Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Creatoarea Planetară

De la Hathorieni prin Tom Kenyon
15 Aprilie, 2007

Vă aflaţi pe punctul unei extinderi a energiilor intergalactice ce vin la voi dintr-un spaţiu insondabil. Aşa cum am indicat în comunicări anterioare, această activitate val de activitate, legată de expandarea conştiinţei, este în creştere. Mai exact expandarea conştiinţei are de-a face cu o conştienţă mai mare a subtilităţilor şi complexităţilor vieţii voastre ca fiinţe terestre, dar şi ca fiinţe intergalactice şi interdimensionale.

Unul din efectele acestor energii sub formă de undă din spaţiul infinit [deep] este o creştere în volatilitate – volatilitate emoţională. Pe măsură ce aceste forme-undă sporesc atât în număr cât şi în intensitate, vor mări iritabilitatea, perturbările de somn, gândurile şi comportamentele iraţionale. Acestea se vor juca cel mai probabil între indivizi, însă şi colectiv. Aceste energii sub formă de val din spaţiul infinit sunt atât negative cât şi pozitive. Sunt negative din punctul de vedere al status quo-ului, a căilor voastre obişnuite de a fi şi a opera, căci aceste forme-undă vor năruii aceste structuri până la cele mai fine nivele subatomice şi cuantice. Şi vor crea schimbări şi în fizicul si psihicul vostru.

Aceste provocări pentru psihicul vostru sunt rezultatul (faptului că) vă agăţaţi de vechile căi de a percepe şi a fi. Efectele colective ale acesteia poate fi destul de devastator pentru vechile modalităţi de trăi în această lume. (Partea) pozitivă a acestor energii sub formă de undă din spaţiul infinit este că ele produc oportunitate, un punct de alegere în fiecare moment pe măsură ce aceste unde trec prin sistemul vostru solar. Punctele de alegere au loc pe măsură ce formele-undă lovesc însăşi structurile energetice ale corpului, minţii şi a relaţiilor voastre interpersonale. Punctele de alegere sunt un colaps al vehilor voastre tipare de obişnuinţe şi o oportunitate de a vă mişca rapid şi radical în direcţii noi.

În modalităţi foarte reale, aceste energii sub formă de undă din spaţiul infinit, sunt asemenea unor mesageri care deschid şi trântesc de perete uşile închisorii personale. Pentru un moment, există oportunitatea să evadaţi, să scăpaţi din închisorile construită personal, fie că sunt personale, interpersonale, colective sau globale. Provocarea, când uşa este trântită de perete, este de a recunoaşte oportunitatea pentru libertate.

Când vechile modalităţi de a fi se prăbuşesc – când vă sunt revelate şaradele în care aţi trăit – nu vă pierdeţi curajul de existenţă. Vechile modalităţi de a vă ascunde nu vor funcţiona, căci în cosmos este eliberată o nouă energie. Libertatea voastră constă în a elibera obişnuinţe vechi, care nu vă mai servesc. Din nou, acest lucru este valabil până la însăşi nivelele subatomice ale fiinţei voastre, prin „psihologiile” voastre şi prin relaţiile voastre.

Pe măsură ce formele-undă devin mai puternice – şi vor deveni – şi pe măsură ce perioada dintre unde devine mai scurtă, veţi simţi de parcă undele-presiune a conştiinţei sunt neînduplecate, iar în faţa unei asemenea greutăţi, sentimentul poate fi (de) nebunie sau demenţă. Sentimente de disperare vor fi în creştere. Dar dorim să înţelegeţi că disperarea voastră este auto-creată şi auto-generată, căci este o rezitenţă la undele de presiune ale evoluţiei, mai extact a evoluţiei spirituale. Dacă vă folosiţi de oportunităţi, de punctele de alegere, când uşa închisorii voastre se deschide cu zgomot, veţi găsi o nouă libertate, un nou mod de a trăi cu voi înşivă, şi cu lumea.

Prima dată veţi simţi acest lucru aceia ce sunteţi mai sensibili la energie. Cei ce sunt impotmoliţi în experienţa materială a vieţii şi în natura lor animalică vor fi, la început, aparent mai puţin afectaţi. Însă pe măsură ce undele de presiune se măreasc, la fel (va face) şi sentimentul lor de disperare. Şi nimic nu hrăneşte mai clar sentimentul de disperare ca şi percepţia ameninţărilor la propria supravieţuire.

În comunicările anterioare am oferit indicaţii cu privire la modul de utilizare a Holonului de Echilibru. Vă sugerăm cu tărie să măiestriţi abilitatea de a le crea în voie. Felul în care resimţiţi viaţa, în atât de multe feluri, se schimbă într-un ritm fără de precendent. Modul în care treceţi prin porţile înguste ale haosului este determinat nu de evenimentele exterioare ale vieţii voastre, ci de cât de bine funcţionează busola voastră internă, simţul intuitiv interior al direcţiei.

În comunicările anterioare am oferit sugestii cu privire la cum să creaţi extaz sau beatitudine. Motivul nostru pentru a împărtăşi această informaţie este că extazul şi beatitudinea sunt câmpuri vibraţionale ce vă permit să scăpaţi câmpul vibraţional inferior, perpetuat pe planeta voastră. A fi caracterizat de extaz şi beatitudine, sau cel puţin de veselie şi fericire, (în mod) independent de factorii exteriori, vă permite să alunecaţi printre uşile propriei închisori.

Din perpectiva noastră, care (vine) dintr-o altă dimensiune dincolo de ce-a de-a treia dimensiune a voastră, Pământul vostru este angajat într-o luptă dintre forţele care v-ar întemniţa şi cele care v-ar elibera. Vă spunem acest lucru cu cea mai mare claritate – vă aflaţi în toiul lupţii pentru însuşi sufletele voastre, pentru însăşi esenţa voastră spirituală. Căci aceasta este cea mai mare comoară ce există pe Pământul vostru, nu aurul sau argintul sau diamantele, ci însăşi sclipirea spirituală efemeră pe care o deţineţi fiecare din voi.

Că sunteţi sau nu conşţienţi de sclipirea voastră spirituală e irelevant; tot este de o valoare imensă. Forţele ce au întemniţat această platetă timp de mii de ani şunt ameninţate de aceste unde de energie din spaţiul insondabil. Se poate aştepta din partea lor să facă tot ceea ce le stă în putere pentru a-şi continua dominaţia asupra spiritului uman. Şi cu toate acestea, în marele dans al cosmosului, sunt alţii care doresc să vă libereze, căci în eliberarea voastră poate avea loc o măreaţă renaştere a conştiinţei care va fi un mare beneficiu pentru întregul univers; şî aşa se face că multe fiinţe din multe tărâmuri – care consideră sacră viaţa umană – sunt aici pentru a vă asista. Noi suntem doar unele din ele. Pentru că vă alfaţi în pragul acestei creşteri masive de presiune evolutivă, acest moment este o oportunitate critică de a mări puterea luminii, a luminii spirituale, pe acest Pământ.

Aşa se face că vă prezentăm planul nostru pentru viitorul imediat, iar dacă vă simţiţi atras şi aliniaţi cu viziunea noastră, vă invităm să vă alăturaţiu nouă. O numim Creatoarea Planetară. E bazată pe o fizică interdimensională prin care putem, cu ajutorul vostru, să trimitem forme energetice extrem de coerente şi de prielnice în matricea energetică a planetei voastre.

Este posibil să facem această muncă prin ceva ce s-a întâmplat Paştele trecut (se face aici referire la Paştele din anul 2006) când Magdalena a chemat cei şapte mari Arhangheli, iar ei, prin această invitaţie şi co-creaţia a mulţi oameni din jurul globului, au coborât în materie din tărâmurile de lumină împărţind câmpurile lor de energie extrem de elevată în cei care au participat şi însăşi în Pământ.

Au plantat în Pământ nenumărate seminţe de lumină. Sunt împrăştiate prin lume. Unele din ele sunt codate în timp şi îşi vor intensifica amplificaţia de lumină spirituală de-a lungul timpului. Unele vor fi activate (atunci) când anumite forme-unde de energie din spaţiul infinit vor trece prin lumea voastră. Sunt construite, destinate să creeze puncte de alegere, oportunităţi pentru iluminare mărită şi conştienţă spirituală. Sunt contrapunctul direct al forţelor care ar controla, manipula şi întemniţa întreaga viaţă.

Timp de trei zile, începând din 6 Julie până în 8 Julie 2007, convocăm o întrunire în Seattle, Washington pe care o numim Creatoarea [The Creatrix]. La acest eveniment vom împărţi înţelesuri şi tehnici fundamentale ce cuprind fizici interdimensionale şi abilitatea de a manifesta în cea de-a treia dimensiune.

Duminică, 8 Iulie, de la 2-4 pm Pacific Daylight Time, folosind tehnicile pe care le-am împărţit, toţi cei care sunt întruniţi vor activa Creatoarea Planetară. Vom fi asistaţi în această activare de către cele două situri tămăduitoare a pământului pe care le-am stabilit şi de acei indivizi de prin lume care se simt aliniaţi cu viziunea noastră.

Pe durata acestui timp, Duminică, 8 Iulie, de la 2-4 pm Pacific Daylight Time, vom activa multe dintre seminţele de lumină ce au fost plantate de Arhangheli la acele ultime (sărbători de) Paşti.

Pregătire Pentru aceia care doresc să participe alături de noi în Creatoarea Planetară, dar nu pot participa fizic la eveniment, sunt necesare anumite pregătiri. În esenţă, ceea ce se va întâmpla pe durata perioadei de timp Duminică, 8 Iulie, de la 2-4 pm Pacific Daylight Time, este că veţi folosi coloana centrală a corpului vostru de energie subtilă pentru a servi ca şi conductor pentru lumina şi energiile din dimensiunile superioare să treacă prin voi în zona Pământului în care sunteţi localizaţi. Acest (lucru) va furniza punctul de intrare în matricea planetară, căci sunteţi tipare de unde stabile ale energilor Pământului, iar pentru că corpul vostru face parte din elementele Pământului, deţineţi, prin natura voastră, dreptul şi abilitatea înnăscută de a împărţi energie Pământului.

Cu cât sunt mai mulţi indivizii care participă în acest (proces), cu atât mai puternică va fi distribuţia acestor energii benefice. Pe parcursul acestei perioade de timp vă cerem să lăsaţi deoparte activităţi exterioare şi în intervalul acesta de două ore, concentraţi-vă asupra unei axe centrale, asupra coloanei centrale a corpului vostru de energie subtilă şi permiteţi energiilor dimensiunilor superioare să intre prin coroana voastră şi să continue prin corpul vostru (până) în pământ.

Este important, ca pe durata acestei perioade de două ore, să vă creaţi o aliniere a propriilor energii cu energiile dimensiunilor superioare. Acest lucru se face cel mai eficient prin a vă plasa în Holonul Echilibrului şi prin a genera sentimente de beatitudine şi extaz folosind metodele pe care le-am dat anterior.

Pentru uşurinţa voastră, vom aşeza informaţii despre cum să creaţi Holonul Echilibrului şi cum să creaţi extaz prin inimă la sfârşitul acestei comunicaţii. Dacă vă simţiţi chemaţi să participaţi alături de noi de oriunde trăiţi pe acest Pământ, vă cerem să începeţi să vă antrenaţi în a măiestri (în a deprinde) Holonul Echilibrului şi stările extatice, aşa încât pe durata acestor două ore în Iulie, să vă aflaţi într-o stare de echilibru şi veselie sau beatitudine, pe cât vă permite stadiul vostru evolutiv prezent. Celor care se simt chemaţi să se alăture nouă în Creatoarea Planetară, ne înclinăm vouă.

Ne inclinăm numeroaselor voastre descendenţe spirituale pe care le reprezentaţi şi numeroaselor fiinţe intergalactice care sunteţi, şi vă provocăm să vă ridicaţi la (nivelul) viziunii superioare a serviciului planetar pe care acest (proces) îl necesită. Practicaţi şi măiestriţi Holonul Echilibrului. Controlaţi/deprindeţi abilitatea de a crea instantaneu gratitudine, veselie sau beatitudine, fără nevoia de orice condiţie externă. Cu aceste două câmpuri dinamice de energie – echilibru prin Holonul Echilibrului şi extaz pe calea gratitudinii – veţi fi capabili să asistaţi împărţirea acestor energii din dimensiunile superioare Pământului vostru pentru beneficiul umanităţii, şi veţi avea o experienţă interesantă şi cât se poate de captivantă pe parcursul acestor două ore.

Acesta e un experiment superb, o acţiune curajoasă cuprinzând coordonarea multor tărâmuri de fiinţă. Nouă zile anterior Creatoarei, în 29 Iunie, 2007, vom oferi alte şi mai detaliate intrucţii pentru modul în care să operaţi pe durata perioadei de două ore a Creatoarei Planetare propriu-zise.

Hathorienii
Aprilie 15, 2007


Gânduri de la Tom asupra acestui Mesaj Planetar

M-am gândit să vă împărtăşesc unele informaţii care nu se află în acest mesaj al Hatorienilor, dar pe care (grupul meu de ghizi Hathorieni) ni le-au dat mie şi lui Judi (ca răspuns) după mai multe întrebări. În primul rând, aşa cum spun şi ei în Mesaj, undele-inductive-de-conştiinţă ce vin la noi din spaţiul infinit cresc acum atât în frecvenţă cât şi în putere (amplitudine). Unda curentă, care i-a determinat să procedeze în a da acest mesaj a început să sosească în sistemul nostru solar târziu în seara de 12 Aprilie.

Acest val va dura aproximativ nouă zile (până în 21 Aprilie). Ne-au spus să urmărim ştirile în această perioadă, căci vor avea loc creşteri în comportamentele iraţionale, distructivitate şi anomalii ale vremii, şi intr-adevăr au fost. La scurt timp după aceea, o nouă serie de valuri/unde va trece prin sistemul nostru solar şi Pământul nostru. Conform lor, fiecare val succesiv [cu câteva excepţii] va fi mai puternic decât cel anterior. Cu alte cuvinte, nu scăpăm în 21 Aprilie. Va fi val după val de energie-stimulatoare-a-conştiinţei ce vor trece prin lumea noastră ani de-a rândul – şi spun ani de-a rândul, nu luni.

Sunt multe modurile de a privi aceste efecte ale mesagerilor din spaţiul inifnit. Pe de o parte, sunt catalizatori evolutivi ce pot elibera imensă energie personală şi colectivă. Hathorienii folosesc metafora deschiderii uşii propriilor închisori – închisorile fiind definite ca modurile noastre de a trăi în relaţie cu noi înşine, unul cu altul şi cu Pământul. Dacă dorim să supravieţuim ca specie, trebuie să schimbăm modul în care trăim. Punct. Sfârşitul propoziţiei.

Este descătuşat un măreţ potenţial, însă este de asemenea şi extrem de tulburător. Poate că aţi resimţit deja pentru voi unele din aceste efecte secundare – dereglări ale somnului, o sporire a gânsurilor iraţionale, sentimente neobişnuite de deznădejde şi/sau disperare, fatig extrem brusc şi inexplicabil, cât şi volatilitate emoţională.

Articol Suplimentar Important: unele din aceste simptome pot să indice şi o depresie clinică, care poate necesita ajutor specializat. Dacă aceste stări ale minţii şi corpului nu sunt constante, par a apărea şi dispărea rapid, atunci probabil nu sunt relaţionate cu depresia clinică, dar pot fi datorate efectelor energetice despre care vorbesc Hathorienii. Cu toate acestea, dacă nu apar şi trec repede, s-ar putea ca într-adevăr să suferiţi de depresie clinică, caz în care aţi face bine să consultaţi un practician de sănătate mintală.

Hathorienii nu menţionează în mod specific în acest mesaj, însă pentru mulţi poate apărea şi sentimente de dezorientare fizică. Acestea pot include sentimentul că lumea se învârte (ceea ce si face desigur, însă în acest caz, se învârte şi se înclină în unghiuri neobişnuite). În plus, simţul normal de dimensionalitate (percepţia noastră de spaţiu fizic şi spaţiu interdimensional) par oarecum a se schimba şi metamorfoza. Dacă nu ştiţi la ce mă refer, nu vă mai gândiţi nicio altă secundă la asta.

În timp ce probabil este bine să ştim despre aceste unde din spaţiul inifnit şi despre efectele lor provocatoare, nu acesta este motivul principal al acestui mesaj de la Hathorieni, ei lansează un Apel Clarion lumii comunităţii spirituale. Cheamă la o întrunirea în spirit, mii, poate zeci de mii, din jurul lumii pentru a se alătura unul celuilalt în ceea ce ei (Hathorienii) numesc Creatoarea Planetară [Planetary Creatrix].

Pentru cei care se alătură nouă în Seattle, Washington pentru întrunirea propriu-zisă, (6-8 Iulie 2007), Hathorienii ne vor pregăti timp de două zile jumătate cu meditaţii sonore specifice şi instrucţiuni în utilizarea conştienţei multi-dimensionale ca şi cheie a manifestării. Această ştiinţa a modului în care să manifestăm va fi, cred eu, de o imensă valoare pentru noi toţi, însă Duminică, atenţia se mută de la serviciul personal la cel planetar pe durata timpurilor propriu-zise a Creatoarei Planetare, care se va întâmpla Duminică, 8 Iulie de la 2-4PM Pacific Daylight Time.

Gândurile mele asupra Pregătirii Pentru aceia care nu pot participa la evenimentul din Seattle, Hathorienii cer să vă antrenaţi aşa încât să creaţi Holonul Echilibrului în voie (vedeţi instrucţiunile de mai jos). Cer de asemenea să începeţi să vă antrenaţi în a crea stări de beatitudine şi extaz. Dacă nu puteţi să generaţi sentimente de beatitudine şi extaz la voia voastră, atunci Hathorienii au oferit o metodă de a crea extaz prin gratitudine şi prin a vă concentra asupra inimii (vedeţi instrucţiunile de mai jos). Această uniune între gratitudine şi atenţie conştientă asupra inimii fizice creează o mutare a conştienţei ce duce în final la extaz (dacă o menţineţi suficient timp).

Acum, aici apare o dificultate. Pentru unii oameni, datorită unor conflicte emoţionale nerezolvate ţinute în inimă, a se concentra asupra inimii cu gratitudine va aduce adeseori prima dată sentimente de tristeţe, furie, etc., la suprafaţa conştienţei. Dacă se întâmplă acest lucru, vă sugerez să continuaţi să lucraţi cu această metodă până când sentimentele sunt soluţionate sau transformate.

Repetiţia este cheia măiestriei. Până la urmă, această metodă vă va duce la extaz, însă probabil va trebui să munciţi prima dată prin (de-a lungul) unele materiale personale neplăcute.

Această situaţie îmi aminteşte de povestea despre un băieţel căruia i s-a oferit de Crăciun un măgar. A intrat în staulul în care era măgăruşul, însă tot ce vedea era o grămadă mare de bălegar. A spus „ Nu il văd, dar ştiu că există un măgăruş pe undeva pe aici.”

Aşadar, cu alte cuvinte, dacă vă alegeţi cu o gramadă de prostii ce vă apar atunci când vă concentraţi la inima voastră, să ştiţi că extazul sau beatitudinea e pe acolo pe undeva. Aveţi două opţiuni, depinzând de unde vă aflaţi în antrenamentul vostru, atunci când soseşte Creatoarea Planetară propriu-zisă. Dacă aţi descoperit cărarea spre beatitudine şi extaz, atunci vă veţi odihni în aceste stări foarte plăcute ale corpului şi minţii pe durata celor două ore.

Cel mai probabil, dacă sunteţi ca şi mine, o veţi crea timp de câteva minute şi apoi mintea voastră o va lua razna, şi veţi ieşi din starea aceea. Apoi efectiv o veţi recrea, şi faceţi acest lucru oridecâte ori este nevoie pe durata celor două ore. Dacă nu aţi descoperit cum să creaţi la propria voinţă, nu e o problemă – atâta timp cât aţi învăţat, cel puţin, cum să creaţi gratitudine. Apoi, pe durata Creatoarei Planetare, veţi menţine aceste sentimente de apreciere şi gratitudine cât mai mult timp posibil pe durata celor două ore.

Ceea ce veţi face în mod esenţial pe parcursul Creatoarei Planetare este să permiteţi unor energii spirituale superioare să se fixeze în Pământ printr-un canal central ce trece prin corpul vostru, de la coroana din creştetul capului în jos până în Pământ. Cu alte cuvinte, acţionaţi asemenea unui diapazon, ancorând aceste energii extrem de benefice în regiunea Pământului în care locuiţi. (Aşa cum au menţional Hathorienii, vom fi asistaţi în acest proces prin cele două templuri sonore Hathoriene, una din New Mexico şi una în Costa Rica).

Pentru ca acest lucru să funcţioneze, trebuie să vă aflaţi într-o stare energetică echilibrată şi coerentă. Hoplonul Echilibrului imprimă o stare de echilibru, iar coerenţa este creată de sentimente de extaz creată prin gratitudine. Dacă, atunci când vine vremea, nu puteţi crea extaz prin gratitudine, atunci puteţi intra în gratitudine. Dacă nu puteţi genera sentimentele de apreciere sau gtatitudine la voie (vedeţi instrucţiunile), atunci tot ce se va întâmpla este că, nu va putea avea loc coborârea energiei spirituale, pentru a se ancora în Pământ prin voi.Bunele intenţii nu sunt suficiente aici. Pentru cei care doresc să participe cu noi în spirit este necesar un nivel de măiestrie de bază.

Aşa că… dacă vă simţiţi atraşi să vă alăturaţi nouă, vă cer să începeţi să exersaţi metodele de mai jos. Eu cu siguranţă fac asta. Această invitaţie este extinsă de către Hathorieni tuturor persoanelor care împărtăşesc o viziune comună asupra sacralităţii vieţii, indiferent de credinţa personală, religie, filozofie sau stil de viaţă. Dacă simţiţi adevărul acestei iniţiative, şi vă simţiţi chemaţi să participaţi, vă invităm să vă alăturaţi nouă. Aşa cum au spus în mesajul lor, instrucţiuni finale pentru participarea pe durata Creatoarei Planetare vor fi oferite pe acest website pe data de 29 Iunie.

Tom Kenyon