist zijn, maar het zit wel in mijn aard. In wezen ben ik een vreemde vogel – een mix van een optimist en een fatalist. Meestal bevind ik me ergens in het midden, hoewel iets onbenulligs me al de andere kant uit kan doen slingeren  – zoals een pendel dat doet in een oude klok. Veelal hang ik gewoon ergens halverwege, tussen op en neer. Ik ben het soort man die als hij een glas water ziet, het noch als half vol, noch als half leeg bestempelt. Het glas is er gewoon.

Zo ook zie ik de dingen op dit moment in de wereld – het is. Ja, ik weet dat deze laatste zin grammaticaal gezien niet klopt.  Tegen al die grammaticale zielen,  die leven tot de kans zich voordoet om een misplaatste zin of wat dan ook te bespringen, soms moeten we de regels loslaten om een punt te maken. Eerlijk gezegd vind ik dat de vrijheid van meningsuiting voorrang moet krijgen op regels en grammaticale dogma’s.

In eenzelfde trant denk ik dat we collectief een aantal regels moeten gaan loslaten die we opgesteld hadden om een leven zonder golven te leiden, een leven waarin we doen alsof alles in orde is en waarin we kunnen doorgaan met wat we al zolang gewend zijn.  Als we, de wijze waarop we op deze planeet leven, niet veranderen – zowel op het gebied van uiterlijke handelingen als innerlijke gevoelens – dan vermoed ik dat we binnenkort geen leven meer zullen hebben dat de moeite waard is om te leven.

Wat is die is-heid (in de uitspraak het is) in onze wereld van nu? Het is chaos, daar is geen twijfel over mogelijk.  Er hangt iets in de lucht, dat is overal voelbaar. Naarmate we de mythische datum (de hype van Maya’s einde van de wereld in 2012 of later, er wordt nog gekibbeld over wat de exacte datum is en de betekenis ervan) naderen, wordt het leven steeds surrealistischer.

Op één van mijn slechte dagen – wanneer het fatalisme hoogtij viert in mijn innerlijke koninkrijk – dan kijk ik naar de wereld en vraag me af wat er aan de hand is – om een grootse Engelse uitdrukking te gebruiken: what the f__k.  Ik bedoel, hoe kunnen wij mensen zo dom zijn? Nou, blijkbaar zijn we dat. Op deze sombere dagen heb ik weinig hoop op enige beweging op de evolutionaire ladder. In feite, als ik de welig tierende stompzinnigheid rondom me – en om eerlijk te zijn, soms ook binnenin me – observeer, dan denk ik dat we nooit in staat zullen zijn om af te studeren aan deze middelbare school van het leven, of zitten we nog op de basisschool?

Kijk ik maar de chaos in de wereld op één van die wonderlijk optimistische dagen, dan besef ik dat deze chaos in werkelijkheid een uiterst creatieve bewustzijnsstaat is. Alles is mogelijk. Onvoorspelbare wonderen kunnen en zullen  zich voordoen – tegelijkertijd met de verschrikkingen, maar dat is een ander verhaal. Het punt is dat we ons in een zeer onstabiele tijd bevinden en dat de gang van zaken in één oogwenk kan veranderen. Er gaat geen dag voorbij, of ik bid voor deze koersverandering. Op mijn optimistische momenten, zie ik redenen om hoop te hebben.

Wat de uitkomst ook zal zijn, de voorstelling is nog niet afgelopen. Er komt pas een einde aan – om een George Carlin ‘s politieke correcte zinswending te gebruiken; “It ain’t over till the fat lady sings”, wat betekent dat het nog alle kanten op kan gaan, zolang deze evolutionaire veranderingen niet zijn afgerond.

Wat ik eigenlijk wil zeggen – om een antwoord te geven aan de mensen die mijn mening vroegen over de huidige stand van zaken: geniet meer van je leven; leg bloot wat bij jou gevoelens van waardering oproept; oefen zinloze momenten van waardering, gewoon voor de lol. Dat zal je helpen om creatiever, vindingrijker en intelligenter te zijn, minder depressief en slap. En wie weet, misschien als genoeg van ons het proberen, blijken we in staat om het tij te keren ten gunste van onze overleving als soort.

Hieronder lees je de boodschap die ik in juni 2004 van de Hathors ontving. Vergeet niet: de waarheid zal je bevrijden, maar niet nadat het je eerst de stuipen op het lijf jaagt of je heel boos heeft gemaakt. Geniet van een prachtig leven en blijf vooral regelmatig glimlachen!

Tom Kenyon,

2 januari 2005, The Big Island, Hawaii

 

Een Boodschap voor Mensen die het Leven Ondersteunen

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Jullie bevinden je op het scharnierpunt in een keerpunt van het bewustzijn. De Aarde staat op het punt een reiniging te ondergaan, die al 26.000 jaar niet meer heeft plaatsgevonden. In het tijdschema van de wereld zou dit eerder gebeuren, als er niet was ingegrepen door wezens uit vele rijken en de inspanningen – van wat jullie lichtwerkers noemen en die wij zien als ‘levensondersteuners’.

Er is sprake van een versnellende energie – afkomstig uit de verre Ruimte – die de Grote Centrale Zon van jullie melkwegstelsel en de Zon van jullie zonnestelsel treft. Deze Zon is onderhavig aan immense veranderingen in zijn magnetisch veld, dit beïnvloedt op haar beurt het magnetisch veld van de Aarde. Met als gevolg veranderingen in  vele dynamische systemen op jullie planeet – met inbegrip van, maar niet beperkt tot – de oceanische zwaartekrachtbaan. Deze diepruimtelijke energie die zowel de Zon als de Aarde beïnvloedt, is in wezen een energie van versnellend zelfbewustzijn en spirituele evolutie. Het universum – of in ieder geval dit deel ervan – ontwaakt op nieuwe en uiteenlopende manieren. Dit proces van verhoogd zelfbewustzijn versnelt bij wijze van spreken de dingen. Het is belangrijk om te beseffen dat wat op het ene bewustzijnsniveau een verstoring lijkt, op het ander niveau als een katalysator kan worden gezien.

Of het leven op deze planeet nu wel of niet mag doorgaan, dat zal collectief beslist worden door een reactie op de keuzes die jullie als mensheid maken. Als het collectief in staat is om deze diepruimtelijke energieën te ontvangen en een evolutionaire en spirituele sprong te maken, dan zal de verstoring van de elektromagnetische velden – in het bijzonder de magnetische polen – geen invloed uitoefenen op de zwaartekrachtbaan zoals die nu bestaat. Zie jezelf als levend op een gigantische gyroscoop. De geringste beweging van deze gyroscoop creëert een enorme beweging in de ringen er omheen – z’n stabiliserende ringen. Met als gevolg dat de gyroscoop van de Aarde schommelt, deze schommeling kan vorm krijgen als een fysieke manifestatie of als een bewustzijnsverhoging. Echter, als het collectieve bewustzijn van de Aarde niet snel genoeg stijgt, dan zal de gyroscoop de energie eenvoudigweg overbrengen naar de fysieke dimensie – in het bijzonder naar de magnetische polen en het magnetische veld – wat op haar beurt weer invloed heeft op de zwaartekrachtbaan. Als de zwaartekrachtbaan stopt, dan zal het leven zoals jij dat nu kent, snel zeer moeilijk worden of helemaal eindigen. Wij informeren je dat jullie dit punt heel dicht genaderd zijn.

Wat het weer betreft, jullie kunnen krachtige turbulente stormen verwachten van grote omvang. Wij willen je erop wijzen dat deze stormen het geweld, de misplaatste energie en de onbalans van het menselijk bewustzijn uitbeelden. Als – op de een of andere manier – voldoende individueel bewustzijn binnen het collectief in staat is zichzelf te verheffen tot de 5e en/of hogere dimensies van het bewustzijn, dan zullen de diepruimtelijke energieën worden geïntegreerd door een proces van verheffing.

Weten jullie dit als collectief niet te bereiken, dan zullen deze energieën het fysieke aspect van de gyroscoop – om die metafoor te gebruiken – van de Aarde beïnvloeden. Het leven zoals jullie dat kennen en ervaren, zal dan zeer moeilijk worden door klimaat- en aardveranderingen. Jullie staan op het punt een enorme toename van geothermische activiteit te zien, inclusief vulkanen en aardbevingen. Jullie zien nu al een enorme toename van tornado’s, dit zal alleen nog maar verder gaan escaleren. De orkanen in het komende jaar – en in de jaren daarna – zullen eerdere orkanen doen lijken op een zacht briesje.

We vatten het eerste idee dat we willen overbrengen even samen: een impuls voor verhoogd bewustzijn stroomt uit de verre Ruimte, het beïnvloedt jullie Zon en de subtiele energieën van de Aarde. Als de mensheid in staat is om te stijgen naar een niveau van spiritueel meesterschap, dan zullen de effecten verminderen, transformeren en een bron voor verdere verheffing worden.

Als de mensheid niet in staat is dit te bereiken, dan dient er een fysieke daad van zuivering plaats te vinden, aangezien deze energie niet kan worden vernietigd. Wij zijn geen paniekzaaiers. Deze boodschap is niet bedoeld om angst te veroorzaken, eerder om je bewust te maken van de noodzaak om op een specifieke manier voor jezelf en je geliefden te zorgen.

Wij stellen twee gebieden voor waarop jij actie kunt ondernemen. Het eerste heeft te maken met spirituele voorbereiding en het tweede met fysieke overleving. Vanuit het oogpunt van jou als ziel, maakt het niet uit of jouw fysieke leven hier doorgaat of niet. Met geestelijke voorbereiding bedoelen we jouw voorbereiding op je mogelijke dood, door jezelf opnieuw te verbinden aan jouw leven – leef en maak keuzes die wezenlijk zijn voor een alsmaar stijgend gevoel van waardering en vreugde. Dat klinkt misschien vreemd, maar het volgen van je diepste gevoel van vreugde zal jou als vanzelf leiden naar de plaatsen waar je de meeste kans heb om te overleven, mocht de Aarde  een periode van zuivering ingaan.

Spirituele voorbereiding omvat ook het opruimen van de obstakels tussen jou en je eigen psychische weten, evenals de bereidheid om in een oogwenk in beweging te komen – zelfs wanneer de mensen in jouw omgeving erop staan dat je bij hen blijft. Mocht de Aarde haar zuiveringsproces ingaan, durf dan te vertrouwen op jouw eigen innerlijke weten, want dat is het enige kompas dat je zult hebben, zowel letterlijk als figuurlijk. In termen van fysieke overleving zul je op zijn minst voedsel en noodvoorraden op moeten slaan – met inbegrip van water en warme kleding, zelfs als jij op dit moment in een milde of tropische omgeving leeft. Leer je vrienden en buren kennen, want deze zuivering fysiek overleven, kan een niveau van samenwerking vereisen dat je niet gewend bent. Zelfs als een regelrechte catastrofe wordt afgewend, dan zal er toch sprake zijn van een radicale toename in afwijkende weersverschijnselen en mogelijke uitdagingen voor de voedselproductie.

We raden je aan om jezelf een discipline aan te leren, waarin jij je verbindt met je spirituele kant, op een manier waarop je dat zelf als het meest effectief ervaart. Je zult deze verbindingen willen versterken, want als de aarde in moeilijkheden komt, dan zal er veel chaos zijn – er zullen veel stemmen van verwarde mensen in nood klinken. Jij zal dus toegang moeten hebben tot je diepste zelf, tot de kleine stille stem in je binnenste, die jou kan vertellen waar je naartoe moet gaan en wat je moet doen – soms kan dat betekenen dat je nergens naartoe gaat en niets doet.

Voor degenen die in de VS wonen, weet dat je wordt voorgelogen, zowel op het politieke als economische vlak. Het is niet onze bedoeling om over deze kwesties te discussiëren. Iedereen die geïnteresseerd is in dergelijke dingen kan de informatie vinden. Laten we zeggen dat het heel goed mogelijk is dat de Amerikaanse economie binnen een jaar of twee zal gaan haperen. Besef dat eenvoudige logica en gezond verstand jouw bondgenoten zijn. Voorbereiding op een mogelijke economische terugval betekent dat je financieel zelfredzaam moet worden. Mocht dit zich voordoen, dan zult je merken dat het leven veel eenvoudiger wordt. Voor diegene die reeds onthechting van financiële verwachtingen heeft bereikt, zal de devaluatie van geld wel een probleem opleveren – zekerheid valt immers weg – maar het zal geen emotionele en spirituele catastrofe teweegbrengen.

Bouw je huis op vaste grond, niet op los zand. Met los zand bedoelen we het monetaire systeem. Vaste grond is de verbinding met je eigen Goddelijke Zelf, met de spirituele dimensies waarin je vertoeft, zelfs terwijl jij op de Aarde leeft.

Tot slot zeggen we: hoe moeilijk de uitdagingen ook zullen zijn, weet dat jij de Meester(es) van je lot bent, ofschoon jij nog steeds aan het sluimeren bent in vergetelheid. Als je wilt overleven, ontwaak dan. In onze wereld hebben we een rituele doos. Het is gemaakt van het mooiste goud dat in de 9e dimensie is gedolven. In deze doos zitten drie symbolische stenen. We noemen de doos de Ark van de Mensheid, als symbool voor datgene wat jullie – de mensheid – naar een nieuwe dimensie zal dragen.

De drie stenen vertegenwoordigen ‘de drie’ in de mensheid. Er zijn mensen die liever doden en sterven dan ontwaken in de waarheid van zichzelf als Goden die Scheppers zijn. Ze blijven slapen, ofschoon dat gevaarlijk is – omdat ze slaapwandelen en in de droom hetzelfde lijken als alle anderen. Dit zijn de mensen van de eerste steen.

De tweede steen staat symbool voor hen die niet gestoord willen worden, die hun leven niet willen veranderen. Ze zijn niet bijzonder gewelddadig, enkel verdoofd.

De derde steen staat voor degenen die ontwaakt zijn en in zichzelf de god zien die een schepper is. Zij begrijpen niet alleen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel van de Schepping, maar zijn ook bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen om omhoog gericht te leven door middel van vreugde en harmonie in een wereld die vervuld is van conflicten.

De Ark der Mensheid bevat alle drie de stenen. Als deze Ark het hele collectief naar de 5e dimensie en verder wil dragen, dan moet het alle drie de stenen bevatten. De taak van collectieve transformatie rust nu eenmaal op de schouders van de menen waar de derde steen symbool voor staat. Ook al ben jij aan de late kant, een totale catastrofe kan nog worden afgewend. Ironisch genoeg heeft dat te maken met hoe de mensen van de derde steen verkiezen hun leven te leiden. Als je bezwijkt voor emoties van angst en afschuw, dan zal de Ark der Mensheid niet naar de 5e dimensie en verder gedragen worden, de zuivering zal dan het meeste leven op Aarde vernietigen. In dat geval zal jij eenvoudigweg merken dat je terugkeert naar het spirituele rijk, afhankelijk van het niveau van je ontwikkeling en jouw eigen spirituele bereik.

Wij richten onze boodschap dus niet tot de mensen van de eerste of de tweede steen. Zij zijn niet in staat om ons te horen – hoewel hun ogen deze woorden kunnen zien of hun oren deze woorden kunnen horen, zij zullen het niet begrijpen. Deze boodschap is gericht aan de mensen van de derde steen. Jij weet wie je bent, want jij zult diep geraakt zijn door wat je net gelezen hebt.

Wij, wij buigen voor jullie – de beschermers en de bewakers van de menselijke geest. We buigen voor jullie – de wijzen en de meesters  – wij buigen voor je spirituele moed om in deze tijd op Aarde te incarneren. Leef vervuld. Lach zo vaak mogelijk van harte. Vergeef totaal. Jij bent de Meester(es) van jouw lot. Wees gelukkig.

De Hathors,

21 juni 2004

Nederlandse vertaling MvT