Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Dualność i Trójjedyna Siła

Planetarne przesłanie Hathorów przez Toma Kenyona

Żyjecie w dualistycznym wszechświecie. To jest jego prawdziwa natura. Przejawia się on jako zasada przeciwieństw, kiedy to działające siły wydają się mieć równe bądź przeciwne reakcje. Odnosi się to do fizyki tego wszechświata i do samej natury dualistycznej świadomości jako takiej.

Ten dualistyczny charakter waszego wszechświata jest dotykany właśnie przez Przyspieszenie Czasu, przez które właśnie przechodzicie. Wymiernym rezultatem tego jest wzrost dualizmu lub polaryzacja ludzkiej świadomości.

Spolaryzowane konflikty między narodami, społecznościami, religiami i osobami rozprzestrzeniają się. Ten niefortunny przebieg wydarzeń był do przewidzenia jako efekt planetarnego i galaktycznego wzrostu energetyki.

Nasze przesłanie dotyczy strategii poruszania się poprzez trudne sytuacje o zwiększonej polaryzacji. Rzeczywiście może już odkryliście, że w niektórych waszych kręgach społecznych daje się zaobserwować  rodzaj wrogości i spolaryzowanych poglądów sytuacji.

Strategia jaka proponujemy nazwana została Trójjedyną Siłą.

Jest to cecha duchowego mistrzostwa i pozwoli Ci ona przejść przez polaryzacje z większą efektywnością i prawdopodobieństwem większej manifestacji tego czego pragniesz, w przeciwieństwie do  “wpadnięcia w pułapkę” dramatów polaryzacji i konfliktów.

Zasada jest prosta. Jako człowiek masz tendencję do ulegania przyciąganiu do osoby lub sytuacji, albo też zostajesz od nich odepchnięty. Ta tendencja ulegania przyciąganiu lub odpychaniu jest w przeważającej części aktem nieświadomym.

Można spotkać kogoś i ulec zafascynowaniu nim a głębokość lub intensywność tego uczucia może wymazać inne informacje o danej osobie. Podobnie jak sytuacje wokół ciebie, czy to społeczne, polityczne lub religijne, możesz również dać się im wciągnąć z całą mocą nie zwracając uwagi na dodatkowe informacje, które mogłyby być pomocne w ustalaniu, czy dana sytuacja sprzyja tobie, czy nie.

To samo odnosi się do odpychania. Możesz zostać przez kogoś lub coś odepchnięty odczuwając wtedy odrazę, i odcinając się w ten sposób od innych informacji, które mogą być w takich sytuacjach pomocne.

Trójjedyna Siła

Wyobraź sobie trójkąt i  w lewym rogu trójkąta umieść przyciąganie a w prawym rogu trójkąta odpychanie, a następnie punkt nad tymi dwoma skrajnościami który reprezentuje Trójjedyną Siłę.

To taka mentalna perspektywa z duchowymi atrybutami. Pozwala Tobie na wzniesienie się ponad sytuacją i spojrzenie na to samo z innej perspektywy.

Jeśli na przykład, jesteś przyciągany do osoby i poddajesz się temu przyciąganiu, bez pozwolenia na dostęp do znaków i informacji na temat tej osoby, to zdecydowanie stawiasz się w niepewnej sytuacji.

Ale nie identyfikując się z przyciąganiem możesz “unieść się” do Siły Trójjedynej swobodnie obserwując zachowania, które mogą sygnalizować nieadekwatność lub niebezpieczną naturę relacji z tą osobą.

Podobnie kiedy zostajesz odepchnięty przez osobę lub sytuację, Siła Trójjedyna pozwala na “uniesienie się ponad nią” i umożliwiając odcięcie od urazy a wtedy uzyskujesz swobodę dostrzeżenia innych poziomów. Możliwe, że ta osoba lub sytuacja jest dla Ciebie toksyczna, lub może być tak, że ta osoba lub sytuacja jest zwierciadłem pokazującym Tobie coś, czego nie lubisz w sobie.

Przez chwilowe zawieszenie swojej identyfikacji z przyciąganiem bądź też odpychaniem, jesteś w stanie wyraźniej postrzegać i docierać do informacji o osobie lub sytuacji dzięki rozszerzonej perspektywie.

Wiedza to potęga a Siła Trójjedyna daje dostęp do wrodzonych kompetencji związanych z jasnością percepcji. Tak więc nasza rada podczas nasilania się polaryzacji i przyspieszania czasu, to obserwować siebie. Kiedy odczujesz przyciąganie, przerwij to na chwilę. Nabierz dystansu do identyfikowania się z tą sytuacją przyciągania. Spójrz z góry na to, jakie to jest i skorzystaj z Siły Trójjedynej. Można to zrobić w taki sposób jakby się wchodziło w związek z tą osobą lub sytuacją, z otwartymi oczami.
Jeśli zostajesz odepchnięty przez osobę lub sytuację, zatrzymaj się na moment i wyhamuj swoje utożsamianie się z niechęcią do tego. Wznieś się ponad to i skorzystaj z Trójjedynej Siły, aby głębiej wniknąć – odczuć to z większą ostrością – czy  ta osoba lub sytuacja jest toksyczna, czy też jest to lustro, w którym odbija się coś co sam w sobie powinieneś przekształcić.

Jako, że wchodzicie głębiej w fazę polaryzacji planetarnej, Siła Trójjedyna może znacznie pomóc w procesie przejścia przez ten trudny okres nasilających się konfliktów osobistych, interpersonalnych i zbiorowych.

Hathorowie
1 Lipca, 2012

Przemyślenia i obserwacje Toma

Percepcja jest z pewnością relatywna w stosunku do obserwatora. I ta względność postrzegania jest nad wyraz oczywista – jak sądzę – w naszych wzajemnych relacjach.

Ponadto, zacząłem  zauważać (jakoś tak w ciągu kilku ostatnich miesięcy), że polaryzacja relacji międzyludzkich nasila się.

Zawsze występowały różnice zdań. A konflikty między osobami czy narodami nie są niczym nowym. Historia jest usiana przypadkami doprowadzającymi do ruiny i katastrofy życie poszczególnych ludzi, jak również antagonizującymi religie i kultury.

Ale to co Hatorowie tu podkreślają, to wzrost polaryzacji wyobrażeń i przekonań pomiędzy osobami.

To w ich opinii, ten niepokojący wzrost polaryzacji występuje jako skutek energetyzmu, przez który wszyscy teraz przechodzą  (wywołany przez zmiany związane z naszym słońcem, jak również docieranie impulsów przyspieszonej ewolucji z Centralnego Słońca Galaktyki  i z głębokiej przestrzeni kosmicznej) oraz to, że przechodzimy ekstremalne skutki efektu Przyspieszania Czasu.

Pod koniec sesji, Judi spytała ich o czas trwania takiego wzrostu polaryzacji. Ich odpowiedź  brzmiała w ten sposób, że trudno ustalić dokładne koordynaty czasowe, ale ich odczucie jest takie, że to ekstremalne zjawisko związane z ludzkim postrzeganiem potrwa od 18 miesięcy do dwóch lat jeśli nie dłużej. A w dodatku oczekują oni jeszcze jego nasilania się a nie osłabiania w tym czasie. Judi spytała także o dziwność doświadczeń związanych z polaryzacją i wyraziła zainteresowanie tym co Oni mają do zaoferowania. Powiedzieli, że częścią trudności jakich my, ludzie doświadczamy, jest to, że intensywność energetyzmu planetarnego i galaktycznego jest tak ekstremalna, co często doprowadza do „zwarcia” (tu: w sensie elektrycznym) procesów poznawczych. W rezultacie ludzie mogą stać się jeszcze bardziej zagubieni i nieracjonalni niż zwykle.

Jeżeli ich spostrzeżenia i prognozy są trafne to wydaje się zasadne aby znaleźć jakiś mistrzowski sposób, dzięki któremu można przejść ten czas nasilonej, międzyludzkiej, kulturowej i religijnej niezgody.

Siła Trójjedyna

Moim zdaniem, idea Trójjedynej Siły jest esencją Hatoriańskiej prostoty w najlepszym wydaniu
Jeśli masz tendencję do wizualizowania sobie rzeczy, to myśl o trójkącie. Umieść siłę przyciągania w jednym skrajnym rogu i siłę odpychania w prawym skrajnym rogu. Punkt trójkąta powyżej dwóch dolnych narożników  jest perspektywą Trójjedynej Siły. Dzięki tej perspektywie możesz spojrzeć w dół i zobaczyć czy odczuć rzeczy w taki sposób, w jaki nie dane by tobie było, gdy jesteś poddany przyciąganiu lub odpychaniu.

Trójkąt oczywiście jest tylko metaforą. To co rzeczywiście się wydarza to wzrost  świadomości tak, że już nie jesteś zachwycony siłą przyciągania lub urażony siłą odpychania. Z tego stanu nieutożsamiania się z każdą sytuacją (odpychaniem czy też przyciąganiem) możesz lepiej wyczuć informacje, które mogą być pomocne do własnego procesu decyzyjnego.

Wymagana jest zmiana w naszym procesie myślowym po to, aby zaangażować Siłę Trójjedyną i zmianą tą jest nabieranie dystansu do samoidentyfikacji.

Zamiast pośpiechu w robieniu normalnych, ludzkich rzeczy, co jest identyfikowaniem się z sytuacjami przyciągania i odpychania,  sukcesywnie interweniujmy w naszych automatycznych reakcjach w celu zdobycia cennych informacji.
Rodzaj informacji, do których możemy uzyskać dostęp, kiedy jesteśmy w stanie braku identyfikacji, różni się jakościowo od rodzaju informacji docierającymi do nas, gdy jesteśmy pochłonięci intensywnością chwili.

Dodatkowo by wstrzymać proces samoidentyfikacji, Hathorowie sugerują przesunięcie w perspektywie przestrzennej jako kolejny krok do zaangażowania się w Trójjedynej Sile:

“Kiedy wpadniesz w proces przyciągania, wstrzymaj to na chwilę. Odsuń się od identyfikacji z przyciąganiem. Unieś się nad nim, i zaangażuj Trójjedyną Siłę. Robi się to w taki sposób jakby wchodziło się w rzeczywistą relację niezależnie z osobą lub sytuacją. 

Jeśli zostajesz odrzucony przez osobę lub sytuację, zatrzymaj to na moment i wyłącz urazę. Wznieś się ponad sytuacją lub osobą taką jaka jest i zaangażuj Siłę Trójjedyną – aby zobaczyć wyraziście – czy ta osoba lub sytuacja jest toksyczna, czy też jak w lustrzanym odbiciu wskazuje co trzeba przekształcić w sobie samym “.

Jeśli rozwinęły się w tobie zdolności przestrzenne będziesz mógł wyobrazić sobie siebie samego, unoszącego się ponad sytuacją lub interakcją, obserwując przyciąganie lub odepchnięcie. To przestrzenne rozdzielenie “obserwatora” od „uczestnika” może być bardzo pomocne w uzyskaniu wzorca identyfikacji ze swoimi reakcjami (przyciąganiem/ odpychaniem). Ale jeśli nie masz tego typu zdolności, trudno będzie Ci to wykonać.

Jeśli nie jesteś w stanie “unosić nad sytuacją lub osobą”, w stosunku do których reagujesz, nie martw się. Podstawowe działanie aby wejść w Trójjedyną Siłę to po prostu wstrzymanie swojego procesu samoidentyfikacji  tak aby poczuć nowy rodzaj informacji na temat sytuacji lub osoby.

Być człowiekiem to znaczy wchodzić w sytuacje przyciągania i odpychania. To jest tylko część natury człowieka-ssaka.  Wszystkie zwierzęta mają wrodzony instynkt biologiczny, nakazujący poruszanie się w kierunku czegoś (przyciąganie) lub trzymanie się na dystans (odpychanie). A Hathorowie nie sugerują, że mamy wyeliminować tego typu biologiczną reakcję. Po prostu mówią, że kiedy chwilowo zawieszamy nasze poczucie identyfikacji z tymi reakcjami, otwieramy drzwi naszej świadomości (ujmując to metaforycznie). Nowe spojrzenie i zrozumienie stają się dla nas dostępne, i z tą wiedzą możemy tworzyć, i współtworzyć z większym mistrzostwem.

Jeśli jednak jesteśmy porwani w emocje przyciągania lub strach przed odrzuceniem, to często nie dostrzegamy lub nie czujemy “czerwonej flagi” ostrzegawczej lub innej kluczowej informacji na temat osoby lub sytuacji.

Ilu “negatywnych” relacji i / lub sytuacji, mogliśmy wszyscy uniknąć gdybyśmy byli w stanie “zobaczyć” te rzeczy, na które byliśmy ślepi w momencie intensywnego przyciągania (lub w niektórych przypadkach, odpychanie)?

Myślę, że niezbędna jest osobista dyscyplina w celu zastosowania tej metody. Jest to konieczne, aby uniknąć emocjonalnego upojenia, które ma miejsce, kiedy jesteśmy naprawdę wciągnięci w silne przyciągania lub odpychanie.

Ale jak wiele aspektów naszego życia emocjonalnego, często łatwiej powiedzieć niż to zrobić. Myślę jednak, że dyscyplina taka jest warta wysiłku. Jeśli nie dalej, to doprowadzi nas przynajmniej do głębszego psychologicznego wglądu, a to już jest warte zachodu.

Dodatkowo jednak, wykorzystanie Trójjedynej Siły może nam pomóc jako twórcom czy też współtwórcom, dając nam dostęp do wyższych poziomów informacji z kim lub czym możemy rozważać  współtworzenie.

Skończyłem ostatnie zdanie, nawiasem mówiąc, przyimkiem celu (w oryginale angielskim). Przyimki ustalają relacje między słowami, tak jak wielka jest siła przyciągania lub odpychania, która ustanawia relacje między ludźmi. Podczas gdy niektórzy specjaliści od gramatyki (od tłum.: rozważania na temat gramatyki angielskiej)  nie zgadzają się co do poprawności kończenia zdanie przyimkiem, inni podkreślają, że czasem jest to konieczne. Dlatego wydaje mi się, jak i wielu innym miłośnikom języka, że zasada stosowania przyimka jest faktycznie mitem. Niektóre mity powoli umierają . W tej szczególnej sytuacji mit stosowania przyimka wytrwał  wyjątkowo długo, strzeżony przez dogmat nieustępliwych gramatyków.

Mój komentarz dotyczy tu nie tyle gramatyki ile składni naszego życiu. Przez składnię tą rozumiem kolejność i związki połączone z naszymi doświadczeniami, tak jak je utrzymujemy. Kiedy składnia (kolejność) zmienia się w zdaniu lub w naszym życiu, pojawia się różnica w percepcji  i przez to „pęknięcie” nowe znaczenia i nowe światy percepcji mogą ujrzeć światło dzienne.

Wielu z nas zostało uwięzionych przez inny mit – mit, że nie możemy i nie powinniśmy tworzyć (lub odtwarzać) naszego życia w sposób jaki pragniemy żeby się działo.

W tym kontekście Trójjedyna Siła jest zasadniczo metodą zmiany składni (porządku) zarówno naszej percepcji  jak i naszego życia psychicznego / emocjonalnego. Przez szczelinę (lub portal), która pojawia się, gdy składnia jest zmieniana, jesteśmy bardziej podatni na to aby dostrzec nowe możliwości.

Tom Kenyon