Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Лечебната Сила на Човешкото Сърце

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

13 април 2013

Това послание на Хаторите е чист звук.

С други думи, в това Планетарно Послание на Хаторите няма думи. То е чист Хаторски звук.

Основният начин на Хаторите за комуникация и методът им за придаване на трансформираща информация винаги е бил чрез каталитичната им работа със звука. Тези чисти звуци-форми активират не-обикновени състояния на тялото и ума, които можем да използваме, за да получим достъп до много – измерните реалности на нашето съществуване.

Това, накратко, е защо техните звуци са толкова мощни.

Изпитването непосредствено на нашата мулти-измерна природа не е единственото чувство на ума и сърцето, то може бързо да включи нови прозрения, да повиши творческите способности и да вдъхнови духовна смелост.

Можете да намерите пряка връзка към тази звукова медитация в края на тази страница. Можете също да намерите линк към тази медитация в раздел Listeningв нашия сайт(www.tomkenyon.com.

Точно това”звуково послание” беше записано на живо по време на еднодневното Хаторско Усилване, което се проведе в Истанбул на 13 април 2013. По време на тази звукова медитация фокусът ни беше в сърдечната чакра и аз бях изненадан да усетя, че звуците се излъчваха в много подземни проходи, които се простираха под огромния град Истанбул. Ясно усещах, че тези звуци бяха излъчвани от Истанбул към останалата част от света благодарение и на географското разположение на този древен град, и на уникалните му енергийни качества, които свързват и Европа, и Азия.

В един момент по време на звуковата медитация получих силно психическо впечатление, че бях поздравен от множество Пазители на Земята, които живеят в подземните проходи. Всеки един от тях, без изключение, ме информира, че светът бе на път да премине през радикална трансформация. Точно какво имаха предвид те не ми беше изяснено, но промените ще бъдат много разрушителни за нашия човешки начин на живот.

Моето усещане във връзка с тези древни същества беше, че човечеството трябва да се изправи пред и да трансформира собствените си неизлекувани емоционални рани, ако ще оцелява в преминаването към по-високото измерение.

По този начин, целта на тази медитация е да интегрирате аспекти от себе си, които сте отбягвали или отричали. В психологията този вид емоционално изместване се нарича сянката, а отреченият сенчест материал може да замърси вътрешния ни живот, както и външните ни действия в света около нас.

Хаторите са категорични, че трябва да трансформираме собствения си сенчест материал и индивидуално, и колективно като се придвижваме нагоре в съзнанието. Те също твърдят, че колективната ни сянка е действала в обезпокояващи темпове и по начини, които заплашват не само човешкото оцеляване, но оцеляването и на другите форми на живот на тази планета.

Въпреки несигурното положение, пред което е изправено сега човечеството, Хаторите вярват, че човешкото сърце (т.е. сърдечната чакра) има вродена способност да лекува и да трансформира индивидуалните ни емоционални животи без значение колко трудни са били историята и емоционалните ни травми. Не само това, те са на мнение, че лекуването на емоционалния ни живот има фин и все пак мащабен ефект върху колективното сърце (т.е. нашият колективен емоционален тон) също така, който може и наистина влияе на колективната ни съдба.

Слушах записа на тази медитация няколко пъти и изпитвам лечебен отговор всеки път в сърдечната си чакра. Хаторите ме помолиха да я публикувам на сайта колкото може по-скоро. А това е знак, мисля, за това колко спешна и отчаяна е сегашната ни ситуация според Хаторите.

Предложения за слушане

1)      Един начин за слушане на тази медитация е просто да фокусирате вниманието си върху областта на сърдечната си чакра, която е разположена в центъра на гръдния ви кош зад гръдната кост. Просто поддържайте умствен фокус в тази област и слушайте звуците. Когато се разсеете, върнете се обратно към сърдечната си чакра и към звука.

2)      Друг начин на слушане на тази звукова медитация е да си представите, че малка версия на вас самите е в сърдечната ви чакра. Тази промяна в самоидентичността ще създаде по-силен ефект за някои хора. В зависимост от това, с какво се справяте, може да откриете образа си в сърдечната си чакра стоящ, седящ или лежащ. В някои случаи, когато се чувствате силно уязвими, може да се намерите свити в позицията на ембриона в сърдечната си чакра. Просто поддържайте фокуса на вниманието си върху това чувство за вас, които сте вътре в сърдечната си чакра, каквито и форми може да приема тя. Не се изненадвайте, ако формата в сърцето ви се промени, когато преминавате през различни типове емоционален материал.

3)      Някои хора ще намерят за по-мощно да вдишват в сърдечната си чакра, когато слушат звуците. Ако работите с този метод, издишайте с въздишка и оставете въздишките да излязат от сърдечната ви чакра. С други думи, правете звучна въздишка с всяко издишане.

По-напреднала форма на този метод е да си позволите да чувствате движението на енергия, която се излъчва от сърдечната ви чакра като въздишате с всяко издишане и да следвате това движение на енергия с вашето съзнание, когато енергията от сърдечната ви чакра циркулира през цялото ви тяло.

Лично мое предложение е да опитате трите метода и да изберете този (или тези), който работи най-добре за вас. Може също така да намерите за полезно да имате тетрадка, за да записвате впечатленията си, чувствата, образите и прозренията веднага след завършването на звуковата сесия. Това е, защото състоянието на съзнание, генерирано от този звуков отрязък, може да генерира вид буден сън, и като сънищата, те понякога може да дават значими прозрения, но също като сънищата, те се размиват в природата и лесно се забравят.

Мисля за тази звукова медитация като вид археологически инструмент. Може да го използвате, за да разкриете скрити пасажи в сърцето си и да изтеглите съкровища на съзнанието, които са били скрити от погледа ви. И можете, това е също толкова важно, да изнесете в светлината на съзнателното ви внимание „неща”, които са били скрити от мрака на несъзнанието.

Вие изпълнявате тази задача за себе си. Но ползите от освобождаването ви от емоционалния затвор и ограничение могат и ще са от полза за ближните ви човешки същества и разбира се за целия живот.

Моля да отбележите, че този аудио файл най-добре се слуша чрез слушалки, тъй като повечето компютърни звукови системи разсейват звуците на този запис.

Кликнете тук Click here, за да слушате и/или да изтеглите Хаторска Лечебна Звукова Медитация за Сърдечната Чакра 2013. Отбележете, че това е жив запис от събитието в Истанбул и има някои звуци от залата, който бяха уловени от микрофона.

Информация, която не е свързана с това послание

За тези от вас, които учиха с мен в миналото, и за тези от вас, които планират да работят с мен в бъдеще, мислех си, че може да е добра идея да ви уведомя за намерението ми относно семинарите. В началото на следващата година променям стила си на работа и ще има все по-малко и по-малко възможности да съм в живите звукови полета, които са важна част от моите семинари.

Живите звукови полета, които създавам по време на семинарите, са полета от фина енергия, които са генерирани, когато получа достъп до други измерения на съзнанието. Докато записването на тези звуци определено улавя някои от енергиите, които се освобождават, когато канализирам светове от други измерения, цялостното въздействие на тези енергийни полета може да бъде изпитано единствено в момента, когато всъщност канализирам звуците и в мястото, където това се случва.

Има само три планирани семинара за тази година в САЩ.

Превод:Tauno