Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Слънчевият холон

Хаторска Планетарна Медитация чрез Том Кениън

 Даваме информация за слънчевия холон сега, защото вие колективно навлизате в дълбок и несигурен преход в планетарното съзнание.

Както при всяко възприятие, получените знания са свързани с перспективата, от която се разглежда дадена ситуация.

В това отношение ние не се различаваме от вас. Просто ние гледаме на вашата несигурност и потенциали от други измерения на съзнанието.

Имаме различни гледни точки върху вашата ситуация. Ще се постараем да сме максимално кратки, за да стигнем до звуковата медитация. Но чувстваме, че тези гледни точки могат да ви помогнат.

И така… нека да започнем с началото, че всичко във вселената е танц на светлина, енергия и материя.

От перспективата на най-висшите измерения, които достигнахме, която наричаме Етос, няма конфликт. Всички крайности са уталожени в безкрайния простор на спокойствието. По този начин, от тази перспектива всичко, което се разгръща във вашия опит на вашата Земя, е преходно показване на светлина и енергия и по своята природа е като сън. То няма вещество. Това е магически показ на Космическия Ум.

Обаче, нещата стават „малко лепкави”, когато  съзнанието спадне от това възвишено измерение в бушуващите субатомни частици – сблъсъците на светлина, енергия и материя, които са Атомните Въртящи се Дервиши, отговорни за вашия сензорен свят. Наистина, от перспективата на въплъщение на вашата Земя, понякога е трудно да се намери спокойствие на ума.

Слизайки по0надолу към Земята, така да се каже, вие сте в разгара на масивни Хаотични Възли. Някои от тях влияят на вашия климат, вашите океани, вашата екосистема, вашите политици, социалният ви хаос, и самото съществуване на цивилизацията такава, каквато я познавате. Не се обезсърчавайте от тази лавина от промяна, защото тя наистина и най-категорично е възможност да еволюирате с ускорено темпо.

Тези, които отказват да еволюират, ще деволюират. Да яхнеш вълните на промяната за ваша духовна полза е, от наша гледна точка, нещо разумно, което може да се направи.

Една от големите трудности в този планетарен преход е, че вашите умствени, емоционални, физически и духовни сили могат много да се изчерпят. Тук имаме предвид силата на вашето КА ( вашето фино енергийно тяло)и вашето КНАТ (физическото ви тяло). Тази загуба на сили може да ви повлияе на множество нива по сложни начини.

От всички наши гледни точки, с изключение на Етоса, който гледа на всеки феномен като на сън, вие ще изпитате по-трудни и предизвикателни времена.

И все пак в разгара на такъв натиск, вие може да произведете диаманти. Тези диаманти  не са от тази Земя, а са родени от собственото ви съзнание, докато се справяте с трудностите на вашия земен живот. Да живеете живота си от малко по-издигната позиция на съзнанието е всичко, което е необходимо, за да започне каскадата на ускорената еволюция.

Именно тук може да ви помогне Слънчевият Холон…да ви даде предимство над деморализиращите и изчерпващи ефекти от справянето с множество и много сложни Хаотични Възли.

Има много неща, които сега можем да ви предложим, но избрахме Слънчевия Холон, защото това е форма на етерен огън. А той има способността едновременно да изчиства и трансформира съзнанието. Това е много ефективен инструмент за ускоряване на собствената ви еволюция.

Ние предадохме този метод на жреците и жриците в Храма на Дендара в древен Египет. Той генерира в тях силно повишени състояния на съзнание, чрез което те можеха да комуникират пряко с нас. И им позволи да повишат жизнеността си за изкачването в съзнанието.

Медитацията използва барабан и взаимодействието на три вокализации, които предават звукови кодове.

Има три форми на работа със Слънчевия Холон, които искаме да обясним.

Първата форма ( Движение)

Ето как инструктирахме посветените в Дендара да работят с медитацията. Тази форма, обаче, трябва да се използва само ако имате добро чувство за баланс.

Стойте с разкрач равен на раменете ви, фокусирайте вниманието си в слънчевия си сплит. Представете си, че в тази област има сфера от светлина, като слънцето. В слънцето има брилянтен бял анкх. Този анкх ви пази, защото е енергиен подпис  на много високо духовно измерение. И той също така ще излъчва към вашето КА и КНАТ силни жизнеутвърждаващи енергии. Позволете на всеки пулс на барабана да удря тази енергийна сфера от светлина в слънчевия ви сплит. Позволете на Слънчевия Холон да трепти с всеки пулс на барабана и позволете на тялото си да се движи в ритъма, според собствената вродена мъдрост на тялото ви. Ако почувствате, че трябва, позволете си да издавате звук, докато се движите.

Втората форма ( Седене)

Вторият начин да работите с него е да седнете със стъпала, опрени в пода или в земята. Всичко останало във връзка с медитацията е същото, както при първата форма. Почувствайте брилянтния бял анкх , който е в средата на слънчевия ви сплит. Позволете на всеки пулс на барабана да удря огнената сфера (т.е. Слънчевия Холон). Позволете на холона да трепти с всеки ритмичен пулс и позволете на тялото си да се движи спонтанно според собствената си вродена мъдрост.

Както при първата форма – ако почувствате, че трябва, издавайте звук, който резонира с това, което чувствате и според движението на тялото си.

Третата форма ( Неподвижност)

Третият метод се прави в неподвижност. Може да се прави като стоите или лежите. Както при другите два метода, фокусът ви е в слънчевия сплит. Почувствайте брилянтния бял анкх в центъра на огненото кълбо. Позволете на звука на барабана да удря огнената сфера (т.е. Слънчевия Холон). Позволете на холона да трепти с всеки пулсл. В този метод вие не-умишлено- произвеждате звук или движите физическото си тяло. Но ако случайно произлязат звук или движение, позволете им да се разгърнат.

Обобщение

Основният метод, който описахме по-горе, е с цел да позволи на Слънчевия Холон да ви засили и пречисти. Той  е базата на всички употреби на този холон, а ние препоръчваме да работите с холона  по този начин често. Сега ще обърнем вниманието си към интересно приложение на Слънчевия Холон.

Психо-навигация

Използването на Слънчевия Холон за психо-навигация в пространството и в други измерения на съзнанието ще бъде интересно за мнозина.

Има един метод, който бихме искали да обсъдим, тъй като той формира основата на всички други психо-навигации, използващи Слънчевия Холон. Неговата цел е да привлечете директно в себе си жизнеусилващи енергии, които се излъчват от слънцето, звездата, която е в центъра на вашата слънчева система.

Слънчевият Холон е етерна форма и не е обвързан с време или пространство по същия начин, както е обвързано вашето физическо тяло. Слънчевият Холон също така може мигновено да се придвижва в друго измерение или в друго място в пространството.

За да привлечете жизнеусилващи енергии от слънцето,  просто направете следното: след като сте работили със звуковата медитация няколко минути, уверете се, че имате ясно усещане за Слънчевия Холон в слънчевия си сплит. Също така, уверете се, че анкх излъчва енергия. Ако не усетите излъчване на светлина и/или енергия, идваща от анкх, работете с холона, докато почувствате това.

След това, представете си , че се носите в пространството пред слънцето. Вие ще сте във вашето КА тяло, така че няма да изгорите. Слънцето постоянно предава енергия чрез соларните ветрове –  наричани още слънчев поток и именно този поток от мощни енергии ще привличате.

Слънчевият Холон съвпада с енергийния подпис на собственото фино тяло на слънцето (т.е. на слънчевото КА), а вашият Слънчев Холон ще привлича в себе си изключително мощни енергии и вашето КА тяло спонтанно ща спусне честотите на тези слънчеви енергии, така че те да бъдат използвани от физическото ви тяло (КНАТ).

Какво ще направите с тези повишени енергии ще е ваша отговорност. Затова настоятелно ви препоръчваме да използвате повишената си енергия по жизнеутвърждаващи начини. Целият живот в космоса е взаимосвързан и когато вие придобивате по-високи енергийни  състояния, ще откриете необходимостта от по-голяма отговорност от ваша страна.

Онези от вас, които са напреднали психо-навти, могат да изследват също така други слънчеви системи, както и други измерения на съзнанието. Винаги имайте усещането за анкх, когато проучвате други измерения на съзнанието или други звездни системи. Наблягаме на това, защото анкх ще ви защитава, ако случайно изследвате пространства, които не са във ваш интерес. С други думи, не всички звездни системи или измерения на съзнанието са доброжелателни. Някои са подли и ако вие в своята наивност се препънете в звездна система или измерение, в което не бива да бъдете, вашият анкх ще ви защити.

Има още много неща да кажем за Слънчевия Холон и за неговите възможности, но тогава това съобщение би било много по-дълго. Цялото знание, което ще ви е необходимо, за да се възползвате напълно от Слънчевия Холон, е закодирано в брилянтния бял анкх. Медитирайте върху този ключ за по-висшите измерения на духовно познание и той ще ви разкрие всичко, което е необходимо.

Нека Слънчевият Холон и изящната мистерия на слънчевите ветрове и слънчевия поток да ви носят нагоре в съзнанието.

Нека намерите много диаманти по време на престоя си на Земята. И когато времето ви свърши, нека да можете да кажете, искрено, че животът ви е бил полезен.

Нека вашето сърце бъде по-леко от перо, тъй като  всички съжаления, гняв , страхове и съжаления ще бъдат разтворени в преобразяващата благодат на Диамантените светлини.

Хаторите
21-ви януари 2021г.

Мисли и наблюдения на Том

Медитацията Слънчевият Холон е с продължителност  11 минути и 13 секунди, линк къмнея можете да намерите в края на този раздел.

Не слушайте тази медитация в ситуации, които изискват внимание като  каране на кола или работа с машина.

Стерео-слушалките ще ви дадат добро звуково усещане, освен ако не разполагате с висококачествени тонколони, които са добре разделени, за да можете да получите усещане за звуковото поле.

Мисля, че инструкциите на Хаторите по отношение на Слънчевия Холон са доста ясни, така че не виждам необходимост да обяснявам допълнително. Обаче, наистина имам някои наблюдения относно анкх.

Един от значимите ключове към този метод е в анкх, който Хаторите споменаха няколко пъти. Централното му разположение в Слънчевия Холон  говори за значението на анкх. Наистина, от собствен опит мога да кажа, медитирането върху анкх, както предложиха Хаторите, може да разкрие огромен рог на изобилие от  духовно познание.

Анкх беше много важен символ в Древен Египет. Често е изобразяван изпращащ лъчи от енергия в различни форми като силови линии и понякога като поток от много по-малки анкх. Тези излъчвания на фини енергии често са насочвани от бог, богиня или други фигури към човешко същество или друго божество. Изображенията на анкх, излъчващи мистичните си сили,  изглежда са били ограничени до важни обществени фигури като фараоните и други персонажи. Но езотеричното знание, което излезе от Египет, включваше много виове медитации, използващи анкх. Коптските християни приеха анкх за свой основен символ, което свърза езотеричното познание от Египетските Мистериозни Школи с Християнството.

Ankh

Анкх съдържа три части: кръстът, който представлява материята, Шен Клуп, който представлява духовната обител и Скен Клуп, който свързва духовната ни природа с материята (т.е. нашите тела). Скен Клупът представлява нашето дишане. Докато дишаме, духът ни е обвързан с тялото. Но в момента на смъртта ние спираме да дишаме и нашият дух се разделя с тялото. Той се изплъзва, казано метафорично, през Шен Клупа в духовните светове.

Интересно е , че подобно, макар и краткотрайно нещо се случва в дълбоки състояния на медитация. В йогата това се нарича кумбхака, или спонтанно задържане на дишането, което се случва, когато умът навлиза в много фини сфери на възприятие (т.е. Самадхи).  Изследователите в сферата на невропсихологията, които изучават медитация, съобщават, че дъхът често става много повърхностен или напълно спира за субекти,  които са навлезли в дълбока медитация. Докато дъхът на човека е спрян, той или тя се изнизва през пословичния Шен Клуп и е свободен да изследва духовните измерения на неговото или нейното собствено съзнание. Когато тялото почувства нужда от кислород, човекът спонтанно вдишва. Трябва да се отбележи, че нещо много подобно може да се случи по време на Хаторските звукови медитации.

Тези, които работят с анкх като фокус на медитацията си, вярват, че той е канал на енергиите от по-висшите измерения и също така е ключ, който отключва области на духовно познание. Вярвам, че случаят е такъв, предвид моя опит с този загадъчен символ.

След медитирането върху анкх , според предложението на Хаторите, открих, че той наистина отваря необикновен междуизмерен портал, който дава достъп и до универсално, и до лично езотерично знание. Хаторите предложиха да работя със звукова медитация Мултивселена, когато медитирам върху анкх. И открих, че е много полезна като звуков помощник в това начинание.

За тези от вас, които искат да се задълбочат върху това, включих линк към звукова медитация Мултивселена, която е с продължителност 11 минути и 26 секунди. Също така ще намерите линк към оригиналното Хаторско съобщение Мултивселената, както и към едноименната звукова медитация.

За да отидете до звуковия раздел на сайта, кликнете тук.

Превод : Tauno

Всички права запазени©2021 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You can share copies of this message in any media you wish so long as you do not alter it in any way, do not charge for it, credit the author, and include this complete copyright notice.