Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Cântecul celor Patru Elemente

Tom Kenyon, M.A., publicat în 2010

Mai întâi de toate, permite-mi să vorbesc despre o mică dezinformare. În ciuda lucrurilor scrise de unele persoane, sunetele/cuvintele din Chant of the Four Elements/Cântecul celor Patru Elemente nu sunt de origine egipteană.

Hathorii mi-au dat acest cântec în timp ce mă aflam într-o stare meditativă, în urmă cu mulți ani. Ei au spus că aceste sunete/cuvinte se apropie cel mai mult de sunetele folosite de ei, pentru a indica cele Patru Elemente. Sunetele reale sunt forme de undă complexe, care nu sunt articulate cu ușurință de vocea umană.

Folosirea acestor sunete/cuvinte pentru cele Patru Elemente pare să fie înrudită cu un concept străvechi cu privire la conștiința materiei și cu o convingere oarecum ezoterică că, în anumite circumstanțe, aceste Patru Elemente pot răspunde – și vor răspunde – conștiinței umane.

Pentru aceia dintre noi care trăim în era modernă, asemenea idei ar putea părea ciudate și nechibzuite. La urma urmei, chimia a descris amănunțit structurile atomice responsabile de elemente. Iar aceste cunoștințe foarte practice sunt reflectate în mod clar, în tabelul periodic al elementelor.

În perspectiva chimică asupra materiei, toate elementele din universul cunoscut sunt alcătuite din elemente atomice și moleculare extrem de mici, ce pot fi manipulate sau schimbate. Într-adevăr, o mare parte din tehnologia noastră modernă se bazează pe cunoștințele tehnice despre manipularea acestor minuscule elemente de bază ale materiei, după plac.

Pentru majoritatea oamenilor de știință, chestiunea conștiinței nu apare la acest nivel minuscul al creației (adică, substratul atomic și molecular, responsabil de elementele în sine). Într-adevăr, dacă ar fi să adresezi o astfel de întrebare majorității chimiștilor, ar râde de tine, pentru că te-ai putut gândi la o idee atât de absurdă.

Dar oricine s-a ocupat, printre altele, de filosofia greacă antică sau de cea ezoterică (inclusiv alchimia europeană) a întâlnit, fără îndoială, conceptul de cele Patru Elemente (Pământ, Aer, Foc și Apă). Poate că această concepție primitivă despre cele Patru Elemente a apărut pe când oamenii se chinuiau să înțeleagă lumea în care trăiau, fără să aibă avantajul de a putea „vedea” structura ascunsă a materiei (elementele de bază atomice, subatomice și moleculare, ce alcătuiesc de fapt elementele din jurul lor). Și/sau poate că ei au fost inspirați, în moduri de care noi nu ne putem da seama în totalitate, întrucat suntem atât de îndepărtați de primii noștri strămoși.

Înaintea dezvoltării monoteismului, în timpul perioadei importante a păgânismului, a existat o foarte mare abundență de zei și zeițe, de semizei si spirite ale pământului, cu care oamenii au interacționat. Iar în această lume profund mitică și arhetipală, cele Patru Elemente – Pământul, Focul, Aerul și Apa – puteau fi contemplate direct. Scopurile comuniunii dintre om și un elemental erau foarte variate și, evident, includeau lucruri precum eliberarea și purificarea, vindecarea bolii, creșterea puterii interioare și, în unele cazuri, profeția.

În tradiția eseniană – care a avut rădăcini atât păgâne, cât și monoteiste – cele Patru Elemente erau văzute uneori drept îngeri. Iar interacțiunea cu acești elementali angelici era considerată o cale de a te ridica, temporar, la stări superioare de conștiință.

Eu, personal, am remarcat – cel puțin în privința mea – că elementul aer e deosebit de bun pentru acest lucru (transformarea conștiinței). Să te plimbi printr-o vijelie poate fi stimulativ, iluminator și chiar vindecător, dacă ești în dispoziția potrivită. În perioada în care am trăit în zona Outer Banks, din North Carolina, am descoperit că furtunile, vânturile foarte puternice și chiar uraganele moderate sunt transformatoare extraordinare ale conștiinței. (Te rog să iei aminte că nu sugerez, nicio clipă, să ieși să te plimbi în timpul unei furtuni sau, Doamne ferește, a unui uragan moderat. O astfel de cufundare în lumile elementale nu e pentru cei slabi de înger și, cu certitudine, nu trebuie să fie acceptată în starea noastră, de dadacă excesiv de protectivă, în care orice încercare de a intra în frenezia existenței e considerată suspectă.)

Am divagat însă de la subiect, stăruind asupra uneia din exasperările mele – întemnițarea sufletului omenesc, de către cei fără suflet, a căror număr e în creștere, acum, în era post-modernă. Lăsând deoparte mica mea perorație, să revenim la un context un pic mai istoric, cu privire la cele Patru Elemente.

Înțelegerea arhetipală a celor Patru Elemente nu se limitează mai deloc la tradițiile occidentale pre-monoteiste, mistice sau filosofice. Ea apare și în șamanismul indigenilor, iar multe din aceste tradiții șamanice preced creștinismul și iudaismul.

În India antică, folosirea în scop spiritual a elementului foc a devenit o formă de artă foarte ritualizată. Originile focului hindus, puja, merg neîndoielnic în trecut, spre începuturile civilizației. Până în ziua de azi, yoghinii conduc ceremonii sacre ale focului – sau yagnas – în scopul de a transforma impedimentele interioare ale iluminării lor, prin comuniunea cu elementul foc – sau agni – în sine. De multe ori, astfel de focuri sacre sunt întrebuințate pentru a aduce ofrande zeităților, pentru purificare spirituală, Inițieri și, în anumite împrejurări, și pentru profeție.

Budismul folosește și el focul în multe ritualuri. Unele secte budiste folosesc elementul foc mai mult decât altele și poate că, în această privință, cei mai remarcabili sunt budiștii tibetani, care folosesc mult elementul foc – în timpul ritualurilor puja, atribuirii de puteri – și multe tipuri de rugăciuni. Îmi voi aminti mereu de aroma distinctă a lumânărilor din unt de yak, din templele din Tibet, unde lumina lor caldă este o prezență mereu constantă.

Trecând de la tradițiile yoga din India și Asia, la tradițiile mistice occidentale, întâlnim o pagină de istorie fascinantă. Potrivit unor savanți, rădăcina occidentală a celor Patru Elemente, ca și concept filosofic, merge în trecut, la babilonieni și principalele lor scrieri – Enuma Elis, o scriptură scrisă pe tăblițe de lut, pe care cercetătorii le-au datat undeva între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea, î.Hr. Enuma Elis descrie patru elemente cosmice: pământul, marea, cerul și vântul, care – dacă savanții au dreptate – s-au transformat, în timp, în cele Patru Elemente (Pământul, Focul, Apa și Aerul).

~ Text marginal ~

Notă: Cu toate că nu e reprezentativ pentru discuția noastră despre cele Patru Elemente, m-am gândit că e posibil ca unii cititori să găsească un element cheie interesant, în Enuma Elis. Textul îl menționează pe Marduk, ca zeu suprem printre toate zeitățile mesopotamiene, și spune că omenirea a fost creată pentru a-i servi pe zei. Eu, personal, consider că această informație este de mare interes, întrucât mulți savanți identifică originile babiloniene cu primii sumerieni. La fel ca babilonienii, sumerienii și-au consemnat istoria și miturile pe tăblițe de lut, din care multe au supraviețuit, în mod remarcabil, până în ziua de azi. Aici, pe tăblițele sumeriene, e consemnată o întâlnire neobișnuită din antichitate, ce pare să localizeze sursa credinței babiloniene, că omenirea a fost creată de zei (poate de extratereștri?) pentru a-i servi, ca rasă de sclavi. Nu o să spun mai multe despre acest subiect, în afară de faptul de a-i îndruma pe cei interesați de lucruri precum întâlnirile cu extratereștrii în culturile străvechi, spre scrierile fascinante ale lui Zechariah Sitchin.

~ Înapoi la subiect ~

Atunci când Hathorii mi-au oferit interpretarea lor despre cele Patru Elemente, am recunoscut imediat o similitudine între concepția lor și concepțiile din diverse tradiții spirituale străvechi. Metoda lor de a intra în comuniune cu cele Patru Elemente a fost însă surprinzatoare și neașteptată. Fiind mereu un adept al pragmatismului, mi-am propus să văd dacă ceea ce ei au prezis chiar se întamplă, atunci când meditez la cele Patru Elemente, așa cum au sugerat ei. Și pot spune sincer că, după ce am folosit-o de multe ori și în multe situații diferite, metoda lor funcționează în moduri profunde.

Cântecul celor Patru Elemente: o perspectivă hathoriană

Hathorii – care mi-au comunicat inițial aceste informații – afirmă că fiecare din cele Patru Elemente deține o conștiință, chiar dacă ea are o calitate foarte diferită de cea a oamenilor. Potrivit lor, se poate intra în comuniune energetică cu fiecare dintre aceste elemente, deschizând astfel un portal spre alte tărâmuri de conștiință. Și, într-adevăr, acesta e, în primul rând, scopul incantării acestui cântec.

Așa cum am menționat mai devreme, fiecare dintre sunetele/cuvintele pentru cele Patru Elemente este o aproximare a ceea ce, în realitate, este o formă de undă complexă. Vocea umană nu poate reproduce cu ușurință aceste forme de unde, deoarece ele sunt tonuri continui. Sunetul/cuvântul pentru elementul Pământ este EL; focul este KA; iar apa este LIM. În concepția hathorilor, aerul și spațiul se combină într-un singur element, indicat de sunetul OM.

Potrivit lor, cele Patru Elemente răspund la emoția umană, în special la cele pe care le numim apreciere sau recunoștință.

Atunci când, în timpul cântecului, îti îndrepți sentimentele de apreciere sau recunoștință spre elemente, deschizi o linie energetică de comunicare non-verbală, între tine și elemente. Este o experiență care modifică mintea, cel puțin, și, cu cât folosești mai mult cântecul, având sentimente de apreciere sau recunoștință, cu atât efectele sunt mai puternice.

Cântecul are două faze – faza exterioară (în care îți îndrepți aprecierea sau recunoștința spre elementele exterioare, din lumea din afara ta) și faza interioară (în care îți îndrepți aprecierea sau recunoștința spre elementele interioare din corp).

Se poate ca, pentru unele persoane, conceptul de elemente exterioare versus elemente interioare să fie un pic neclar. Așadar, pentru a clarifica lucrurile… elementele exterioare se referă la toate elementele existente în afara corpului tău – elementul Pământ este pământul în sine. Elementul Foc e Soarele sau orice sursă de foc/căldură, exterioară corpului. Elementul Apă este orice întindere sau formă de apă din afara corpului tău. Iar elementul Aer e spațiul și aerul din jurul tău.

Astfel, atunci când trimiți apreciere celor Patru Elemente exterioare, poți trimite apreciere/recunoștință Pământului, pe sunetul EL. Când auzi sunetul KA, poți trimite apreciere/recunoștință Soarelui (chiar dacă nu îl vezi) sau unei alte forme de foc sau căldură, cum ar fi o lumânare sau chiar un radiator. Când auzi sunetul LIM, poți alege să trimiți apreciere/recunoștință oceanului, unui fluviu sau râu ori poate norilor (întrucât sunt alcătuiți din vapori de apă) sau chiar unui pahar de apă din apropiere. În final, când auzi sunetul OM, poți alege să trimiți alternativ apreciere/recunoștință aerului din preajma ta și apoi senzației de spațiu din jurul corpului.

Faza următoare din cântec este pentru elementele din interior. Și, la fel ca în cazul elementelor exterioare, ai multă libertate în modul de lucru cu ele.

Când auzi sunetul EL, poți alege să-ți îndrepți aprecierea/recunoștința spre oase (partea cea mai densă din corp).

Când auzi sunetul KA, îți poți îndrepta aprecierea/recunoștința spre plexul solar – focul eteric din tine, pe care yoghinii il numesc bhuta agni – sau poți alege să-ți îndrepți aprecierea/recunoștința spre focul digestiv, pe care yoghinii il numesc jathara agni, deoarece digestia este de fapt un foc ce arde lent (oxidare) și pune în libertate substanțe nutritive și energie. Dacă conștiența ta e foarte subtilă, ai putea alege să trimiți apreciere/recunoștință spre mitocondriile din nucleul celulelor care-ți alcătuiesc corpul (cu excepția globulelor roșii din sânge, care nu au nucleu). Mitocondriile sunt generatoarele de putere ale celulelor, producând și ele un gen de foc.

Când auzi sunetul LIM, poți alege să trimiți apreciere/recunoștință elementului apă din corp, cum ar fi sângele sau limfa.

Și, în final, când auzi sunetul OM, poți alege să trimiți apreciere/recunoștință elementului aer din corp, cum ar fi aerul din plămâni. Iar când trimiți apreciere/recunoștință elementului spațiu din tine, poți trimite apreciere spațiului dintre organele tale. Sau, dacă ai o conștiență foarte subtilă, poți trimite apreciere/recunoștință spațiului dintre atomii din corp!

Am remarcat că, atunci când folosesc cântecul în acest fel (alternând între elementele exterioare și cele interioare), pentru câteva minute, granița dintre lumea mea interioară și lumea exterioară se estompează. În mod interesant, această estompare a granițelor personale e una din caracteristicile anumitor stări mistice ale corpului și minții. Persoane care au lucrat cu acest cântec au relatat și ele experiențe similare.

Pentru a folosi cântecul așa cum mi-a fost dat, trimite mai întâi sentimentul de apreciere sau recunoștință elementelor exterioare, apoi elementelor interioare care-ți alcătuiesc corpul. Apoi îndreaptă-ți iar atentia asupra elementelor exterioare, după aceea, din nou celor interioare ș.a.m.d. Fiecare serie a cântecului e folosită pentru a trimite apreciere sau recunoștință fie elementelor exterioare, fie celor interioare.

Pe măsură ce continui să-ți canalizezi emoția în acest fel, se stabilește o punte interioară de conștiență, ce poate să-ți modifice profund conștiența și să-ți permită să intri în comuniune cu aspectele mai subtile ale acestor elemente.

Sper că această scurtă descriere a procesului îți va fi de folos, în timp ce explorezi puterea acestui cântec. La o analiză finală, eu cred că unirea aprecierii (sau recunoștinței) tale cu conștiența (sau contemplarea) ta despre un element dat (Pământ, Foc, Apă sau Aer) e cea care deschide portalul dintre tine și lumile elementale de ființare. Cu alte cuvinte, cântecul în sine e doar un dispozitiv care-i indică conștienței că e momentul să-ți îndrepți atenția spre alt element.

Comuniunea cu planurile elementale de ființare poate produce stări modificate profunde, ale minții și corpului. Iar acestea pot deschide căi spre sfere de cunoaștere deosebite.

Iată o mostră din cântecul de pe CD-ul meu, intitulat Ascension Codes (Coduri de Înălțare).

© 2014 Tom Kenyon Toate drepturile rezervate www.tomkenyon.com

Nu e permisă folosirea muzicii mele în niciun clip video, artă grafică, meditație sau ca suport de material. Nu e permisă postarea muzicii mele pe You Tube sau alte mijloace mass-media de acest gen. Mesajul în sine poate fi copiat și împărtășit, dar muzica mea nu. Dețin drepturile de autor pentru toată muzica mea și nu e permis ca ea să fie folosită, distribuită sau copiată în niciun fel, în niciun mijloc mass-media.