Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Hathors Archives

De Holon van Balans en De Holon van Genezing

De Hathors en Tom Kenyon

Maart 2005

De vortexbewegingen van jullie planeet en zonnestelsel zijn aan het versnellen met als gevolg dat tijd, zoals jullie haar kennen, aan verandering onderhevig is. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen en veranderingen op Aarde en in andere sectoren, die van invloed zijn op jullie bestemming en op de keuzes die jullie maken.

Deze veranderingen voltrekken zich met zo’n grote snelheid dat het onmogelijk is ze bij te houden op de oude bekende manier. We brengen daarom een systeem van planetaire updates aan, waarvan we met regelmaat melding zullen maken op deze website. We kunnen echter niet zeggen met welke frequentie en in welk patroon ze zich voltrekken. We stellen daarom voor, indien het jullie interesse heeft, dat jullie deze website regelmatig bezoeken. Zoals het er nu voorstaat, beogen we bepaalde ontwikkelingen en ook innerlijke technieken aan te geven die jullie kunnen gebruiken om mee te kunnen gaan in de beweging van de kosmos.

De Holon

We verstrekken deze informatie in diverse workshops, maar we voelen dat het belangrijk is haar nu te geven aan alle belangstellenden. Holons zijn van nature bepaalde 3-dimensionale geometrische vormen die op een speciale manier het bewustzijn beïnvloeden. Begrijp ons goed dat we met ‘bewustzijn’ niet simpelweg je ‘denken’ bedoelen, maar zoals je zult begrijpen alle aspecten van het ‘Zelf’, inclusief het bewustzijn van jullie lichaam, zoals het DNA.

Holons worden gevisualiseerd, ofwel gecreëerd in jullie verbeelding, in het beeldend denken, maar ze dwingen energie op een bepaalde manier te stromen. Gezien in het licht van de toenemende verstorende krachten op jullie wereld, willen we jullie de eenvoudige aanwijzingen geven voor twee holons.

De eerste betreft het stabiliseren van jullie innerlijke energie, in het bijzonder jullie emoties tijdens gebeurtenissen van voorbijgaande aard, hetzij in jullie directe omgeving dan wel in de biosfeer van de planeet, want jullie zullen ontdekken dat gebeurtenissen die zich elders op jullie wereld voltrekken, een steeds grotere uitwerking hebben. Dit is het gevolg jullie groeiende eenheidsbewustzijn. Of jullie het nu willen of niet, het wordt steeds duidelijker dat jullie één grote planetaire familie zijn. We willen zelfs zo ver gaan te zeggen dat jullie één planetair lichaam zijn. Met als gevolg dat catastrofale gebeurtenissen jullie directer zullen beïnvloeden, afhankelijk van jullie bewustzijnsniveau, gevoeligheid en hoe jullie je afgeschermd hebben.

We willen stellen dat de hoogste vorm van het meegaan in de beweging van de kosmos niet gevonden kan worden door je ertegen te verzetten of door je erbuiten te plaatsen, want dat zou je uitputten. Het is eerder het toestaan van deze energieën om en door je heen, en oude beelden en verwachtingspatronen los te laten. Zoals we al zeiden, de eerste holon heeft als doel het stabiliseren van je energie. De tweede holon die we je willen meegeven is bedoeld om je immuunsysteem te versterken.

De Eerste Holon – Stabilisatie

Deze is gebaseerd op een van de platonische lichamen, bekend als de octaëder. De octaëder bestaat uit een twee piramides, waarvan de vierkante basisvlakken zich op elkaar bevinden, dus de punt van de ene piramide wijst omhoog en de punt van de andere piramide wijst omlaag. Ze zijn elkaars exacte spiegelbeeld. Deze specifieke 3-dimensionale geometrie komt ook in de natuur voor en wordt vooral gevonden in de wereld van sommige kristallen, atomaire en moleculaire structuren. Het is op zich een zeer stabiele vorm. Het is, in esoterische bewoordingen, het samenkomen van de mannelijke en de vrouwelijke polariteit, hemel en aarde.

Stel je, om deze holon te creëren, voor dat er een lijn van je kruin naar beneden gaat, dwars door het centrum van je lichaam, via het perineum tot onder je voeten. Deze lijn is de centrale as van de octaëder.

Verbeeld je dat de basis van de piramides, dus het viervlak in het midden, zich ter hoogte van je middel bevind, zodat je bovenlichaam zich in de bovenste piramide bevindt, en je onderlichaam door de onderste piramide omhuld wordt. Het doet er niet toe hoe groot je de piramides maakt, zolang je je er maar helemaal in bevindt. Het doet er ook niet toe in welke kompasrichting je de piramide uitlijnt. Voel je veilig en comfortabel terwijl je deze octaëder om je heen visualiseert. Oefen je in het voorstellen van de geometrie van de octaëder in je verbeelding, gekoppeld aan veiligheid en je comfortabel voelen. Oefen dit dagelijks als je je hierin bekwaamt. Creëer deze holon, voeg gevoelens van veiligheid en geborgenheid toe, en probeer dan deze gevoelens te versterken. Doe dit net zolang totdat alleen al het voorstellen van deze holon die gevoelens in je oproept. Dan zul je ontdekken dat je deze holon altijd wanneer je dat wenst, gevoelens van veiligheid en geborgenheid in je zal oproepen, en middels deze holon zul je, door z’n aard, subtiele energieën kunnen oproepen om een staat van balans en stabiliteit te behouden.

In toekomstige doorgaves zullen we specifieke mededelingen doen over hoe je mee kunt gaan in de beweging van de kosmos, hoe te surfen op de golven van de verandering. De eerste holon is het best te beschouwen als een soort ‘levensredder’. Het mag dan niet de krachtigste of elegantste manier zijn om de komende veranderingen aan te kunnen, maar het kan bijzonder handig zijn, vooral voor hen die nog niet geleerd hebben zich te kunnen verplaatsen in de interdimensionaliteit van hun wezen.

De Tweede Holon – Immuniteit

Door de vernietiging van jullie ecosysteem en andere boemerangeffecten ten gevolge van het misbruik van jullie technologie, vermenigvuldigen bacteriën en virussen zich in recordtempo, en verschijnen er nieuwe varianten. Deze holon heeft een krachtig effect op jullie immuunsysteem. Hij is niet bedoeld om je de zorg voor jezelf uit handen te nemen, maar is een aanvulling; en als je je ziek voelt kan deze holon goed van toepassing komen.

In wezen is het niets meer dan een cilinder die om je heen draait, van vlak boven je hoofd tot vlak onder je voeten. Bij de bovenkant van de cilinder is de vorm voorovergebogen als een banaan. Bij de onderkant van de cilinder beweegt de vorm in tegengestelde richting van de bovenkant. Van de zijkant af bezien lijkt de vorm veel op een verdraaide banaan. Sommigen noemen het de dolfijnenholon. Voel deze vorm rondom je lichaam, en stel je voor dat deze zilver van kleur is, bijna zoals die zilveren ballonnen die je in ziekenhuizen kunt kopen. Je hoeft de zilveren kleur niet te zien, stel hem je alleen voor. De kleur is specifiek gerelateerd aan de antibacteriële en antivirale werking van colloïdaal zilver. Visualiseer dat deze holon zich rondom je bevindt, en als je gedachten afdwalen, breng ze dan terug naar deze holon. Deze speciale geometrie kalmeert de subtiele energieën in je, maar energetiseert ze tegelijk ook op zo’n manier dat het immuunsysteem versterkt wordt. We adviseren je deze holon toe te voegen aan je ‘EHBO-doos’, om het maar zo te zeggen.

We zullen je nu verlaten met de woorden: Als de chaos op jullie aarde toeneemt, verlies je dan niet in de smart. Dit is een natuurlijk proces dat hoort bij de verschuiving van de ene dimensie naar de andere. Spiritueel meesterschap is de kunst om nieuwe situaties op een creatieve manier tegemoet te treden. Met minder dan dat zul je het niet redden. Jullie zullen je leven en wat er op aarde gebeurt, anders moeten gaan inrichten.

De keuzes die je maakt bepalen je lot. Zo simpel is het. Al veel anderen zich verliezen in de neergaande spiraal van wanhoop en verwarring, doet zich een merkwaardige kans voor. Het is mogelijk te surfen op de golven van de verandering door de aanstaande voorbijgaande periodes van chaos met humor, gratie en buitengewone groei tegemoet te treden. De kracht om dit te doen komt niet van buitenaf, maar komt van binnenuit. Net zoals een mijnwerker zoekt naar goud, zo zul jij moeten gaan graven om de schat te vinden die je rijk maakt, in termen van spirituele kwaliteiten en een verhoogde kans om deze tijden te overleven. Dat vereist van jou dat je gaat zoeken, niet buiten jezelf, maar binnen jezelf, want je hebt alles ter beschikking dat je nodig hebt. De adviezen die we in de komende maanden zullen geven zijn eenvoudige hints om het raadsel op te lossen dat jij bent, en hopelijk zul je, als je niet al in een schaterlach uitgebarsten bent, lachen om de kosmische grap, en met een uitgelaten uitroep zul je ontwaken uit je sluimering, uit de droom stappen, in een nieuwe droom of… beter nog, geheel ontwaken.