Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Вие живеете в дуалистична вселена. Това е самата и природа.

Тя се проявява като принципът на противоположностите, в който силите клонят да имат еднакви и противоположни реакции. Това се прилага към физиката на вашата вселена и към самата природа на самото дуалистично съзнание.

Тази дуалистична природа на вашата вселена се повлиява от Ускоряването на Времето, през което преминавате. Един нетен резултат от това е увеличаването на дуализма или поляризацията на човешкото съзнание.

Изникват поляризирани конфликти между нации, общности, религии и личности. Това злощастно състояние на нещата ще се очаква, тъй като планетарната и галактическата енергетика се повишава.

Нашето послание се занимава със стратегия за навигиране през трудностите на увеличената поляризация. Наистина вие може вече да сте открили, че в някои от вашите социални кръгове има вид враждебност и поляризирани гледни точки спрямо ситуациите.

Стратегията, която предлагаме, се нарича Триединната Сила.

Това е атрибут на духовно майсторство и ще ви позволи да се движите през поляризацията с по-голяма ефективност и по-голяма вероятност да проявявате това, което искате в противовес на това да сте „хванати” в драмите на поляризация и конфликт.

Принципът е прост. Като човешко същество вие сте склонни да бъдете привлечени към хора или ситуации, или да сте отблъсквани от тях. Тази тенденция да се оставите да бъдете привлечени или отблъснати е в голяма степен несъзнателно действие.

Може случайно да срещнете някого и да се почувствате привлечени към него или нея, а дълбочината или силата на привличането може да ви доведе до това да изтриете друга информация за този човек.

По същия начин, когато около вас изникват ситуации, независимо дали са обществени, политически или религиозни, вие също така може да се намерите привлечени към тези ситуации без друга информация, която би била полезна в определянето дали дадена ситуация е „правилна” за вас или не.

Същото важи и за отблъскването. Вие може да се намерите отблъснат от някого или ситуация, и по същия начин, идентифицирате се с отблъскването като по този начин се отрязвате от друга информация, която може да е полезна.

Триединната Сила

Ако можехте да си представите триъгълник и в левия ъгъл на триъгълника е привличането, а в десния ъгъл на триъгълника е отблъскването, тогава точката над тези две крайности е Триединната Сила.

Това е умствена перспектива, която има духовни качества. Тя ви позволява да плавате над ситуацията и да я разглеждате от много гледни точки.

Ако, например, сте привлечени от човек и се предадете на това привличане, без да позволите достъп до знаци и информация за този човек, то тогава вие сте поставили в несигурна позиция.

Но като не се идентифицирате с привличането вие „плавате отгоре” към Триединната Сила и сте свободни да наблюдавате поведенията, които може да сигнализират неудачността или опасния характер на взаимоотношенията с този човек.

По същия начин, ако сте отблъснати от човек или ситуация Триединната Сила ви позволява да„плавате отгоре” и да не се идентифицирате с отблъскването и докато сте в това състояние вие сте свободни да видите включени други нива.

Би могло този човек или ситуация да са токсични за вас или би могло този човек или ситуация да е огледално отражение обратно към вас на нещо, което не харесвате в себе си.

Като спрете за момент идентификацията си и с привличането, и с отблъскването, вие сте в състояние да видите по-ясно и да получите информация за човека или ситуацията от разширена гледна точка.

Знанието е сила, а Триединната Сила ви дава достъп до изначалните сили на яснотата. Така че нашето предложение в това време на повишена човешка поляризация и Времево Ускорение е да наблюдавате себе си.

Когато изпаднете в привличане, спрете за момент. Отстъпете от своята идентификация с привличането.

Носете се над него, каквото беше, и включете Триединната Сила. Вие правите това, за да влезете във взаимоотношения, независимо дали с човек или ситуация, с отворени очи.

Ако сте отблъснати от човек или ситуация, спрете за момент и се освободете от идентификацията си с вашето отвращение от човека или ситуацията.

Плавайте над ситуацията или човека, каквито са, и включете Триединната Сила, за да видите по-дълбоко – да усетите с по-голяма яснота – дали този човек или ситуация са токсични или дали това е огледало за нещо във вас, което трябва да трансформирате.

Като навлизате по-дълбоко във фазата на поляризация на планетарното съглашение, Триединната Сила може много да ви помогне, тъй като преминавате през този труден период на увеличен личен, междуличностен и колективен конфликт.

Хаторите
1 юли 2012г.

Мисли и наблюдения на Том

Възприятието наистина зависи от възприемащия. А тази зависимост на възприятието е не по-очевидна, според мен, от нашите взаимоотношения един с друг.

Освен това, това е мое наблюдение от известно време насам (т.е. последните няколко месеца), че поляризацията на човешките взаимоотношения е във възход.

Разбира се, винаги е имало различия в становищата. А конфликтите между хора и нации едва ли са нещо ново.

Историята е осеяна с инциденти на разрушителни и катастрофални срещи между отделни хора, както и между религии и култури.

Но това, за което говорят Хаторите тук е увеличението на поляризираните възприятия и вярвания между хората.

Според тях това тревожно увеличение в поляризацията се случва в резултат от енергетиката, през която преминаваме (т.е. промените в нашето слънце, както и импулси на ускорена еволюция от Централното Слънце на нашата галактика и от дълбокия космос) и фактът, че ние сме подложени на крайните ефекти от Ускорението на Времето.

В края на сеанса Джуди ги попита колко дълго мислят, че ще продължи този период на увеличена поляризация.

Техният отговор беше, че е трудно да се формулират точните времеви координати, но усещането им беше, че тази крайна поляризация на човешките възприятия би продължила поне от осемнадесет месеца до две години, ако не и повече.

И освен това, те очакват силата на поляризацията да се увеличи, а не да спадне през този период. Джуди също попита за странността на поляризирания опит и попита дали те имат да предложат някаква по-нататъшна разработка.

Те казаха, че част от трудността, която ние хората изпитваме, е фактът, че силата на планетарните и галактическите енергетики е толкова крайна, че често правят късо съединение в познавателния процес. В резултат на това, хората могат да станат още по-хаотични и ирационални от обикновено.

Ако възприятията и прогнозите им са точни, тогава би било разумно да открием някакъв майсторски начин да преминем през такъв период на увеличени междуличностни, културни и религиозни разногласия.

Триединната Сила

Според мен идеята за Триединната Сила е най-фино Хаторско опростено обяснение.

Ако сте склонни да си визуализирате нещата, мислете за триъгълник. Сложете силата на привличането в отдалечения ляв ъгъл и силата на отблъскването в отдалечения десен ъгъл. Точката на триъгълника над двата ъгъла е перспективата на Триединната Сила.

Чрез тази перспектива ние можем да гледаме надолу и да видим или усетим нещата, които може и да не виждаме или усещаме, когато сме хванати в хватката на привличането или отблъскването.

Триъгълникът е само метафора, разбира се. Това, което всъщност правите, е извисяване в осъзнатостта, така че повече да не сте омагьосани от силата на привличане или силата на отблъскване.

От това състояние на не-идентификация с нито едно от състоянията (привличане или отблъскване) вие може по-добре да усетите информацията, която може да е полезна за вашия процес на вземане на решение.

Има промяна в нашия мисловен процес, необходим, за да се включи Триединната Сила и тази промяна е просто отстъпване от само-идентификацията.

Вместо да бързаме и да направим нормалното човешко нещо, което е да се идентифицираме с привличането или отблъскването, ние временно се намесваме в автоматичните си отговори с цел да получим цена информация.

Типът информация, до която имаме достъп, когато сме в състояние на не-идентификация, е качествено различен от типовете информация, до които имаме достъп, когато ме хванати в интензивността на момента.

В допълнение към спирането на процеса на само-идентификация, Хаторите предлагат промяна в пространствената перспектива като друга стъпка да се ангажира Триединната Сила:

„Когато изпаднете в привличане, спрете за момент. Отстъпете от своята идентификация с привличането.

Носете се над него, каквото беше, и включете Триединната Сила. Вие правите това, за да влезете във взаимоотношения, независимо дали с човек или ситуация, с отворени очи.

Ако сте отблъснати от човек или ситуация, спрете за момент и се освободете от идентификацията си с вашето отвращение от човека или ситуацията.

Плавайте над ситуацията или човека, каквито са, и включете Триединната Сила, за да видите по-дълбоко – да усетите с по-голяма яснота – дали този човек или ситуация са токсични или дали това е огледало за нещо във вас, което трябва да трансформирате.”

Ако сте развили пространствени способности, ще сте в състояние да си представите себе си, плаващи над ситуацията или взаимодействието и да се наблюдавате привлечени или отблъснати.

Това пространствено разделение на част „наблюдател” и част „реагиращ” може да е доста полезно за спирането на модела на идентификация с вашите реакции (т.е. привличане или отблъскване). Но ако нямате този вид пространствена способност, ще ви е трудно да направите това.

Ако не сте в състояние да „плавате над ситуацията или лицето”, на които вие реагирате, не се тревожете за това.

Основното действие, необходимо, за да се включи Триединната Сила, е просто да спрете собствения си процес на само-идентификация, така че да можете да усетите нови типове информация за ситуацията или лицето.

Да си човек е да имаш привличания и отблъсквания. Това е просто част от човешко-бозайническото уравнение.

Всички животни имат вродена биологична реакция, която придвижва към нещо (привличане) или далеч от него (отблъскване).

И Хаторите не предполагат, че ние ще елиминираме този тип биологичен отговор. Те просто казват, че когато ние временно преустановим нашата само-идентификация с тези реакции, в съзнанието се отварят врати (метафорично казано).

Нови познания и разбиране стават достъпни за нас и с това знание ние можем да създаваме и съ-творяваме с по-голямо майсторство.

Ако обаче сме хванати във вълнението на привличането или страха от отблъскването, тогава ние често не успяваме да видим или усетим „червените знаменца” или друга решаваща информация за човек или ситуация.

Колко много „отрицателни”взаимоотношения и/или ситуации всички ние можехме да избегнем, ако бяхме способни да „видим” онези неща, за които сме слепи в момента на силно привличане (или в някои случаи отблъскване)?

Мисля, че се изисква лична дисциплина, за да се включи този метод. А това налага ние да избягваме емоционалната интоксикация, която се случва, когато сме действително хванати в силно привличане или отблъскване.

И както с много аспекти от нашия емоционален живот, това понякога е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Но мисля, че емоционалната дисциплина си струва усилията. Ако не друго, това ще ни доведе до по-дълбока психологическа проницателност, а това е добро нещо.

Освен това, обаче, включването на Триединната Сила може да ни помогне като творци и съ-творци като ни даде достъп до по-високи нива на информация по отношение на това с кого или какво ние може да планираме съ-творение.

Завърших това последно изречение, между другото, с предлог за цел. Предлозите установяват връзки между думите, точно като силата на привличане или отблъскване установява връзка между хората.

Докато някои граматици не се съгласяват относно правилността на това да се завърши изречение с предлог, други изтъкват, че понякога това е необходимо.

По този начин, ми се струва, както и на много други любители на езика, правилото за предлозите всъщност е мит. Някои митове умират бавно.

В тази връзка, митът за предлозите е упорит, пазен, както е бил, от догмата на съпротивляващите се граматици.

Моят коментар тук не се отнася толкова за граматиката, колкото за синтаксиса на нашите животи. Под синтаксис на животите ни аз имам предвид реда и взаимоотношенията на нашите опити – както ние ги поддържаме да са.

Когато синтаксисът (редът)е променен в изречението или в нашия живот, може да се получи дупка във възприятието и чрез тази дупка може да се родят нови значения и нови светове.

Много от нас са били държани в плен от друг мит – митът, че ние не можем и не бива да създаваме (или съ-творяваме) нашия живот по начините, по които искаме да бъде.

В този контекст, Триединната Сила фундаментално е метод за промяна на синтаксиса (реда) и на нашето възприятие, и на нашите умствени/емоционални животи. Чрез дупката (или портала), която се появява, когато синтаксисът е променен, ние сме по-способни да зърнем нови възможности.

Том Кениън